ЧЕЗ: Планирани прекъсвания в област Монтана за периода 22.06-26.06.2020 г.

ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови  присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало  и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

Община Бойчиновци  

На 22.06.2020 г.  /14:30 – 16:30 ч. / –  Охрид:   560078  Местност Орничето,  Двадесет и едно  17, 27, 25, 29, 21, 19, 23,  Двадесет и три  1, 4, 3,  Дванадесет  1, 3, 2,  Девета  1, 10, 6, 8,  Деветнадесет  3, 1, 2,  Десета  9, 4, 2, 3, 1,  Единадесет  1, 2,  Осемнадесет  45, 7, 13, 4, 29, 3, 2, 1, 39, 12, 5,  Осма  22, 19, 3, 59, 18, 4, 49, 20, 57, 11, 16, 73, 5, 63, 15, 14, 27, 53, 41, 65, 61, 33, 7, 17, 8, 45, 67а, 39,  Пета  3,  Петнадесет  2, 3, 4, 1,  Първа  73, 72, 94, 71, 106, 74, 9, 26, 75, 3, 10, 98, 80, 63, 7, 36, 47, 78, 85, 29, 1, 87, 49, 62, 23, 58, 59, 46, 18, 86, 104, 5, 44, 21, 54, 66, 57, 52, 76, 48, 41, 22, 13, 33, 37, 102, 2, 79, 39, 4, 70, 65, 28, 42, 27, 64, 123, 25, 19, 61, 35, 88, 89, 16 Къща, 53, 83, 43, 16, 60, 24, 45, 8, 100, 34, 20, 12,  Седемнадесет  10, 6, 2, 8,  Тринадесет  2, 4,  Четиринадесет  5, 17, 11, 15, 3, 25, 2, 23, 21, 19,  Шеста  ТП ХІ Улично Осв. ,  Шестнадесет  8, 5, 6, 1, 4, 3, 2, 9, 13

На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Бойчиновци:   Васил Левски  7, 9, 2, 6, 4, 5,  Георги Димитров  83, 61, 136, 65, 154, 87, 184, 168, 134, 52, 63, 23а, 35, 146, 69, 172, 144, 21, 166, 39, 128, 37, 160, 124, 71, 54, 74, 126, 45, 158, 152, 156, 182, 132, 68, 122, 138, 25, 178, 164, 43, 23, 51, 67, 148, 53, 142, 33, 140, 75, 31, 174, 55,  Георги Кирков  4,  Лале  1, 3,  Марица  2, 9, 5, 3, 4, 8, 6,  Поличката  1, 7, 4, 5, 11, 2, 3, 9, 10,  Симеон Влахов  31, 15, 18, 23, 6, 19, 8, 12, 20, 16, 24, 7, 1, 9, 11, 21, 25, 14, 22, 35, 28, 2, 13, 17, 29, 27,  Спартак  6, 13, 11, 2, 3, 15, 7, 1, 9, 8, 4, 12, 16, 14,  Стадион  4, 6, 8,  Стефан Влахов  6, 2, 20, 1, 16, 5, 10, 14, 9, 22, 3, 12, 18, 4,  Тодор Дечев  7, 12, 4, 15, 11, 2, 10, 17, 16, 19, 1, 3, 5, 13, 18,  Христо Михайлов  23, 29, 21, 19, 1, 25, 31, 13, 3, 15, 17, 27,  Юри Гагарин  41, 19, 23, 28, 2, 20, 12, 30, 35, 1, 38, 18, 6, 26, 5, 3, 11, 24, 32, 39, 33, 43, 31, 4, 14, 8, 36, 21, 13, 15, 16, 7, 29, 17, 25, 37, 27, 34

На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:16 ч. / –  Громшин:   Александър Стамболийски  4, 19, 14, 18, 11, 3, 9, 12, 5, 16, 13, 2, 10, 7, 23, 17, 15,  Васил Коларов  7, 3, 1,  Васил Левски  3, 21, 2, 6, 9, 11, 14, 13, 20, 8, 4, 5, 17, 7, 1, 23, 12, 18, 19, 16,  Димитър Благоев  4, 1, 5, 9, 11, 2, 10, 8,  Драва  12, 3, 7, 15, 11, 10, 8, 13, 5,  Ивайло  9, 7, 5, 1, 3, 2, 4,  Кирил И Методи  5, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 24, 3, 11, 1,  М-Р Борис Костадинов  12, 8, 3, 6, 10, 7, 2, 16, 5, 4, 14, 1,  Маршал Толбухин  3, 16, 18, 9, 5, 4, 6, 7, 10, 14, 8, 12, 2,  Райко Даскалов  2, 1, 7, 9, 3, 5,  Сан Стефано  2, 4, 3, 5, 1, 6,  Стефан Караджа  4, 2, 6, 7, 8, 5, 16, 1, 10, 3,  Страцин  5,  Христо Ботев  45, 54, 29, 40, 31, 44, 42,  Христо Смирненски  5, 16, 11, 18, 1, 4, 14, 10, 2, 8, 20, 9, 12, 3, 7,  Шипка  8, 12, 13, 10, 15, 11, 9, 19, 7

Община Брусарци  

За Периода 22-26. 06. 2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Киселево:   Александър Стамболийски  2, 6,  Ботев  8, 14, 6, 1, 4,  Валентина Терешкова  12, 3, 5, 1, 8,  Васил Коларов  26, 7, 10, 40, 14, 58, 33, 46, 30, 22, 24, 44, 60, 16, 12, 8,  Георги Димитров  18, 24, 33, 12, 13, 8, 17, 11, 30, 34, 4, 2, 27, 16, 7, 38, 35, 9, 5, 23, 6, 21, 19, 3, 20, 25, 29, 22, 14,  Димитър Костов  11, 7, 14, 9, 5, 1, 6, 3, 17, 23, 25, 15, 4, 2, 8, 10, 16,  Илия Луканов  10, 7, 3, 4, 2, 5, 1, 8, 6,  Левски  1, 3, 4, 5, 2,  Ленин  9, 12, 22, 14, 5, 19, 21, 15, 1, 25, 20, 3, 18, 10, 16,  Любен Каравелов  4,  Мито Цоцин  13, 1,  Михаил Илиев  4, 5, 8, 7, 2, 6, 1,  Никола Й. Вапцаров  1,  Симеон Тошев  1,  Трайко Кънев  8, 3, 2, 1,  Трифон Павлов  5,  Христо Смирненски  2,  Юрий Гагарин  3, 1, 2, 10

На 22.06.2020 г.  /09:46 – 11:00 ч. ; 15:15 – 16:00 ч. / –  Василовци,  Общ.  Брусарци:   23-ти Септември  3, 10, 2, 8, 14, 10а, 1,  Александър Стамболийски  10, 6, 14, 9, 4,  Бузлуджа  3, 4, 1, 2,  Васил Друмев  10, 1, 5, 6, 3, 9, 2, 7, 8, 9,  Васил Левски  1, 4, 6, 10, 3, 2, 8, 5, 15, 7, 14, 11, 17, 12, 13,  Витоша  7, 2, 21, 18, 16, 5, 9, 8, 1, 3, 12, 15, 4, 20, 11, 10, 6, 14, 13, 17, 23, 22, 24,  Гаврил Генов  11, 5, 1, 6, 3, 7, 2, 13, 10, 9, 4, 8,  Георги Бенковски  7, 13, 4, 20, 16, 1, 31, 6, 18, 41, 12, 5, 37, 17, 14, 33, 23, 27, 15, 11, 39, 35, 21, 29, 8, 10,  Георги Димитров  2, 11, 20, 12, 6, 18, 7, 14, 22, 3, 1, 10, 9, 4, 5, 57, 35, 31, 33, 30, 43, 32, 40, 52, 26, 36, 19, 58, 41, 45, 54, 62, 59, 53, 56, 50, 28, 15, 39, 38, 17, 64, 46, 29, 37 Вила, 42, 60, 13, 34, 49, 24, 23, 55, 66, 51, 47, 21, 25, 48, 27,  Горан Генов  12, 6, 5, 8, 10, 2, 3, 18, 16, 24, 1, 4, 14,  Девети Септември  17, 58, 17, 60, 15, 3, 1, 4, 5, 7, 11, 9,  Димитър Благоев  134, 136, 130, 138, 6, 3, 1, 8, 10, 4, 5, 2, 93, 108, 103, 98, 84, 94, 104, 57, 61, 92, 87, 86, 88, 71, 96, 66, 83, 85, 55, 79, 78, 68, 102, 70, 91, 77, 76, 90, 53, 81, 74, 67, 72, 69, 65, 80, 63, 100, 82, 21, 14, 42, 29, 50, 45 А, 31, 15, 7, 40, 27, 10, 58, 48, 18, 62, 11, 44, 23, 37, 52, 54, 16, 25, 56, 20, 28, 33, 45, 60, 24, 46, 9, 39, 30, 32, 51, 34, 47, 22, 41, 49, 26, 17,  Дора Габе  2, 4, 1, 5, 6,  Дунав  2, 3, 8, 6, 4, 13, 18, 16, 10, 9, 12, 14, 7, 1,  Екзарх Йосиф  8, 4, 6, 2, 3, 1, 5,  Елин Пелин  1, 4, 7, 3, 5, 10,  Иван Вазов  7, 3, 13, 4, 5, 11, 9, 1, 15,  Извън Регулацията  1,  Камен Евстатиев  1, 4,  Кирил и Методи  6, 5, 1, 15, 17, 3, 4, 11, 13, 19, 9, 2,  Клокотница  8, 6, 2, 4, 1,  Криволак  5, 1, 3,  Кръстьо Пишурка  1,  Ленин  15, 9, 1, 6, 4, 3, 2, 5, 32, 13, 30, 10, 12, 20, 14, 11, 7, 22, 16, 24, 28, 34, 18, 36, 19, 21, 17,  Любен Каравелов  3, 4, 11, 2, 7, 9,  Май  1,  Милин Камък  2, 5, 4, 9, 3, 7,  Никола Й. Вапцаров  4, 18, 12, 11, 7, 15, 17, 19, 16, 5, 21, 1, 6, 14, 24, 8, 9, 22,  Опълченска  5, 1, 8, 4, 3, 6,  Орион  3,  Отец Паисий  9, 1, 3, 2, 7, 11, 5,  Панайот Хитов  8, 6, 4, 2, 3, 5,  Пейо Яворов  1, 4, 6, 2,  Петко Р. Славейков  11, 7, 9, 4, 1, 8, 2, 10, 5, 6, 3,  Петър Берон  2, 3, 8, 12, 10, 1, 7, 5, 4, 14, 9,  Плиска  2, 1,  Площада  14, 16, 6, 4, 2,  Раковски  6, 25, 8, 23, 13, 11, 18, 19, 14, 15, 12, 27, 21, 10, 17, 16, 2, 1, 9, 3, 4, 7, 5,  Св. Харалампия  ,  Септември  6, 2, 14, 8, 10, 1, 5, 3, 9, 26, 13, 17, 16, 50, 29, 15, 52, 37, 56, 46, 18, 35, 32, 25, 20, 42, 48, 7, 11, 24, 30, 28, 38, 36, 23, 27, 19, 54,  Сидер Воевода  2, 4, 3,  Синчец  3, 1,  Славянска  5, 19, 21, 23, 27,  Сливница  14, 8, 2, 12, 6, 4, 10,  Столетов  9, 10, 17, 15, 1, 3, 7, 6, 5, 8, 4, 13, 2,  Толбухин  7, 57, 4, 5, 9, 2, 6, 11, 13, 14, 19, 20, 16, 10, 21, 15, 18, 22, 12,  Труд  2, 1,  Хаджи Димитър  4, 2, 3, 6, 1,  Христо Ботев  11, 5, 6, 9, 7, 1, 15, 10, 13, 2, 18, 4, 12, 3, 16, 14,  Христо Смирненски  10, 19, 13, 25, 3, 18, 15, 9, 6, 24, 23, 1, 8, 12, 4, 2, 29, 20, 32, 7, 28, 5, 22, 21, 16, 17, 14, 11, 26, 27, 32, 35, 33, 39, 1, 37, 30, 51, 31, 43, 55, 45, 36,  Цар Асен  6, 10, 18, 3, 14, 4, 12, 16, 8, 2,  Цар Крум  2, 4, 6, 1,  Цар Петър  1, 3, 7,  Цар Самуил  2, 6, 10, 1, 4, 8,  Цар Симеон  22, 13, 34, 7, 28, 30, 6, 11, 4, 14, 32, 26, 1, 5, 20, 18, 24, 8, 16, 2, 10, 9,  Шейново  5, 12, 3, 10, 4, 11, 2, 1, 9, 6, 7,  Шипка  10, 6, 2, 9, 4, 7, 5, 1, 12, 3,  Юндола  3, 5, 9, 1

На 22.06.2020 г.  /09:46 – 11:00 ч. ; 15:15 – 16:00 ч. / –  Дондуково:   Александър Киров  24, 14, 8, 20, 12, 1, 16, 6, 26, 5, 2, 28, 15, 9, 13, 18, 4, 7, 3, 11,  Белоградчишка  7, 5, 3, 1, 19, 9, 23, 11, 14, 8, 24, 21, 25, 4, 6, 18, 15, 10, 12, 17, 22, 16,  Бузлуджа  2, 8, 12, 4, 6,  Васил Коларов  5, 3, 6, 9, 1, 10, 2, 4,  Васил Левски  5, 25, 12, 8, 18, 10, 7, 14, 1, 19, 16, 17, 4, 3, 21, 6, 9, 23, 11, 2, 15, 13,  Георги Бенковски  8, 17, 2, 15, 7, 3, 4, 5, 19, 1, 13, 9, 6,  Георги Димитров  13, 21, 6, 9, 17, 11, 3, 23, 7, 19, 16, 1, 10, 15, 30, 33, 29, 20, 39, 24, 43, 53, 32, 49, 36, 35, 31, 55, 51, 28, 27, 26, 18, 41, 25, 57,  Девети Септември  27, 9, 19, 7, 5, 13, 29. , 8, 3, 11, 17, 6, 12, 14, 4, 15, 1, 25, 21, 23, 30, 53, 49, 24, 31, 37, 33, 47, 22, 51, 20, 18, 35, 41, 16, 39, 26,  Иван Вазов  1, 4,  Имот ПИ 102002  ,  Кокиче  7, 4, 5, 11, 9, 2, 3,  Ломска  3, 1, 2, 4, 10, 16, 8, 5, 9, 14, 18, 15, 12, 13, 7, 19, 17, 11,  Любен Каравелов  3, 4, 7, 6, 2, 5, 8, 10,  Неразделна  1, 3,  Опълченска  9, 8, 2, 5, 10, 6, 1, 3, 11, 7,  Раковски  1, 4,  Синчец  2, 1,  Странджа  6, 10, 2, 8, 4,  Хаджи Димитър  1, 3, 8, 4, 7, 5, 1, 6, 2, 9, 11,  Христо Ботев  7, 3, 5, 9, 1, 2, 11, 8, 4, 12, 19, 15, 31, 27, 23, 18, 26, 10, 16, 13, 24, 6, 17, 21, 25, 14,  Цано Рачкин  21, 12, 19, 9, 16, 14, 11, 18, 8, 23, 17, 3, 1, 5, 4, 10, 7, 20, 27, 22, 31, 29,  Чавдар Воевода  1, 3, 2, 5,  Юндола  1, 2, 6, 4, 2,    Разсадник, УО -разсадник, Стоп. двор

На 22.06.2020 г.  /09:46 – 11:00 ч. ; 15:15 – 16:00 ч. / –  Крива Бара,  Общ.  Брусарци:   000090  ,  23 Ти Септември  7, 1, 4, 2, 5,  9 Ти Септември  5, 4, 1, 8, 9, 7, 2, 11, 14, 18, 12, 6, 10, 13, 15,  Александър Стамболийски  1, 3, 2, 5, 6, 9, 14, 15, 7, 16, 11, 12, 10, 8, 13,  Бозвели  4, 6, 2,  Васил Коларов  5, 10, 2, 4, 8, 6, 3, 12, 13, 7, 1, 18, 11, 15, 17, 32, 14, 16, 5, 30, 20,  Васил Левски  4, 2, 5, 10, 1, 3, 7, 6,  Веслец  1,  Владимир Максимов  3, 1,  Гео Милев  7, 10, 5, 2, 1, 3,  Георги Бенковски  4, 2, 1,  Георги Димитров  9, 4, 47, 15, 40, 50, 16, 31, 3, 29, 41, 14, 54, 6, 34, 32, 10, 45, 48, 17, 11, 20, 8, 18, 43, 28, 26, 1, 52, 23, 33, 24, 38, 39, 21, 44, 51, 19, 37, 25, 36, 5, 22, 35, 58, 46, 27, 7, 13, 42, 3, 7,  Гробарска  3, 1, 8, 7, 5, 9, 2, 4,  Гьолска  2, 8, 11, 6, 7, 4, 9, 11,  Димитър Благоев  1, 5, 4, 16, 6, 22, 12, 15, 20, 10, 8, 14, 9, 19, 13, 17, 3, 11, 5, 36, 28, 24, 32, 25, 27, 30, 21, 33, 26, 31, 34,  Емил Марков  5, 1, 4, 3, 2, 6,  Заря  3,  Иван Вазов  6, 5, 3, 8, 2, 1, 12, 9, 10, 7, 4, 14,  Иван Тодорин  13а, 10, 18, 9, 17, 6, 12, 20, 7, 8, 4, 22, 15, 11, 14, 16, 13, 19,  Иглика  20, 22, 16, 12, 10, 2, 7,  Извън Регулацията  3, 1, 1,  Искър  2, 12, 9, 4, 1, 7, 10, 5, 16, 6, 3, 14,  Кирил Рунчев  3, 1, 5 Къща, 2, 4, 6, 8,  Лиляна Димитрова  11, 2, 1, 7, 5, 13,  Любен Каравелов  3, 9, 1, 4, 2, 13,  Людмила Живкова  4, 1, 11, 23, 14, 19, 17, 5, 27, 16, 2 Къща, 15, 12, 13, 20, 8, 25, 29, 7, 10, 3, 6, 9,  Митко Палаузов  2, 4, 1,  Младост  4, 2, 6, 12,  Никола Парапунов  1, 7, 1, 3, 2, 9, 5,  Овчарска  5, 2,  Огоста  4, 1, 6, 2,  Панайот Волов  4, 2,  Партизанска Среща  7, 4, 1, 2, 3,  Река Лом  4,  Родопа  3, 2, 4, 7, 9, 5, 1,  Сини Вир  4, 2, 8, 5, 1, Кошара-Помпа, 9, 10, 11, 17, 15, 13, 3,  Станке Димитров  4, 2,  Трайчо Костов  5, 16, 8, 10, 6, 12, 3, 18, 14, 2, 1, 20,  Физкултурна  6, 12, 9, 17, 3, 15, 1, 11, 7, 4, 13, 16, 5, 20, 24, 10, 14,  Хаджи Димитър  5, 3,  Хан Аспарух  13, 11, 14, 15,  Христо Ботев  14, 9, 12, 16, 1, 2, 6, 4, 10, 3,  Христо Смирненски  2, 7, 9, 11, 15, 14, 17, 3, 13, 19

На 22.06.2020 г.  /09:46 – 16:00 ч. / –  Дондуково:   Стоп. двор

На 24.06.2020 г.  /10:31 – 11:00 ч. / –  Аспарухово,  Общ.  Медковец:   135031  ,  Антон Иванов  20, 22, 24, 26, 32, 28, 30, 13, 11, 17, 12, 10, 9, 4, 18, 16, 14, 2, 3, 6, 7, 1,  Васил Коларов  31, 23, 50, 41, 48, 15, 35, 52, 39, 37, 46, 21, 32, 19, 33, 27, 17, 13, 56, 36, 28, 42, 38, 30, 34, 44, 54, 29, 60, 26, 58, 40, 2, 14, 22, 1, 4, 3, 10, 8, 20, 6, 18, 9, 12, 24, 7,  Васил Левски  4, 5, 3, 2, 18, 22, 14, 12, 20, 10, 7,  Вела Пеева  1, 3, 9, 10,  Ворошилов  6, 3, 1,  Георги Димитров  1, 22, 35, 14, 24, 9, 41, 25, 30, 33, 2, 7, 6, 17, 31, 8, 23, 3, 4, 39, 29, 11, 28, 32, 13, 10, 12, 16, 18, 5, 19, 20, 21, 34, 45, 43, 44, 42, 33, 36, 49, 38, 1, 40,  Георги Кирков  12, 16, 20, 2,  Георгица Карастоянова  6, 3, 10, 12, 2,  Дунавска  9, 6, 7, 4, 2, 5,  Елин Пелин  3, 6, 1, 5,  Иван Вазов  4, 8, 6, 2,  Извън Регулацията  ПИлетарник, Ферма,  Йорданка Чанкова  5, 1, 3, 16, 12, 6, 10, 8, 9, 20, 18,  Кирил И Методи  21, 25, 7, 10, 15, 23, 12, 5, 4, 3, 1,  Леонид Брежнев  2, 12, 1, 5, 8, 3, 6,  Лиляна Димитрова  7, 1, 4, 3, 6,  Ломска Комуна  6, 9, 3, 19, 12, 15, 11, 5, 8, 7, 10, 2, 17, 21, 16, 13,  Любен Каравелов  5, 1, 8, 2, 6, 4, 7, 5,  Малчика  15, 13, 2, 9, 21, 1, 11, 3, 5, 6, 23, 25, 28,  Митко Палаузов  3, 1, 8, 12, 10, 2, 6, 14, 9, 11, 5, 17, 24, 16, 18, 19, 13, 15,  Младен Йорданов  14, 3, 16, 12, 8, 7, 10, 1, 4,  Никола Йонков Вапцаров  12, 14, 4, 11, 9, 7, 16, 18, 10, 8, 3, 2, 1,  Одрин  5, 4, 7, 1, 3,  Опълченска  2,  Поп Андрей  1, 6, 2, 5, 4, 3,  Сталинградска  2,  Хаджи Димитър  10, 5, 19, 3, 4, 22, 2, 9, 20, 15, 14, 6, 7, 24, 12, 1, 13, 17, 16, 34, 30, 36, 42, 40, 44, 38, 21, 23,  Христо Ботев  6, 11, 8, 5, 1, 7, 4, 9, 2, 3,  Христо Смирненски  4, 2, 10, 1, 7, 8, 14, 5, 3, 12, 6,  Шипка  3, 5, 1,  Юрий Гагарин  1, 2, 3

На 24.06.2020 г.  /10:31 – 11:00 ч. / –  Долно Церовене:   Извън Регулацията

На 24.06.2020 г.  /10:31 – 11:00 ч. / –  Дългоделци:   000053  ,  23-ти Септември  2, 1, 3, 4, 25, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, 22,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бачо Киро  1, 3,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24,  Благой Иванов  2, 4, 8, 1, 6, 10, 3,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, 5,  Васил Левски  37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Волов  5, 3, 7, 2, 4, 9,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14, 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 4, 39, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4, 2,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 36, 31, 33, 26, 29, 32, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  1,  Кирил И Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лилия Карастоянова  9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, 41, 43,  Румянцев  2, 1, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Торловица  4, 2,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5, 4,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 24.06.2020 г.  /10:31 – 11:00 ч. / –  Медковец:   340006  ,  Аврамко Рацов  12, 16, 8, 20,  Алеко Константинов  3, 1, 19, 15, 13, 17, 5, 6, 7, 8,  Александър Батемберг  2, 12, 10, 2, 11, 4, 9, 8,  Ангел Конов  1, 2,  Ангел Кънчев  1, 6, 4, 14, 3, 5, 10, 13, 16, 12,  Андрей Конов  4, 2, 3,  Андрей Симеонов  2, 11 А, 1, 6, 17, 10, 8, 15, 7, 11, 5, 4, 13, 1, 1,  Антим Първи  11, 18, 30, 6, 26, 8, 22, 4, 7, 12, 14, 20, 15, 24, 13, 16, 19, 25, 32, 1, 21, 24, 3, 1, 2а,  Антон Димитров  6, 10, 8, 4, 3, 2, 1, 5,  Арда  3, 4, 6, 1, 8, 2, 7,  Бачо Киро  4, 2, 10, 8,  Бежанска  5, 6, 4, 1, 3,  Бенковски  1, 7, 5,  Борис Дяволски  1, 6, 8,  Бузлуджа  20, 14, 2, 10, 3, 4, 12, 6, 16, 29, 28, 24, 30, 17, 32, 27, 15, 9, 7, 21, 8, 16,  Васил Левски  1, 2, 6, 5, 9, 7, 15, 11,  Велес  1, 2,  Видинска  6, 20, 7, 19, 18, 4, 24, 15, 13, 2, 14, 21, 9, 28, 22, 1, 12, 8, 10, 3, 30, 17,  Възраждане  1, 4, 3, 5,  Георги Димитров  34, 52, 48, 20а, 21, 22, 26, 23, 26, 14, 2, 1, 3, 8, 9, 5, 22, 18, 15, 17, 12, 13, 16, 10, 7, 11, 4, 6, 28, 26, 35, 20б 3, 28, 37, 44, 32 1, 27, 36, 42, 38, 20 3, 20 1, 25а, 31, 23, 19, 40, 19 4, 29, 26, 30, 20, 20а, 33, 25, 75, 62, 68, 47, 84, 53, 43, 56, 88, 76, 74, 80, 58, 82, 78, 70, 60, 86, 64, 45, 49, 54, 50, 41, 55, 51,  Гъчо Бонов  2,  Дано Опинчев  33, 21, 46, 28, 35, 48, 54, 41, 23, 56, 42, 25, 34, 32, 40, 29, 60, 38, 36, 31, 64, 58, 45, 37, 27, 30, 43, 12, 17, 18, 9, 24, 1, 10, 16, 4, 19, 13, 6, 15, 3, 11, 5, 14, 22, 26, 7, 48, 3, 2,  Димитър Пандурски  3, 1,  Дойран  8, 4, 5, 3, 14, 6, 12, 1, 10,  Дунав  13, 2б, 24, 10, 3, 12, 11, 8, 18, 4, 21, 20, 23, 6, 25а, 29, 3а, 2, 14, 9, 5, 31, 17, 16, 19, 1,  Евлоги Георгиев  14, 12, 4, 2, 6, 8, 1,  Евстати Априлов  14, 3, 16, 6, 8, 4, 11, 2, 1, 10, 18, 12,  Екзарх Йосиф  32, 33, 30, 19, 25, 35, 17, 27, 28, 18, 20, 24, 37, 45, 23, 39, 36, 22, 34, 47, 41, 29, 26, 16, 21, 4, 11, 15, 17, 6, 5, 13, 10, 7, 14, 8, 2, 1,  Ивайло  2, 1, 4, 3,  Иван Вазов  19, 6, 1, 5, 10, 13, 3, 15, 12, 9, 8, 2, 21, 4, 17, 11,  Иван Кулин  №58, 5, 25, №58, 29, 23, 78, 53, 11, 49, 52, 40, 48, 36, 32, 45, 26, 82, 54, 62, 43, 84, 17, 30, 34, 80, 57, 50, 58, 44, 46, 38, 24, 60, 42, 28, 41, 27, 68, 88, 72, 74, 22, 33, 47, 64, 66, 86, 15, 37, 9, 19, 20, 1, 5, 3, 8, 18, 16, 9, 7, 10, 12, 4, 14, 2,  Иван Рибарски  1,  Иван Шишман  2, 1, 7, 9, 5, 3, 4, 11,  Извън Чертата На Селото  Язовир, Поделение 36010, Рем.  Работилница, Сел.  Стоп.  Сграда, Хлебарница, Кравеферма, 2, Стоп. Двор, Склад Зърно, Сортоучастък, Маслобойна, Цех,  Иларион Макариополски  10, 3, 6, 2, 1, 4,  Имот 340006  ,  Искър  10, 16, 8, 7, 12, 2, 18, 6, 14,  Калоян  2,  Кирил и Методи  12, 8, 4, 1, 5, 3, 2, 7, 6, 9,  Кирил Рацов  8, 12, 6, 14, 4, 2,  Климент Охридски  10, 2, 4, 6, 8, 1, 12, 14,  Константин Величков  3, 5, 13, 15, 7, 2, 9, 17, 11, 4, 1,  Любен Каравелов  27, 9, 48, 4, 34, 22, 5, 24, 36, 28, 50, 17, 32, 3, 11, 38, 12, 18, 8, 40, 7, 6, 15, 44, 13, 46, 16, 20, 14, 26, 30, 42, 21, 2, 1,  Майор Ванков  9, 6, 1, 2, 7, 4,  Марица  13, 20, 14, 9, 16, 25, 5, 22, 18, 11, 1, 2, 4, 8, 12, 10,  Местност Бреста  ,  Методи Подойнишки  4, 1, 4, 3,  Милан Табаков  5, 1, 8, 6,  Миленчо Ванов  4, 2,  Митко Пашата  3, 5,  Митрополит Неофит  41, 25, 58, 6, 33, 16, 10, 21, 4, 34, 31, 28, 32, 23, 19, 27, 13, 14, 30, 35, 57, 24, 8, 15, 9, 20, 55, 43, 2, 39, 29, 17, 37, 22, 61, 18, 1, 11, 12, 49, 45,  Найден Биволарски  16, 7, 17, 3, 1, 5,  Неофит Бозвели  9, 6, 3, 1, 4, 2,  Неофит Рилски  6, 21, 14, 5, 9, 11, 3, 2, 25, 23, 31, 19, 4, 29, 33, 17, 2, 1,  Никола Конов  7, 1, 11, 15, 2, 3, 12, 4, 8, 5, 13, 19, 21, 14, 6,  Оборище  13, 45, 48, 56, 58, 46, 50, 42, 44, 47, 41, 54, 39, 19, 28, 16, 21, 24, 17, 31, 27, 26, 25, 22, 15, 18а, 33, 23, 14, 26, 15, 18, 30, 36, 14, 38, 13, 11, 10, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 1,  Огоста  3, 7, 4, 16, 6, 9, 15, 17, 13, 14, 10, 11, 8, 2,  Охрид  4, 8, 10, 34, 20, 12, 18, 2, 6, 22, 14, 24,  Панайот Волов  33, 24, 25, 37, 8, 1, 3, 12, 2, 5, 13, 17, 16, 6, 15, 9,  Панайот Хитов  21, 11,  Патриарх Евтими  6, 2, 4, 5, 8, 3, 10, 9, 28, 7, 21, 25, 23, 17, 16, 9, 15, 14, 19, 12, 10,  Петър Берон  4, 3, 5, 2,  Поп Андрей  10, 24, 15, 11, 16, 10, 13, 25, 12, 3, 14, 21, 19, 6, 2, 4. , 23, 18, 24, 9, 5, 17, 1,  Пролетарска  4, 1, 14, 30, 9, 13, 40, 26, 5, 24, 28, 8, 12, 15, 25, 16, 38, 11, 7, 2, 18, 17, 34, 32, 23, 10, 6, 42, 27, 19, 22, 36,  Райко Даскалов  3, 1,  Рангел Симеонов  1,  Самуил  1, 2, 3, 5, 4, 6, 12, 8, 9, 10, 7, 11,  Септември  15, 17, 11, 12, 13, 16, 14, 27, 21, 25, 29, 20, 19, 18, 26, 24, 7, 10, 4, 2, 1,  Стамболийски  6, 2, 4, 8, 1,  Станко Панов  1, 3,  Стефан Караджа  10, 5, 1, 4, 5а, 12, 24, 9,  Стопански Двор 2  ,  Тодор Данков  4, 1,  Тодор Каблешков  3, 6, 8, 1, 12, 4, 2, 10,  Тунджа  4, 8, 2, 3, 6, 10,  Хаджи Димитър  3, 2, 6, 10,  Хан Аспарух  12, 13, 2, 9, 5, 4, 10, 11, 6, 14,  Хилендарска  4, 6, 2,  Христо Ботев  134, 148, 61, 71, 81, 156, 150, 87, 77, 73, 63, 5, 18, 20, 16, 2, 12, 6, 4, 9, 14, 10, 3, 13, 11, 7, 8, 42, 19, 22, 31, 27, 23, 44, 25, 32, 17, 36, 50, 15, 38, 28, 29, 34, 30, 60, 56, 54, 58, 52, 77, 76, 78, 39, 72, 70, 80, 68, 1, 41, 97, 35, 37, 66, 114, 82, 124, 1

На 24.06.2020 г.  /10:31 – 11:00 ч. / –  Пишурка:   Бузлуджа  15, 2, 1, 13, 9, 7, 3, 5,  Васил Коларов  4, 2, 1,  Васил Левски  10, 6, 1, 14, 3,  Георги Бенковски  8, 4, 7, 2, 1, 3, 6, 5, 10, 14, 12,  Георги Димитров  6, 12, 18, 30, 26, 38, 43, 11, 7, 5, 1, 34, 28, 14, 44, 39, 19, 42, 35, 20, 23, 36, 46, 40, 37, 33, 32, 27, 29, 21, 25, 15, 8, 13, 17, 31, 41, 22, 9, 46а,  Девети Септември  6, 8, 14, 7, 10, 1, 3, 12, 2, 4, 16,  Димитър Благоев  4, 2, 3,  Иван Вазов  2, 3, 4, 6, 1,  Кирил И Методи  4, 12, 10, 7, 6, 14,  Никола Йонков Вапцаров  3, 9, 12, 7, 2, 1,  Поп Андрей  7, 17, 6, 19, 8, 11, 21, 23, 1,  Странджа  6, 3, 4, 8,  Урожай  1,  Хаджи Димитър  5, 6, 8, 11, 12, 7, 9, 3, 17, 19, 8, 14, 22, 27, 10, 21, 23,  Хан Аспарух  2, 4, 3, 1,  Христо Ботев  19а, 16, 20, 1, 12, 14, 13, 5, 3, 2, 18, 17, 6, 4, 22, 24, 19, 26,  Христо Смирненски  1, 19,  Шипка  9, 11, 4, 1, 7,  Юрий Гагарин  2, 4, 6, 2

На 24.06.2020 г.  /10:31 – 11:00 ч. / –  Расово:   000355  ,  265002  ,  Адалберт Антонов  8, 18, 14, 15, 12, 11, 16, 6, 26, 9, 5, 10, 13, 24, 20, 22, 7, 2, 14,  Акад. Тодор Павлов  15, 14, 8, 10, 27, 25, 23, 12, 13, 17, 21, 7, 9, 6, 8, 3, 11, 2, 4,  Александър Македонски  8, 16, 10, 6, 11, 1, 14, 9, 4, 3, 2,  Александър Стамболийски  20, 4, 7, 10, 5, 1, 22, 3, 15, 14, 8, 6, 16, 2, 11, 7,  Ахелой  21, 12, 13, 27, 17, 23, 14, 11, 19, 25, 29, 16, 6, 18, 3, 7, 9, 16, 1, 2, 9,  Баба Тонка  6, 11, 1, 11, 3, 4, 9, 5,  Бачо Киро  4, 2,  Васил Коларов  5, 8, 22, 14, 4, 13, 17, 2, 9, 5, 1, 11, 12, 19, 6, 4а, 10, 3, 15, 18, 6, 26, 25, 21, 28, 24, 29, 27,  Васил Левски  4, 3,  Вела Пеева  2, 4, 16, 11, 9, 7, 10а, 5, 8, 6, 3, 1, 18, 12, 20,  Възраждане  4, 3, 2, 12, 6, 1, 14, 16,  Гаврил Генов  8, 4, 1, 6,  Ген.  Скобелев  1, 5, 4, 2, 3,  Ген. Христо Михайлов  2, 1, 4, 3,  Гео Милев  17, 3, 13, 9, 15, 11, 7, 1,  Георги Бенковски  1, 3, 11, 6, 7, 2, 9, 10, 4, 5,  Георги Димитров  91, 101, 97, 86, 100, 99, 78, 94, 96, 84, 102, 93, 87, 116, 109, 114, 85, 108, 98, 79, 106, 105, 83, 90, 80, 88, 103, 92, 81, 104, 110, 89, 107, 9, 6, 19, 16, 23, 12, 4, 31, 2, 11, 14, 26, 1, 7, 22, 30, 3, 28, 15, 18, 21, 24, 13, 5, 49, 51, 57, 68, 38, 24, 53, 47, 69, 64, 62, 39, 44, 54, 23, 43, 6, 65, 48, 72, 56, 70, 37, 29, 66, 71, 31, 74, 55, 51а, 33, 32, 60, 40, 12, 49, 50, 67, 59, 36, 63, 76, 46, 42, 35, 101, 45, 52, 75, 11, 109, 120, 77,  Георги Москов  6, 6, 3, 4, 2, 5, 7,  Георгица Карастоянова  6, 1а, 8, 12, 4, 2, 3, 1, 10, 2, 5,  Гоце Делчев  1, 2, 4, 5, 3,  Греда  ,  Девети Септември  11, 13, 1, 7, 3, 4, 2, 5, 10, 8, 17, 9, 16, 22, 24, 35, 26, 32, 31, 14, 29, 25, 20, 23, 28, 33, 30, 37, 18, 39,  Димитър Благоев  23, 4, 5, 2, 14, 20, 3, 17, 25, 13, 1, 11, 9, 6, 10, 22, 8, 15, 11 А, 12, 27, 10,  Димитър Вълнев  3, 1, 4, 2,  Елин Пелин  5, 1, 2, 3,  Замфир Хаджийски  7, 2, 4, 6, 5, 1, 8, 3, 10, 16, 9,  Захари Стоянов  6, 5, 8, 4, 1, 10,  Ивайло  1, 4, 12, 7, 20, 13, 14, 24, 2, 16, 6, 5, 22, 9, 3, 18,  Иван Вазов  10, 15, 5, 17, 6, 11, 4, 2, 21, 7, 13, 19, 10, 20, 8, 12, 23, 16,  Иван Кондарев  2, 7, 1,  Иван Михайлов  2, 4, 3, 6, 1, 12, 10, 9, 11, 8, 5, 13,  Извън Регулацията  Ст. Двор 2, 11, Мтс, 12, Кравеферма, Кланица, 3, Мелмица,  Иларион Макариополски  2б, 2, 5, 3, 1,  Йордан Йовков  4, 2, 1, 3, 5, 11, 7, 6,  Йорданка Николова  1, 2, 3,  Кирил и Методий  2, 5, 3, 8, 6, 1,  Лилия Карастоянова  1, 4, 3,  Лиляна Димитрова  2, 1,  Любен Каравелов  39, 47, 16, 20, 19, 12, 30, 27, 29, 28, 9, 14, 31, 21, 51, 26, 49, 22, 53, 35, 24, 43, 18, 41, 33, 37, 61, 25, 1, 8, 17, 2, 7, 4, 3, 6, 9, 5, 15, 37,  Людмила Живкова  4, 6, 14, 12, 1, 3, 8, 2,  Местност Греда  Кравеферма,  Митко Палаузов  9, 2, 4, 3, 7, 5,  Младен Йорданов  10, 6, 28, 4, 8, 10, 16, 20, 11, 7, 14, 18, 9, 12,  Неофит Рилски  3, 5, 4, 6,  Никола Йонков Вапцаров  26, 18, 16, 22, 24, 20, 14, 11, 7, 9, 6, 4, 10, 3, 5, 2,  Никола Парапунов  11, 7, 13, 1, 3, 9, 15, 5,  Ок 184 И Ок 185  ,  Ок 26 И Ок 194  ,  Ок47а И Ок 203  ,  Осми Март  2, 3, 1, 6, 8,  Отец Паисий  2, 1,  Панайот Хитов  8, 32, 7, 11, 12, 34, 36, 17, 27, 37, 24, 18, 2, 20, 14, 35, 2б, 30, 1, 29, 19, 31, 23, 25, 15, 22, 33, 10, 3, 9, 6, 2, 7,  Поп Андрей  2, 4, 3,  Първи Май  7, 1, 15, 14, 12, 9, 6, 4, 10, 2, 11, 8, 3, 13, 16, 23, 27, 17, 25, 31, 33, 24, 19, 18, 22, 20,  Расоха  5, 3, 2, 4, 1,  Свилен Русев  5, 2, 1, 3,  Стефан Караджа  2, 6, 4, 3, 16, 14, 5, 12, 10, 18,  Тодор Каблешков  3, 17, 12, 8, 1, 4, 2,  Хаджи Димитър  2,  Хан Аспарух  20, 1, 4, 2, 9, 5, 7, 15, 11, 13, 6, 12, 16, 8, 20,  Хемус  1, 4,  Христо Ботев  7, 2, 9, 6, 3, 4, 11, 1,  Христо Смирненски  2, 5, 1, 2, 3, 7,  Цветан Йонов Бояджиев  15, 12, 7, 10, 13, 27, 3, 8, 11, 6, 34, 41, 22, 36, 27, 37, 25, 43, 28, 20, 35, 30, 18, 21, 23, 33а, 19, 31, 14, 47, 26, 39, 16,  Шипка  3, 1,  Юрий Гагарин  12, 3, 8, 9, 5, 7, 16, 16а, 14, 10, 1, 2, 3

Община Вълчедръм  

На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. / –  Вълчедръм:   Баба Тонка  24, 2,  Бенковски /Д. Благоев/  88, 25,  България /Г. Димитров/  17, 35, 15,  Ген. Владимир Стойчев /Мб/  6, 4,  Георги Попадийски  6, 8, 16, 2, 12, 20, 3, 13, 10, 1, 5, 18,  Евлоги Георгиев /Ален Мак  9, 13, 15, 7, 11, 20,  Златия  19, 25, 15, 17, 14, 27, 31, 22, 18, 23, 26, 26а, 20, 29, 16,  Клокотница  28, 31, 47, 22, 27, 33, 20, 62, 64, 61, 41, 58, 45, 19, 11, 59, 49, 52, 13, 43, 18, 50, 55, 67, 53, 56, 60, 35, 15, 14, 17, 29, 57, 7, 9,  Лайош Кошут  6, 1, 4, 2,  Пъстрина  6, 2, 1, 3,  Стадиона /Комсомолска/  7, 17, 10, 19, 21, 23, 14, 5, 9, 11,  Струма  7, 2, 6, 8, 1, 12, 10, 3, 5,  Съединение /В. Коларов/  3, 2, 1,  Хаимбоаз  8, 5, 1, 10, 7, 3, 2, 4, 11,  Христо Ботев  33,  Цар Самуил  15, 8, 2, 13, 12, 14, 22, 5, 4, 20, 23, 21, 6, 18, 17, 27, 7, 25, 1,  Цибрица  5, 3, 2

На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:00 ч. ; 15:15 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:31 – 16:00 ч. ; 10:46 – 13:30 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:31 – 16:30 ч. ; 09:46 – 10:30 ч. ; 15:15 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:31 – 16:00 ч. / –  Расово:   Извън Регулацията  Рибарско Селище, Осветление Язовир

На 23.06.2020 г.  /09:16 – 10:00 ч. ; 15:15 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /10:46 – 13:30 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:46 – 10:30 ч. ; 15:15 – 16:00 ч. / –  Комощица:   006015,  М.  Фондовете  1, 1,  Антим Първи  23, 9, 7, 5, 15, 6, 11, 13, 2, 3, 17,  Антон Иванов  2, 7, 8, 6, 10, 4, 5, 1, 3,  Асен Златаров  7, 9, 6, 14, 12, 4, 1, 2, 12,  Бачо Киро  8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6,  Бенковски  4, 5, 3, 6, 2, 1,  Борис Първанов  8, 6, 15, 7, 13, 5, 10, 17, 12, 11, 4,  Братя Миладинови  22, 3, 1, 26, 30, 15, 3, 22, 24, 23, 12, 7, 20, 21, 13, 18, 2, 19, 16, 14, 11, 8, 10, 6,  Бузлуджа  10, 3, 1, 2, 8, 6, 4, 5,  Вапцаров  7, 19, 15, 6, 11, 1, 4, 2,  Васил Друмев  7, 2, 3, 1, 5, 4, 14, 11, 10, 8,  Васил Левски  5, 20, 16, 11, 22, 9, 6, 14, 4, 8, 7, 13. , 18, 13, 24, 32, 38, 19, 27, 40, 21, 30, 17,  Вела Пеева  21, 6, 12, 10,  Веслец  6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8,  Генерал Гурко  7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3,  Генерал Скобелев  11, 6, 2, 9, 7,  Генерал Столетов  3, 1, 5, 7, 2, 2. ,  Гео Милев  3, 4, 5, 2, 1, 6, 9, 7, 12, 10, 15, 8, 13, 11, 10, 16, 14, 23, 17, 21, 25,  Гладстон  26, 36, 66, 7, 33, 43, 2, 11, 41, 74, 8, 51, 50, 30, 70, 14, 55, 56, 28, 61, 46, 20, 5, 59, 62, 49, 10, 63, 12, 34, 19, 21, 25, 44, 6, 68, 53, 22, 42, 24, 54, 16, 17, 29, 57, 72, 9, 4, 23, 1, 31, 3, 35,  Граф Игнатиев  3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11,  Девети Септември  70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64, 41, 34, 26, 51, 16, 23, 14, 22, 17, 37, 35, 27, 40, 45, 49, 7, 2, 59, 10, 39, 15, 19, 18, 31, 11, 21, 9, 55, 12, 32, 56, 23а, 25, 33, 38, 61, 58,  Димчо Дебелянов  4,  Дончо Атанасов  41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39, 33, 8, 16, 17, 14, 25, 6, 21, 23, 10, 35, 15, 27, 11, 4, 2, 1, 7, 5,  Замфир Хаджийски  4, 2, 1, 7, 3, 5,  Иван Вазов  21, 1, 2а, 4, 9, 2,  Извън Регулацията  1, 2, Мелница,  Каблешков  8, 4, 6, 1, 2,  Кирил И Методи  2, 2а, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 9, 13, 11, 12, 6, 2а,  Ломска  19, 4, 2, 13, 20, 24, 14, 3, 12, 18, 11, 16, 9, 6, 22, 8, 1, 5, 3, 32, 25, 31, 30, 34, 23, 21, 35, 40, 42, 27, 26, 37,  Любен Каравелов  34, 24, 32, 22, 30, 36, 20, 8, 6,  Малчика  9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11,  Местност Стопански Двор  Пс,  Мизия  1, 3, 5,  Паисий  5, 2, 4,  Райко Даскалов  4, 1, 6, 2,  Симеон Ив.  Бонев  86, 114, 73, 98, 67, 112, 69, 80, 35, 63, 100, 102, 61, 91, 94, 71, 110, 16, 87, 82, 92, 118, 87а, 77, 83, 81, 104, 106, 108, 84, 79, 85, 96, 90, 68, 21, 1, 17, 9, 19, 18, 23, 16, 11, 35, 98, 22, 20, 44, 74, 46, 45, 59, 76, 61, 49, 47, 72, 41, 66, 70, 53, 10, 57, 54, 50, 27, 25, 42, 2, 39, 30, 37, 36, 34, 33, 32, 28, 29, 101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 111, 124, 107, 99, 146, 126, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а,  Славейков  3, 2, 11, 6, 8, 9, 13, 7, 21, 12, 23, 15, 20, 14, 19, 10, 25, 16, 18, 33, 31,  Хаджи Димитър  11, 19, 15, 13, 14, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 12, 8, 10,  Христо  Смирненски  1, 3,  Христо Ботев  56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 93а, 107а, 95, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72, 24, 18, 1, 22, 9, 11, 15, 13, 59, 63, 69, 37, 75, 42, 77, 65, 39, 71, 73, 67, 48, 1, 49, 61, 35, 25, 28, 29, 33, 27, 38, 41, 36, 34, 31, 32,  Шипка  13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5,  Яворов  5, 1, 7, 3, 15, 2, 9, 2, 3,    УО,

На 23.06.2020 г.  /09:16 – 16:00 ч. / –  Комощица:   Асен Златаров  7, 9, 6, 14, 12, 4, 1, 2,  Бенковски  4, 5, 3, 6, 2,  Братя Миладинови  26, 30, 15, 3, 22, 24, 23, 12, 7, 20, 21, 13, 18, 2, 19, 16, 14, 11, 8, 10, 6,  Васил Друмев  7,  Васил Левски  5, 20, 16, 11, 22, 9, 6, 14, 4, 8, 7, 13. , 18, 13,  Ломска  19,  Райко Даскалов  4, 1, 6, 2,  Симеон Ив.  Бонев  27, 25, 42, 2, 39, 30, 37, 36, 34, 33, 32, 28, 29,  Христо  Смирненски  1, 3,  Христо Ботев  25, 28, 29, 33, 27, 38, 41, 36, 34, 31, 32,  Яворов  1, 7, 3, 15, 2, 9, 2. , 3. ,    УО

На 24.06.2020 г.  /10:01 – 13:30 ч. / –  Вълчедръм:   Черни Връх  13

На 24.06.2020 г.  /10:01 – 13:30 ч. / –  Черни Връх,  Общ.  Вълчедръм:   Втора  15, 12, 19, 1, 9, 29, 4, 33, 31, 16, 21, 18, 5, 8, 7, 10, 14,  Двадесет И Втора  35, 27, 43, 10, 45, 12, 14, 16, 39, 49, 33, 2  Б, 25, 19, 9, 29, 6, 21, 15, 17, 2, 16, 4, 11, 8,  Двадесет И Девета  4, 3, 12, 1, 2, 8, 10,  Двадесет И Осма  3, 6, 4, 2,  Двадесет И Пета  2,  Двадесет И Първа  10, 4, 12, 2, 5, 10,  Двадесет И Седма  10, 3, 15, 1, 8, 14, 12, 11, 2, 6, 4,  Двадесет И Шеста  2, 1, 3, 4,  Двадесета  10, 4, 6, 8,  Дванадесета  8, 10, 7, 9, 18, 20, 2, 1, 13, 12, 16, 11, 4, 14, 3,  Девета  2, 8, 4,  Деветнадесета  1, 3, 2,  Десета  8, 13, 4, 7, 2, 3, 5, 9, 1, 15, 26,  Единадесета  1, 2,  Осемнадесета  7, 1, 2,  Осма  1,  Пета  4, 15, 8, 17, 11, 19, 23, 7, 21, 14,  Петнадесета  2, 1, 7, 5,  Първа  62, 47, 41, 74, 80, 65, 66, 63, 53, 43, 68, 41а, 78, 57, 61, 76, 60, 58, 70, 51, 64, 26, 46, 12, 42, 5, 16, 23, 33, 30, 29, 27, 13, 31, 15, 9, 17, 24, 11, 44, 37, 56, 20, 40, 38, 50, 19, 52, 21, 6, 3, 64, 35, 48, 32,  Седемнадесета  11, 1, 7, 3, 5, 6, 8, 9,  Седма  1, 2,  Трета  21, 12, 14, 4, 10, 6,  Тридесет И Втора  2, 1, 4,  Тридесет И Пета  1,  Тридесет И Първа  2, 4, 5, 6, 1, 3, 7,  Тридесет И Трета  18, 14, 4, 1, 2, 8, 12, 6,  Тридесет И Четвърта  2, 1,  Тридесет И Шеста  1,  Тридесета  14, 10, 8, 17, 7, 9, 13, 12, 18, 15, 11, 16, 3,  Тринадесета  2, 3, 4,  Четиринадесета  12, 7, 9, 3, 5, 4,  Шеста  2, 4, 3, 5,  Шестнадесета  4, 6, 16, 7, 14, 3, 5

На 24.06.2020 г.  /10:01 – 13:30 ч. / –  Якимово:   23-септември  2, 4, 5, 8, 10, 6, 9, 3, 1,  Александър Бойчев  4,  Александър Стамболийски  33, 14, 45, 5, 13, 12, 8, 11, 6, 9, 4, 17, 1, 10, 7, 15, 46, 51, 40, 42, 47, 45, 49, 48, 40, 24, 27, 31, 41, 28, 29, 32, 21, 25, 34, 39, 36, 45, 6,  Алекси Беремлиев  17, 31, 16, 30, 21, 10, 22, 39, 20, 18, 19, 11, 25, 15, 23, 10, 8, 5, 4, 3, 7, 1, 12,  Андрей Жданов  5, 3, 4, 1,  Антон Иванов  4, 1,  Аспарух  19, 1,  Бачо Киро  1, 2,  Борис Димитров Цимов  1,  Бузлуджа  5, 7, 6, 4, 2, 3,  Васил Коларов  7, 4, 6, 24, 22, 18, 33, 17, 27, 26, 23, 19, 2, 8, 13, 11, 14, 9, 20, 46, 10, 1, 5, 15,  Васил Левски  18, 20, 1, 8, 10, 7, 17, 9, 21, 14, 10а, 19, 3, 2, 23,  Васил Петлешков  1,  Вела Пеева  1, 3,  Веслец  5 Къща,  Витошка  3, 8, 1, 2,  Владимир Генков  7, 1, 13, 2, 9,  Войн Петров  2, 6, 3, 20, 11, 9, 1, 19, 10, 5, 7, 1, 5, 19, 19, 23, 25, 18, 17,  Възраждане  4, 10, 9, 5, 7, 2,  Върбан Лилов  7, 4, 11, 6, 3, 2, 9, 13, 5, 8,  Георги Бенковски  30, 13, 60, 35, 25, 19, 7, 31, 29, 50, 3, 24, 48, 44, 32, 20, 10, 14, 4, 16, 3, 24, 13, 18, 12, 11, 7, 8, 66, 43, 41, 64, 45, 74, 76, 60,  Георги Гърголов Данчев  4, 3, 6, 5, 8,  Георги Дамянов  15, 5, 7, 13, 4, 4,  Георги Димитров  208, 10, 11, 25, 21, 33, 20, 23, 4, 18, 16, 27, 9, 26, 7, 1, 27, 22, 24, 17, 56, 10, 36, 50, 69, 21, 13, 90, 100, 84, 88, 94, 76, 13, 35, 70, 46, 53, 38, 48, 51, 42, 104, 65, 31, 92, 69, 98, 80, 36, 57, 92а, 102, 64, 66, 75, 67, 25, 39, 41, 56, 54, 90, 50, 60, 10, 63, 78, 59, 94, 62, 29 Къща, 82, 47, 49, 27, 74, 1, 95, 99, 154, 93, 97, 48, 74, 69, 114, 106, 116, 161, 22, 108, 91, 87, 110, 81, 132, 144, 94, 136, 11, 128, 134, 112, 126, 104, 124, 130, 20, 83, 142, 85, 150, 164, 156, 129, 119, 103, 176, 133, 162, 158, 21, 104, 109, 107, 125, 127, 105, 12, 170, 166, 117, 160, 141, 204, 189, 198, 182, 153, 184, 187, 195, 167, 161, 228, 141, 163, 213, 139, 222, 191, 179, 188, 151, 3, 156, 13, 190, 157, 180, 193, 186, 171, 124, 206, 178, 134, 202, 155, 159, 208, 226, 147, 181, 145, 197, 212, 143, 185, 205, 192, 152, 200, 169, 5, 10, 1, 234, 140, 139,  Георги Кирков  46, 2, 8, 35, 19, 26, 27, 22, 40, 34, 10, 36, 15, 12, 42, 46, 3, 4, 24, 28, 8, 21, 29, 20, 31, 25, 14, 37, 13, 33, 48, 7, 6, 12, 53, 58, 52, 50, 47, 60, 54, 56, 51,  Георги Комитски  4, 1, 2, 2, 4,  Георги Маринков-Качо  9, 6, 7, 1, 8, 2, 5, 15,  Георги Сава Раковски  2, 33, 8, 6, 5, 1,  Гоце Делчев  3, 10,  Градище  3, 14, 9, 13, 15, 6, 19, 8, 11, 12, 2, 5, 7, 17, 1, 10,  Д-Р Петър Берон  2, 6, 4,  Девети Септември  3, 1,  Димитър Благоев  68, 27, 23, 59, 58, 14, 56, 1, 29, 10, 62, 51, 54, 60, 52, 66, 50, 42, 10, 28, 34, 27, 18, 19, 2, 25, 11, 13, 41, 21, 45, 35, 64, 31, 39, 53, 4, 51, 12, 57, 47, 37, 7, 15, 75, 49, 14, 33,  Димитър Георгиев Терзийск  5, 8, 2, 9, 7, 6, 10, 3, 1, 12,  Драгоевска  72, 20, 49, 58, 62, 39, 51, 43, 64, 53, 61, 42, 55, 54, 41, 70, 67, 46, 59, 68, 60, 47, 74, 57, 13, 48, 40, 33, 52, 23, 24, 27, 29, 50, 14, 19, 42, 31, 28, 32, 36, 25, 37, 5, 26, 21,  Дунав  2, 7, 12, 8, 10, 5, 3, 1, 6, 2, 4,  Европа  4,  Единство  7, 4, 5, 7, 1, 6, 9, 8,  Елин Пелин  18, 6, 4,  Ивайло  4, 2, 5, 1,  Иван Вазов  6, 4, 10, 12, 5, 4, 7, 6, 13, 8, 11, 9,  Иван Лешев  3, 9, 81, 1, 4, 5, 6, 12, 18, 7, 13, 15, 19, 17, 14,  Иван Панов  2, 4, 3,  Извън Регулацията  Стоп Двор, Навес, База Екобрикет,  Искра  6, 2, 8, 4,  Искър  12, 14, 16, 2, 8, 6, 10, 4, 18,  Йордан Йовков  17, 1, 21, 23, 11, 25, 15, 3,  Йордан Чушков  12, 11, 10, 9, 8, 4, 1,  Калоян  9, 1, 5, 7, 11, 8, 9, 3, 11,  Качо Комитски  3, 5, 10, 4, 12, 6, 3, 8, 7, 9, 2,  Кирил и Методи  23, 30, 97, 10, 31, 27, 37, 39, 16, 19а, 21, 7, 19, 14, 1, 11, 3, 5, 10, 6, 2, 13,  Комсомолска  22, 2, 20, 8, 4, 3, 17, 18, 6, 12, 10, 14, 17,  Кръсто Белчев  5, 1, 2, 12, 3, 14, 7,  Кръсто Божинов  4, 5, 8, 1, 3, 4, 7,  Кръсто Щърков  3, 2,  Кубрат  1, 4, 2,  Ленин  5, 1, 3, 7, 12, 4, 2, 6, 15, 16, 22, 18, 26, 24, 19, 25, 9, 14, 17, 13, 23,  Любен Каравелов  39, 47, 48, 58, 64, 70, 43, 41, 56, 66, 50, 37, 49, 46, 14, 3, 20, 23, 19, 44, 32, 34, 25, 7, 8, 17, 12, 28, 10, 5, 22, 30, 4, 36, 6, 24, 27, 38, 13, 35, 33, 29, 1, 11,  Македонска  7, 5, 17,  Малчика  9, 12, 7, 3, 5, 1, 4, 2, 8,  Местност Стопански Двор  Пс,  Мечи Дол  9, 12, 5, 13, 4, 2, 3, 10, 1,  Милаки Бояджийски  10, 3, 4, 2, 7, 11, 1,  Милан Йонов  20, 35, 33, 11, 21, 30, 18, 15, 16, 10, 14, 19, 17, 25, 13, 4, 6, 5, 8, 2, 1,  Мирон Дановски  7, 11, 15, 21, 13, 1, 2, 3, 19, 5,  Митко Палаузов  4, 3, 2, 1, 5, 7, 9, 6, 15, 5, 12, 8, 21, 13, 11, 19,  Неофит Бозвели  2, 6, 7, 3,  Огоста  9, 25, 4, 11, 13, 15,  Осми Конгрес  10, 5, 20, 25, 2, 7, 9, 11, 15,  Отец Паисий  23, 27, 31, 25, 29, 19, 7, 3 Къща,  Панайот Волов  3, 2, 4,  Панайот Хитов  4, 6, 5, 8, 3,  Партизанска  10, 16, 30, 1, 38, 25, 44, 42, 3, 28, 37, 9, 32, 2, 16, 14, 10, 6, 12, 4,  Пейо Крачолов Яворов  7, 10, 5, 3, 2, 4,  Пенко Щърков  5, 14, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 10,  Пенчо Славейков  1,  Петър Димитров  22, 7, 31, 6, 3, 10, 18, 26, 1, 27, 16, 2, 8, 23, 20, 24, 17, 22, 15, 14, 12, 11, 18, 25,  ПИротска  6, 1, 7, 5, 8,  Първо Трифонов  1, 1

На 24.06.2020 г.  /10:46 – 13:30 ч. / –  Дългоделци:   000053  ,  23-ти Септември  2, 1, 3, 4, 25, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, 22,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бачо Киро  1, 3,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24,  Благой Иванов  2, 4, 8, 1, 6, 10, 3,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, 5,  Васил Левски  37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Волов  5, 3, 7, 2, 4, 9,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14, 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 4, 39, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4, 2,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 36, 31, 33, 26, 29, 32, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  1,  Кирил И Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лилия Карастоянова  9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, 41, 43,  Румянцев  2, 1, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Торловица  4, 2,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5, 4,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 25.06.2020 г.  /09:46 – 16:00 ч. / –  Комощица:   Генерал Столетов  3, 1, 5, 7, 2, 2. ,  Гео Милев  3, 4, 5, 2, 1,  Гладстон  26, 36, 66, 7, 33, 43, 2, 11, 41, 74, 8, 51, 50, 30, 70, 14, 55, 56, 28, 61, 46, 20, 5, 59, 62, 49, 10, 63, 12, 34, 19, 21, 25, 44, 6, 68, 53, 22, 42, 24, 54, 16, 17, 29, 57, 72, 9, 4, 23, 1, 31, 3, 35,  Кирил И Методи  2,  Симеон Ив.  Бонев  86, 114, 73, 98, 67, 112, 69, 80, 35, 63, 100, 102, 61, 91, 94, 71, 110, 16, 87, 82, 92, 118, 87а, 77, 83, 81, 104, 106, 108, 84, 79, 85, 96, 90, 68,  Славейков  3, 2, 11, 6, 8, 9, 13, 7,  Хаджи Димитър  11, 19, 15, 13,    УО

Община Георги Дамяново  

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Копиловци,  Общ.  Георги Дамяново:   Априлов  2, 6, 4, 8,  Васил Левски  6, 3, 7, 12, 1, 11, 8, 10, 14, 4, 13, 5,  Волов  1, 2,  Гагарин  2, 7,  Георги Димитров  41,  Латинска  19, 24, 26,  Марица  8, 10,  Московска  2,  Огоста  11, 15, 2, 14, 9, 12,  Пролетарска  6, 5, 3, 7, 1,  Раковска  5, 4, 2, 7, 1, 9, 6, 8, 3, 12, 10,  Река Лева  8, 6,  Хаджи Димитър  56, 10, 12, 6, 8, 13, 5, 9, 11, 14, 15, 2,  Хан Крум  18, 45, 28а, 16, 30, 39, 31, 37, 47, 35, 28, 33, 24, 43, 32,  Христо Ботев  2, 19, 22, 7, 11, 5, 3, 15, 10, 12, 1, 17, 21, 13

На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Копиловци,  Общ.  Георги Дамяново:   Видин Дол  1, 3, 4, 2,  Георги Бенковски  1, 2, 6, 4,  Георги Дамянов  19, 17,  Гоце Делчев  14, 16, 11,  Друмев  2, 1, 3,  Иван Алексов  3, 7, 5, 1,  Камен Луков  4, 2,  Ком  1, 6, 3, 2, 4,  Копрен  7, 4, 6, 1, 5, 2, 9, 3,  Огоста  20, 12, 18, 29,  Парчевич  8, 1, 6, 5, 3, 19, 9, 18, 4, 2, 15, 13, 17, 7,  Първи Май  2, 4, 10, 6, 8,  Стара Планина  2, 3, 10, 8, 7, 12,  Хан Крум  67, 72, 68, 62, 74, 73, 71, 95, 89, 58, 78, 77, 61, 87, 70, 15, 59, 63а, 63, 80, 65, 81, 52, 64а, 56, 64, 57, 60, 79, 69, 85, 91, 75, 66, 76,  Шипка  1, 3, 2

На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Гаврил Геново:   200001  ,  Втора  3, 2, 1,  Дванадесета  7, 5, 3, 1,  Девета  2, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 12, 10, 3,  Десета  3, 4,  Единадесета  3, 6, 2, 1, 4,  Осма  1, 3, 2, 6, 4,  Пета  4,  Петнадесет  4,  Първа  11, 5, 19, 3, 1 Шосе Белоградчик, 9, 20, 16, 7, 12, 21, 8, ТП-1 УО, 6, 4, 23, 2,  Седемнадесет  17, 2, 8, 35, 33, 14, 10, 15, 7, 4, 37, 9, 13,  Седма  5, 3,  Трета  4, 5, 3, 6, 2, 1,  Тринадесет  1, 4, 2, 6, 10,  Четвърта  15, 8, 17, 13, 7, 6, 11, 12, 14, 3, 9, 19, 2, 4, 5, 1,  Четиридесет  15, 11,  Четиридесет И Шест  1,  Четиринадесет  7, 14, 4, 9, 6, 11, 17, 15, 12, 5а, 5, 2, 8, 18, 1, 3, 10, 13,  Шеста  4, 17, 5, 15, 6, 3, 19, 7, 21,  Шестнадесет  1, 3

На 24.06.2020 г.  /11:00 – 16:30 ч. / –  Каменна Рикса:   Двадесет И Пета  2,  Двадесет И Първа  1,  Двадесет И Трета  2,  Двадесет И Четвърта  6, 4,  Двадесет И Шеста  6, 8,  Двадесета  2,  Първа  29, 10, 2, 37, 6, 35, 43, 13б, 33, 23, 9, 8, 13а, 67, 15, 19, 7, 17, 27, 31, 25, 24, 21, 4, 13,  Тридесет И Втора  2, 1,  Четиринадесета  1

Община Лом  

На 26.06.2020 г.  /10:01 – 10:30 ч. ; 15:30 – 16:00 ч. / –  Аспарухово,  Общ.  Медковец:   Извън Регулацията  Пс

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Лом:   Алеко Константинов  21, 23, 2, 7, 1, 16, 26, 14, 8, 12, 2 А, 19, 3, 25, 11, 17, 6, 4, 9, 15, 20, 13, 24, 10, 5, 18, 22,  Братя Миладинови  7, 32, 8, 10, 16, 30, 18, 12, 14, 2, 26, 24, 22, 5, 1, 6, 9, 20, 28,  Гоце Делчев  13, 15, 20, 12, 9, 4, 8, 16, 22, 6, 17, 1, 5, 14, 18, 11, 10, 2, 3,  Искър  15, 20, 14, 21, 17, 13, 42, 6, 3, 22, 39, 31, 29, 18, 8, 23, 25, 7, 36, 28, 12, 19, 24, 35, 38, 37, 10, 34, 32, 16, 30, 27, 11, 4, 9, 44, 40, 33, 1,  Люляк(Петър Калчев)  12, 4, 6, 10,  Марица  3, 14, 10, 11, 12, 4, 2, 13, 16, 19, 21, 5, 15, 9, 18, 1, 8, 7, 17, 6,  Митко Палаузов  7,  Пелистър  7, 10, 6, 8, 9, 4, 1, 5, 2, 3,  ПИрот  31, 37, 35,  Стара Планина  28, 29, 11, 15, 30, 32, 24, 12, 31, 20, 14, 21, 23, 13, 18, 25, 33, 9, 16, 17, 19, 26,  Тимок  10, 7, 3, 9, 4, 1, 8, 6, 2, 5,  Тунджа  24, 26, 16,  Цар Петър(М. Стефанов)  26, 35, 52, 39, 48, 41, 37, 31, 46, 44, 43, 42, 36, 32, 38, 40, 8, 50, 30, 34, 33, 29, 28,  Шести Септември  12, 16, 10, 20, 14, 8, 18, 6, 2

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:30 ч. /   На 26.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Лом:   Александър Стамболийски  272, 184, 206, 135, 256, 202, 93, 79, 155, 176, 232, 204, 151, 282, 250, 137, 178, 258, 149, 123, 218, 234, 200, 145, 286, 228, 121, 139, 194, 210, 165, 141, 83, 186, 111, 113, 264, 169, 119, 246, 87, 103, 107, 149 Б, 196, 125, 159, 284, 85, 252, 172, 174, 226, 182, 101, 236, 162, 97, 157, 188, 220, 166, 248, 240, 95, 268, 276, 260, 274, 147, 224, 167, 161, 244, 216, 143, 115, 117, 254, 212, 280, 170, 99, 61, 171, 180, 192, 190 В, 91, 270, 262, 238, 127, 190, 168, 133, 242, 129, 89, 288, 198, 222, 131, 163,  Батак  6, 2, 14, 12, 34, 5, 35, 10, 29, 23, 21, 39, 41, 4, 7, 19, 11, 31, 3, 17, 27, 9, 33, 25, 16, 1, 13, 15, 37, 8,  Бахчите  ,  Извън Регулацията  ,  Кнес Иван Кулин  13,  Менкова(Поп Андрей)  121, 38, 119, 148, 168, 149, 152, 151, 140, 150, 147,  Неофит Рилски  7, 4, 5, 13, 15, 8, 9, 1, 12, 3, 10, 17,  Перущица  34, 5, 15, 20, 33, 103, 7, 30, 39, 59, 51, 77, 46, 35, 106, 22, 47, 17, 42, 81, 4, 6, 1, 2, 8, 9, 69, 40, 60, 87, 100, 26, 32, 31, 65, 23, 3, 11, 37, 53, 79, 44, 73, 25, 49, 24, 102, 43, 75, 28, 45, 27, 50, 83, 56, 104, 14, 13, 10, 55, 52, 41

На 26.06.2020 г.  /09:00 – 12:00 ч. / –  Лом:   Индустриална  ,  Лодовико Миланези(К-Ска)  2, 8, 13а, 9

На 26.06.2020 г.  /10:01 – 10:30 ч. ; 15:30 – 16:00 ч. / –  Лом:   Върбица(Тодор Илиев)  2,  Генерал Столетов  2, 6,  Извън Регулацията  1, Автобаза, 1,  Коста Арсениев(С. Димитров  17, 27, 7, 1, 5, 19, 11, 31, 15, 9, 23, 22, 3, 21, 13,  Латинка  17 Полигон, 75, 55, 67, 14, 10, 61, 65, 73, 69, 59, 57, 63, 71, 6, 9, 11, 12, 6а Ж П  Прелез, 2, 4, 23, 29, 17, 43, 19, 10, 1, 33, 27, 25,  Манойло Кънев(Вела Пеева)  2, 1, 3,  Мир  3, 4, 12, 7, 10, 1,  Момин Брод  4,  Опълченска(Л. Карастоянова  2,  Поломие(Първан Генов)  15, 17, 2, 8, 6, 19, 3, 10, 4, 5, 11, 7, 1, 9,  Първи Май  22, 6, 18, 14, 9, 7, 4, 20, 10, 12, 5, 16,  Райко Даскалов  1,  Средна Гора  7,  Х-309 Кв.  18 – М-Ст Момин Брод  ,  Христо Савчов(Е. Тодоров)  2, 5, 1, 7, 6, 3, 4,  Цанко Церковски  1, 6, 8, 3, 4,  Юрий Гагарин  6, 9, 17, 15, 18, 14, 2, 1, 5, 11, 19, 16, 4, 10, 3, 12, 21, 8,  Яне Сандански  6, 9, 3, 1, 10, 2, 11, 8, 5, 7, 4

На 26.06.2020 г.  /10:01 – 10:30 ч. ; 15:30 – 16:00 ч. / –  Сталийска Махала:   Втора  69, 72, 58, 68, 81, 65, 52, 73, 59, 56, 64, 75, 91, 54, 79, 85, 74, 63, 77, 67, 50, 61, 87, 60, 66, 57, 62, 89, 1, 54, 43, 20, 8, 23, 11, 35, 5, 3, 9, 31, 38, 28, 29, 2, 39, 24, 6, 4, 41, 13, 34, 37, 15, 17, 36, 27, 14, 33, 40, 7, 1, 30, 22, 18, 25, 10, 46, 45, 47, 44, 49, 51, 37, 53, 56 УО, 42, 55,  Двадесет И Втора  6, 3, 1, 4,  Двадесет И Девета  5, 10, 18, 1, 14, 11, 20, 7, 6, 3, 2, 8, 16, 12, 15,  Двадесет И Осма  1, 2,  Двадесет И Пета  4, 3, 5, 1, 2,  Двадесет И Първа  10, 4, 5, 16, 3, 2, 6, 7, 10,  Двадесет И Седма  8, 2, 11, 7, 5, 21, 18, 27, 29, 16, 25, 23,  Двадесет И Трета  14, 1, 8, 10, 12, 2, 4, 16, 5, 7,  Двадесет И Четвърта  3, 1, 2,  Двадесет И Шеста  1, 4, 9,  Двадесета  10, 9, 7, 4, 2, 6, 12, 1, 11, 5, 8, 3, 6,  Дванадесета  2,  Девета  6, 4, 1, 3, 5, 2, 8, 6,  Деветнадесета  3, 5,  Десета  9, 10, 4, 6, 1, 3, 8, 9,  Единадесета  15, 12, 17, 14, 4, 20, 6, 3, 2, 13, 19, 18, 8, 7, 16, 11, 10, 1, 21, 23, 5, 9,  Извън Селото  17, 16, 3, Местност-Багачина, 11, 1, 1, 15,  Осемнадесета  10, 6, 7, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 9,  Осма  9, 3, 8, 6, 5, 10, 7, 6,  Пета  1, 3, 7, 9, 4, 11, 13, 2, 1, 3, 7, 6,  Петдесет И Втора  25, 42, 40, 3, 10, 16, 18, 24, 7, 22, 28, 12, 14,  Петдесет И Девета  5, 2, 7, 1, 4,  Петдесет И Осма  8, 2, 1, 5, 10, 4, 7, 6, 9,  Петдесет И Пета  4, 10, 2,  Петдесет И Първа  7, 1, 5, 9, 3, 4, 2,  Петдесет И Седма  5, 1, 6, 4, 3,  Петдесет И Шеста  3, 1, 2, 5,  Петдесет Трета  8, 6,  Петдесет Четвърта  41, 1,  Петдесета  10, 8, 4, 3, 44,  Петнадесета  39, 33, 43, 29, 41, 35, 25, 27, 45, 47, 9, 4, 17, 2, 6, 7, 1, 3, 5, 19, 13, 11,  Първа  14, 72, 67, 70, 101, 79, 75, 100, 88, 87, 98, 89, 93, 99, 91, 197, 80, 47, 74, 78, 90, 94, 86, 81, 85, УО, 104, 96, 95, 101, 84, 76, 102, 25, 46, 51, 90, 33, 41, 32, 24, УО, 60, 27, 47, 19, 37, 38, 56, 43, 68, 69, 39, 20, 34, 48, 63, 53, 11, 66, 45, 65, 26, 40, 17, 49, 29, 15, 21, 58, 59, 30, 67, 18, 64, 71, 42, 50, 36, 13, 31, 73, 14, 3 УО, 4, 1, 3, 8, 12, 7, 10, 18, 5, 11, 6, 9,  Седма  5, 1, 3, 4, 2, 8, 7, 6,  Трета  5, 1, 8, 10, 7, 3, 9, 6, 20, 15, 23, 19, 17, 11, 14, 13, 18, 22, 12,  Тридесет и Втора  6, 2, 15, 16, 8, 4, 9, 14, 17, 13, 5, 10, 19, 15,  Тридесет и Девета  17, 11, 5, 2, 3, 15, 1, 13, 7,  Тридесет и Осма  4, 6, 8, 9, 7, 1, 2, 5, 3,  Тридесет и Пета  10, 14, 11, 26, 21, 23, 4, 20, 12, 13, 28, 19, 18, 6, 16, 7, 22, 17, 1, 8,  Тридесет и Първа  7, 1, 9, 14, 2, 11, 6, 29, 16, 35, 41, 19, 4, 15, 27, 17, 25, 14, 23, 21, 39, 8, 37, 31,  Тридесет и Седма  14, 3, 12, 1, 10, 5, 4, 8, 6, 2, 7,  Тридесет и Трета  8, 2, 9, 1, 5, 6, 12, 7, 14, 10, 4, 2,  Тридесет и Четвърта  5, 3, 37, 8, 2, 7, 6, 9,  Тридесет и Шеста  23, 21, 14, 20, 29, 27, 11, 7, 2, 18, 19, 15, 9, 8, 13, 1, 12, 10, 5, 4, 6, 17,  Тридесета  43, 28, 47, 41, 49, 22, 26, 39, 33, 30, 34, 2, 25, 6, 15, 3, 21, 4, 11, 18, 19, 20, 8, 17, 12, 7, 16, 27, 10, 9, 5,  Тринадесета  2, 1, 3,  Четвърта  8, 2, 1, 3, 4, 6, 28, 9, 14, 26, 5, 30, 40, 20, 7, 16, 10, 12, 18,  Четиридесет и Втора  2, 9, 4, 1, 6,  Четиридесет и Девета  2,  Четиридесет и Осма  4, 2,  Четиридесет и Пета  2,  Четиридесет и Първа  11, 9, 11, 7, 3, 2,  Четиридесет и Седма  2, 1, 3,  Четиридесет и Трета  3, 1, 2, 13, 11, 4, 7,  Четиридесет и Четвърта  4, 5, 3, 6, 2, 8,  Четиридесет И Шеста  2, 1,  Четиридесета  30, 15, 11, 28, 34, 9, 13, 38, 36, 40, 32, 24, 16, 7, 18, 8, 2, 10, 1, 20, 12, 6, 5, 14,  Четиринадесета  3, 4,  Шеста  4, 6, 1, 2,  Шестдесет и Втора  1, 3, 5, 4, 2, 8, 6,  Шестдесет и Първа  1, 7, 2, 15, 11, 9, 13,  Шестдесет и Трета  6, 5, 10, 1, 4, 2,  Шестдесет и Четвърта  3, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14,  Шестдесета  3, 5,  Шестнадесета  7, 10, 6, 4, 1, 11, 3, 8, 12, 5

На 26.06.2020 г.  /10:01 – 10:30 ч. ; 15:30 – 16:00 ч. / –  Трайково:   064185  ,  1-49  ,  Арда  1, 1,  Асен Балкански  1, 4,  Батак  1,  Боно Николов  12, 8, 7, 10, 9, 5, 3, 4, 6, 2, 1,  Борис Златанов  4, 6,  Васил Коларов  3, 53, 57, 50, 63, 44, 30, 42, 26, 31, 55, 43, 40, 52, 46, 59, 34, 32, 48, 36, 49, 35, 27, 47, 56, 29, 33, 61, 51, 45, 39, 13, 20, 24, 15, 19, 16, 8, 17, 6, 11, 25, 2, 12, 14, 7, 4, 18, 21, 3, 22, 23, 9, 10,  Веслец  8, 4, 12, 5, 6, 1, 3, 10, 2,  Ветрен  2, 1, 3,  Виолета Рангелова  3, 1, 4, 14, 6, 16, 8, 24, 26, 28, 20, 2, 22, 10,  Витоша  6, 4, 5, 2, 7, 1,  Гео Милев  2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 1,  Георги Димитров  14, 16, 8, 23, 2, 25, 27, 12, 53, 47, 18, 24, 35, 49, 39, 30, 31, 16, 28, 29, 37, 41, 43, 26, 33, 51, 20, 21, 3, УО-Тп-3 /Казана/, 11, 9, 7, 1, 4, 17, 5, 15, 2, 6, 19,  Горан Илиев  11, 5, 7, 2, 12, 10, 1, 4, 3, 6,  Горан Никифоров  32, 6, 4, 36, 33, 1, 9, 57, 52, 20, 31, 17, 51, 16, 26, 30, 46, 50, 34, 2, 54, 38, 12, 11, 44, 59, 14, 49, 5, 35, 65, 25, 47, 15, 62, 10, 21, 24, 58, 64, 48, 43, 67, 8, 3, 42, 61, 40, 18, 37, 22, 39, 60, 63, 27,  Димитър Благоев  33, 42, 10, 17, 7, 41, 34, 6, 19, 32, 36, 39, 21, 16, 18, 20, 9, 13, 45, 44, 1, 47, 5, 37, 26, 15, 12, 38, 43, 23, 14, 28, 30, 31, 3, 4, 27, 25, 11, 8, 29, 35, 22, 6,  Димитър Гаврилов  11, 13, 18, 17, 16, 5, 1, 2, 4, 9, 7, 6, 3, 8, 9,  Дунав  2, 1,  Замфир Хаджийски  1, 7, 8,  Иван Тодорин  4, 1, 2,  Извън Регулацията  1 ТП-Камиларника, 1, 3, 2, 4, 5, Стоп. Двор-2, 1, Казан, 1,  Искър  8, 6, 2, 12,  Камен Златанов  1, 5, 2, 3,  Ком  3, 6, 1, 5, 7,  Комсомолска  21, 2, 5, 1, 3, 4, 28, 32, 6, 24, 20, 28, 8, 10, 16, 9, 14, 12, 11, 13, 7, 26, 18,  Криводол  12, 14, 8, 3, 1, 4, 7, 19, 21, 2, 17, 5, 6, 11, 15,  Левски  15, 13, 9, 4, 7, 6, 14, 11, 2, 1, 3, 5, 8,  Лом  1, 2,  Местност Сондите  Пс,  Младен Йорданов  3, 5, 2, 8, 4, 6, 12, 1, 9, 13, 7,  Мусала  1,  Неофит Ломски  3, 5, 2, 7, 6, 9, 4,  Петко Р.  Славейков  1,  ПИрин  1, 3, 1, 5, 2, 7, 4,  Първан Чолев  8, 10, 3, 1, 4, 2, 5,  Раковска  2,  Рила  17, 13, 19, 9, 1, 7, 2, 5,  Родопа  9, 1, 7, 5,  Славчо Борисов  7, 3, 101, 5, 4, 6, 2, 1,  Средна Гора  1, 9, 2, 6, 4, 7, 5, 3, 3,  Стара Планина  8, 18, 7, 16, 10, 14, 5, 12, 9,  Таси Никодимов  5, 3, 7,  Трайко Попов  26, 1, 10, 13, 16, 11, 6, 5, 4, 8, 12, 7, 22, 24, 18, 3, 9,  Трифон Иванов  3, 8, 1, 2, 4,  Хаджи Димитър  42, 11, 9, 46, 54, 36, 38, 40, 44, 5, 7, 3, 48, 34, 50, 52, 5, 4, 1, 6, 2,  Христо Ботев  6, 12, 2, 5, 13, 16, 7, 10, 14, 8, 3, 4, 12,  Христо Смирненски  11, 5, 19, 3, 7, 15, 6, 2, 17, 4, 9, 1,  Цар Шишман  2, 1, 4,  Черно Море  2,  Шейново  8, 4, 6, 2,  Шипка  13, 8, 9, 12, 15, 17, 6, 1, 3, 2, 4, 7,  Янтра  12, 5, 3, 7, 9, 1

На 26.06.2020 г.  /10:01 – 16:00 ч. / –  Сталийска Махала:   Втора  69, 72, 58, 68, 81, 65, 52, 73, 59, 56, 64, 75, 91, 54, 79, 85, 74, 63, 77, 67, 50, 61, 87, 60, 66, 57, 62, 89,  Извън Селото  17, 16, 3,  Петдесет И Първа  7, 1, 5, 9, 3, 4, 2,  Петдесета  10, 8, 4, 3,  Първа  14,  Четиридесет И Пета  2,  Четиридесет И Първа  11,  Четиридесет И Трета  3, 1, 2, 13, 11, 4, 7,  Четиридесет И Четвърта  4, 5, 3, 6, 2, 8,  Четиридесета  30, 15, 11, 28, 34, 9, 13, 38, 36, 40, 32, 24,  Шестдесет И Втора  1, 3, 5, 4, 2, 8, 6,  Шестдесет И Трета  6, 5, 10, 1, 4, 2,  Шестдесет И Четвърта  3, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14,  Шестдесета  3

На 26.06.2020 г.  /12:30 – 16:00 ч. / –  Лом:   Войводова Бахча  1,  Извън Регулацията  ,  Садовете  17, ТП Леярна

Община Монтана  

За Периода 22-26. 06. 2020 г.  /09:01 – 16:16 ч. / –  Монтана:   Асен Златаров  7, 15, 1, 3, 11, 5, 13, 9,  Асен Златаров  19, 17,  Вардар  15,  Вит(Георги Бонев)  3, 12, 9, 6, 7, 10, 1, 8, 4, 5,  Д-Р Иван Каманов  14 До Казана, 10,  Д-Р Торосян(Т. Благоев)  8, 7, 1, 11, 9, 4, 6, 5, 2, 3, 10, 12,  Димитър Подвързачов(Ж. Кр  28 Бреза, 28,  Екзарх Йосиф  30, 31, 20, 27, 21, 18, 32, 25, 40, 34, 28, 37, 38, 35, 23, 22, 36, 29, 24, 42, 16, 17, 26, 19, 33,  Йордан Цеков  18, 20, 11, 22, 24, 17, 9, 15, 13,  Младост  2, 2 9, 2 8, 7, 2 Павилион За Закуски, 2 7, 2 10, 10, 9, 2 Кафе Аператив, 2 Магазин За Хлаб И Пак. Пром Ст. , м/у Бл, 9 И 10, 2 Хранителен Магазин,  Монтана  1, 27,  Неофит Рилски  56, 46, 40, 45, 52, 60, 55, 48, 51, 47, 58, 38, 34, 43, 42, 54, 50, 49, 36, 53,  Никола Вапцаров  23, 33, 21 14,  Никола Войновски(И. Бекир)  7, 8, 6, 1, 10, 4, 3, 5,  Панайот Хитов  71, 69, 73, 65, 67, 60, 63,  Парта  37 А, 33, 29, 35, 37, 31,  Поп Андрей  17, 14, 22, 25, 20, 16, 23, 21, 12, 19, 18, 29, 27,  Поп Харитон(Д. Вълков)  4, 1, 3а, 5, 11, 6, 3 А, 9, 3, 7,  Пъстрина  15, 14, 15, 14,  Пъстрина  7,  Стефан Караджа  ,  Странджа  21, 27, 30, 32, 24, 26, 23, 29, 25, 28,  Трети Март(Г. Димитров)  74,  Тунджа  40, 38, 42, 34, 36, 44,  Христо Смирненски  4, 4, 8, 12, 2, 2

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 14:00 ч. / –  Монтана:   Младост  3, 1 1, 1, 1 3, 1 2, 2, 2,  Свети Климент Охридски(Г.   98,  Хайдут Велко  19, 12, 15, 5, 18, 20, 16, 14, 3, 17, 13,  Шести Септември  38, 17, 13, 36

На 22.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 23.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 24.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. /   На 25.06.2020 г.  /09:00 – 16:00 ч. / –  Белотинци:   Втора  36, 41, 49, 23, 47, 34, 38, 24, 29, 27, 26, 39, 42, 35, 37, 32, 30, 33, 21, 25, 28, 40,  Двадесет И Втора  15,  Двадесет И Девета  8, 1, 4, 5,  Двадесет И Осма  1, 3, 2, 4, 8, 6,  Двадесет И Пета  4, 6, 9, 1, 7, 5, 2,  Двадесет И Седма  7, 3, 5, 1,  Двадесет И Трета  2,  Двадесет И Четвърта  1, 6, 14, 8, 12, 4, 3, 16, 18, 10,  Двадесет И Шеста  3, 12, 6, 17, 2, 11, 13, 8, 9, 1, 10,  Първа  74, 30, 76, 32, 34, 57, 43, 78,  Трета  29, 21, 17, 35, 15, 27, 31, 47, 49, 13, 18, 22, 10, 25, 2, 16, 8, 12, 28, 37, 14, 23, 20, 33, 19,  Тридесет И Втора  2,  Тридесет И Първа  10, 12, 6, ТП-3 УО, 8, 13, 12. ,  Тридесет И Трета  2,  Тридесета  1, 4,  Тринадесета  2,  Четиредесет И Девета  1,  Четиредесет И Осма  2,  Четиридесет И Пета

На 23.06.2020 г.  /09:00 – 13:00 ч. / –  Монтана:   Княз Александър Батенберг  33, 31, 27, 37, 12, 29, 35,  Мария Димова(Б. Стоилов)  26, 38, 34, 29, 45, 23, 36, 41, 39, 21, 47, 27, 37, 30, 32, 43, 33, 40, 25, 35, 31,  Панайот Хитов  46,  Свети Климент Охридски  47, 39, 32,  Свети Климент Охридски(Г.   31, 36, 34, 25, 38, 42, 44, 45, 26, 41, 30, 24, 22, 43, 28, 48, 034, 40, 15, 46, 32, 39, 27,  Средна Гора  5, 4, 9, 7, 3, 6,  Стефан Савов(М. Пенов)  37, 41, 22, 31, 27, 39, 34, 30, 24, 26, 36, 33, 32, 35, 29, 20, 28,  Трети Март(Г. Димитров)  77,  Юлиус Ирасек(Житомирска)  23, 35, 29, 20, 24, 31, 33, 27, 22, 17, 25, 12, 16, 18

На 23.06.2020 г.  /13:30 – 16:30 ч. / –  Монтана:   22-Ри Септември  46, 35, 37, 52, 39, 50,  Неофит Рилски  10, 10,  Панайот Хитов  31, 27, 23, 25, 17, 39, 46, 19, 21, 43, 33, 31, 35, 45, 29, 37, 44, 41,  Свети Климент Охридски  53, 49,  Свети Климент Охридски(Г.   67, 51, 57, 63, 49, 53, 50, 61, 59, 47, 35, 55,  Стефан Савов(М. Пенов)  15, 17, 18, 25, 21, 23, 19, 16, 20,  Трапезица  3, 10, 5, 7,  Юрий Венелин  34, 16, 5, 17, 21, 20, 15, 26, 30, 24, 3, 14, 33, 28, 19, 29, 25, 7, 18 А, 22, 23, 10, 4, 31, 32 Б, 32 А, 27, 13, 18, 36

На 25.06.2020 г.  /11:01 – 16:30 ч. / –  Монтана:   Индустриална  20

На 27. 06. 2020 г.  /08:31 – 09:30 ч. ; 16:00 – 16:30 ч. / –  Долно Белотинци:   460008  ,  800692  ,  Александър Стамболийски  9, 5, 7, 12, 1, 8, 4, 6, 3, 22,  Арм.  Ген. Иван Михайлов  3, 5, 1,  Асен Греков  2, 8, 6,  Васил Коларов  17, 11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3,  Васил Левски  9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11,  Владимир Минчев  18, 7, 6, 16, 14, 17, 12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3,  Гаврил Генов  2, 4, 6, 5, 1, 8, 3,  Гео Милев  5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11,  Георги Бенковски  4, 9, 5, 17, 7, 1, 12, 3, 11, 6, 8, 10, 14,  Георги Дамянов  24, 21, 7, 16, 13, 14, 10, 20, 1, 9, 17, 3, 12, 4, 6, 5, 8, 23, 22, 15, 18, 19, 11, 1, 2,  Георги Димитров  24, 23, 33, 27, 11, 18, 1, 31, 8, 6, 29, 7, 14, 39, 5, 47, 4, 20, 3, 43, 35, 13, 17, 2, 15, 10, 45, 41, 16, 9, 21, 12, 37, 1, 4, 5, 3,  Д-Р Стамен Илиев  6, 11, 14, 4, 5, 1, 2, 8, 7, 3, 16, 1,  Дамян Колов Оловански  8, 10, 1, 2, 6,  Дара Михайлова  7, 9, 4, 16, 1, 5, 2 А, 6, 1, 3,  Емил Марков  6, 2, 3,  Замфир Попов  15, 9, 2, 11, 3, 13, 7,  Игнат Колов  6, 1, 2, 3, 5,  Извън Регулацията  Администр. Сграда И Стол, 1, Вила,  Илия Андрев  2, 9, 1, 5, 3,  Кокиче  6, 9, 1, 8, 3, 7,  Коло Василев  4, 1, 6, 2,  Лика Рачин  2, 7, 6, 4, 5, 8, 9,  Малчика  6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8,  Младен Апостолов  14, 9, 13, 11, 22, 6, 15, 8, 5, 24, 26, 10, 12, 7, 4, 3, 2, 1, 5,  Младен Кръстев  18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17,  Ненка Илиева  2,  Никола Йонков Вапцаров  4, 7, 6, 1, 5, 9, 8,  Огоста  7, 5, 1, 3, 2,  Петко Дошов  10, 14, 17, 2, 16, 1, 11, 6, 5, 13, 3, 18, 4, 19,  Петко Рачев Славейков  1, 4, 8, 2, 6,  Победа  2, 4, 7,  Пъстрина  15, 13, 12, 23, 4, 25, 31, 21, 9, 29, 22, 5, 11, 33, 8, 19, 7, 2, 10, 1, 3, 16, 14, 18, 17, 6, 20,  Синчец  6, 5, 9, 7, 4, 3, 10,  Стадиона  12, 6, 8, 4, 16,  Х-242 Кв. 31  ,  Христо Михайлов  2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1,  Цеко Тодоров  3, 1,    ТП 1 Улично, ТП 2 Улично

На 27. 06. 2020 г.  /08:31 – 09:30 ч. ; 16:00 – 16:30 ч. / –  Ерден:   Извън Регулацията  Помощно Стопанство

На 27. 06. 2020 г.  /08:31 – 09:30 ч. ; 16:00 – 16:30 ч. / –  Монтана:   1290029  ,  48489. 2. 534  ,  48489. 2. 643 Местност Гламата  ,  48489. 4. 502  ,  48489. 4. 567 И 48489. 4. 495  ,  Жеравица  ,  Извън Регулацията  Складове, Р-Ца За Изделия От Рвс Платове, Кувейт, Свинарник-разсадника, Разсадник, ПИлетарник, Хладилна База, Свинекомплекс, Бензиностанция-Рибарници, Тир 3, 1, Главно Мерене, Тир-1 Клон 3,  Индустриална  Поултрипродъктс,  Местност Палековото  ,  ПИ 48489. 2. 537  Местност Гламата,    1

На 27. 06. 2020 г.  /08:31 – 16:30 ч. / –  Монтана:   48489. 2. 534,  48489. 2. 643 Местност Гламата,  ПИ 48489. 2. 537  Местност ГламатаПодробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.