43 707 възрастни с по-високи пенсии в областта от първи юли

43 707 възрастни с по-високи пенсии в областта от първи юли

Пенсиите, отпуснати до 31 декември 2019 г. включително, се осъвременяват от 1 юли 2020 г. въз основа на Решение на Надзорния съвет на НОИ с 6,7 на сто.

С чл. 10 на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г., считано от 1 юли е увеличен минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст (ОСВ) при пълен осигурителен стаж на 250.00 лв, като увеличението е 13.93 на сто (до този момент минималната пенсия за ОСВ беше 219.43 лв.).

Спрямо него са определени и новите минимални размери на всички пенсии, свързани с трудова дейност.

В област Монтана 7980 пенсионери получават минимален размер пенсия за осигурителен стаж и възраст, от които 7344 са жени и 636 – мъже.

Минималната пенсия за непълен стаж се увеличава на 212,50 лв (85% от 250,00).

С Постановление на Министерския съвет № 107 от 28 май 2020 г. е определен нов размер на социалната пенсия за старост – 141.63 лв. месечно, считано от 01.07.2020 г. Във връзка с това размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност, които се определят в процент от социалната пенсия за старост, също се изменят, считано от 1 юли 2020 г.

Максималният размер на пенсиите остава 1200 лв.

Изплащането на пенсиите ще започне от 07 юли (вторник) 2020 г. Изплащането на сумите чрез пощенските станции ще бъде извършено съобразно изготвен график, който ще бъде предварително обявен във всяка една от тях. Преводите на юлските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 7 юли.

За новите размери на пенсиите няма да бъдат изпращани разпореждания на лицата. Те ще могат да се информират за тях чрез електронната „Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на интернет страницата на НОИ, или като заявят безплатното получаване на екземпляр от разпореждането в териториално поделение на НОИ – Монтана.

В Област Монтана броят на пенсионерите през месец юли 2020 г. е 43707. Общата сума, която ще бъде изплатена чрез териториалното поделение на НОИ – Монтана е в размер на 16 543 248 лв.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.