Какво трябва да ни осигурят работодателите в горещото време

Какво трябва да ни осигурят работодателите в горещото време

Какви задължения имат работодателите и какво трябва да ни осигурят в горещото време разяснява Инспекцията по труда. 

Жълт и червен код 

При подаден червен или оранжев код за опасни метеорологични явления от НИМХ, работодателите следва да въведат мерки за гарантиране на безопасността на работещите на открито. Наредбата за минималните изисквания за микроклимата на работните места ги задължава също да поддържат оптимални температури в закритите работни помещения.

Температурата в офиса 

Според разпоредбите при работа на закрито градусите през топлия период трябва да бъдат между 18 и 25, като стойностите варират според типа работа – лека, средна или тежка. Допустимата температура не може да бъде над 28 градуса, но има определени и изключения. Според тях при много високи температури навън, в помещенията може да е с от 3 до 5 градуса над допустимите стойности, но не повече от 33 градуса.

Риск от COVID-19

Препоръчва се на работните места да се осигури чист и свеж въздух. При изпълнение на дейности, свързани със среден до висок риск от излагане на инфекция, СЗО препоръчва повишена степен на вентилация чрез естествено проветряване или изкуствена вентилация, за предпочитане без повторна циркулация на въздуха. В случай на рециркулация на въздуха филтрите трябва да се почистват редовно.

Работно време

Работодателите имат възможност да въведат и организационни мерки – чрез промяна на работното време – с цел да се работи в по-хладните часове на деня. Освен това, те могат да променят типа работа, да дават по-чести почивки в охладени помещения и други. Организационните мерки са предпочитани от работодателите при работа на открито, докато на закрито се предпочитат техническите мерки.

Други 

Други мерки, които следва да бъдат предприети, са: осигуряване на подходящо работно облекло и средства за защита, за да се минимизира рискът от топлинен удар; стаи за възстановяване на топлинния баланс на организма; разхладителни и тонизиращи напитки; осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на открито на изолирани работни места; осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване на медицинска помощ и др.

В Инспекцията по труда до момента са подадени два сигнала за нарушения, свързани с прегряващ микроклимат. При проверките е установено, че те неоснователни. Подаден е и един сигнал от друг контролен орган, в който е изразено съмнение, че именно поради използване на климатична инсталация е допуснато разпространение на коронавирусна инфекция в предприятие. При проверката е установено, че повечето заразени са работили в помещение без такава.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.