Над 3000 безработни в област Монтана от началото на кризата с коронавируса

Над 3000 безработни в област Монтана от началото на кризата с коронавируса

Новорегистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Монтана в периода от 13.03 – 19.06.2020 г.  са 3015 лица (по предварителни данни), като 1322 или 43.8 % от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса. За сравнение със същия период на 2019 г., броят на новорегистрираните е бил 1614.

Среднодневният брой регистрирани за периода от 13.03.2020 г. до 19.06.2020 г.  е 46 лица, при 25 среднодневно през аналогичния период на 2019 г.

Новорегистрираните лица на 19 юни 2020 г. по предварителни данни за 1 ден  са общо 30 лица, като 9 от тях при регистрацията са заявили, че са освободени поради кризата с коронавируса.

Равнището на безработица за област Монтана към края на м.май е 14.9% при 14.7% за предходния месец април и 11.5% през месец май на миналата година.

На 19 юни 2020 г. на работа са устроени общо 23 безработни лица, 17 от тях в реалната икономика, а 1390 безработни са постъпили на работа от началото на периода досега, в т. ч. 875 в реалната икономика.

От началото на м. юни, в Дирекция „Бюро по труда“ от област Монтана работодатели са заявили общо 278 свободни работни места, в т.ч. 171 места в реалната икономика и 107 субсидирани работни места.

Подадените заявления от работодатели по реда на ПМС 55/30.03.2020 г. в област Монтана до 19.06.2020 г. са 137 броя за 2813 лица. Процедирани към НОИ общо са 99 заявления за 2469 лица.

Националният осигурителен институт изплаща на работодателите по чл. 5, ал. 4 компенсациите по чл. 1, ал. 5 въз основа на обобщената информация, предоставена от Агенцията по заетостта (чл. 7 от ПМС 55/2020).

Подробна информация за подадените заявления се съдържа на сайта на НОИ.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.