ОУ „Петър Парчевич“ – Чипровци организира кампания: „Бъди здрав- Чипровци“

„Младежка мрежа за спорт и здраве“

Основно училище„Петър Парчевич“, гр. Чипровци, бенефициент по проект „Младежка мрежа за спорт и здраве“, кани всички ученици, младежи, спортистии всички заинтересовани лица за участие в кампания: „Бъди здрав – Чипровци“, която ще се проведе месец август 2020 г.

Кампанията „Бъди здрав- Чипровци“е част от проектните дейности и ще се проведе в три специализирани модула, които имат за цел да насърчат устойчивия начин на живот чрез активен и здравословен живот сред младежите. Участниците ще имат възможност да се включат в различни активности с цел да подобряване на физическия дух и здравословното състояние. Физическите упражнения имат благоприятно въздействие за по – добър тонус и настроение, енергичност и добро психично и физическо здраве.

Първият специализиран модул «В търсене на баланс: 4 занятия по йога» започва на 11.08.2020 г. до 14.08.2020 от 16:30 всеки ден, на спортния стадионв Чипровци.

Вторият специализиран модул «Тичайте и се учете: 4 курса по планинско бягане и спортни игри» започва от 18.08.2020 до 21.08.2020 от 16:30 всеки ден, на спортния стадионв Чипровци.

Третият специализиран модул «Разходка и проучване: 4 изследователскиразходки насочени към природнотонаследство в района на Чипровци» започва от 25.08.2020 г. До 28.08.2020 от 10:30-11:00 всеки ден, сборният пункт е в училище „П. Парчевич” в Чипровци.

Събитието е насочено към практическо представяне на разнообразните ползи от спортуването на младите хора в гр. Чипровци. Присъстващите ще могат да освободят ума и съзнанието си от натоварващи мисли и емоции, и да открият хармония и спокойствие, да повишат жизнената си енергия, посредством разнообразни физическиупражнения, както релаксиращи при йогата, така интензивни при бягането и спортните игри.

За повече информация, моля пишете на следния имейл адрес: avned@abv.bg, лице за контакт:Андрей Недялков.Събитието ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и препоръки на Министерството на здравеопазването.

ПроектCB007.2.22.088 „Младежка мрежа за спорт и здравесе реализира в рамките на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи отОУ „Петър Парчевич“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

„Младежка мрежа за спорт и здраве“