18 осъдени за наркотици са в Монтана през 2019 г.

18 осъдени за наркотици са в Монтана през 2019 г.

През миналата 2019 г. в Окръжен съд и Районен съд – Монтана са приключени 20 дела, свързани с наркотици, по които са осъдени 18 лица. Две от делата са разгледани от Окръжен съд –Монтана и са приключили с условни присъди  – една година и шест месеца „Лишаване от свобода“ , отложени с три години изпитателен  срок и осем месеца „Лишаване от свобода“ с изпитателен срок от три години.

Според годишният отчетен доклад на Районен съд – Монтана за 2019 г. в последните години се очертава тревожно увеличение на делата  за производство, преработка, придобиване или държане на наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, както и на делата за  засяване  или отглеждане на растенията  от рода на конопа в нарушение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Броят на делата, свързани с тези престъпления в РС – Монтана е увеличен от 10  през 2017 г., на 12 през 2018 г. и 18 дела през 2019 г.

На  26 юни се отбелязва Световният ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик на дрога.Този ден е призив за обединение на активната позиция на хората по цял свят за борба с дрогите, предотвратяване пораженията, които те нанасят на милиони хора и най-вече на децата  и изразяване на съпричастност  и подкрепа за жертвите на наркотиците и техните близки.

Световният ден за борба  с наркоманиите е обявен   с резолюция на Общото събрание на ООН, приета на 7 декември 1987 г., а от 1988 г. се отбелязва във всички страни по света, включително и в България. Според експерти в последните години в световен план и у нас рязко се снижава възрастта на първия опит на употреба на наркотици. А това,  заедно с лесната достъпност и ниската им цена буди тревога и изисква  общи усилия на държавните власти и гражданите за увеличаване на превенцията като начин за опазване здравето и живота на децата от пагубното въздействие на дрогата.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.