Експерти предупреждават за подвеждащи практики на свободния пазар на ток

Експерти предупреждават за подвеждащи практики на свободния пазар на ток

До 1 октомври 2020 г. всеки стопански потребител трябва да излезе на свободния пазар на електроенергия. Това означава, че от тази дата всеки малък офис, кантора, фризьорско салонче, книжарничка, сладкарничка и останалите така наречени микро фирми, ще плаща потребената от тях електроенергия по свободно договорени цени и вече са изправени пред избора на доставчик на електроенергия, с който да подпишат договор. Свободният пазар носи много предимства, но заедно с тях и определени рискове за клиентите, свързани с некоректни търговски практики, прилагани от някои търговци. Вече има достатъчно примери за драстични, подвеждащи практики и нелоялна конкуренция, водещи до риск за клиентите, пише специализираният сайт 3e-news.net.

Проблемът е, че точно тези микрофирми, които обикновено са с по 2-3 до 10 служители, нямат никаква подготовка и опит за оценка на предложенията на доставчици и лесно могат да бъдат подведени с манипулативни и неверни твърдения. Още повече, че законът за енергетиката и КЕВР не предвиждат никакви механизми за защита на българските потребители на енергия в тази посока, каквито биха били например регистър с нелоялни търговски практики и Етичен кодекс на търговците на електроенергия. Приемането им бе инициирано от ЧЕЗ в България още  през 2016 г. Предложението бе подкрепено от различни институции и енергийни търговски дружества, но до момента все още не е реализирано, напомня специализираният сайт.

Как се „зарибяват“ клиенти

Още от началото на либерализирането на пазара на електроенергия в България се очертаха тенденции за не съвсем коректни практики от страна на някои търговци. С напредването на процеса те използват невярна и заблуждаваща информация за вече утвърдени на пазара енергийни търговски дружества, за да убедят клиентите им да изберат тях за свой търговец. Подобно поведение бе регистрирано и в началото на освобождаването на електроенергийните пазари в някои европейски страни /Германия, Англия, Чехия, Швеция и др./, които осъществиха този процес доста преди той да стартира в нашата страна. Всички ние, като потребители, имаме възможност да се поучим от техния опит и да се опитаме да не допуснем да повторим грешките, водещи до неприятни последици за нас като клиенти.

Нелоялни търговци предлагат, на пръв поглед, много атрактивни оферти, като например  не включват всички такси в предлаганата цена или предлагат ниска цена за кратък период от време, но в дългосрочен план това означава по-високи сметки за ток от очакваното. Такъв пример е невключването на компонента на цената „задължения към обществото“. Така цената без тази компонента автоматично пада с около 20 на сто, но след това се включва в сметката и клиентът реално плаща много по-висока цена от оферираната.

Например, за всички стопански клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво „ниско напрежение“, които в момента са в регулираното портфолио на ЧЕЗ Електро, средната регулирана цена без „задължения към обществото“ /ЗО/ е 124.88 лв.  Когато към нея се добави и изчислената за тази сума компонента „задължение към обществото“ в размер на 21.47 лв. /което е 17% от средната регулирана цена/, цената на електроенергията става 146,35 лв. Това заплаща реално клиента.

Ако цената на електроенергията, обявена от търговеца, е без ЗО, тя трябва да се сравнява с цената без ЗО на конкурента. Тоест,  ако търговец обяви, че предлага цена 122 лева, то той трябва да упомене дали тя е със ЗО или без ЗО. Ако е без тази компонента, то той трябва да я сравнява със 124.88 лева. Некоректните търговци „спестяват“ в офертата си към клиента тази задължителна компонента, като я представят като отстъпка и така мамят потребителите. 

Други използват невярна и заблуждаваща информация за конкурентни доставчици на електроенергия. Трети обвързват преминаването към друг доставчик с плащане на големи неустойки. Четвърти вече твърдят пред клиенти, че след 1 октомври 2020 г. крайните снабдители, в частност ЧЕЗ Електро, Енерго-про и ЕВН, няма да съществуват, което категорично не е вярно, и заблуждават клиента, че е задължен да избере друг доставчик поради тази причина.

Не са малко и случаите, когато опитът за спечелване на клиент включва и оферта от типа „Каквато и цена да Ви предложи сегашният Ви търговец, ние ще Ви предложим по-ниска от нея“. Как би могло да се случи това, ако тази фирма работи по правилата? Би трябвало, след като плати всички такси и отчисления по веригата на доставките, в търговеца на електроенергия  да остава определен процент печалба, който в момента не е никак голям. Това означава ли, че конкурентната фирма е готова да работи и на загуба, само за да извади от пазара свой конкурент? Несериозни са и уверенията, че по този начин тези търговци ще фалират другите доставчици на електроенергия.

Типичен пример за опит за „зарибяване“ на клиент с невярна информация е и случай от миналата седмица, в който на дългогодишен клиент на ЧЕЗ Електро на свободен пазар, предложението за смяна на търговеца е придружено с думите: „Имам сигурна информация от вътрешен човек, че ЧЕЗ Електро ще вдигне цените с 60%“.  Силно вероятно е подобен подход да се използва и при настоящи клиенти на други енергийни търговски дружества на свободен пазар. Най-простата пазарна логика категорично оборва това твърдение. Цената на електрическата енергия на свободния пазар не се определя от желанието на една компания, а зависи от конкуренцията на този пазар и от цените на предлаганата от производителите енергия. Драстично поскъпване не е възможно, защото би довело до отлив на клиенти и това е азбучна истина за всеки търговец. При определянето на цената при свободното договаряне компанията доставчик отчита редица фактори – възвръщаемост на направените разходи, но също така съобразяване на ценовите нива с тези на конкурентните компании и покупателната способност на клиентите.

Част от потребителите, които до 1 октомври 2020 г. трябва да излязат на свободния пазар на електроенергия вече получават и съобщения, в които се твърди, че от октомври регулираният пазар ще спре да съществува. Клиентите трябва да знаят, че това категорично не е вярно.

Съгласно разпоредбите на параграф 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, публикуван в бр. 57 на Държавен вестник от 26.06.2020 г., считано от 1 октомври 2020 г. всички небитови клиенти, присъединени на ниво „ниско напрежение“ към електроразпределителната мрежа, следва да изберат свой доставчик на енергия по свободно договорени цени, тъй като от същата дата КЕВР вече няма да одобрява регулирани цени за този сегмент от клиенти. Регулираният пазар на електроенергия продължава да съществува, като крайните снабдители – ЧЕЗ Електро, Енерго-про и ЕВН, ще продължат да снабдяват с електроенергия всички битови потребители на него. Същите компании имат и лицензии за търговия и снабдяват клиенти и по свободно договорени цени и то от години. Според закона, след 30 септември 2020 г. ЧЕЗ Електро, Енерго-про и ЕВН ще продължат да обслужват стопанските си клиенти, които не са сключили договор за покупка на електрическа енергия на отворения пазар, чрез лицензията си за търговия.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.