Внимание! Още примери за нелоялна конкуренция на свободния пазар. Какво да се прави?

Още примери за нелоялна конкуренция на свободния пазар

Предлагането на привидно атрактивни оферти, в които не се включват всички задължителни, законови такси; използването на невярна и заблуждаваща информация за конкурентни доставчици на електроенергия; предлагането на необосновано ниски, дъмпингови цени, неверни твърдения, че конкурентите ще вдигнат цените с над 50% и че либерализираният пазар ще спре да съществува, са част от нелоялните и подвеждащи практики, за които алармираха търговци на ток пред специализирания сайт 3e-news.net.

В следващ материал сайтът дава допълнителни примери за драстични подвеждащи практики и нелоялна конкуренция. Изброяват се някои допълнителни рискове и се дават конкретни препоръки как малките фирми да се предпазят от некоректните практики при излизането им на отворен пазар.

За да не се ангажират към клиентите си с твърда цена, някои търговци предлагат само цени от типа „Борса +“. Тоест клиентът плаща по цени на борсата, като допълнително заплаща на търговеца и фиксирана цена на всеки мегаватчас. Което прави сметките на клиентите трудно прогнозируеми.

В редакцията получихме информация за подобна оферта към малък, стопански клиент, в която се твърди, че „от началото на пандемията цената на борсата не е превишавала 50 лева за мегават, като за май месец е била 45“. Никой, обаче, не казва на клиентите, че цените през есента и зимата на всички борси се покачват. За юни средната борсова цена излиза 60.11 лева за мегаватчас. На 3 юли, например, в 22-рия час, източно европейско време, електроенергията се е търгувала на енергийната борса по 114.04 лева за мегаватчас, а в 10-ия час, сутринта на същия ден, цената е била 101.74 лева за мегаватчас.

Абсурдно и подвеждащо е твърдението, че „цената на борсата се е сринала и не се очаква в следващите 12 месеца да се нормализира“. Факт е, че цените на борсата са много по-ниски от миналогодишните за същите месеци – април и май тази година бяха ненормално ниски, но от месец юни започнаха бавно да възстановяват нивата си. Съответно е невярно, че не се очаква цената да се нормализира, защото тя вече започва да обръща тренда – т. е. да се покачва.

Манипулативно и заблуждаващо е и твърдението на нелоялните търговци, че, ако изберат тях, клиентите биха спестили над 30% от сметките си за ток. За да е вярно подобно твърдение, следва клиентът да получи цена за мегаватчас на свободния пазар около 87 лв., което към момента все още не е предлагано като официална оферта. До тези 87 лв. се стига чрез сегашната регулирана цена. Както вчера обяснихме, за всички стопански клиенти, присъединени към  електроразпределителната мрежа на ниво „ниско напрежение“, които в момента са в портфолиото на ЧЕЗ Електро, средната регулирана цена без „задължения към обществото“ е 124.88 лв. Тоест 30% надолу са 37.46 лева за мегаватчас или за да спести клиентът 30%, следва да получи от новия си доставчик оферта от 87.42 лева за мегаватчас.

Това са типични примери за нелоялна конкуренция и би трябвало да привлекат вниманието на антимонополния орган Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/, заключава специализираният сайт 3e-news.net.

Рисковете за клиента

Освен разочарованието от неочаквано високата сметка, има и други рискове за потребителите, ако попаднат на некоректен, нестабилен и с недостатъчен финансов и обслужващ ресурс, доставчик, предупреждават експерти.

Справка от сайта на ЕСО – в регистъра на търговските участници, регистрирани като координатори на стандартни балансиращи групи показва, че близо 30.7 % от тях са отпаднали от пазара на електроенергия в страната. От 75-те, вписани участници в този регистър, 23 са прекратили участието си на пазара. Една част от тези 23-ма търговци са били отстранени от Електроенергийния системен оператор, а останалите сами са поискали да се оттеглят от пазара. В случая за клиента няма никакво значение по чия инициатива е прекратено участието на търговеца на пазара. Важното е, че клиентът остава без доставчик.

При отпадането от пазара на търговеца, с който е сключил договор, клиентът автоматично бива прехвърлен и снабдяван от доставчик от последна инстанция, където цената е доста по-висока. Влизането при доставчика от последна инстанция е лесно, но излизането, както се оказва, е доста трудно поради съществуващите нормативно установени процедури, а това означава, че „ужиленият“ клиент ще плаща по-скъпо минимум 1 месец, а често и много повече. Защото, за да излезе от ДПИ, той не трябва да има задължение към предишния си доставчик, а често пъти нелоялни търговци твърдят, че клиентът не е изпълнил задълженията си по договор и по този начин клиентът не може да смени търговеца си, даже и той да не е фалирал.

Какво да се прави

Много е важно да прочетете внимателно в договора си дали търговецът може да променя цената Ви или тя е фиксирана. Доверявайте се само на коректни и доказали своя професионализъм и отговорност към клиентите търговци на електроенергия. Като потребители сами правите своя избор, затова трябва внимателно да разглеждате офертите и да не бързате да подписвате.

Законът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката изрично изисква от КЕВР до 31 декември 2020 г. да създаде платформа за сравняване на оферти за доставка на електрическа енергия. Тази платформа допълнително ще улесни Вашият избор на доставчик на електроенергия на свободен пазар.

Интересувайте се не само от цената, но и от условията за доставка, начин на плащане на сметките, брой на фактурите на месец и това, как те ще изглеждат, има ли неустойки и какви за предсрочно прекратяване на договора, има ли към кого да се обърнете при проблеми.

Препоръчително  е да изисквате информация и за наличието на финансов, кадрови и технически капацитет на новите доставчици.

На свободния пазар  в момента има десетки лицензирани търговци на електроенергия, а вероятно ще се появят и още кандидати да доставят ток до потребителите. Все още голяма част от тези търговци нямат изграден капацитет да обслужват голям брой клиенти. Изграждането и оборудването на мрежи от клиентски центрове изисква сериозни инвестиции, включително за придобиване на специализиран софтуер и обучение на специалисти за комуникация с клиентите. Всичко това е гаранция за коректност и бърза реакция от страна на търговеца, когато клиентите имат въпроси към него или желаят да бъде решен някакъв проблем. В момента, в голямата си част, административният капацитет на търговците на електроенергия е силно ограничен и се състои от  офис, мениджър и няколко сътрудници със съответния на тях брой компютри и телефони.  Дали те са достатъчни за обслужването на клиентските заявки, дали клиентът има достъп до офис на своя доставчик наблизо или може да се свърже с него само по имейл? Какви допълнителни услуги предоставя търговецът, има ли утвърдени структури за работа с клиенти в страната? Кой ще приема заявки или жалби на клиентите? В какви срокове ще бъдат решавани? Това са все въпроси, на които трябва внимателно да търсите отговор предварително, а не когато е късно, съветват експертите всички фирми, на които им предстои излизане на свободен пазар.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.