ЧЕЗ: Планирани прекъсвания в област Монтана за периода 20.07-24.07.2020 г.

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 20 юли – 24 юли  2020 г,  включително:

Община Берковица  

На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ –  Берковица:   03928, 66, 32  ,  Лале  42, 64,  ПИ 03928.66.32  Местност Търновити Рът,  Първи Май  38, 38, 1, 12,  Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2, 88, 14, 4, 10, 6,  Раковица  ,  Раковица ул. 1-Ви Май  44, 19, 91, 50, 3, 24, 34, 5, 61, 42, 53, 21, 83, 17, 59, 101, 16, 33, 44, 56, 27, 13, 52, 54, 41, 23, 79, 48, 71, 51, 43, 26, 22, 1, 37, 65, 35, 14, 77, 7, 30, 62, 93, 69, 46, 45, 72, 17, 2, 8, 49, 103, 58, 70, 29, 76, 20, 60, 20, 73, 28, 57, 66, 10, 82, 1, 55, 9, 85, 6, 47, 40, 67, 64,  Раковица ул. Иглика  13, 25, 30, 34, 38, 5, 10, 2, 28, 15, 1, 7, 23, 19, 4, 14, 16, 24, 3, 12, 32, 26, 21, 6, 9, 8, 18, 17, 22,  Раковица ул. Крайречна  33, 25, 15, 7, 31, 35, 9, 17, 5, 19, 37, 3, 29, 21, 11, 13, 23, 1, 27,  Раковица ул. Криви Рог  18, 2, 16, 10, 53, 8, 55, 1, 9, 3, 4, 12, 15,  Раковица ул. Лале  2, 31, 50, 36, 25, 15, 41, 22, 6, 30, 54, 39, 40, 68, 62, 19, 3, 5, 44, 10, 8, 24, 21, 20, 72, 18, 4, 34, 35, 13, 52, 66, 28, 26, 51, 1, 16, 33, 64, 43, 10, 27, 60, 47, 23, 7, 14, 56, 32, 46, 49, 29, 45, 9, 48, 70, 58, 17,  Раковица ул. Малина  10, 13, 34, 18, 42, 14, 8, 28, 32, 16, 50, 1, 2, 20, 11, 38, 22, 40, 54, 24, 30, 56, 36, 5, 4, 52, 26, 48,  Раковица ул. Мир  66, 90, 29, 1, 63, 39, 21, 3, 1, 27, 72, 67, 12, 43, 62, 16, 6, 54, 45, 55, 59, 42, 18, 68, 47, 2, 49, 4, 65, 13, 38, 8, 51, 17, 70, 34, 44, 50, 6, 53, 82, 24, 30, 71, 35, 57, 68, 36, 37, 20, 31, 26, 61, 1, 64, 19, 15, 4, 25, 80, 40, 69, 78, 56, 22, 74, 3, 52, 32, 76, 11, 28, 14, 3, 23, 28, 44, 41, 5, 86, 58, 2,  Раковица ул. Пролет  16, 1, 3, 25, 2, 21, 27, 5, 11, 12, 17, 23, 8, 15, 13, 19, 12, 10, 32, 22, 18, 4, 28, 20, 7, 6, 1,  Раковица ул. Свобода  45, 37, 31, 13, 23, 9, 25, 22, 21, 29, 34, 28, 27, 2, 18, 1, 8, 20, 2, 7, 26, 12, 6, 42, 30, 41, 35, 39, 33, 5, 17, 36, 11, 43, 4, 19, 24, 15, 14, 16, 10, 3, 32, 20,  Раковица Ул.Добри Чинтулов  16, 1,  Раковица Ул.Панайот Хитов  5,  Раковица Ул.Усин Керим  2, 9,  Ружа  6, 22, 4, 18, 16, 12, 10, 7, 20, 3, 14, 5, 8, 24,  Свобода  19, 47, 2,  Страцимировска  2,  Чайка  21, 25, 8, 24, 16, 12, 1, 5, 2, 7, 27, 4, 11, 19, 18, 10, 6, 23, 13, 14, 20, 22, 3, 26

Община Бойчиновци  

На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ –  Бели Брег:   Дванадесета  1, 8, 4, 10, 2, 6,  Девета  2, 4, 1, 7, 8, 5, 9,  Десета  4, 3, 2, 8, №1, 12,  Единадесета  4, 6, 8,  Извън Регулацията  Склад За Селко-Стоп.Продукция,  Местност Стопански Двор  ПС,  Осма  4, 7, 10, 5, 1, 8, 6, 3,  Петнадесета  4, 1, 8, 2,  Първа  60, 66, 68, 57, 64, 74, 55, 70, 62, 53, ТП-2 Улично Осветление, 58,  Трета  3,  Тринадесета  1, 3, 4, 6, 2,  Четиринадесета  8, 4, 12, 5, 14

На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./   На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ –  Портитовци:   Втора  30-А, 12, 15, 6, 17, 28, 13, 16, 30, 26, 19, 3, 1, 2, 22,  Втора  19,  Дванадесет  15,  Девета  10, 18, 2, 26, 7, 1, 3, 5, 8, 16, 22, 24,  Девета  17, 28,  Единадесет  7, 3, 1, 11, 13,  Осма  8, 1, 2, 6,  Осма  9, 3, 22, 5, 10, 24, 4, 8, 17, 16,  Пета  3, 9, 4, 14, 6, 2, 18, 12, 8, 5, 10, 1,  Пета  1,  Петнадесет  6,  Петнадесет  6,  Първа  11, 2, 30, 8, 13, 4, 6, 5, 10, 9,  Първа  52, 21, 67, 42, 50, 28, 32, 20, 27, 37, 35, 29, 26, 19,  Седма  4, 19, 2, 1,  Трета  1, 3,  Четвърта  1

На 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч./   На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ –  Бойчиновци:   216023  ,  23-Ти Септември  2, 14, 8, 4, 12, 7, 16, 3, 6,  922004  ,  Александър Стамболийски  54, 37, 36, 31, 27, 46, 41, 44, 35, 29, 34, 40, 45, 39, 38, 42, 48, 32, 33,  Васил Левски  7, 9, 2, 6, 4, 5,  Георги Димитров  83, 61, 136, 65, 154, 87, 184, 168, 134, 52, 63, 23а, 35, 146, 69, 172, 144, 21, 166, 39, 128, 37, 160, 124, 71, 54, 74, 126, 45, 158, 152, 156, 182, 132, 68, 122, 138, 25, 178, 164, 43, 23, 51, 67, 148, 53, 142, 33, 140, 75, 31, 174, 55, 96, 104, 110, 90, 116, 92, 100, 106, 102, 98, 94, 86, 108, 88,  Георги Кирков  4,  Извън Регулацията  М.Селището,  Кирил И Методи  46, 48, 50,  Комсомолска  30, 6, 33, 32, 29, 31, 28, 26, 34,  Лале  1, 3,  Марица  2, 9, 5, 3, 4, 8, 6,  Пионерска  27, 25,  Поличката  1, 7, 4, 5, 11, 2, 3, 9, 10,  Симеон Влахов  31, 15, 18, 23, 6, 19, 8, 12, 20, 16, 24, 7, 1, 9, 11, 21, 25, 14, 22, 35, 28, 2, 13, 17, 29, 27,  Спартак  6, 13, 11, 2, 3, 15, 7, 1, 9, 8, 4, 12, 16, 14,  Стадион  4, 6, 8,  Стефан Влахов  6, 2, 20, 1, 16, 5, 10, 14, 9, 22, 3, 12, 18, 4,  Тодор Дечев  7, 12, 4, 15, 11, 2, 10, 17, 16, 19, 1, 3, 5, 13, 18,  Христо Михайлов  23, 29, 21, 19, 1, 25, 31, 13, 3, 15, 17, 27,  Цанко Церковски  4, 13, 6, 5, 9,  Юри Гагарин  41, 19, 23, 28, 2, 20, 12, 30, 35, 1, 38, 18, 6, 26, 5, 3, 11, 24, 32, 39, 33, 43, 31, 4, 14, 8, 36, 21, 13, 15, 16, 7, 29, 17, 25, 37, 27, 34

На 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч./   На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ –  Ерден:   000010,  080068,  972014,  Втора  5, 12, 3, 9, 5, 11, 7, 1, 8, 13, 2, 6, 11, 8, 4,  Двадесет  15, 10, 12, 13, 4, 7, 11, 5, 2, 3, 9, 17,  Двадесет и Две  3, 1, 2, 11, 5,  Двадесет и Девет  3, 2, 4, 1, 5, 9,  Двадесет и Едно  1, 3, 4, 2,  Двадесет и Осем  3, 7, 13, 19, 17, 2, 15, 6, 4, 5, 1, 8, 21,  Двадесет и Пет  2, 8, 6, 12, 10, 1, 4,  Двадесет и Седем  6, 16, 8, 14, 10, 1, 5, 3, 4,  Двадесет и Три  2, 18, 8, 10, 20, 12,  Двадесет и Четири  2, 1,  Двадесет и Шест  9, 3, 11, 7, 2, 1, 5,  Дванадесет  5, 7,  Деветнадесет  1,  Десета  3, 1,  Единадесет  2, 5, 3, 1,  Извън Регулацията  Баластриера, Ремонтна База, 26, Вила, Стадион, Пс, Бетонов Възел,  Осма  1,  Пета  6, 1, 2, 3,  Петнадесет  6a, 1, 8, 6, 4, 2,  Първа  93, 73, 69, 74, 150, 112, 61, 63, 100, 79, Тп-1 Улично Осветление, 87, 50, 82, 84, 62, 86, 53, 77, 110, 75, 59, 70, 102, 67, 72, 88, 106, 64, 92, 89, 47, 116, 55, 97, 118, 99, 80, 93а, 101, 108, 57, 114, 122, 98, 81, 78, 120, 83, 68, 90, 65, 146, 93б, 160, 109, 158, 124, 154, 156, 111, 146, 47, 52, 66, 73, 30, 12, 3, 49, 24, 44, 7, 1, 26, 9, 50 А, 43, 79, Тп-2 Улично Осветление, 28, 34, 39, 71, 19, 50, 13, 45, 47, 33, 22, 38, 42, 23, 38 А, 31, 54, 41, 103, 35, 36, 14, 56, 10, 60, 46, 29, 6, 27, 17, 11, 8а, 25, 102, 2, 40, 4, 21,  Седемнадесет  2, 1, 5, 4, 6, 3,  Седма  5, 3, 7, 11, 13,  Трета  2, 3, 7, 23, 6, 4, 12, 10, 22, 40, 28, 17, 13, 21, 46, 5, 24, 15, 36, 11, 18, 19, 26, 7, 42, 9, 34, 48, 30, 44, 38,  Тридесет и Две  1, 5, 4, 2, 3,  Тридесет и Девет  7, 1, 2, 3, 6, 9, 5,  Тридесет и Едно  6, 2,  Тридесет и Осем  2,  Тридесет и Пет  2,  Тридесет и Седем  2, 8,  Тридесет и Три  2, 1, 6, 4, 3,  Тридесет и Четири  12, 1, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 2,  Тридесет и Шест  5 Помпа Барабата, 3,  Тринадесет  7, 17, 13, 7, 9, 11, 5, 1, 6, 15, 3, 13a, 4, 12, 15,  Четиридесет  18, 8, 10, 12, 6, 24, 1, 28, 4, 30, 2,  Четиридесет и Две  3, 3 А, 7, 5 А,  Четиридесет и Едно  1, 2, 6, 5-Б,  Четиридесет и Осем  22,  Четиридесет и Шест  6,  Четиринадесет  16, 14, 2,  Шеста  35, 19, 37, 25, 1, 41, 15, 7, 29, 21, 33, 27, 23, 13, 39, 17,  Шестнадесет  2, 4

Община Вълчедръм  

На 20.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 21.07.2020 г./09:15 – 10:00 ч./   На 22.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 23.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:31 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 24.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Дългоделци:   000053  ,  23-ти септември  2, 1, 3, 4, 25, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, 22,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бачо Киро  1, 3,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24,  Благой Иванов  2, 4, 8, 1, 6, 10, 3,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, 5,  Васил Левски  37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Волов  5, 3, 7, 2, 4, 9,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14, 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 4, 39, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4, 2,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 36, 31, 33, 26, 29, 32, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  1,  Кирил И Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лилия Карастоянова  9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, 41, 43,  Румянцев  2, 1, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Торловица  4, 2,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5, 4,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 20.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 21.07.2020 г./09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./   На 22.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 23.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:31 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 24.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:45 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ –  Комощица:   006015,  М.Фондовете 1, 1,  Антим Първи  23, 9, 7, 5, 15, 6, 11, 13, 2, 3, 17,  Антон Иванов  2, 7, 8, 6, 10, 4, 5, 1, 3,  Асен Златаров  7, 9, 6, 14, 12, 4, 1, 2, 12,  Бачо Киро  8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6,  Бенковски  4, 5, 3, 6, 2, 1,  Борис Първанов  8, 6, 15, 7, 13, 5, 10, 17, 12, 11, 4,  Братя Миладинови  22, 3, 1, 26, 30, 15, 3, 22, 24, 23, 12, 7, 20, 21, 13, 18, 2, 19, 16, 14, 11, 8, 10, 6,  Бузлуджа  10, 3, 1, 2, 8, 6, 4, 5,  Вапцаров  7, 19, 15, 6, 11, 1, 4, 2,  Васил Друмев  7, 2, 3, 1, 5, 4, 14, 11, 10, 8,  Васил Левски  5, 20, 16, 11, 22, 9, 6, 14, 4, 8, 7, 13, 18, 13, 24, 32, 38, 19, 27, 40, 21, 30, 17,  Вела Пеева  21, 6, 12, 10,  Веслец  6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8,  Генерал Гурко  7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3,  Генерал Скобелев  11, 6, 2, 9, 7,  Генерал Столетов  3, 1, 5, 7, 2, 2,  Гео Милев  3, 4, 5, 2, 1, 6, 9, 7, 12, 10, 15, 8, 13, 11, 10, 16, 14, 23, 17, 21, 25,  Гладстон  26, 36, 66, 7, 33, 43, 2, 11, 41, 74, 8, 51, 50, 30, 70, 14, 55, 56, 28, 61, 46, 20, 5, 59, 62, 49, 10, 63, 12, 34, 19, 21, 25, 44, 6, 68, 53, 22, 42, 24, 54, 16, 17, 29, 57, 72, 9, 4, 23, 1, 31, 3, 35,  Граф Игнатиев  3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11,  Девети Септември  70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64, 41, 34, 26, 51, 16, 23, 14, 22, 17, 37, 35, 27, 40, 45, 49, 7, 2, 59, 10, 39, 15, 19, 18, 31, 11, 21, 9, 55, 12, 32, 56, 23а, 25, 33, 38, 61, 58,  Димчо Дебелянов  4,  Дончо Атанасов  41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39, 33, 8, 16, 17, 14, 25, 6, 21, 23, 10, 35, 15, 27, 11, 4, 2, 1, 7, 5,  Замфир Хаджийски  4, 2, 1, 7, 3, 5,  Иван Вазов  21, 1, 2а, 4, 9, 2,  Извън Регулацията  1, 2, Мелница,  Каблешков  8, 4, 6, 1, 2,  Кирил И Методи  2, 2а, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 9, 13, 11, 12, 6, 2а,  Ломска  19, 4, 2, 13, 20, 24, 14, 3, 12, 18, 11, 16, 9, 6, 22, 8, 1, 5, 3, 32, 25, 31, 30, 34, 23, 21, 35, 40, 42, 27, 26, 37,  Любен Каравелов  34, 24, 32, 22, 30, 36, 20, 8, 6,  Малчика  9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11,  Местност Стопански Двор  Пс,  Мизия  1, 3, 5,  Паисий  5, 2, 4,  Райко Даскалов  4, 1, 6, 2,  Симеон Ив. Бонев  86, 114, 73, 98, 67, 112, 69, 80, 35, 63, 100, 102, 61, 91, 94, 71, 110, 16, 87, 82, 92, 118, 87а, 77, 83, 81, 104, 106, 108, 84, 79, 85, 96, 90, 68, 21, 1, 17, 9, 19, 18, 23, 16, 11, 35, 98, 22, 20, 44, 74, 46, 45, 59, 76, 61, 49, 47, 72, 41, 66, 70, 53, 10, 57, 54, 50, 27, 25, 42, 2, 39, 30, 37, 36, 34, 33, 32, 28, 29, 101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 111, 124, 107, 99, 146, 126, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а,  Славейков  3, 2, 11, 6, 8, 9, 13, 7, 21, 12, 23, 15, 20, 14, 19, 10, 25, 16, 18, 33, 31,  Хаджи Димитър  11, 19, 15, 13, 14, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 12, 8, 10,  Христо  Смирненски  1, 3,  Христо Ботев  56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 93а, 107а, 95, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72, 24, 18, 1, 22, 9, 11, 15, 13, 59, 63, 69, 37, 75, 42, 77, 65, 39, 71, 73, 67, 48, 1, 49, 61, 35, 25, 28, 29, 33, 27, 38, 41, 36, 34, 31, 32,  Шипка  13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5,  Яворов  5, 1, 7, 3, 15, 2, 9, 2, 3, УО.

На 20.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 21.07.2020 г./09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./   На 22.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 23.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:31 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./   На 24.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ –  Расово:   Извън Регулацията  Рибарско Селище, Осветление Язовир

На 21.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч./   На 23.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч./   На 24.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч./ –  Комощица:   Извън Регулацията  Мелница

На 21.07.2020 г./15:30 – 16:15 ч./ –  Дългоделци:   23-ти септември  2, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4,  Благой Иванов  2,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  1,  Кирил и Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 41, 43,  Румянцев  2, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 22.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ –  Златия,  Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  4, 10, 2,  Васил Левски  11, 2, 15, 5, 20, 10, 8, 23, 22, 3, 14, 17, 24, 21, 12, 7,  Владимир Поп Томов  4, 1, 6,  Георги Дамянов  8, 1, 3,  Георги Димитров  57, 53, 56, 59, 40, 26, 23, 37, 25, 32, 30, 49, 39, 38, 33, 54, 28, 51, 41, 47,  Гогол  2, 9, 10,  Здравец  3,  Зоя Космодамянская  2, 4, 9,  Иван Вазов  1, 9,  Кубрат  2, 3,  Люляк  1, 3,  Мирон Тодоров  2, 1,  Мичурин  9, 2, 10, 11,  Млада Гвардия  2,  Никола Кръстев  7, 4, 3, 5, 9,  Пушкин  10, 11, 13, 5, 4, 9,  Стефан Караджа  2, 7, 1,  Титов  1, 7

На 22.07.2020 г./13:00 – 16:00 ч./ –  Златия,  Общ. Вълчедръм:   Бузлуджа  1, 25, 23, 11а, 11, 17, 7,  Васил Коларов  17, 20, 12, 14, 22, 1, 10, 19, 6, 15, 16, 9, 11, 7, 23,  Васил Левски  26, 36, 37, 41, 35, 28,  Владимир Поп Томов  8,  Георги Дамянов  3,  Георги Димитров  8, 7, 2, 16, 15, 22, 14, 19, 4, 29, 27, 6, 11, 5, 17,  Извън Регулацията  ,  Кубрат  8, 13, 11, 12,  Отец Паисий  12,  Рила  8, 10, 3, 6, 4, 13, 2,  Роза  7, 14, 3, 8, 13,  Страхил Войвода  2, 11, 10, 4,  Христо Ботев  17, 11, 9, 6,  Янтра  13, 21, 18, 10, 12, 17, 15

На 22.07.2020 г./13:00 – 16:00 ч./ –  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Тридесет и Три  2

На 23.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ –  Златия,  Общ. Вълчедръм:   Атанас Николов  11, 17,  Беляев  5,  Витоша  8, 4, 14, 22, 5, 24, 10, 3, 19, 9, 13, 18, 12, 15,  Вола  2,  Гагарин  7, 31, 14, 9, 12, 5, 34, 6, 8, 22, 4, 2, 1, 24, 32, 11, 30, 13,  Георги Димитров  140, 115, 128, 132, 122, 123, 141, 189, 142, 149, 120, 134, 125, 129, 183, 143, 137, 121, 117, 138, 131,  Димитър Благоев  4, 139, 8, 7, 10,  Дунав  20, 5, 3, 1, 24, 14, 10, 26, 18, 30, 8, 6, 2, 27,  Егоров  3, 2, 4, 5,  Ел-Тепе  5, 1, 2, 3,  Елин Пелин  6, 10, 3, 7,  Каблешков  3,  Ленин  9,  Марин Негрилов  1,  Места  6,  Методи Попов  1, 9, 2, 3, 8, 10, 22, 5, 7, 4,  Огоста  2,  Пирин  4, 1,  Попович  1,  Столетов  1, 6, 9, 2, 5, 7,  Струма  8, 4, 5

На 23.07.2020 г./09:31 – 16:30 ч./   На 24.07.2020 г./09:31 – 16:30 ч./ –  Дългоделци:   23-ти Септември  2, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4,  Благой Иванов  2,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  ,  Кирил И Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 41, 43,  Румянцев  2, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 23.07.2020 г./13:00 – 16:00 ч./ –  Златия,  Общ. Вълчедръм:   23-ти септември  2, 6,  Антон Иванов  1,  Атанас Николов  7, 8, 1, 5, 2, 11, 3, 4, 13, 15, 14,  Витоша  46,  Вола  5,  Гагарин  27,  Георги Димитров  158, 199, 134, 152, 153, 162, 147, 181, 190, 201, 154, 184, 144, 189, 146, 143, 166, 164, 185, 155, 163, 150, 148, 180, 178, 175, 169, 167, 193, 188, 171, 182, 159,  Георги Кирков  1, 5,  Девети Септември  1,  Места  4,  Митко Палаузов  7, 4, 2, 5, 3,  Осогово  5, 7, 9, 3, 11,  Попович  1,  Първи Май  3,  Ракета  4, 1, 3, 2,  Славейков  7, 4, 8,  Стара Планина  19, 9, 4, 3, 13, 2,  Тимок  7, 4,  Чарлс Дарвин  6, 5

На 24.07.2020 г./09:00 – 15:00 ч./ –  Златия,  Общ. Вълчедръм:   Веселец  4, 5, 6,  Вола  9, 5, 3, 10, 6, 2, 14, 12,  Георги Бенковски  8, 14, 1, 6, 2, 5, 18, 4, 12, 16,  Георги Димитров  96, 80, 115, 104, 118, 78, 70, 76, 100, 114, 72, 108, 63, 106, 105, 99, 64, 68, 83, 73, 75, 102, 89, 110, 69, 116, 90, 92, 107, 101, 66, 87, 74,  Девети Септември  2, 7, 1, 3,  Елин Пелин  11, 10,  Искър  2, 4, 1,  Китка  2, 1,  Ленин  10, 11, 24, 9, 5, 15, 6, 2, 14, 13, 22, 4, 20, 12, 21, 8,  Малчика  3, 1, 2,  Методи Попов  36, 23, 19, 13, 15, 26, 24, 32, 30, 25, 28,  Мусала  2, 4, 6,  Никола Кръстев  12, 1, 13, 16, 15, 10, 8, 17, 14, 6,  Петър Попов  1, 2, 4, 3,  Първи Май  9, 4, 7, 2, 5, 1, 3,  Совата  6, 5,  Стефан Караджа  9, 21, 22,  Суворов  4, 9, 5, 11, 2, 7,  Терешкова  3,  Толбухин  4, 2, 5, 1, 7, 6, 3,  Христо Смирненски  1, 3,  Цибрица  1, 2,  Чапаев  7, 9, 5, 2, 4, 3, 14, 1,  Черно Море  7, 4, 5, 2

Община Вършец  

На 20.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ –  Вършец:   Васил Левски  16

Община Лом  

На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Сталийска Махала:   Втора  46, 45, 47, 44, 49, 51, 37, 53, 56 Уо, 42, 55,  Втора  69, 72, 58, 68, 81, 65, 52, 73, 59, 56, 64, 75, 91, 54, 79, 85, 74, 63, 77, 67, 50, 61, 87, 60, 66, 57, 62, 89,  Извън Селото  15,  Извън Селото  17, 16, 3,  Петдесет И Втора  25, 42, 40,  Петдесет и Първа  7, 1, 5, 9, 3, 4, 2,  Петдесет Четвърта  41, 1,  Петдесета  44,  Петдесета  10, 8, 4, 3,  Петнадесета  39, 33, 43, 29, 41, 35, 25, 27, 45, 47,  Първа  14,  Тридесет и Девета  17, 11, 5, 2, 3, 15, 1, 13, 7,  Тридесет и Осма  4, 6, 8, 9, 7,  Тридесет и Седма  14,  Тридесет и Шеста  23, 21, 14, 20, 29, 27,  Четиридесет и Втора  2, 9, 4, 1, 6,  Четиридесет и Пета  2,  Четиридесет и Първа  9, 11, 7, 3, 2,  Четиридесет и Първа  11,  Четиридесет и Трета  3, 1, 2, 13, 11, 4, 7,  Четиридесет и Четвърта  4, 5, 3, 6, 2, 8,  Четиридесет и Шеста  2, 1,  Четиридесета  16, 7, 18, 8, 2, 10, 1, 20, 12, 6, 5, 14,  Четиридесета  30, 15, 11, 28, 34, 9, 13, 38, 36, 40, 32, 24,  Шестдесет и Втора  1, 3, 5, 4, 2, 8, 6,  Шестдесет и Трета  6, 5, 10, 1, 4, 2,  Шестдесет и Четвърта  3, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14,  Шестдесета  3

На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Долно Линево:   Васил Левски  2, 4, 6, 1, 5, 3,  Веслец (23-ти септември)  4, 14, 2, 16, 9, 7, 8, 5, 1, 11, 18, 10,  Витоша (9-ти септември)  1, 3, 2, 5,  Вишна (Г.Димитров)  4а, 6, 4, 9, 2, 3, 7, 1, 13,  Дунав  2, 6, 4, 5, 16,  Малина  6, 26, 1, 2, 20, 4, 16, 7, 14, 5, 9, 3,  Марица  2, 4,  Пирин  4, 2, 6, 2а, 5,  Покрайна  17, 9, 7, 13, 19, 15,  Стефан Караджа  15, 9, 11, 17, 13, 2

На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Ковачица:   Двадесет И Седем  11, 13, 8, 1, 7, 5, 3, 9,  Двадесет и Шест  4,  Дванадесет  28, 26, 24, 7, 32, 4, 22, 6, 30,  Девета  1,  Единадесет  8,  Извън Регулацията  ТП-7,  Местност Читалище  Пс,  Осма  41, 43,  Тридесет и Две  4, 2,  Тридесет и Осем  5,  Тридесет и Седем  4, 8, 2, 6,  Тридесет и Шест  1,  Тринадесет  31, 30, 27, 29, 35, 20, 24, 37,  Четиридесет и Две  8, 12, 10, 14, 3,  Четиридесет и Първа  5, 13, 2, 15

На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./   На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Сливата:   Васил Коларов  2, 5, 9, 1,  Видинско Шосе  57, 100,  Горска  11, 4, 7, 3,  Гробарска  11, 5,  Димитър Благоев  31, 11, 4, 1, 3, 24, 20, 27, 21, 26, 25,  Изворна  17, 13, 12, 2, 30, 20, 22, 25, 28, 11, 3, 27, 23,  Кирил И Методи  5, 4,  Козарник  9, 4, 5, 3,  Кокиче  4, 5, 2,  Кошута  11, 5, 13, 9, 7,  Лавицата  4, 2,  Лозарска  1, 3, 6, 2,  Неофит Рилски  11, 3, 10, 7, 5, 6, 8,  Пъстрина  4,  Совата  3,  Томова  1, 5, 2, 7, 4, 9,  Трети март  3, 1,    УО-2

На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Сталийска Махала:   Втора  54,  Двадесет и Пета  4, 3, 5, 1, 2,  Двадесет и Седма  8, 2, 11, 7, 5,  Двадесет и Трета  14, 1, 8, 10, 12, 2, 4,  Двадесет и Четвърта  3, 1, 2,  Двадесета  6,  Девета  8, 6,  Десета  10, 4, 6, 1, 3, 8, 9,  Извън Селото  1,  Осма  6,  Пета  1, 3, 7, 6,  Първа  25, 46, 51, 90, 33, 41, 32, 24, Уо, 60, 27, 47, 19, 37, 38, 56, 43, 68, 69, 39, 20, 34, 48, 63, 53, 11, 66, 45, 65, 26, 40, 17, 49, 29, 15, 21, 58, 59, 30, 67, 18, 64, 71, 42, 50, 36, 13, 31, 73,  Трета  5, 1, 8, 10, 7, 3, 9, 6,  Тридесет и Първа  7,  Четвърта  28, 9, 14, 26, 5, 30, 40, 20, 7, 16, 10, 12, 18,  Шеста  4, 6, 1, 2,  Шестдесет и Първа  1

На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Сталийска Махала:   Втора  43, 20, 8, 23, 11, 35, 5, 3, 9, 31, 38, 28, 29, 2, 39, 24, 6, 4, 41, 13, 34, 37, 15, 17, 36, 27, 14, 33, 40, 7, 1, 30, 22, 18, 25, 10,  Двадесет И Втора  6, 3, 1, 4,  Двадесет И Първа  10, 4, 5, 16, 3, 2, 6, 7,  Двадесета  10, 9, 7, 4, 2, 6, 12, 1, 11, 5, 8,  Девета  6, 4, 1, 3, 5, 2,  Деветнадесета  3, 5,  Десета  9,  Извън Селото  1,  Осемнадесета  10, 6, 7, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 9,  Осма  9, 3, 8, 6, 5, 10, 7,  Пета  1, 3, 7, 9, 4, 11, 13, 2,  Петдесет И Втора  3, 10, 16, 18, 24, 7, 22, 28, 12, 14,  Петдесет И Пета  4, 10, 2,  Петдесет И Шеста  3, 1, 2, 5,  Петдесет Трета  8, 6,  Петнадесета  9, 4, 17, 2, 6, 7, 1, 3, 5, 19, 13, 11,  Първа  14, 3 Уо, 4, 1, 3, 8, 12, 7, 10, 18, 5, 11, 6, 9,  Седма  5, 1, 3, 4, 2, 8, 7, 6,  Тридесет И Осма  1, 2, 5, 3,  Тридесет И Седма  3, 12, 1, 10, 5, 4, 8, 6, 2, 7,  Тридесет И Шеста  11, 7, 2, 18, 19, 15, 9, 8, 13, 1, 12, 10, 5, 4, 6, 17,  Тринадесета  2, 1, 3,  Четвърта  8, 2, 1, 3, 4, 6,  Четиридесет И Осма  4, 2,  Четиридесет И Седма  2, 1, 3,  Четиринадесета  3, 4

На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Сталийска Махала:   Втора  43, 20, 8, 23, 11, 35, 5, 3, 9, 31, 38, 28, 29, 2, 39, 24, 6, 4, 41, 13, 34, 37, 15, 17, 36, 27, 14, 33, 40, 7, 1, 30, 22, 18, 25, 10,  Двадесет И Втора  6, 3, 1, 4,  Двадесет и Девета  5,  Двадесет и Първа  10, 4, 5, 16, 3, 2, 6, 7,  Двадесет и Първа  10,  Двадесета  10, 9, 7, 4, 2, 6, 12, 1, 11, 5, 8,  Девета  6, 4, 1, 3, 5, 2,  Деветнадесета  3, 5,  Десета  9,  Извън Селото  1,  Осемнадесета  10, 6, 7, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 9,  Осма  9, 3, 8, 6, 5, 10, 7,  Пета  1, 3, 7, 9, 4, 11, 13, 2,  Петдесет и Втора  3, 10, 16, 18, 24, 7, 22, 28, 12, 14,  Петдесет и Девета  5, 2, 7, 1, 4,  Петдесет и Осма  8, 2, 1, 5, 10, 4, 7, 6, 9,  Петдесет и Пета  4, 10, 2,  Петдесет и Седма  5, 1, 6, 4, 3,  Петдесет и Шеста  3, 1, 2, 5,  Петдесет Трета  8, 6,  Петнадесета  9, 4, 17, 2, 6, 7, 1, 3, 5, 19, 13, 11,  Първа  14, 3 Уо, 4, 1, 3, 8, 12, 7, 10, 18, 5, 11, 6, 9,  Първа  100, 88, 87, 98, 89, 93, 99, 91, 197, 80, 47, 74, 78, 90, 94, 86, 81, 85, Уо, 104, 96, 95, 101, 84, 76, 102,  Седма  5, 1, 3, 4, 2, 8, 7, 6,  Тридесет и Втора  6, 2, 15, 16, 8, 4, 9, 14, 17, 13, 5, 10, 19,  Тридесет И Осма  1, 2, 5, 3,  Тридесет и Пета  10, 14, 11, 26, 21, 23, 4, 20, 12, 13, 28, 19, 18, 6, 16, 7, 22, 17, 1, 8,  Тридесет и Първа  6, 29, 16, 35, 41, 19, 4, 15, 27, 17, 25, 14, 23, 21, 39, 8, 37, 31,  Тридесет И Седма  3, 12, 1, 10, 5, 4, 8, 6, 2, 7,  Тридесет и Трета  8, 2, 9, 1, 5, 6, 12, 7, 14, 10, 4,  Тридесет И Четвърта  5, 3, 37, 8, 2, 7, 6, 9,  Тридесет и Шеста  11, 7, 2, 18, 19, 15, 9, 8, 13, 1, 12, 10, 5, 4, 6, 17,  Тридесета  43, 28, 47, 41, 49, 22, 26, 39, 33, 30, 34,  Тринадесета  2, 1, 3,  Четвърта  8, 2, 1, 3, 4, 6,  Четиридесет и Девета  2,  Четиридесет и Осма  4, 2,  Четиридесет и Седма  2, 1, 3,  Четиринадесета  3, 4,  Шестдесет и Първа  7, 2, 15, 11, 9, 13,  Шестдесета  5

На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ –  Сталийска Махала:   Двадесет и Девета  10, 18, 1, 14, 11, 20, 7, 6, 3, 2, 8, 16, 12, 15,  Двадесет и Осма  1, 2,  Двадесет и Седма  21, 18, 27, 29, 16, 25, 23,  Двадесет И Трета  16, 5, 7,  Двадесет И Шеста  1, 4, 9,  Двадесета  3,  Дванадесета  2,  Единадесета  15, 12, 17, 14, 4, 20, 6, 3, 2, 13, 19, 18, 8, 7, 16, 11, 10, 1, 21, 23, 5, 9,  Извън Селото  11,  Първа  72, 67, 70, 101, 79, 75,  Трета  20, 15, 23, 19, 17, 11, 14, 13, 18, 22, 12,  Тридесет И Втора  15,  Тридесет И Първа  1, 9, 14, 2, 11,  Тридесет И Трета  2,  Тридесета  2, 25, 6, 15, 3, 21, 4, 11, 18, 19, 20, 8, 17, 12, 7, 16, 27, 10, 9, 5,  Шестнадесета  7, 10, 6, 4, 1, 11, 3, 8, 12, 5

Община Монтана  

На 20.07.2020 г./08:15 – 12:00 ч./ –  Монтана:   Извън Регулацията  Врачанско Шосе

На 20.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ –  Монтана:   Трети Март(Г.Димитров)  74

На 20.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ –  Монтана:   Гаврил Душков(И.Иванов)  2, 32, 4, 1,  Георги Данчов(Д.Данов)  30, 24, 28, 35, 39, 26, 33 А, 18, 25, 38, 23, 37, 12, 20, 16, 34, 31, 33, 27, 36, 15, 21 А, 22, 32, 14, 29, 21, 13, 17, 41, 19,  Еделвайс М Кутловица  17,  Иларион Драгостинов(В.М.)  40, 42,  Младост  ,  Неофит Рилски  35, 33,  П-К Богдан Йор.Илиев (Едел  5, 15, 7, 3, 11, 9, 17, 13,  Парта  Павилион За Продажба На Декрат, Павилион За Промишлени Стоки/Т, 45,  Плиска  13, Бл.14, 12, 10, 17, 14, 11, 13, 14, 11, 16, 12, 12, 13 13,  Свети Климент Охридски(Г.  73, 71, 76, 78, 80 Спорт-Тото,  Сливница  12, 15, 10, 6, 29, 4, 24, 25, 21, 16, 37, 22, 39, 20, 35, 31, 26, 14, 19, 18, 17, 33, 26 А, 2, 8, 27, 23,  Тодор Каблешков  2,  Шести Септември  17,  Юрий Венелин  48

На 20.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ –  Монтана- района около Зърнобаза

На 21.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ –  Долно Белотинци:   800692  ,  Александър Стамболийски  22,  Арм. Ген.Иван Михайлов  3, 5, 1,  Асен Греков  2, 8, 6,  Васил Коларов  11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3,  Васил Левски  9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11,  Владимир Минчев  12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3,  Гаврил Генов  2, 4, 6, 5, 1, 8, 3,  Гео Милев  5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11,  Георги Дамянов  1, 2,  Георги Димитров  1, 4, 5, 3,  Д-Р Стамен Илиев  1,  Дамян Колов Оловански  8, 10, 1, 2, 6,  Дара Михайлова  6, 1, 3,  Извън Регулацията  1, Вила,  Илия Андрев  1, 5, 3,  Кокиче  1, 8, 3, 7,  Коло Василев  4, 1, 6, 2,  Малчика  6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8,  Младен Апостолов  7, 4, 3, 2, 1, 5,  Младен Кръстев  18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17,  Пъстрина  20,  Синчец  10,  Х-242 Кв.31  ,  Христо Михайлов  2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1,    Тп 2 Улично

На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ –  Монтана:   Вардар  9, 7, 24, 8, 5 А, 9 Б, 12, 13, 3, 18, 2, 1, 22, 14, 6, 10, 16, 5, 11, 9 А, 20,  Вит(Георги Бонев)  2,  Княз Александър Батенберг  65, 63, 42, 73, 48, 67, 49, 44, 61, 26, 69, 57, 71, 59,  Парта  27, 23, 25, 21,  Странджа  19,  Тунджа  32, 30, 28, 22,    ул. Тунджа И ул. Вардар

На 22.07.2020 г./08:30 – 09:00 ч./   На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ –  Долно Белотинци:   460008  ,  800692  ,  Александър Стамболийски  9, 5, 7, 12, 1, 8, 4, 6, 3, 22,  Арм. Ген.Иван Михайлов  3, 5, 1,  Асен Греков  2, 8, 6,  Васил Коларов  17, 11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3,  Васил Левски  9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11,  Владимир Минчев  18, 7, 6, 16, 14, 17, 12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3,  Гаврил Генов  2, 4, 6, 5, 1, 8, 3,  Гео Милев  5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11,  Георги Бенковски  4, 9, 5, 17, 7, 1, 12, 3, 11, 6, 8, 10, 14,  Георги Дамянов  24, 21, 7, 16, 13, 14, 10, 20, 1, 9, 17, 3, 12, 4, 6, 5, 8, 23, 22, 15, 18, 19, 11, 1, 2,  Георги Димитров  24, 23, 33, 27, 11, 18, 1, 31, 8, 6, 29, 7, 14, 39, 5, 47, 4, 20, 3, 43, 35, 13, 17, 2, 15, 10, 45, 41, 16, 9, 21, 12, 37, 1, 4, 5, 3,  Д-Р Стамен Илиев  6, 11, 14, 4, 5, 1, 2, 8, 7, 3, 16, 1,  Дамян Колов Оловански  8, 10, 1, 2, 6,  Дара Михайлова  7, 9, 4, 16, 1, 5, 2 А, 6, 1, 3,  Емил Марков  6, 2, 3,  Замфир Попов  15, 9, 2, 11, 3, 13, 7,  Игнат Колов  6, 1, 2, 3, 5,  Извън Регулацията  Администр.Сграда И Стол, 1, Вила,  Илия Андрев  2, 9, 1, 5, 3,  Кокиче  6, 9, 1, 8, 3, 7,  Коло Василев  4, 1, 6, 2,  Лика Рачин  2, 7, 6, 4, 5, 8, 9,  Малчика  6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8,  Младен Апостолов  14, 9, 13, 11, 22, 6, 15, 8, 5, 24, 26, 10, 12, 7, 4, 3, 2, 1, 5,  Младен Кръстев  18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17,  Ненка Илиева  2,  Никола Йонков Вапцаров  4, 7, 6, 1, 5, 9, 8,  Огоста  7, 5, 1, 3, 2,  Петко Дошов  10, 14, 17, 2, 16, 1, 11, 6, 5, 13, 3, 18, 4, 19,  Петко Рачев Славейков  1, 4, 8, 2, 6,  Победа  2, 4, 7,  Пъстрина  15, 13, 12, 23, 4, 25, 31, 21, 9, 29, 22, 5, 11, 33, 8, 19, 7, 2, 10, 1, 3, 16, 14, 18, 17, 6, 20,  Синчец  6, 5, 9, 7, 4, 3, 10,  Стадиона  12, 6, 8, 4, 16,  Х-242 Кв.31  ,  Христо Михайлов  2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1,  Цеко Тодоров  3, 1,    Тп 1 Улично, Тп 2 Улично

На 22.07.2020 г./08:30 – 09:00 ч./   На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ –  Ерден:   Извън Регулацията  Помощно Стопанство

На 22.07.2020 г./08:30 – 09:00 ч./   На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ –  Монтана:   1290029  ,  48489.2.534  ,  48489.2.643 Местност Гламата  ,  48489.4.502  ,  48489.4.567 И 48489.4.495  ,  Жеравица  ,  Извън Регулацията  Складове, Р-Ца За Изделия От Рвс Платове, Кувейт, Свинарник-разсадника, Разсадник, Пилетарник, Хладилна База, Свинекомплекс, Бензиностанция-Рибарници, Тир 3, 1, Главно Мерене, Тир-1 Клон 3,  Пи 48489.2.537  Местност Гламата,    1

На 22.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ –  Доктор Йосифово:   Бор  1, 9, 11, 2,  Д-Р Йосиф Иванов  15, 54, 27, 14, 7, 16, 35, 42, 22, 29, 4, 40, 11, 32, 3, 33, 21, 18, 44, 23, 50, 30, 5, 28, 19, 8, 2, 24, 25, 13, 37, 39, 26, 31, 46, 17, 12, 10, 52, 6, 38, 9,  Давид Цонков  1, 4, 3, 2,  Детелина  3, 7, 2, 1, 4, 5,  Дунав  8, 5, 4, 3, 1, 7, 2,  Дъб  4, 5, 2, 7, 1, 3,  Люляк  2, 1,  Мито Мишов  20, 17, 7, 24, 11, 22, 26, 19, 27, 5, 18, 3, 28, 9, 25, 20, 15, 23, 13, 30,  Стублата  2, 12, 4, 13, 18, 8, 3, 10, 14, 6, 15, 1,  Тинтява  10, 12, 8, 2, 4, 6,  Топола  7, 3, 2, 1, 5,  Цоновчето  6

На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ –  Монтана:   Жеравица  3, Драматичен Театър,  Извора(Б.Бистрица)  13, 17, 9, 15, 11,  Славейков  Ресторант Монтанезиум,  Цар Самуил(Комсомолска)  6, 2

На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Видлица:   348025  ,  Втора  1,  Двадесет И Втора  6, 5, 7,  Двадесет И Девет  3, 5, 7, 1, 9,  Двадесет И Осма  3, 7, 4, 2, 5,  Двадесет И Пета  4, 2,  Двадесет И Първа  1, 4, 3, 5,  Двадесет И Седма  7, 1, 6,  Двадесет И Четвърта  2,  Двадесет И Шеста  8, 12, 6, 5, 2, 4, 16,  Девета  4, 2, 5, 6,  Деветнадесета  9, 3,  Единадесета  5, 29, 8, 23, 27, 4, 9, 7, 6, 33, 11, 3, 2, 25, 31,  Осемнадесета  2, 4, 8,  Осма  1, 3,  Пета  3, 5,  Петнадесета  1,  Първа  62, 72, 3, 70, 28, 12, 16, 14, 24, 68, 64, 60, 38, 52, 32, 19, 76, 6, 4, 42, 56, 20, 17, 23, 50, Тп-1 Уо, 7, 44, 82, 15, 34, 26, 48, 84, 18, 25, 58, 1, 21, 40,  Седемнадесета  5, 8, 4, 6, 1, 10, 3, 2,  Трета  2, 5, 1, 3, 4,  Тринадесета  2, 5, 12, 3, 1, 4,  Шеснадесета  3, 5, 7, 1, 2,  Шеста  1, 10, 4, 2, 28

На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Горно Церовене:   Втора  3, 1, 5, 4,  Главна  16, 69, 49, 47, 71, 61, 67, 65, 64, 74, 68, 50, 63, 55, 58, 70, 60, 57, 59, 51, 79, 1, 62, 52, 31, 1, 46, 48, 20, 35, 46, 11, 8, 2, 1, 26, 22, 21, 10, 12, 30, 19, 32, 25, 34, 29, 39, 17, 36, 41, 23, 24, 33, 28, 13, 37, 5, 27, 18, 3, 45, 15, 16, 38, 6,  Двадесет И Втора  9, 17, 21, 3, 5, 11, 7, 1, 13, 15,  Двадесет И Девета  15, 6, 4, 2, 12, 1, 11, 13,  Двадесет И Осма  11, 5, 1, 17, 9, 7, 15,  Двадесет И Пета  4, 1, 3, 2,  Двадесет И Първа  4, 1,  Двадесет И Седма  21, 6, 9, 11, 4, 13, 22, 3, 17, 8, 1, 5, 15, 19, 20, 7,  Двадесет И Трета  2, 4, 3, 8, 19, 12, 11, 10, 13, 7, 15, 14, 6, 9, 20, 17, 16, 5, 18,  Двадесет И Четвърта  3, 16, 4, 18, 6, 20, 2, 10, 14, 8, 26, 5, 7, 9, 24-Б, 24-А, 1, 12,  Двадесет И Шеста  1, 9, 15, 13, 22, 6, 18, 16, 7, 20, 29, 31, 8, 12, Тп-2 Уо, 5, 4, 27, 17, 25, 23, 3, 19, 14, 1,  Двадесета  9, 23, 36, 14, 22, 27, 28, 2, 26, 30, 6, 4, 25, 20, 7, 21, 1, 17, 11, 8, 32, 19, 16, 29, 15, 12, 18, 10, 34,  Дванадесета  5, 6, 20, 16, 8, 18, 15, 24, 11, 22, 4, ТП-3 УО, 12, 13, 9, 10, 14,  Девета  1, 4, 2, 3, 1,  Деветнадесета  1, 5, 2, 4, 8, 3, 10,  Десета  5, 1, 3, 7,  Единадесета  7, 5, 4, 3, 7, 2,  Осемнадесета  3, 1,  Осма  3, 1, 2,  Пета  5, 2, 3, 10, 1,  Петнадесета  4, 2,  Първа  6, 27, 39, 15, 14, 19, 33, 29, 4, 1, 12, 13, 35, 2, 20, 7, 10, 25, 17, 9, 8, 24, 11, 41, 18, 21, 44, 43, 45, 40, 42, 36, 49, 32, 34, 55, 51, 47, 46, 26, 30, 28,  Седемнадесета  2, 3, 10, 16, 13, 4, 20, 26, 6, 27, 9, 22, 17, 12, 14, 8, 30, 24, 15, Гп-4 Уо, 21, 25, 18, 7, 29, 19, 23, 11, 28, 1,  Седма  3, 7, 6, 5, 3, 4,  Трета  4, 12, 5, 11, 8, 1, 9, 10, 6, 3, 7,  Тридесет И Втора  4, 2, 6, 3,  Тридесет И Първа  1, 11, 9, 13, 6, 8,  Тридесет И Трета  2, 6, 4, 8,  Тридесет И Четвърта  1,  Тридесета  2, 1, 5, 3, 4, 12,  Тринадесета  2, 1,  УПИ Ix,  Кв.1  ,  Четвърта  1, 14, 8, 10, 6, 7, 2, 9, 4, 37, 3, 2, 12,  Четиринадесета  4, 2, 23, 19, 13, 14, 16, 18, 27, 17, 24, 1, 11, 15, 12, 25, 3, 9, 8, 20, 6, 7, 22, 5, 10,  Шеста  6, 3, 7, 12, 1, 5, 10, 8, 27,  Шестнадесета  2, 1, 5, 3, 7

На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Каменна Рикса:   Втора  5, Краварник,  Двадесет И Втора  3, 2,  Двадесет И Девета  5, 2, 4, 6,  Двадесет И Осма  4,  Двадесет И Пета  2,  Двадесет И Първа  1, 1,  Двадесет И Трета  2,  Двадесет И Четвърта  6, 4,  Двадесет И Шеста  6, 8,  Двадесета  2,  Девета  5, 15, 10, 8, 3, 2, 9, 16, 14, 12,  Десета  1, 5, 3,  Единадесета  1,  Местност Спадалище  Пс,  Осемнадесета  1, 2, 5, 7, 3, 6, 8, 4,  Осма  2, 6, 4, 1, 3,  Пета  2, 1,  Петнадесета  2, 1,  Първа  29, 10, 2, 37, 6, 35, 43, 13б, 33, 23, 9, 8, 13а, 67, 15, 19, 7, 17, 27, 31, 25, 24, 21, 4, 13, 3, 5, 1, 11, 51, 15, 30, 63, 18, 47, 22, 71, 26, 59, ТП-2 УО, 32, 24, 57, 20, 55, 61,  Седемнадесета  3, 1,  Седма  1, 2, 7, 4,  Трета  5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 11, 19, 21, 3, 6, 23,  Тридесет И Втора  2, 1,  Тридесет И Девета  2, 1, 3,  Тридесет И Осма  3, 9, 11,  Тридесет И Пета  8, 1, 6, 10, 3, 2, 5,  Тридесет И Първа  4,  Тридесет И Трета  1, 6, 3,  Тридесет И Четвърта  2,  Тридесет И Шеста  9, 2, 10, 7, 8, 6, 3, 1,  Тридесета  6, 4, 5, 2, 11, 1,  Тринадесета  1, 4, 2, 12,  Четвърта  1,  Четиридесета  3, 1,  Четиринадесета  1, 3, 5,  Шеста  18, 12, 15, 19, 4, 13, 25, 27, 16, 23, 9, 21, 17, 10, 14, 6,  Шестнадесета  4, 2

На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Монтана:   48489, 26, 791  ,  48489.22.438  ,  Извън Регулацията  ТП Лоз.Комитет с/у Язовира, ТП Свети Илия, ТП-2 Язовира, Стоп. Сграда, Тп За Лозята,  Местност Расника  Рибарник, Пс, Вила,  Расника  ,    Извън Регулация

На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ –  Чемиш:   Втора  1, 3, 5, 11, 9, 7,  Главна  18, 17, Стопански Двор, 1, 12, 14, 20, 10, 3, 16, 22, 32, 11, 19, 6, 30, 4, 13, 2,  Дванадесет  4, 6,  Девета  6, 20, 1, 16, 14, 3, 5, 10, 2, 4, 18,  Десет  7, ТП-1 УО, 3, 4, 6, 2, 5,  Единадесет  2, 11,  Местност Край Село  ПС,  Осма  2, 6, 4,  Пета  5, 3, 4, 2, 8, 1,  Първа  15, 1, 13, 7, 17, 11, 21, 3, 5, 9, 23, 19,  Седма  11, 9, 6, 4, 2, 8, 1,  Трета  1, 2, 9 А, 11, 3, 5, 4, 7,  Тринадесет  1, 2, 5,  Четвърта  6,  Четиринадесет  5, 3, 2, 13, 9, 1,  Шеста  2, 8, 3, 6, 4, 1

На 23.07.2020 г./08:31 – 13:30 ч./ –  Монтана:   Извън Регулацията

На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ –  Монтана:   Велико Търново(Ил.Царев)  86, 91, 93, 82, 85, 89, 95, 84, 80,  Д-Р Стамен Илиев  84, 82, 80, 89, 90, 85, 83, 87, 86, 88,  Искър  24,  Морава  19, 45, 41, 26, 17, 38, 37, 22, 56, 48, 20, 34, 46, 52, 51, 24, 31, 23, 15, 43 А, 29, 53, 49, 16, 42, 35, 39, 54, 13, 45, 40, 33, 50, 43, 21, 28, 27, 47, 58, 11, 32, 30, 18, 44, 36,  Парта  8, 3, 1, 5, 12, 2, 6, 10, 4,  Тимок  13, 10, 1, 4, 6, 8, 19, 9, 11, 14, 17, 5  А, 12, 15, 3, 3, 7, 2, 5,  Трети Март(Г.Димитров)  204,  Тунджа  4, 6,  Христо Ботев  143, 141,  Янтра  37,    Улици Морава и Тимок Кръстовище

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове,  с цел обезопасяване на съоръженията за работа,  осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,  върxу които са извършвани планирани дейности,  се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,  чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.