Глобиха жена от Монтана отказала да се изследва за COVID-19

Бум на заразени с COVID-19 в Берковица

Районен съд – Монтана потвърди наказателно постановление на Дирекция „Регионална здравна инспекция“ – Монтана, с което  на П. Г. П. е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 100  лева, заради отказ да бъде изследвана за  COVID – 19 след като е имала контакт със заразен от вируса.

На 11.05.2020 г. екип от служители на Дирекция „Надзор на заразните болести“ от РЗИ – Монтана посетил П. Г. П. /21 г./ на адреса, където лицето било поставено под домашна 14 дневна карантина като контактно на потвърден случай на СОVID – 19.

П. П. е била информирана, че подлежи на изследване за СОVID – 19, но отказала да й бъде взета проба, което е документирано в собственоръчно написана декларация за информирано съгласие от 11.05.2020г.

За установеното нарушение на П. П. бил съставен Акт за установяване на административно нарушение от инспектор в Дирекция „Надзор на заразните болести”, на което П. П. направила писмено възражение, че се притеснява за здравето си при вземането на проба, а и няма симптоми на СОVID – 19. 

След като разгледа и обсъди всички доказателства по делото съдът обяви жалбата за неоснователна. Съгласно  Закона за здравето /З З/ „Контактните лица не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест”, а „контактно лице, което откаже извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест, се наказва с глоба от 50 до 500 лв.“.

Районен съд – Монтана обяви, че извършеното от П. П. съставлява административно нарушение на закона, тъй като неизпълнението на задължението по чл.61, ал.8 от ЗЗ не зависи от волята на конкретното лице, още повече от това дали контактното лице се чувства добре или има симптоми на СОVID – 19. 

Според съда  обществената опасност на извършеното нарушение е значителна тъй като с поведението си П. П. не само  е осъществила административно нарушение, но е и застрашила здравето на околните в условията на извънредна епидемична обстановка.

Затова Районен съд – Монтана потвърди Наказателно постановление на РЗИ – Монтана от 19.06.2020г., с което на П.Г.П.  е наложено административно наказание – „Глоба“ в размер на 100  лева.

Решението може да се обжалва пред Административен съд – Монтана в 14  дневен срок.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.