ЧЕЗ: Планирани прекъсвания в област Монтана за периода 27.07-31.07.2020 г.

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности,  свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,  подмяна на електромери,  ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,  присъединяване на клиенти,  кастрене,  профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 27 юли – 31 юли  2020 г,  включително:

Община Берковица  

На 27.07.2020 г. /08:01 – 16:30 ч./   На 28.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 29.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Берковица:   03928, 66, 32  ,  Лале  42, 64,  ПИ 03928.66.32  Местност Търновити Рът,  Първи Май  38, 38, 1, 12,  Рако-Ца Ул.Братя Миладинови  2, 88, 14, 4, 10, 6,  Раковица  ,  Раковица Ул. 1-Ви Май  44, 19, 91, 50, 3, 24, 34, 5, 61, 42, 53, 21, 83, 17, 59, 101, 16, 33, 44, 56, 27, 13, 52, 54, 41, 23, 79, 48, 71, 51, 43, 26, 22, 1, 37, 65, 35, 14, 77, 7, 30, 62, 93, 69, 46, 45, , , 72, 17, 2, 8, 49, 103, 58, 70, 29, 76, 20, 60, 20, 73, 28, 57, 66, 10, 82, 1, 55, 9, 85, 6, 47, 40, 67, 64,  Раковица Ул. Иглика  13, 25, 30, 34, 38, 5, 10, 2, 28, 15, 1, 7, 23, 19, 4, 14, 16, 24, 3, 12, 32, 26, 21, 6, 9, 8, 18, 17, 22,  Раковица Ул. Крайречна  33, 25, 15, 7, 31, 35, 9, 17, 5, 19, 37, 3, 29, 21, 11, 13, 23, 1, 27,  Раковица Ул. Криви Рог  18, 2, 16, 10, 53, 8, 55, 1, 9, 3, 4, 12, 15,  Раковица Ул. Лале  2, 31, 50, 36, 25, 15, 41, 22, 6, 30, 54, 39, 40, 68, 62, 19, 3, 5, 44, 10, 8, 24, 21, 20, 72, 18, 4, 34, 35, 13, 52, 66, 28, 26, 51, 1, 16, 33, 64, 43, 10, 27, 60, 47, 23, 7, 14, 56, 32, 46, 49, 29, 45, 9, 48, 70, 58, 17,  Раковица Ул. Малина  10, 13, 34, 18, 42, 14, 8, 28, 32, 16, 50, 1, 2, 20, 11, 38, 22, 40, 54, 24, 30, 56, 36, 5, 4, 52, 26, 48,  Раковица Ул. Мир  66, 90, 29, 1, 63, 39, 21, 3, 1, 27, 72, 67, 12, 43, 62, 16, 6, 54, 45, 55, 59, 42, 18, 68, 47, 2, 49, 4, 65, 13, 38, 8, 51, 17, 70, 34, 44, 50, 6, 53, 82, 24, 30, 71, 35, 57, 68, 36, 37, 20, 31, 26, 61, 1, 64, 19, 15, 4, 25, 80, 40, 69, 78, 56, 22, 74, 3, 52, 32, 76, 11, 28, 14, 3, 23, 28, 44, 41, 5, 86, 58, 2,  Раковица Ул. Пролет  16, 1, 3, 25, 2, 21, 27, 5, 11, 12, 17, 23, 8, 15, 13, 19, 12, 10, 32, 22, 18, 4, 28, 20, 7, 6, 1,  Раковица Ул. Свобода  45, 37, 31, 13, 23, 9, 25, 22, 21, 29, 34, 28, 27, 2, 18, 1, 8, 20, 2, 7, 26, 12, 6, 42, 30, 41, 35, 39, 33, 5, 17, 36, 11, 43, 4, 19, 24, 15, 14, 16, 10, 3, 32, 20,  Раковица Ул.Добри Чинтулов  16, 1,  Раковица Ул.Панайот Хитов  5,  Раковица Ул.Усин Керим  2, 9,  Ружа  6, 22, 4, 18, 16, 12, 10, 7, 20, 3, 14, 5, 8, 24,  Свобода  19, 47, 2,  Страцимировска  2,  Чайка  21, 25, 8, 24, 16, 12, 1, 5, 2, 7, 27, 4, 11, 19, 18, 10, 6, 23, 13, 14, 20, 22, 3, 26

Община Бойчиновци  

На 27.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 31.07.2020 г. /16:00 – 17:00 ч./ –  Бойчиновци:   216023  ,  23-ти Септември  2, 14, 8, 4, 12, 7, 16, 3, 6,  922004  ,  Александър Стамболийски  54, 37, 36, 31, 27, 46, 41, 44, 35, 29, 34, 40, 45, 39, 38, 42, 48, 32, 33,  Васил Левски  7, 9, 2, 6, 4, 5,  Георги Димитров  83, 61, 136, 65, 154, 87, 184, 168, 134, 52, 63, 23а, 35, 146, 69, 172, 144, 21, 166, 39, 128, 37, 160, 124, 71, 54, 74, 126, 45, 158, 152, 156, 182, 132, 68, 122, 138, 25, 178, 164, 43, 23, 51, 67, 148, 53, 142, 33, 140, 75, 31, 174, 55, 96, 104, 110, 90, 116, 92, 100, 106, 102, 98, 94, 86, 108, 88,  Георги Кирков  4,  Извън Регулацията  М.Селището,  Кирил И Методи  46, 48, 50,  Комсомолска  30, 6, 33, 32, 29, 31, 28, 26, 34,  Лале  1, 3,  Марица  2, 9, 5, 3, 4, 8, 6,  ПИонерска  27, 25,  Поличката  1, 7, 4, 5, 11, 2, 3, 9, 10,  Симеон Влахов  31, 15, 18, 23, 6, 19, 8, 12, 20, 16, 24, 7, 1, 9, 11, 21, 25, 14, 22, 35, 28, 2, 13, 17, 29, 27,  Спартак  6, 13, 11, 2, 3, 15, 7, 1, 9, 8, 4, 12, 16, 14,  Стадион  4, 6, 8,  Стефан Влахов  6, 2, 20, 1, 16, 5, 10, 14, 9, 22, 3, 12, 18, 4,  Тодор Дечев  7, 12, 4, 15, 11, 2, 10, 17, 16, 19, 1, 3, 5, 13, 18,  Христо Михайлов  23, 29, 21, 19, 1, 25, 31, 13, 3, 15, 17, 27,  Цанко Церковски  4, 13, 6, 5, 9,  Юри Гагарин  41, 19, 23, 28, 2, 20, 12, 30, 35, 1, 38, 18, 6, 26, 5, 3, 11, 24, 32, 39, 33, 43, 31, 4, 14, 8, 36, 21, 13, 15, 16, 7, 29, 17, 25, 37, 27, 34

На 27.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 31.07.2020 г. /16:00 – 17:00 ч./ –  Ерден:   000010  ,  080068  ,  972014  ,  Втора  5, 12, 3, 9, 5, 11, 7, 1, 8, 13, 2, 6, 11, 8, 4,  Двадесет  15, 10, 12, 13, 4, 7, 11, 5, 2, 3, 9, 17,  Двадесет И Две  3, 1, 2, 11, 5,  Двадесет И Девет  3, 2, 4, 1, 5, 9,  Двадесет И Едно  1, 3, 4, 2,  Двадесет И Осем  3, 7, 13, 19, 17, 2, 15, 6, 4, 5, 1, 8, 21,  Двадесет И Пет  2, 8, 6, 12, 10, 1, 4,  Двадесет И Седем  6, 16, 8, 14, 10, 1, 5, 3, 4,  Двадесет И Три  2, 18, 8, 10, 20, 12,  Двадесет И Четири  2, 1,  Двадесет И Шест  9, 3, 11, 7, 2, 1, 5,  Дванадесет  5, 7,  Деветнадесет  1,  Десета  3, 1,  Единадесет  2, 5, 3, 1,  Извън Регулацията  Баластриера, Ремонтна База, 26, Вила, Стадион, Пс, Бетонов Възел,  Осма  1,  Пета  6, 1, 2, 3,  Петнадесет  6a, 1, 8, 6, 4, 2,  Първа  93, 73, 69, 74, 150, 112, 61, 63, 100, 79, Тп-1 Улично Осветление, 87, 50, 82, 84, 62, 86, 53, 77, 110, 75, 59, 70, 102, 67, 72, 88, 106, 64, 92, 89, 47, 116, 55, 97, 118, 99, 80, 93а, 101, 108, 57, 114, 122, 98, 81, 78, 120, 83, 68, 90, 65, 146, 93б, 160, 109, 158, 124, 154, 156, 111, 146, 47, 52, 66, 73, 30, 12, 3, 49, 24, 44, 7, 1, 26, 9, 50 А, 43, 79, Тп-2 Улично Осветление, 28, 34, 39, 71, 19, 50, 13, 45, 47, 33, 22, 38, 42, 23, 38 А, 31, 54, 41, 103, 35, 36, 14, 56, 10, 60, 46, 29, 6, 27, 17, 11, 8а, 25, 102, 2, 40, 4, 21,  Седемнадесет  2, 1, 5, 4, 6, 3,  Седма  5, 3, 7, 11, 13,  Трета  2, 3, 7, 23, 6, 4, 12, 10, 22, 40, 28, 17, 13, 21, 46, 5, 24, 15, 36, 11, 18, 19, 26, 7, 42, 9, 34, 48, 30, 44, 38,  Тридесет И Две  1, 5, 4, 2, 3,  Тридесет И Девет  7, 1, 2, 3, 6, 9, 5,  Тридесет И Едно  6, 2,  Тридесет И Осем  2,  Тридесет И Пет  2,  Тридесет И Седем  2, 8,  Тридесет И Три  2, 1, 6, 4, 3,  Тридесет И Четири  12, 1, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 2,  Тридесет И Шест  5 Помпа Барабата, 3,  Тринадесет  7, 17, 13, 7, 9, 11, 5, 1, 6, 15, 3, 13a, 4, 12, 15,  Четиридесет  18, 8, 10, 12, 6, 24, 1, 28, 4, 30, 2,  Четиридесет И Две  3, 3 А, 7, 5 А,  Четиридесет И Едно  1, 2, 6, 5-Б,  Четиридесет И Осем  22,  Четиридесет И Шест  6,  Четиринадесет  16, 14, 2,  Шеста  35, 19, 37, 25, 1, 41, 15, 7, 29, 21, 33, 27, 23, 13, 39, 17,  Шестнадесет  2, 4

На 27.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 29.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Портитовци:   Втора  19,  Дванадесет  15,  Девета  17, 28,  Единадесет  7, 3, 1, 11, 13,  Осма  9, 3, 22, 5, 10, 24, 4, 8, 17, 16,  Пета  1,  Петнадесет  6,  Първа  52, 21, 67, 42, 50, 28, 32, 20, 27, 37, 35, 29, 26, 19,  Седма  4, 19, 2, 1

Община Вълчедръм  

На 27.07.2020 г. /09:15 – 16:15 ч./   На 30.07.2020 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Силузиэ в покрайнените на Вълчедръм

На 27.07.2020 г. /09:00 – 13:16 ч./ –  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Двадесет  10,  Двадесет И Две  10, 8,  Двадесет И Едно  10, 8, 1, 3, 5, 2, 6,  Деветнадесет  3, 19, 7, 2, 4, 9,  Петдесет  15, 27, 5, 3, 19, 8, 20, 10, 13, 23, 6, 11, 22, 16, 25, 17, 29, 24,  Петдесет И Две  14,  Петдесет И Едно  1, 12,  Петдесет И Осем  23, 28, 13, 17, 42, 26, 18, 30, 38, 37, 2,  Петдесет И Пет  6, 5, 3, 1, 2,  Петдесет И Три  3, 5, 1, 7,  Петдесет И Четири  8, 2, 6, 4,  Петдесет И Шест  3, 5,  Петнадесет  14,  Първа  112, 84, 100, 107, 90, 130, 141, 110, 143, 120, 92, 105, 96, 106, 119, 137, 121, 1, 114, 86, 129, 135, 131, 128, 113, 126, 88, 147, 117, 104, 102, 94, 122, 123, 139, 133, 98, 124, 115, 116, 111, 109, 145,  Седемдесет И Пета  2,  Тридесет И Три  7,  Четиридесет И Пет  1, 4, 2,  Четиридесет И Седем  20, 6, 10, 16, 7, 13, 3, 19, 5, 18, 22, 11, 1,  Четиридесет И Три  17, 13, 14, 6, 4, 23, 10, 2, 11, 21, 3, 5, 19, 1,  Четиридесет И Четири  7, 15, 12, 9, 1, 19, 17, 11, 21, 14, 13,  Шестдесет И Шест  17, 23, 18, 19, 15

На 27.07.2020 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 28.07.2020 г. /09:25 – 09:50 ч.; 09:25 – 16:15 ч./   На 29.07.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:20 – 16:30 ч./   На 30.07.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./   На 31.07.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 15:20 – 16:15 ч./ –  Дългоделци:   000053  ,  23-ти Септември  2, 1, 3, 4, 25, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, 22,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бачо Киро  1, 3,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24,  Благой Иванов  2, 4, 8, 1, 6, 10, 3,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, 5,  Васил Левски  37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Волов  5, 3, 7, 2, 4, 9,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14, 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 4, 39, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4, 2,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 36, 31, 33, 26, 29, 32, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  1,  Кирил И Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лилия Карастоянова  9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, 41, 43,  Румянцев  2, 1, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Торловица  4, 2,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5, 4,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 27.07.2020 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 28.07.2020 г. /09:25 – 09:50 ч.; 09:25 – 16:15 ч.; 09:25 – 16:15 ч./   На 29.07.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:20 – 16:30 ч./   На 30.07.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./   На 31.07.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 15:20 – 16:15 ч./ –  Комощица:   006015,  М. &Quot;Фондовете&Quot;  1, 1,  Антим Първи  23, 9, 7, 5, 15, 6, 11, 13, 2, 3, 17,  Антон Иванов  2, 7, 8, 6, 10, 4, 5, 1, 3,  Асен Златаров  7, 9, 6, 14, 12, 4, 1, 2, 12,  Бачо Киро  8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6,  Бенковски  4, 5, 3, 6, 2, 1,  Борис Първанов  8, 6, 15, 7, 13, 5, 10, 17, 12, 11, 4,  Братя Миладинови  22, 3, 1, 26, 30, 15, 3, 22, 24, 23, 12, 7, 20, 21, 13, 18, 2, 19, 16, 14, 11, 8, 10, 6,  Бузлуджа  10, 3, 1, 2, 8, 6, 4, 5,  Вапцаров  7, 19, 15, 6, 11, 1, 4, 2,  Васил Друмев  7, 2, 3, 1, 5, 4, 14, 11, 10, 8,  Васил Левски  5, 20, 16, 11, 22, 9, 6, 14, 4, 8, 7, 13,  18, 13, 24, 32, 38, 19, 27, 40, 21, 30, 17,  Вела Пеева  21, 6, 12, 10,  Веслец  6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8,  Генерал Гурко  7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3,  Генерал Скобелев  11, 6, 2, 9, 7,  Генерал Столетов  3, 1, 5, 7, 2, 2,   Гео Милев  3, 4, 5, 2, 1, 6, 9, 7, 12, 10, 15, 8, 13, 11, 10, 16, 14, 23, 17, 21, 25,  Гладстон  26, 36, 66, 7, 33, 43, 2, 11, 41, 74, 8, 51, 50, 30, 70, 14, 55, 56, 28, 61, 46, 20, 5, 59, 62, 49, 10, 63, 12, 34, 19, 21, 25, 44, 6, 68, 53, 22, 42, 24, 54, 16, 17, 29, 57, 72, 9, 4, 23, 1, 31, 3, 35,  Граф Игнатиев  3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11,  Девети Септември  70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64, 41, 34, 26, 51, 16, 23, 14, 22, 17, 37, 35, 27, 40, 45, 49, 7, 2, 59, 10, 39, 15, 19, 18, 31, 11, 21, 9, 55, 12, 32, 56, 23а, 25, 33, 38, 61, 58,  Димчо Дебелянов  4,  Дончо Атанасов  41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39, 33, 8, 16, 17, 14, 25, 6, 21, 23, 10, 35, 15, 27, 11, 4, 2, 1, 7, 5,  Замфир Хаджийски  4, 2, 1, 7, 3, 5,  Иван Вазов  21, 1, 2а, 4, 9, 2,  Извън Регулацията  1, 2, Мелница,  Каблешков  8, 4, 6, 1, 2,  Кирил И Методи  2, 2а, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 9, 13, 11, 12, 6, 2а,  Ломска  19, 4, 2, 13, 20, 24, 14, 3, 12, 18, 11, 16, 9, 6, 22, 8, 1, 5, 3, 32, 25, 31, 30, 34, 23, 21, 35, 40, 42, 27, 26, 37,  Любен Каравелов  34, 24, 32, 22, 30, 36, 20, 8, 6,  Малчика  9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11,  Местност Стопански Двор  Пс,  Мизия  1, 3, 5,  Паисий  5, 2, 4,  Райко Даскалов  4, 1, 6, 2,  Симеон Ив. Бонев  86, 114, 73, 98, 67, 112, 69, 80, 35, 63, 100, 102, 61, 91, 94, 71, 110, 16, 87, 82, 92, 118, 87а, 77, 83, 81, 104, 106, 108, 84, 79, 85, 96, 90, 68, 21, 1, 17, 9, 19, 18, 23, 16, 11, 35, 98, 22, 20, 44, 74, 46, 45, 59, 76, 61, 49, 47, 72, 41, 66, 70, 53, 10, 57, 54, 50, 27, 25, 42, 2, 39, 30, 37, 36, 34, 33, 32, 28, 29, 101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 111, 124, 107, 99, 146, 126, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а,  Славейков  3, 2, 11, 6, 8, 9, 13, 7, 21, 12, 23, 15, 20, 14, 19, 10, 25, 16, 18, 33, 31,  Хаджи Димитър  11, 19, 15, 13, 14, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 12, 8, 10,  Христо  Смирненски  1, 3,  Христо Ботев  56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 93а, 107а, 95, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72, 24, 18, 1, 22, 9, 11, 15, 13, 59, 63, 69, 37, 75, 42, 77, 65, 39, 71, 73, 67, 48, 1, 49, 61, 35, 25, 28, 29, 33, 27, 38, 41, 36, 34, 31, 32,  Шипка  13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5,  Яворов  5, 1, 7, 3, 15, 2, 9, 2,  3,     Уо

На 27.07.2020 г. /09:15 – 10:00 ч./   На 28.07.2020 г. /09:25 – 09:50 ч.; 09:25 – 16:15 ч.; 09:25 – 16:15 ч./   На 29.07.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 15:20 – 16:30 ч./   На 30.07.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./   На 31.07.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 15:20 – 16:15 ч./ –  Расово:   Извън Регулацията  Рибарско Селище, ,  Осветление Язовир

На 27.07.2020 г. /09:15 – 16:15 ч./ –  Комощица:   Извън Регулацията  Мелница

На 27.07.2020 г. /13:00 – 16:15 ч./ –  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Петдесет И Едно  2, 1, 10, 4, 8,  Първа  171, 150, 149, 157, 130, 152, 134, 151, 153, 163, 136, 169, 140, 165, 158, 132, 161, 155, 148, 146,  Тридесет И Девет  4,  Тридесет И Едно  22, 16,  Тридесет И Осем  7, 1, 13, 4, 9, 2, 5,  Тридесет И Пет  2, 1,  Тридесет И Седем  6, 1,  Тридесет И Три  13, 11, 1, 7, 10, 3, 15,  Тридесет И Четири  2,  Тридесет И Шест  1, 11, 15, 13, 25, 12, 27, 21, 4, 14, 19, 3, 6, 9,  Четиридесет  6, 3, 2, 4,  Четиридесет И Две  14, 4, 10, 8,  Четиридесет И Девет  3, 2, 1,  Четиридесет И Едно  2, 3, 5, 1, 7,  Четиридесет И Осем  1, 3, 14, 4, 16, 8, 9, 5, 2, 7

На 28.07.2020 г. /09:01 – 12:30 ч./ –  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Двадесет  4, 15, 11, 12, 18, 8, 9, 10, 14, 13, 16,  Десета  18, 14, 4, 2,  Осемнадесет  1,  Осма  3,  Петдесет  9,  Петдесет И Две  17, 12, 6, 11, 7,  Петдесет И Две-А  10,  Петдесет И Осем  17,  Петдесет И Пет  3, 2, 4,  Петдесет И Четири  11, 14,  Петнадесет  12, 6, 14, 8, 7а, 10, 4, 5,  Първа  13, 2, 81, 61, 76, 80, 77, 72, 52, 55, 89, 56, 70, 83, 67, 54, 92, 59, 64, 101, 79, 82а, 62, 60, 57, 103, 93, 91, 35, 69, 71, 66, 87, 85, 110, 74,  Седемнадесет  4,  Четиридесет И Седем  2, 3,  Шеста  1,  Шестдесет  6, 2, 3, 4,  Шестдесет И Девет  5, 9, 4, 7,  Шестдесет И Осем  9, 4, 7, 1, 3, 5,  Шестдесет И Седем  13, 11, 6, 9, 3, 1,  Шестдесет И Четири  18, 16, 1, 3,  Шестдесет И Шест  3, 2, 1, 13, 6, 11, 7, 4,  Шестнадесет  5, 9, 3, 10, 6, 2, 1, 8

На 28.07.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Двадесет  2,  Дванадесет  2, 1, 15, 13, 8, 10, 16, 5, 9, 12, 14, 7,  Девета  16, 2, 12, 10, 5, 8, 1, 3, 6, 4,  Десета  1, 78, 3, 5, 8, 22, 20, 14, 10, 16, 6, 18,  Осма  12, 4, 6, 2,  Пета  2, 9, 13, 10, 11, 6, 3,  Пета А  4, 2, 8,  Петдесет И Две  14, 19, 34, 31, 33, 12, 32, 4, 30, 25, 3,  Петдесет И Две-А  21, 23, 35, 5, 28, 20, 29,  Петнадесет  7,  Първа  10, 36, 11, 29, 3, 41, 55, 19, 7, 49, 30, 4, 48, 22, 44, 37, 6, 38, 13, 25, 9, 51, 26, 17, 24, 54, 1, 8, 27, 16, 50, 14, 33, 46, 28, 40, 34, 31, 35, 23, 43, 2, 39,  Първа А  3,  Седемдесет И Едно  14, 8, 12,  Седемдесет И Три  3, 1, 7, 5,  Седма  11, 15, 1, 16, 13, 7, 10, 14, 8, 9, 17, 21, 19, 4,  Четвърта  1, 8, 4, 5, 9, 3, 2,  Четиринадесет  1, 16, 5, 2, 3, 10, 18, 17, 14,  Шеста  2, 1, 8, 6,  Шестдесет И Девет  23, 39, 25, 31, 14, 21, 27, 16, 35, 29, 10,  Шестдесет И Девета А  6,  Шестдесет И Четири  3, 2

На 29.07.2020 г. /09:15 – 16:30 ч./ –  Дългоделци:   23-ти Септември  2, 6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Бдинска  6, 5,  Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4,  Благой Иванов  2,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Горанов  12, 14,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 7,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  32, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Извън Селото  ,  Кирил И Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Лиляна Димитрова  3,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109, 36,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 41, 43,  Румянцев  2, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5,  Христо Смирненски  4, 2,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2, 1, 2,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 30.07.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ –  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Извън Регулацията  ,  Шестдесет И Седем  8

На 30.07.2020 г. /13:01 – 16:15 ч./ –  Ботево,  Общ. Вълчедръм:   Втора  1, 9, 14, 7, 11, 18, 12, 13, 16, 24, 22, 20,  Осма  5, 7,  Пета  6, 1, 2, 14, 4, 10, 12, 3,  Първа  20, 4, 22, 38, 18, 26, 17, 5, 30, 11, 10, 34, 9, 24, 13, 7, 28, 14, 15, 12, 6, 32, 16, 8, 40, 42, 44,  Седма  2, 9, 8, 4, 7, 3, 13,  Трета  5, 4, 3, 1, 2, 8, 7

На 31.07.2020 г. /09:16 – 16:15 ч./ –  Комощица:   Антон Иванов  2, 7, 8, 6, 10, 4, 5, 1, 3,  Асен Златаров  12,  Бачо Киро  8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6,  Борис Първанов  8, 6, 15, 7, 13, 5, 10, 17, 12, 11, 4,  Братя Миладинови  22, 1,  Бузлуджа  10, 3, 1, 2, 8, 6, 4, 5,  Вапцаров  7, 19, 15, 6, 11, 1, 4, 2,  Васил Друмев  14, 11, 10, 8, 2, 3, 1, 5, 4,  Вела Пеева  21, 6, 12, 10,  Веслец  6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8,  Генерал Гурко  7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3,  Генерал Скобелев  11, 6, 2, 9, 7,  Гео Милев  16, 14, 23, 17, 21, 25, 6, 9, 7, 12, 10, 15, 8, 13, 11, 10,  Граф Игнатиев  3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11,  Девети Септември  70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64, 41, 34, 26, 51, 16, 23, 14, 22, 17, 37, 35, 27, 40, 45, 49, 7, 2, 59, 10, 39, 15, 19, 18, 31, 11, 21, 9, 55, 12, 32, 56, 23а, 25, 33, 38, 61, 58,  Димчо Дебелянов  4,  Дончо Атанасов  41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39, 33, 8, 16, 17, 14, 25, 6, 21, 23, 10, 35, 15, 27, 11, 4, 2, 1, 7, 5,  Замфир Хаджийски  4, 2, 1, 7, 3, 5,  Извън Регулацията  1, 2,  Каблешков  8, 4, 6, 1, 2,  Кирил И Методи  8, 10, 9, 13, 11, 12, 6, 2а, 5, 2, 1, 6, 7, 3,  Ломска  3, 32, 25, 31, 30, 34, 23, 21, 35, 40, 42, 27, 26, 4, 2, 13, 20, 24, 14, 3, 12, 18, 11, 16, 9, 6, 22, 8, 1, 5,  Любен Каравелов  34, 24, 32, 22, 30, 36, 20, 8, 6,  Малчика  9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11,  Мизия  1, 3, 5,  Паисий  5, 2, 4,  Симеон Ив. Бонев  101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 111, 124, 107, 99, 146, 126, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а, 44, 74, 46, 45, 59, 76, 61, 49, 47, 72, 41, 66, 70, 53, 10, 57, 54, 50,  Славейков  33, 31, 21, 12, 23, 15, 20, 14, 19, 10, 25, 16, 18,  Хаджи Димитър  14, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 12, 8, 10,  Христо Ботев  56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 93а, 107а, 95, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72, 59, 63, 69, 37, 75, 42, 77, 65, 39, 71, 73, 67, 48, 1, 49, 61, 35,  Шипка  13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5,  Яворов  5,    Уо

Община Лом  

На 27.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сливата:   Васил Коларов  2, 5, 9, 1,  Видинско Шосе  57, 100,  Горска  11, 4, 7, 3,  Гробарска  11, 5,  Димитър Благоев  31, 11, 4, 1, 3, 24, 20, 27, 21, 26, 25,  Изворна  17, 13, 12, 2, 30, 20, 22, 25, 28, 11, 3, 27, 23,  Кирил И Методи  5, 4,  Козарник  9, 4, 5, 3,  Кокиче  4, 5, 2,  Кошута  11, 5, 13, 9, 7,  Лавицата  4, 2,  Лозарска  1, 3, 6, 2,  Неофит Рилски  11, 3, 10, 7, 5, 6, 8,  Пъстрина  4,  Совата  3,  Томова  1, 5, 2, 7, 4, 9,  Трети Март  3, 1,    Уо-2

На 27.07.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 29.07.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./   На 30.07.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ –  Лом:   Върбица(Тодор Илиев)  2,  Латинка  9, 11, 12, 6а Ж П  Прелез, 2, 4, 23, 29, 17, 43, 19, 10, 1, 33, 27, 25,  Манойло Кънев(Вела Пеева)  2, 1, 3,  Опълченска(Л.Карастоянова  2,  Поломие(Първан Генов)  15, 17, 2, 8, 6, 19, 3, 10, 4, 5, 11, 7, 1, 9,  Райко Даскалов  1,  Средна Гора  7,  Христо Савчов(Е.Тодоров)  2, 5, 1, 7, 6, 3, 4,  Цанко Церковски  1, 6, 8, 3, 4

На 27.07.2020 г. /11:00 – 16:30 ч./   На 28.07.2020 г. /11:00 – 16:30 ч./   На 29.07.2020 г. /11:00 – 16:30 ч./ –  Лом:   Даме Груев  14, 6, 12, 10, 8, 22, 30, 28, 18, 32, 16, 1, 34, 20, 26, 24,  Добруджа  30, 25, 24, 28, 16, 22, 34, 26, 32, 20, 18, 27, 21,  Каймакчелан  17, 14, 15, 16,  Червена Стена  13, 11, 10, 12,  Шести Септември  37, 41, 53, 45, 27, 35, 39, 43, 47, 49, 55

На 28.07.2020 г. /09:01 – 09:50 ч.; 15:10 – 16:00 ч./ –  Лом:   238035 М.Садовете  ,  Акациева  1, 4, 16, 12,  Александър Атанасов  1, 15, 14, 8, 21, 13, 27, 10, 23, 29, 4, 25, 12, 7, 5, 16, 17, 9, 11, 6,  Александър Ликов  4, 3, 8, 6, 2, 10, 1,  Асен Разцветников  9, 22, 18, 2, 16, 14, 6, 3, 20, 5, 12, 11, 8, 1,  Бачо Киро  2, 1, 5, 7, 9, 3, 4,  Бело Море  3,  Бено Първанов(Синчец-Мл.)  1, 3, 2, 4,  Бойка Войвода  14, 10, 2, 18, 6, 1, 20, 3, 4, 12, 8, 16,  Бреза  3, 5, 4, 2,  Вакумна Фабрика  4, 146, 115, 49, 113, 138, 47, 4, 119, 130, 30, 32, 5, 131, 35, 15, 103, 139, 27, 2, 3, 13, 19, 45, 40, 141, 10, 132, 31, 128, 8, 96, 57, 85, 38, 112, 72, 28, 48, 136, 67, 114, 66, 11, 12, 86, 148, 25, 123, 126, 144, 52, 36, 61, 29, 101, 33, 22, 130, 137, 70, 78, 95, 84, 34, 48, 144, 57, 155, 119, 50, 66, 80, 69, 10, 145, 132, 38, 54, 37, 96, 69, 103, 10, 133, 73, 151, 92, 60, 126, 3, 79, 36, 68,  Войводова Бахча  3, 8, 2, 1а, 4, 6, 1, 1а,  Възраждане(2-ма Партизани  10, 29, 30, 28, 6, 31а, 24, 16, 21, 34, 2, 12, 4, 25, 32, 15, 7, 14, 8, 26, 1, 23, 3, 35, 38, 19, 11, 17, 40, 20, 5, 9, 18, 27, 16, 33, 20 Къща, 36, 31, 13, 42, 41, 46, 39, 48, 37, 49, 44, 45, 50, 56, 51, 47, 60, 52, 43, 58, 54,  Въстаническа  2, 5, 1, 3, 4,  Генерал Гурко  10, 8, 2, 12, 1, 16, 4, 5, 3, 14, 6, 1,  Голинци  10, 1, 18, 4, 15, 6, 11, 8, 9, 2, Уо, 5, 16, 20, 7, 14, 12, 3, 17, 8, 19,  Горанова Чешма  24, 26, 15, 16, 4, 6, 1, 5, 9, 18, 11, 6, 8, 20, 7, 22, 12, 2, 10, 13, 28, 3, 17, 14, 21, 23, 30, 40, 17, 29, 34, 32, 36, 19, 42, 44, 38,  Гредовете  2, 6, 5, 3, 8, 16, 14, 5, 12, 10,  Девичи Бряг  11, 5, 1, 5, 6, 13, 9, 2, 12, 10, 4, 8, 7,  Детелина(Ален Мак)  12, 14, 7, 10, 16, 8, 5, 4, 1, 6, 2,  Димитър Милков(В.Чкалов)  3, 2, 1, 5, 17, 20, 10, 15, 18, 14, 11, 13, 16, 8, 9, 6,  Димитър Ралчев(Черв.Знаме  18, 9, 20, 15, 13, 12, 7, 8, 16, 5, 10,  Драгоман(Н.Вапцаров)  24,  Дългошевско Шосе  27, 57, 47, 53, 69, 33, 25, 43, 65, 1, 61, 59, 39, 55, 35, 63, 36, 35, 65, 23, 82, 41, 37, 2, 30, 10, 56, 20, 11, 14, 1, 11, 12, 36, 6, 4, 15, 46, 17, 16, 24, 21, 3, 42, 44, 28, 19, 7, 18, 26, 5, 35, 9, 34, 31,  Елин Пелин  18, 13, 7, 22, 6, 17, 8, 3, 4, 5, 11, 19, 10, 14, 12, 2, 20, 15, 16, 14, 15,  Елха  14, 37, 16, 10, 18, 20, 5, 15, 2, 12, 26, 35, 9, 22, 1, 6, 7, 4, 8, 3, 24,  Иван Петков(Т.Никодимов)  22, 38, 10, 12, 8, 37, 6, 36, 3, 23, 14, 18, 33, 16, 1, 11, 32, 35, 41, 28, 4, 5, 20, 27, 2, 40, 34, 9, 42, 29, 17, 44, 26, 7, 43, 24, 25, 19, 30,  Извън Регулацията  Извод Ковачица,  Изгрев  3, 2,  Индустриална  ,  Искра  3, 4, 6, 5, 1, 7,  Йолова Чешма  1, 1, 8, 2, 6, 4,  Калинка  4, 11, 3, 1, 4, 5, 9, 2, 7,  Клокотница(Ср.Гора-Мл.)  10, 1, 6, 3, 2, 5, 13, 4, 7,  Ковачишка  29, 6, 14, 8, 10, 11, 9, 16, 7, 3, 18, 12, 15, 21, 5, 13, 4, 2, 29, 22, 69, 26, 34, 37, 32, 59, 25, 21, 55, 41, 61, 50, 65, 51, 24, 45, 43, 47, 36, 52, 63, 31, 53, 57, 48, 44, 27, 38, 39, 33, 46, 49, 40, 54, 29,  Крайна  6, 3, 9, 8, 1, 2, 10, 7, 4, 17, 5, 11, 13, 15,  Лодовико Миланези(К-Ска)  8, 4, 3, 1, 1 Осветление, 2, 8, 13а, 9, 1, 11, 13, 12, 3, 17, 10, 15, 2, 13, 11, 1, 9, 6, 4,  Лозарска  12, 5, 9, 15, 10, 1, 8, 14, 18, 13, 11, 7, 6, 4, 3,  Люлин  15, 3, 8, 15, 4, 13, 9, 5, 6, 11, 7, 1,  Лястовичка  6, 13, 7, 8, 5, 11, 4, 3, 14, 1, 2, 9, 9,  Магура  2, 8, 1, 6, 4,  Минзухар  9, 4, 7, 10, 5, 2, 3, 1, 6, 8, 2, 8 А,  Митко Александров  2, 3,  Младенова  29, 27, 25, 39, 33, 35,  Младеново/Пейо Яворов  Читалище Събуждане, Уо, 2,  Мусала  13, 35, 9, 23, 31, 11, 3, 33, 17, 21, 15, 5, 6, 8, 1, 29, 4, 2, 25, 7,  Найден Попнинов(Д.Радоев)  1, 6, 13, 4, 7, 14, 22, 8, 20, 2, 31, 19, 12, 27, 15, 33, 26, 25, 17, 9, 23, 24, 16, 21, 5, 18, 11, 14, 29,  Петър Попнинов  1, 12, 6, 10, 8, 2, 5,  Подполковник Леонов  1, 3, 5, 8, 7, 4, 9, 10, 6,  Пристанищна(Лом.Комуна)  1, 41,  Пчела  3, 1, 8, 2, 6, 10, 4,  Райна Княгиня  4, 1, 3, 13, 7, 8, 11, 5, 6,  Рила Планина  1, 4, 13, 1, 9, 3, 15, 7, 5, 2, 6,  Роза  4, 3, 5, 7, 2, 1,  Садовете  3, 1, Пи 44238, 238, 112, 5, 17, Тп Леярна,  Септемврийци  2, 4, 3, 8, 7, 14, 9, 10, 5, 12,  Сергей Румянцев  27, 30, 17, 34, 25, 9, 19, 24, 23, 11, 22, 32, 15, 28, 20, 34, 16, 18, 14, 10, 21, 26, 7, 6, 5, 3, 2, 10, 4, 1, 8,  Славейче  25, 12, 7, 15, 11, 23, 21, 2, 19, 9, 13, 3, 14, 10, 2, 5, 8, 16,  Славия  9, 6, 7, 4, 10, 1, 8,  Славянска(Г.Димитров)  34,  Софийска  76, 1 Ул. Елин Пелин  Кв.Младеново, 81, 47, 61, 102, 95, 56, 93, 53, 42, 62, 45, 58, 87, 56, 66, 56, 44, 49, 57, 32, 70, 51, 26, 46, 83, 55, 91, 40, 36, 60, 74, 78, 59, 64, 30, 38, 72, 89, 58а Здравна Служба, 28, 4, 23, 17, 6, 19, 8, 73, 67, 54, 52, 65, 61, 61, 79, 63, 50, 77, 71, 48, 66, 14, 7, 27, 15, 11, 13, 22, 41, 35, 12, 39, 37, 35, 24, 43, 18, 31, 14, 10, 33, Упи Хі,  Кв.99, 85, 1,  Спартак  1, 2, 8, 5, 4, 3,  Страхил Войвода  4, 1, 5, 2, 9, 7, 10, 24, 13, 35, 16, 33, 20, 26, 21, 11, 15, 29, 19, 28, 8, 12, 6, 18, 17,  Съгласие(Аврора)  2, 1, 3,  Трифон Панов(Марин Цеков)  1, 2, 68, 54, 1, 24, 27, 117, 126, 132, 53, 104, 4, 5, 17, 93,  Училищна  5, 3, 2, 1,  Физкултурна  10, 13, 7, 10а, 1, 16, 24, 6, 2, 29, 27, 11, 36, 9, 12, 4, 11, 18, 34, 28, 12, 14, 16, 26, 32, 23, 19, 20, 31, 25, 30, 17, 21, 15, 24,  Хр

На 28.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Лом:   Извън Регулацията  Извод Ковачица,  Индустриална  ,  Лодовико Миланези(К-Ска)  15,    Долен Път

На 29.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./   На 30.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ –  Лом:   Александър Стамболийски  50, 30, 27, 48, 31, 29,  Арда  11, 22, 18, 24, 7, 4, 10, 28, 3, 8, 14, 5, 6, 16, 12, 2, 20,  Артанес  24, 19, 21, 26, 23, 25,  Бузлуджа  6, 32, 9, 26, 22, 5, 28, 24, 10, 34, 3, 30, 16, 2, 11, 20, 13, 12, 4, 8, 7, 17, 1, 18,  Дедеагач(Ставри Генов)  14, 7, 4, 6, 24, 22, 1, 10, 9, 3, 20, 11, 2, 13, 18, 8, 12,  Крали Марко  10,  Кубадин(Иван Георгиев)  2, 6, 4,  Менкова(Поп Андрей)  33, 13, 3, 17, 37, 4, 31, 9, 20, 24, 41, 18, 16, 8, 21, 15, 10, 7, 12, 26, 25, 27, 1, 6, 22, 35, 23, 11, 39, 2, 5, 29, 28, 45,  Отец Паисий  17, 12, 38, 26, 1, 42, 28, 5, 20, 29, 10, 24, 11, 18, 6, 44, 7, 13, 8, 16, 21, 4, 15, 23, 22, 31, 40, 9, 27, 3, 2, 30, Уо, 14, 19, 25,  Поп Богомил  12, 4, 17, 7, 8, 3, 9, 6, 14, 11, 2, 10, 15,  Радецки  4,  Софрон Михайлов  1,  Стефан Хаджийски  32, 14,  Цар Симеон(В.Коларов)  6, 4,  Цар Шишман  6, 3, 7, 15, 11, 1, 13, 12, 9, 2, 4, 5, 10, 14

На 29.07.2020 г. /12:01 – 16:30 ч./   На 30.07.2020 г. /12:01 – 16:30 ч./   На 31.07.2020 г. /12:01 – 16:30 ч./ –  Лом:   Александър Стамболийски  54, 58, 74, 76, 35, 94, 37, 84, 66, 72, 82, 64, 98, 78, 33, 88, 43, 41, 62, 56, 92, 70,  Арпад(Вл.Ваков)  11, 8, 4, 5, 14, 18, 7, 9, 6, 10, 15, 2, 3, 12, 16, 13, 1, 17,  Водна База  6,  Гургулят  30,  Извън Регулацията  ,  Радецки  10, 16, 14, 3, 6, 7, 5, 9, 1, 12, 8

На 30.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./   На 31.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Лом:   Александър Стамболийски  272, 184, 206, 135, 256, 202, 93, 79, 155, 176, 232, 204, 151, 282, 250, 137, 178, 258, 149, 123, 218, 234, 200, 145, 286, 228, 121, 139, 194, 210, 165, 141, 83, 186, 111, 113, 264, 169, 119, 246, 87, 103, 107, 149 Б, 196, 125, 159, 284, 85, 252, 172, 174, 226, 182, 101, 236, 162, 97, 157, 188, 220, 166, 248, 240, 95, 268, 276, 260, 274, 147, 224, 167, 161, 244, 216, 143, 115, 117, 254, 212, 280, 170, 99, 61, 171, 180, 192, 190 В, 91, 270, 262, 238, 127, 190, 168, 133, 242, 129, 89, 288, 198, 222, 131, 163,  Батак  6, 2, 14, 12, 34, 5, 35, 10, 29, 23, 21, 39, 41, 4, 7, 19, 11, 31, 3, 17, 27, 9, 33, 25, 16, 1, 13, 15, 37, 8,  Бахчите  ,  Извън Регулацията  ,  Кнес Иван Кулин  13,  Менкова(Поп Андрей)  121, 38, 119, 148, 168, 149, 152, 151, 140, 150, 147,  Неофит Рилски  7, 4, 5, 13, 15, 8, 9, 1, 12, 3, 10, 17,  Перущица  34, 5, 15, 20, 33, 103, 7, 30, 39, 59, 51, 77, 46, 35, 106, 22, 47, 17, 42, 81, 4, 6, 1, 2, 8, 9, 69, 40, 60, 87, 100, 26, 32, 31, 65, 23, 3, 11, 37, 53, 79, 44, 73, 25, 49, 24, 102, 43, 75, 28, 45, 27, 50, 83, 56, 104, 14, 13, 10, 55, 52, 41

Община Монтана  

На 27.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 31.07.2020 г. /16:00 – 17:00 ч./ –  Долно Белотинци:   460008  ,  800692  ,  Александър Стамболийски  9, 5, 7, 12, 1, 8, 4, 6, 3, 22,  Арм. Ген.Иван Михайлов  3, 5, 1,  Асен Греков  2, 8, 6,  Васил Коларов  17, 11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3,  Васил Левски  9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11,  Владимир Минчев  18, 7, 6, 16, 14, 17, 12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3,  Гаврил Генов  2, 4, 6, 5, 1, 8, 3,  Гео Милев  5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11,  Георги Бенковски  4, 9, 5, 17, 7, 1, 12, 3, 11, 6, 8, 10, 14,  Георги Дамянов  24, 21, 7, 16, 13, 14, 10, 20, 1, 9, 17, 3, 12, 4, 6, 5, 8, 23, 22, 15, 18, 19, 11, 1, 2,  Георги Димитров  24, 23, 33, 27, 11, 18, 1, 31, 8, 6, 29, 7, 14, 39, 5, 47, 4, 20, 3, 43, 35, 13, 17, 2, 15, 10, 45, 41, 16, 9, 21, 12, 37, 1, 4, 5, 3,  Д-Р Стамен Илиев  6, 11, 14, 4, 5, 1, 2, 8, 7, 3, 16, 1,  Дамян Колов Оловански  8, 10, 1, 2, 6,  Дара Михайлова  7, 9, 4, 16, 1, 5, 2 А, 6, 1, 3,  Емил Марков  6, 2, 3,  Замфир Попов  15, 9, 2, 11, 3, 13, 7,  Игнат Колов  6, 1, 2, 3, 5,  Извън Регулацията  Администр.Сграда И Стол, 1, Вила,  Илия Андрев  2, 9, 1, 5, 3,  Кокиче  6, 9, 1, 8, 3, 7,  Коло Василев  4, 1, 6, 2,  Лика Рачин  2, 7, 6, 4, 5, 8, 9,  Малчика  6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8,  Младен Апостолов  14, 9, 13, 11, 22, 6, 15, 8, 5, 24, 26, 10, 12, 7, 4, 3, 2, 1, 5,  Младен Кръстев  18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17,  Ненка Илиева  2,  Никола Йонков Вапцаров  4, 7, 6, 1, 5, 9, 8,  Огоста  7, 5, 1, 3, 2,  Петко Дошов  10, 14, 17, 2, 16, 1, 11, 6, 5, 13, 3, 18, 4, 19,  Петко Рачев Славейков  1, 4, 8, 2, 6,  Победа  2, 4, 7,  Пъстрина  15, 13, 12, 23, 4, 25, 31, 21, 9, 29, 22, 5, 11, 33, 8, 19, 7, 2, 10, 1, 3, 16, 14, 18, 17, 6, 20,  Синчец  6, 5, 9, 7, 4, 3, 10,  Стадиона  12, 6, 8, 4, 16,  Х-242 Кв.31  ,  Христо Михайлов  2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1,  Цеко Тодоров  3, 1,    ТП 1 Улично, Тп 2 Улично

На 27.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 31.07.2020 г. /16:00 – 17:00 ч./ –  Ерден:   Извън Регулацията  Помощно Стопанство

На 27.07.2020 г. /08:30 – 09:30 ч./   На 31.07.2020 г. /16:00 – 17:00 ч./ –  Монтана:   1290029  ,  48489.2.534  ,  48489.2.643 Местност Гламата  ,  48489.4.502  ,  48489.4.567 И 48489.4.495  ,  Жеравица  ,  Извън Регулацията  Складове, Р-Ца За Изделия От Рвс Платове, Кувейт, Свинарник-разсадника, Разсадник, Пилетарник, Хладилна База, Свинекомплекс, Бензиностанция-Рибарници, Тир 3, 1, Главно Мерене, Тир-1 Клон 3,  ПИ 48489.2.537  Местност Гламата,    1

На 27.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 28.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./   На 29.07.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Монтана:   Вардар  15,  Вит(Георги Бонев)  3, 12, 9, 6, 7, 10, 1, 8, 4, 5,  Екзарх Йосиф  30, 31, 20, 27, 21, 18, 32, 25, 40, 34, 28, 37, 38, 35, 23, 22, 36, 29, 24, 42, 16, 17, 26, 19, 33,  Неофит Рилски  56, 46, 40, 45, 52, 60, 55, 48, 51, 47, 58, 38, 34, 43, 42, 54, 50, 49, 36, 53,  Никола Войновски(И.Бекир)  7, 8, 6, 1, 10, 4, 3, 5,  Панайот Хитов  71, 69, 73, 65, 67, 60, 63,  Парта  37 А, 33, 29, 35, 37, 31,  Поп Харитон(Д.Вълков)  4, 1, 3а, 5, 11, 6, 3 А, 9, 3, 7,  Стефан Караджа  ,  Странджа  21, 27, 30, 32, 24, 26, 23, 29, 25, 28,  Тунджа  40, 38, 42, 34, 36, 44

На 27.07.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./   На 31.07.2020 г. /14:00 – 17:00 ч./ –  Монтана:   Гоцо Митов  11, 9, 5,  Диана  19, 15а, 21, 17,  Индустриална  Търговски Складове, 44, Поултрипродъктс,  Морава  2,  Ххi Век  20

На 27.07.2020 г. /08:30 – 12:00 ч./ –  Монтана:   Трети Март(Г.Димитров)  74

Община Якимово  

На 29.07.2020 г. /09:01 – 13:30 ч./ –  Дългоделци:   23-ти Септември  2,  Баба Тонка  7, 5, 1, 3, 6, 2, 4,  Васил Коларов  3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10,  Веслец  11, 9, 2, 3, 7,  Георги Димитров  92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9,  Замфир Попов  3, 11, 5, 7, 19, 15,  Лика Рачин  40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18,  Любен Каравелов  6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12,  Милко Василев  1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9,  Оборище  5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8,  Паисий  1, 3, 2,  Петър Берон  5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11,  Райко Даскалов  7, 3, 1, 2, 5, 109,  Чайка  2, 1,  Червената Стена  6, 8, 19, 11, 17, 13,  Шипка  2, 4,  Юри Гагарин  28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 29.07.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Дългоделци:   23-ти Септември  6,  Александър Стамболийски  5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14,  Ангел Йотов  4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1,  Бдинска  6, 5,  Благой Иванов  2,  Гео Милев  5, 1, 4, 6, 3,  Георги Димитров  60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48,  Дамян Найденов  7,  Димитър Благоев  6, 14, 3, 9, 5, 2,  Евгени Дамянов  18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19,  Кирил И Методи  4, 7, 1, 3, 5,  Лика Рачин  14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16,  Ломска  25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12,  Мерата  1, 2,  Милко Василев  40, 17, 38,  Райко Даскалов  36,  Раковска  41, 43,  Ценко Попов  6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8,  Чайка  2,  Червената Стена  1, 5

На 31.07.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ –  Дългоделци:   23-ти Септември  1, 3, 4, 25,  Александър Стамболийски  22,  Бачо Киро  1, 3,  Бенковска  27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24,  Благой Иванов  4, 8, 1, 6, 10, 3,  Васил Коларов  5,  Васил Левски  37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18,  Волов  5, 3, 7, 2, 4, 9,  Гаврил Генов  10, 11, 15, 14, 30, 4, 13,  Георги Горанов  3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6,  Георги Димитров  4, 39,  Гурко  2,  Дамян Найденов  36, 31, 33, 26, 29, 32,  Евгени Дамянов  11, 33, 25, 31, 28, 27, 29,  Лилия Карастоянова  9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1,  Раковска  26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21,  Румянцев  1,  Торловица  4, 2,  Христо Ботев  4

На 31.07.2020 г. /12:30 – 16:30 ч./ –  Дългоделци:   Бенковска  3, 5, 9, 1, 7, 2, 4,  Възраждане  4, 3, 2, 5,  Гаврил Генов  20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4,  Георги Горанов  12, 14,  Георги Димитров  10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6,  Георги Стоянов  11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5,  Гурко  3, 7, 5, 2, 4,  Дамян Найденов  15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37,  Девети Май  1,  Девети Септември  2, 5, 7, 1, 8,  Евгени Дамянов  32,  Извън Селото  ,  Лиляна Димитрова  3,  Пролет  4, 6, 5,  Първи Май  1, 3, 2, 11, 6,  Раковска  33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6,  Румянцев  2, 1,  Станко Тодоров  13, 1, 10, 7,  Тодор Станков  4, 6, 1,  Търговска  3, 2, 4,  Хаджи Димитър  9, 3, 2, 1, 5,  Христо Ботев  5,  Христо Смирненски  4, 2

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,  на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,  текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,  за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове,  с цел обезопасяване на съоръженията за работа,  осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,  върxу които са извършвани планирани дейности,  се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,  чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.