148 проверки извърши РИОСВ – Монтана през юни

148 проверки извърши РИОСВ – Монтана през юни

Експертите на РИОСВ – Монтана извършиха 148 контролни проверки на 117 обекта през месец юни, от които 84 планови и 64 извънредни.

През отчетния период за констатирани административни нарушения на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и секторните закони са съставени пет акта.

Издадени са три наказателни постановления в размер на 9800 лв.

Наложени са шест санкции по чл. 69 от ЗООС в размер на 4588 лв. за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми, както и за неспазване на емисионните норми.

Постъпилите суми от глоби и имуществени санкции са 1050 лв. и от наложени санкции с наказателни постановления по чл. 69 от ЗООС са в размер на 3321 лв.

Пълният текст на месечната справка за контролната дейност през юни е публикуван на интернет страницата на РИОСВ-Монтана на адрес: https://www.riosv-montana.com/kd/cat_view/61–/65––-/243-2020-

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.