ЧЕЗ: Планирани прекъсвания в област Монтана за периода 10.08-14.08.2020 г.

ЧЕЗ

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 10 август – 14 август  2020 г, включително:

Община Берковица  

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Берковица:  Александровска Канцелария, 19, Иван Вазов 25, 6, Мечта, 2, 3, 1, 4, 8, 1 Мечта, Йордан Йовков 1, Йордан Радичков 3, 7, 5, 2, Йордан Радичков Магазин За Пром. Стоки, 1а, 7, Ком 4, 6, 5, Мрамор 1 Бор, 4, 4 4, Книжарница, Бор-2, 1, Николаевска 3, 1, 8, 3 8, 5, 1 7, 2, 7, 7 8, Николаевска 6, 19 6, 1, 4 4, 2, 2 2, 4, Площад Славейков 4, Поручик Загорски 10, 9, 6, 11, 2, 16, 13, 1, 18, 8, 14, 3, 6 Упи-VI, Кв. 84, 4, 7,  Общински Пазар, Блок Бор-2

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Бистрилица:  Александър Стамболийски 10, 13, 9, 6, 7, 2, Васил Левски 8, 4, 7, Вела Пеева 10, 3, Георги Димитров 1, 10, Еделвайс 4, 1, 2, Живовска 4, 20, 16, 18, 7, 1, 2, 5, 14, 24, 8, 3, 6, 22, 9, Ленин 5, Мир 8, 4, 1, 2, 6, Морава 1, Найден Антонов 2, 8, 6, 1, 3, 5, 4, Сухаре 2, Церковска Бара 1

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Бързия:  9 Ти Септември 17, 14, 4, 1, 10, 3, 6, 22, 7, 11, 12, 26, 18, 24, 8, 15, 16, Артец 2, Бор 3, 9, 7, 5, 2, Букет 11, 1, 10, 8, 3, 22, 24, 9, 16, 2, 13, 6, 7, 4, Изгрев 6, 5, 4, 10, 12, 8, Кирил и Методий 8, 5, 10, 15, 9, 12, 2, 11, 13, 1, Ком 14, 5, 6, 7, 22, 16, 24, 12, 8, 11, 4, 1, 13, 26, 9, 10, Липа 47, 40, 41, 51, 39, 25, 11, 17, 36, 12, 20, 27, 18, 26, 9, 32, 15, 10, 37, 23, 22, 21, 43, 19, 34, 29, 49, 6, 8, 13, 16, 1, 24, Малка Бързия 1, 10, Петроханска 189, 126, 130, 84, 185, 82, 127, 102, 106б, 151, 98, 155, 173, 76, 120, 179, 183, 165, 187, 163, 195, 66, 96, 193, 86, 167, 118, 169, 169а, 78, 128, 157, 137, 149, 100, 92, 145, 112, 124, 74, 122, 114, 141, 177, 175, 143, 88, 198, 90, 5, 106а, 116, 110, 132, 181, 159, 161, 134, 80, 191, 136, 171, Роза 3, 5, 1, Синчец 2, 4, УПИ ХVI, Кв. 29, Христо Ботев 20, Христо Михайлов 18, 7, 16, 1, 12, 4, 6, 8, 10, 14, 5, Шипка 3, 14, 16, 10, 8, 1, 5, Ягода 4, 5, 10, 7, 6, 8

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Пърличево:  9-ти Септември 1, 5, 3, 6, 10, Ал Стамболийски 26, 29, Бор 3, 1, 7, 5, Васил Левски 16, 9, 6, 1, 7, 14, 18, Витоша 8, 11 А, 15, 14, 7, 10, 12, Г Димитров 9, 6, 7, 3 А, 2, 4, 5, 10, 11, 6 А, 3, Гробарска 1, 3, 7, 5, Димитър Благоев 4, 1 А, 3, 1, Дружба 2, Замфир Попов 18, 14, 12, 7, 11, 10, 9, 10 А, 6, 4, 8, 13, Иван Вазов 5, 10 А, 7, 9, 5 А, 10, Любен Каравелов 5, 3, 1, Македония 39, 46, 41, 35, 44, Морава 7, Пирин 2, 5, 7, 4, Раковски 2, 1, Рила 1, 3, 1 А, 5, Средец 2, Стефан Караджа 2, Странджа 2, 4, 10, 9, Хаджи Димитър 3, 2, Христо Ботев 9, 11, 12, 10, 8, 7, 1, 13, 3 А, 4, 11 А, 2, 6, 5, 3, Явор 17, 16

На 10.08.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 11.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 12.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Берковица:  03928, 66, 32, Лале 42, 64, ПИ 03928. 66. 32 местност Търновити Рът, Първи Май 38, 38, 1, 12, Рако-Ца ул. Братя Миладинови 2, 88, 14, 4, 10, 6, Раковица, Раковица ул. 1-ви Май 44, 19, 91, 50, 3, 24, 34, 5, 61, 42, 53, 21, 83, 17, 59, 101, 16, 33, 44, 56, 27, 13, 52, 54, 41, 23, 79, 48, 71, 51, 43, 26, 22, 1, 37, 65, 35, 14, 77, 7, 30, 62, 93, 69, 46, 45,, 72, 17, 2, 8, 49, 103, 58, 70, 29, 76, 20, 60, 20, 73, 28, 57, 66, 10, 82, 1, 55, 9, 85, 6, 47, 40, 67, 64, Раковица ул. Иглика 13, 25, 30, 34, 38, 5, 10, 2, 28, 15, 1, 7, 23, 19, 4, 14, 16, 24, 3, 12, 32, 26, 21, 6, 9, 8, 18, 17, 22, Раковица ул. Крайречна 33, 25, 15, 7, 31, 35, 9, 17, 5, 19, 37, 3, 29, 21, 11, 13, 23, 1, 27, Раковица ул. Криви Рог 18, 2, 16, 10, 53, 8, 55, 1, 9, 3, 4, 12, 15, Раковица ул. Лале 2, 31, 50, 36, 25, 15, 41, 22, 6, 30, 54, 39, 40, 68, 62, 19, 3, 5, 44, 10, 8, 24, 21, 20, 72, 18, 4, 34, 35, 13, 52, 66, 28, 26, 51, 1, 16, 33, 64, 43, 10, 27, 60, 47, 23, 7, 14, 56, 32, 46, 49, 29, 45, 9, 48, 70, 58, 17, Раковица ул. Малина 10, 13, 34, 18, 42, 14, 8, 28, 32, 16, 50, 1, 2, 20, 11, 38, 22, 40, 54, 24, 30, 56, 36, 5, 4, 52, 26, 48, Раковица ул. Мир 66, 90, 29, 1, 63, 39, 21, 3, 1, 27, 72, 67, 12, 43, 62, 16, 6, 54, 45, 55, 59, 42, 18, 68, 47, 2, 49, 4, 65, 13, 38, 8, 51, 17, 70, 34, 44, 50, 6, 53, 82, 24, 30, 71, 35, 57, 68, 36, 37, 20, 31, 26, 61, 1, 64, 19, 15, 4, 25, 80, 40, 69, 78, 56, 22, 74, 3, 52, 32, 76, 11, 28, 14, 3, 23, 28, 44, 41, 5, 86, 58, 2, Раковица ул. Пролет 16, 1, 3, 25, 2, 21, 27, 5, 11, 12, 17, 23, 8, 15, 13, 19, 12, 10, 32, 22, 18, 4, 28, 20, 7, 6, 1, Раковица ул. Свобода 45, 37, 31, 13, 23, 9, 25, 22, 21, 29, 34, 28, 27, 2, 18, 1, 8, 20, 2, 7, 26, 12, 6, 42, 30, 41, 35, 39, 33, 5, 17, 36, 11, 43, 4, 19, 24, 15, 14, 16, 10, 3, 32, 20, Раковица ул. Добри Чинтулов 16, 1, Раковица ул. Панайот Хитов 5, Раковица ул. Усин Керим 2, 9, Ружа 6, 22, 4, 18, 16, 12, 10, 7, 20, 3, 14, 5, 8, 24, Свобода 19, 47, 2, Страцимировска 2, Чайка 21, 25, 8, 24, 16, 12, 1, 5, 2, 7, 27, 4, 11, 19, 18, 10, 6, 23, 13, 14, 20, 22, 3, 26

Община Бойчиновци  

На 11.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Бели Брег:  Втора 14, 13, 9, 11, 10, 1, 3, 4, 15, 8, 7, 12, 6, 5, 16, Пета 10, 4, 2, 9, 11, 13, 12, 8, 14, 3, 16, 5, 7, Петнадесета 3, Първа 4, 32, 34, 15, 19, 12, 38, 50, 3, 18, 42, 23, 78, 25, 14, 35, 40, 56, 21, 36, 54, 20, 10, 27, 44, 46, 52, 16, 1, 8, 30, 51, 43, 5, Тп-1 улично осветление, 47, Трета 17, 12, 1, 5, 16, 8, 26, 21, 15, 14, 7, 22, 28, 18, 2, 13, 9, 6, 10, 24, 20, Четвърта 7, 3, 1, 11, 5, Шеста 9, 1, 5, 3

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Портитовци:  Втора 30-А, 12, 15, 6, 17, 28, 13, 16, 30, 26, 19, 3, 1, 2, 22, Девета 10, 18, 2, 26, 7, 1, 3, 5, 8, 16, 22, 24, Осма 8, 1, 2, 6, Пета 3, 9, 4, 14, 6, 2, 18, 12, 8, 5, 10, 1, Петнадесет 6, Първа 11, 2, 30, 8, 13, 4, 6, 5, 10, 9, Трета 1, 3, Четвърта 1

На 10.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 11.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 12.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Портитовци:  XVII, Кв. 1, Втора 2, 19, Дванадесет 1, 11, Девета 27, 42, 3, 52, 31, 13, 15, 23, 25, 50, 7, 54, 16, 48, 21, Десета 6, Единадесет 3, 46, Пета 53, 55, Петнадесет 6, 1, Първа 82, 51, 59, 58, 66, 72, 43, 62, 70, 80, 64, 74, 76, Седемнадесет 1, Шестнадесет 1

На 11.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Мадан, Общ. Бойчиновци:  Вела Пеева 3, Владимир Илич Ленин 62, 70, 76, 64, 72, 60, 56, 54, 74, 66, 58, 68, Георги Димитров 5, 4, 1, 7, 9, Ленинградска Ленин, местност Микови Падини, Славянска 1, 5

Община Брусарци  

На 10.08.2020 г. /11:45 – 14:00 ч./ –  Дъбова махала:  Александър Стамболийски 9, 21, 16, 29, 1, 3, 4, 5, 12, 25, 17, 30, 28, 18, 38, 23, 6, 14, 27, 8, 34, 24, 19, 40, 31, 7, 13, 15, 2, 11, 20, Васил Левски 4, 2, Волга 1, Гео Милев 4, Георги Димитров 10, 9, 17, 34, 43, 25, 19, 13, 3, 52, 45, 50, 31, 53, 27, 18, 58, 49, 4, 29, 51, 46, 42, 16, 14, 23, 37, 64, 30, 41, 15, 8, 32, 60, 5, 28, 56, 11, 40, 55, 26, 48, 21, 35, 39, 44, 7, Георги Трайков 3, 1, 2, Добруджа 1, Иван Вазов 5, 3, 4, Каравелов 4, 1, 3, 5, Комсомолска 4, 2, Ленин 18, 8, 6, 12, 4, 7, 13, 5, 11, 3, 2, 14, Методий Григоров 1, Методий Маджаров 3, 2, 1, 4, 8, 6, Никола Й. Вапцаров 1, Христо Ботев 4, 2, 14, 12, 1, Чешмата 2,  извън регулация

На 12.08.2020 г. /09:01 – 10:30 ч./ –  Василовци, Общ. Брусарци:  Бузлуджа 3, 4, 1, 2, Васил Левски 1, 4, 6, 10, 3, 2, 8, 5, Гаврил Генов 11, 5, 1, 6, 3, 7, 2, 13, 10, 9, 4, 8, Димитър Благоев 93, 108, 103, 98, 84, 94, 104, 57, 61, 92, 87, 86, 88, 71, 96, 66, 83, 85, 55, 79, 78, 68, 102, 70, 91, 77, 76, 90, 53, 81, 74, 67, 72, 69, 65, 80, 63, 100, 82, Екзарх Йосиф 8, 4, 6, 2, 3, 1, 5, Клокотница 8, 6, 2, 4, 1, Ленин 19, 21, 17, Пейо Яворов 1, 4, 6, 2, Плиска 2, 1, Синчец 3, 1, Славянска 5, Цар Асен 6, 10, 18, 3, 14, 4, 12, 16, 8, Цар Крум 2, 4, 6, 1, Цар Петър 1, 3, 7, Цар Самуил 6, 10, 1, 4, 8, Шейново 5, 12, 3, 10, 4, 11, 2, 1, 9, 6, 7

На 12.08.2020 г. /10:01 – 11:30 ч./ –  Василовци, Общ. Брусарци:  23-ти Септември 3, Васил Друмев 9, Васил Левски 15, 7, 14, 11, 17, 12, 13, Витоша 23, 22, 24, Ленин 5, 32, 13, 30, 10, 12, 20, 14, 11, 7, 22, 16, 24, 28, 34, 18, 36, Никола Й. Вапцаров 4, 18, 12, 11, 7, 15, 17, 19, 16, 5, 21, 1, 6, 14, 24, 8, 9, 22, Раковски 6, 25, 8, 23, 13, 11, 18, 19, 14, 15, 12, 27, 21, 10, 17, 16, Славянска 19, 21, 23, 27, Столетов 9, 10, 17, 15, 1, 3, 7, 6, 5, 8, 4, 13, 2, Толбухин 7, 57, 4, 5, 9, 2, 6, 11, Цар Асен 2, Цар Симеон 22, 13, 34, 7, 28, 30, 6, 11, 4, 14, 32, 26, 1, 5, 20, 18, 24, 8, 16, 2, 10, 9

На 12.08.2020 г. /10:30 – 12:00 ч./ –  Василовци, Общ. Брусарци:  23-ти Септември 10, 2, 8, 14, 10а, 1, Георги Димитров 2, 11, 20, 12, 6, 18, 7, 14, 22, 3, 1, 10, 9, 4, 5, Горан Генов 12, 6, 5, 8, 10, 2, 3, 18, 16, 24, 1, 4, 14, Девети Септември 15, 3, 1, 4, 5, 7, 11, 9, Димитър Благоев 6, 3, 1, 8, 10, 4, 5, 2, Дунав 2, 3, 8, 6, 4, 13, 18, 16, 10, 9, 12, 14, 7, 1, Елин Пелин 1, 4, 7, 3, Иван Вазов 7, 3, 13, 4, 5, 11, 9, 1, 15, Кирил и Методий 6, 5, 1, 15, 17, 3, 4, 11, 13, 19, 9, 2, Ленин 1, 6, 4, 3, 2, Любен Каравелов 3, 4, 11, 2, 7, 9, Опълченска 5, 1, 8, 4, 3, 6, Отец Паисий 9, 1, 3, 2, 7, 11, 5, Панайот Хитов 8, 6, 4, 2, 3, 5, Петър Берон 2, 3, 8, 12, 10, 1, 7, 5, 4, 14, 9, Раковски 2, 1, 9, 3, 4, 7, 5, Св. Харалампия, Септември 6, 2, 14, 8, 10, 1, 5, 3, Толбухин 13, 14, 19, 20, 16, 10, 21, 15, 18, 22, 12, Труд 2, 1, Христо Ботев 11, 5, 6, 9, 7, 1, 15, 10, 13, 2, 18, 4, 12, 3, 16, 14, Христо Смирненски 10, 19, 13, 25, 3, 18, 15, 9, 6, 24, 23, 1, 8, 12, 4, 2, 29, 20, 32, 7, 28, 5, 22, 21, 16, 17, 14, 11, 26, 27, Шипка 10, 6, 2, 9, 4, 7, 5, 1, 12, 3

Община Вълчедръм  

За периода 10-11.08.2020 г. /10:00 – 12:30 ч./ –  Разград, Общ. Вълчедръм:  Двадесет 10, Двадесет и Две 10, 8, Двадесет и Едно 10, 8, 1, 3, 5, 2, 6, Деветнадесет 3, 19, 7, 2, 4, 9, Петдесет 15, 27, 5, 3, 19, 8, 20, 10, 13, 23, 6, 11, 22, 16, 25, 17, 29, 24, Петдесет и Две 14, Петдесет и Едно 1, 12, Петдесет и Осем 23, 28, 13, 17, 42, 26, 18, 30, 38, 37, 2, Петдесет и Пет 6, 5, 3, 1, 2, Петдесет и Три 3, 5, 1, 7, Петдесет и Четири 8, 2, 6, 4, Петдесет и Шест 3, 5, Петнадесет 14, Първа 112, 84, 100, 107, 90, 130, 141, 110, 143, 120, 92, 105, 96, 106, 119, 137, 121, 1, 114, 86, 129, 135, 131, 128, 113, 126, 88, 147, 117, 104, 102, 94, 122, 123, 139, 133, 98, 124, 115, 116, 111, 109, 145, Седемдесет и Пета 2, Тридесет и Три 7, Четиридесет и Пет 1, 4, 2, Четиридесет и Седем 20, 6, 10, 16, 7, 13, 3, 19, 5, 18, 22, 11, 1, Четиридесет и Три 17, 13, 14, 6, 4, 23, 10, 2, 11, 21, 3, 5, 19, 1, Четиридесет и Четири 7, 15, 12, 9, 1, 19, 17, 11, 21, 14, 13, Шестдесет и Шест 17, 23, 18, 19, 15

За периода 10-11.08.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Вълчедръм:  Алеко Константинов 14, 15, 6, 19, 18, 16, 13, 20, 12, 22, 23, 8, Балатон 18, 20б, 33, 26, 20, 19, 27, 28, 31, 35, 20а, 25, 23а, 23, 29, 22, Братя Миладинови 12, 20, 6, 18, 14, 30, 16, 10а, 2, 8, 1, 4, 10, Извън Населеното Място, Никола Вапцаров 42, 32, 40, Панайот Волов 5, 10, 11, 27, 15, 3, 4, 13, 51, 21, 25, 31, 23, 14, 8, Странджа 3, 5, 1, 8, 6, 2, Съединение /В. Коларов/ 47, 48, 57, 41а, 52, 43, 44, 41, 54, 45, 42, 37, 50, 49, 51, 38, 35, 39, 36, 53, 53а, 40, Трети Март /Г. Генов/ 21, 5, 6, 2, 9, 4, Хан Аспарух 13, 23, 18, 32, 19, 21, 36, 40, 17, 20, 26, 11, 31, 38, 29, 11а, 15, 24, 27, 28, 9, Цар Самуил 43, 54, 53, 40, 8, 49, 55

На 10.08.2020 г. /08:30 – 09:45 ч.; 08:30 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 11.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 12.08.2020 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.08.2020 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2020 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Комощица:  006015, М.Фондовете  1, 1, Антим Първи 23, 9, 7, 5, 15, 6, 11, 13, 2, 3, 17, Антон Иванов 2, 7, 8, 6, 10, 4, 5, 1, 3, Асен Златаров 7, 9, 6, 14, 12, 4, 1, 2, 12, Бачо Киро 8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6, Бенковски 4, 5, 3, 6, 2, 1, Борис Първанов 8, 6, 15, 7, 13, 5, 10, 17, 12, 11, 4, Братя Миладинови 22, 3, 1, 26, 30, 15, 3, 22, 24, 23, 12, 7, 20, 21, 13, 18, 2, 19, 16, 14, 11, 8, 10, 6, Бузлуджа 10, 3, 1, 2, 8, 6, 4, 5, Вапцаров 7, 19, 15, 6, 11, 1, 4, 2, Васил Друмев 7, 2, 3, 1, 5, 4, 14, 11, 10, 8, Васил Левски 5, 20, 16, 11, 22, 9, 6, 14, 4, 8, 7, 13, 18, 13, 24, 32, 38, 19, 27, 40, 21, 30, 17, Вела Пеева 21, 6, 12, 10, Веслец 6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8, Генерал Гурко 7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3, Генерал Скобелев 11, 6, 2, 9, 7, Генерал Столетов 3, 1, 5, 7, 2, 2, Гео Милев 3, 4, 5, 2, 1, 6, 9, 7, 12, 10, 15, 8, 13, 11, 10, 16, 14, 23, 17, 21, 25, Гладстон 26, 36, 66, 7, 33, 43, 2, 11, 41, 74, 8, 51, 50, 30, 70, 14, 55, 56, 28, 61, 46, 20, 5, 59, 62, 49, 10, 63, 12, 34, 19, 21, 25, 44, 6, 68, 53, 22, 42, 24, 54, 16, 17, 29, 57, 72, 9, 4, 23, 1, 31, 3, 35, Граф Игнатиев 3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11, Девети Септември 70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64, 41, 34, 26, 51, 16, 23, 14, 22, 17, 37, 35, 27, 40, 45, 49, 7, 2, 59, 10, 39, 15, 19, 18, 31, 11, 21, 9, 55, 12, 32, 56, 23а, 25, 33, 38, 61, 58, Димчо Дебелянов 4, Дончо Атанасов 41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39, 33, 8, 16, 17, 14, 25, 6, 21, 23, 10, 35, 15, 27, 11, 4, 2, 1, 7, 5, Замфир Хаджийски 4, 2, 1, 7, 3, 5, Иван Вазов 21, 1, 2а, 4, 9, 2, извън регулацията 1, 2, Мелница, Каблешков 8, 4, 6, 1, 2, Кирил и Методий 2, 2а, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 9, 13, 11, 12, 6, 2а, Ломска 19, 4, 2, 13, 20, 24, 14, 3, 12, 18, 11, 16, 9, 6, 22, 8, 1, 5, 3, 32, 25, 31, 30, 34, 23, 21, 35, 40, 42, 27, 26, 37, Любен Каравелов 34, 24, 32, 22, 30, 36, 20, 8, 6, Малчика 9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11, местност Стопански Двор Пс, Мизия 1, 3, 5, Паисий 5, 2, 4, Райко Даскалов 4, 1, 6, 2, Симеон Ив. Бонев 86, 114, 73, 98, 67, 112, 69, 80, 35, 63, 100, 102, 61, 91, 94, 71, 110, 16, 87, 82, 92, 118, 87а, 77, 83, 81, 104, 106, 108, 84, 79, 85, 96, 90, 68, 21, 1, 17, 9, 19, 18, 23, 16, 11, 35, 98, 22, 20, 44, 74, 46, 45, 59, 76, 61, 49, 47, 72, 41, 66, 70, 53, 10, 57, 54, 50, 27, 25, 42, 2, 39, 30, 37, 36, 34, 33, 32, 28, 29, 101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 111, 124, 107, 99, 146, 126, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а, Славейков 3, 2, 11, 6, 8, 9, 13, 7, 21, 12, 23, 15, 20, 14, 19, 10, 25, 16, 18, 33, 31, Хаджи Димитър 11, 19, 15, 13, 14, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 12, 8, 10, Христо Смирненски 1, 3, Христо Ботев 56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 93а, 107а, 95, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72, 24, 18, 1, 22, 9, 11, 15, 13, 59, 63, 69, 37, 75, 42, 77, 65, 39, 71, 73, 67, 48, 1, 49, 61, 35, 25, 28, 29, 33, 27, 38, 41, 36, 34, 31, 32, Шипка 13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5, Яворов 5, 1, 7, 3, 15, 2, 9, 2, 3,  УО, УО, УО, УО, Уо

На 10.08.2020 г. /08:30 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 11.08.2020 г. /08:45 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 12.08.2020 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.08.2020 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2020 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Дългоделци:  000053, 23-ти Септември 2, 1, 3, 4, 25, 6, Александър Стамболийски 5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, 22, Ангел Йотов 4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1, Баба Тонка 7, 5, 1, 3, 6, 2, 4, Бачо Киро 1, 3, Бдинска 6, 5, Бенковска 3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24, Благой Иванов 2, 4, 8, 1, 6, 10, 3, Васил Коларов 3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, 5, Васил Левски 37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18, Веслец 11, 9, 2, 3, 7, Волов 5, 3, 7, 2, 4, 9, Възраждане 4, 3, 2, 5, Гаврил Генов 20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13, Гео Милев 5, 1, 4, 6, 3, Георги Горанов 12, 14, 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6, Георги Димитров 10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 4, 39, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9, Георги Стоянов 11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5, Гурко 3, 7, 5, 2, 4, 2, Дамян Найденов 15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 36, 31, 33, 26, 29, 32, 7, Девети Май 1, Девети Септември 2, 5, 7, 1, 8, Димитър Благоев 6, 14, 3, 9, 5, 2, Евгени Дамянов 32, 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19, Замфир Попов 3, 11, 5, 7, 19, 15, Извън Селото 1, Кирил и Методий 4, 7, 1, 3, 5, Лика Рачин 40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16, Лилия Карастоянова 9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1, Лиляна Димитрова 3, Ломска 25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12, Любен Каравелов 6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12, Мерата 1, 2, Милко Василев 1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38, Оборище 5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8, Паисий 1, 3, 2, Петър Берон 5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11, Пролет 4, 6, 5, Първи Май 1, 3, 2, 11, 6, Райко Даскалов 7, 3, 1, 2, 5, 109, 36, Раковска 33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, 41, 43, Румянцев 2, 1, 1, Станко Тодоров 13, 1, 10, 7, Тодор Станков 4, 6, 1, Торловица 4, 2, Търговска 3, 2, 4, Хаджи Димитър 9, 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 5, 4, Христо Смирненски 4, 2, Ценко Попов 6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8, Чайка 2, 1, 2, Червената Стена 6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5, Шипка 2, 4, Юри Гагарин 28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 10.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:30 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 11.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч.; 08:45 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./   На 12.08.2020 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 13.08.2020 г. /08:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./   На 14.08.2020 г. /08:30 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ –  Расово:  извън регулацията Рибарско Селище, Осветление Язовир

На 10.08.2020 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Разград, Общ. Вълчедръм:  Двадесет 2, Дванадесет 2, 1, 15, 13, 8, 10, 16, 5, 9, 12, 14, 7, Девета 16, 2, 12, 10, 5, 8, 1, 3, 6, 4, Десета 1, 78, 3, 5, 8, 22, 20, 14, 10, 16, 6, 18, Осма 12, 4, 6, 2, Пета 2, 9, 13, 10, 11, 6, 3, Пета А 4, 2, 8, Петдесет и Две 14, 19, 34, 31, 33, 12, 32, 4, 30, 25, 3, Петдесет и Две-А 21, 23, 35, 5, 28, 20, 29, Петнадесет 7, Първа 10, 36, 11, 29, 3, 41, 55, 19, 7, 49, 30, 4, 48, 22, 44, 37, 6, 38, 13, 25, 9, 51, 26, 17, 24, 54, 1, 8, 27, 16, 50, 14, 33, 46, 28, 40, 34, 31, 35, 23, 43, 2, 39, Първа А 3, Седемдесет и Едно 14, 8, 12, Седемдесет и Три 3, 1, 7, 5, Седма 11, 15, 1, 16, 13, 7, 10, 14, 8, 9, 17, 21, 19, 4, Четвърта 1, 8, 4, 5, 9, 3, 2, Четиринадесет 1, 16, 5, 2, 3, 10, 18, 17, 14, Шеста 2, 1, 8, 6, Шестдесет и Девет 23, 39, 25, 31, 14, 21, 27, 16, 35, 29, 10, Шестдесет и Девета А 6, Шестдесет и Четири 3, 2

На 10.08.2020 г. /12:00 – 15:00 ч./ –  Разград, Общ. Вълчедръм:  Двадесет 4, 15, 11, 12, 18, 8, 9, 10, 14, 13, 16, Десета 18, 14, 4, 2, Осемнадесет 1, Осма 3, Петдесет 9, Петдесет и Две 17, 12, 6, 11, 7, Петдесет и Две-А 10, Петдесет и Осем 17, Петдесет и Пет 3, 2, 4, Петдесет и Четири 11, 14, Петнадесет 12, 6, 14, 8, 7а, 10, 4, 5, Първа 13, 2, 81, 61, 76, 80, 77, 72, 52, 55, 89, 56, 70, 83, 67, 54, 92, 59, 64, 101, 79, 82а, 62, 60, 57, 103, 93, 91, 35, 69, 71, 66, 87, 85, 110, 74, Седемнадесет 4, Четиридесет и Седем 2, 3, Шеста 1, Шестдесет 6, 2, 3, 4, Шестдесет и Девет 5, 9, 4, 7, Шестдесет и Осем 9, 4, 7, 1, 3, 5, Шестдесет и Седем 13, 11, 6, 9, 3, 1, Шестдесет и Четири 18, 16, 1, 3, Шестдесет и Шест 3, 2, 1, 13, 6, 11, 7, 4, Шестнадесет 5, 9, 3, 10, 6, 2, 1, 8

На 10.08.2020 г. /12:01 – 16:00 ч./ –  Септемврийци, Общ. Вълчедръм:  Балканска(Т. Костов) 6, 3, 7, 5, 2, 12, 4, 1, Васил Левски 14, 3, 10, Дунав 1, 9, 13, 16, 14, 8, 2, 14а, 15, 12, Егея 4, 6, 2, Златия(Катюша) 6, 2, 1, 4, извън регулацията, Климент Охридски(Г. Кирков 4, 1, 6, 2, 5, 7, 8, Морава(Д. Благоев) 8, 45, 5, 4, 49, 33, 53, 3, 43, 12, 41, 51, 25, 6, 2, 13, 11, 17, 31, 10, 7, 9, 47, Мътница 7, 3, Общинска 9, 4, Опълченска(С. Трънски) 6, 1, 2, 4, Паисий(Ц. Драгойчева) 2, Самуил(Московска) 3, 10, 12, 8, 2, Свобода(Г. Димитров) 43, 80, 73, 4, 60, 41, 86, 76, 15, 84, 71, 38, 17, 26, 42, 88, 44, 3, 18, 25, 87, 22, 13, 69, 16, 31, 36, 6, 21, 57, 53, 23, 8, 55, 74, 48, 47, 7, 1, 29, 61, 92, 46, 51, 78, 66, 40, 109, 33, 52, 24, 50, 34, 56, 90, 62, 68, 49, 30, 64, 67, 59, 65, 10, 100, 58, 70, 63, 5, 19, 11, Тито 2, 3

На 10.08.2020 г. /14:00 – 16:00 ч./ –  Вълчедръм:  22-ти Септември /23-ти/ 12, 14, 3, 4, 922050, Адалберт Антонов 12, 18, 20, 7, 16, Армалуй 2 Осветление, България /Г. Димитров/ 161, 164, 136, 158, 139, 137, 156, 168, 141, Генерал Скобелев 5, Извън Населеното Място Склад, Капитан Савойски 33, 26, 27, 23, 22, 31, 24, 25, 29, Петър Парчевич 2, Тодор Каблешков /Х. М-Лов/ 2, 1, 5, 4, 6, 7, Хаджи Димитър 13, Шейново 1, 2, 3

На 11.08.2020 г. /10:30 – 13:00 ч./ –  Долни Цибър:  ПИ 56002, ПИ Ix Кв. 10, Втора 9, 1, 38, 11, 12, 42, 8, 26, 40, 28, 24, 15, 16, 6, 34, 21, 36, 3, Двадесет и Първа 4, 2, 8, Двадесет и Четвърта 20, 7, 10, 2, 6, 14, 16, 18, 1, 4, 9, 5, Двадесет и Шеста 7, 15, 5, 4, 2, 10, 11, 8, 6, 1, 10а, 3, Девета 1, 3, Десета 4, 12, 3, 10, 2, 6, 8, Единадесета 2, 4, 8, 1, 11, 10, 5, 9, 13, 3, 6, 7, 15, Осемнадесета 1, Осма 28, 11, 7, 14, 3, 16, 12, 2, 22, 5, 1, 6, 9, 10, Първа 6, 44, 40, 31, 12, 69, 36, 5, 33, 22, 42, 61, 65, 56, 55, 3, 67, 52, 60, 57, 8, 9, 28, 47, 2, 45, 19, 34, 37, 38, 64, 18, 10, 54, 16, 23, 49, 11, 35, 15, 13, 68, 4, 46, 51, 17, 14, 30, 70, 50, 25, 21, 27, 41, 24, Седма 3, 1, 5, 2, 6, 4, Трета 2, 4, Четвърта 3, 12, 8, 24, 21, 26, 14, 15, 10, 19, 11, 22, 16, 17, Шеста 1, 15, 9

На 11.08.2020 г. /12:01 – 16:00 ч./ –  Долни Цибър:  Двадесета 4, 3, 9, 18, 6, 12, 1, 14, 16, 43, 2, 11, Дванадесета 20, 12, 18, 37, 13, 27, 25, 17, 39, 41, 21, 7, 8, 5, 26, 29, 22, 6, 4, 23, 16, 28, 19, 10, 30, 35, 14, 11, 9, 33, 38, 15, 2, Деветнадесета 1, 3, извън регулацията 15, 1, Осемнадесета 34, 26, 8, 12, 15, 3, 14, 40, 4, 5, 11, 42, 30, 9е, 16, 1, 18, 95, 36, 22, 7, 28, 2, Петнадесета 28, 20, 16, 63, 32, 79, 77, 70, 34, 44, 13, 24, 43, 29, 15, 92, 47, 54, 30, 4, 35, 81, 41, 83, 9, 42, 76, 72, 12, 60, 8, 2, 68, 26, 6, 21, 19, 74, 69, 58, 88, 27, 52, 90, 56, 66, 22, 89, 84, 14, 36, 23, 46, 64, 51, 55, 61, 37, 59, 1, 39, 18, 48, 50, 65, 31, 10, 53, 73, 49, 38, 71, Седемнадесета 1, 5, Тринадесета 4, 14, 1, 8, 6, 2, 10, 12, Четиринадесета 2, Шестнадесета 2, 3, 7, 4, 12, 18, 10, 6, 5, 14, 1

На 12.08.2020 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 13.08.2020 г. /08:15 – 16:30 ч./   На 14.08.2020 г. /08:30 – 16:30 ч./ –  Дългоделци:  23-ти Септември 2, 6, Александър Стамболийски 5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, Ангел Йотов 4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1, Баба Тонка 7, 5, 1, 3, 6, 2, 4, Бдинска 6, 5, Бенковска 3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, Благой Иванов 2, Васил Коларов 3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, Веслец 11, 9, 2, 3, 7, Възраждане 4, 3, 2, 5, Гаврил Генов 20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, Гео Милев 5, 1, 4, 6, 3, Георги Горанов 12, 14, Георги Димитров 10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9, Георги Стоянов 11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5, Гурко 3, 7, 5, 2, 4, Дамян Найденов 15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 7, Девети Май 1, Девети Септември 2, 5, 7, 1, 8, Димитър Благоев 6, 14, 3, 9, 5, 2, Евгени Дамянов 32, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19, Замфир Попов 3, 11, 5, 7, 19, 15, Извън Селото, Кирил и Методий 4, 7, 1, 3, 5, Лика Рачин 40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16, Лиляна Димитрова 3, Ломска 25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12, Любен Каравелов 6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12, Мерата 1, 2, Милко Василев 1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38, Оборище 5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8, Паисий 1, 3, 2, Петър Берон 5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11, Пролет 4, 6, 5, Първи Май 1, 3, 2, 11, 6, Райко Даскалов 7, 3, 1, 2, 5, 109, 36, Раковска 33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 41, 43, Румянцев 2, 1, Станко Тодоров 13, 1, 10, 7, Тодор Станков 4, 6, 1, Търговска 3, 2, 4, Хаджи Димитър 9, 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 5, Христо Смирненски 4, 2, Ценко Попов 6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8, Чайка 2, 1, 2, Червената Стена 6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5, Шипка 2, 4, Юри Гагарин 28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20

На 13.08.2020 г. /10:01 – 16:00 ч./ –  Бъзовец, Общ. Вълчедръм:  Александър Стамболийски 2, 15, 31, 23, 9, 25, 19, 29, 13, 3, 11, 21, 7, 1, 27, 69, 61, 41, 59, 37, 71, 32, 79, 43, 63, 77, 26, 45, 81, 13, 67, 22, 33, 51, 14, 18, 53, 47, 28, 40, 12, 55, 20, 38, 30, 49, 75, 57, 24, 16, 83, 34, Васил Воденичарски 11, 3, 1, 4, 14, 13, 15, 7, 24, 22, Васил Левски 6, 2, 8, Гео Милев 3, 23, 21, 4, 39, 27, 33, 2, 5, 8, 7, 31, 11, 6, 19, 35, 1, 17, 13, 15, 37, 41, 29, Георги Димитров 24, 1, 76, 54, 49, 10, 22, 20, 25, 5, 80, 27, 28, 74, 52, 58, 26, 68, 43, 57, 11, 9, 18, 61, 38, 19, 15, 37, 51, 41, 50, 55, 39, 8, 30, 16, 7, 53, 56, 42, 3, 44, 40, 12, 31, 21, 47, 48, 33, 4, 17, Димитър Благоев 2, 1, 5, 7, 3, Иван Вазов 8, 2, 4, 1, 9, 6, 7, 5, Игрище 2, Лиляна Димитрова 17, 3, 22, 4, 12, 24, 13, 8, 6, 19, 15, 9, 11, 14, Ломска 11, 14, 38, 28, 4, 32, 6, 29 31, 24, 19, 16, 7, 12, 27, 9, 8, 10, 15, 22, 25, 2, 3, 13, 17, 23, 21, 30, 26, 34, 39, 35, 43, 55, 37, 57, 33, Любен Каравелов 2, 1, 4, местност Ткзс Пс, Покрайна 3, 5, 1, Септемврийска 11, 15, 9, 13, 8, 1, 12, 10, 1, 2

На 13.08.2020 г. /10:01 – 16:00 ч./ –  Вълчедръм:  ПИ 859059 Землище Гр. Вълчедръм Бтк

На 13.08.2020 г. /10:01 – 16:00 ч./ –  Септемврийци, Общ. Вълчедръм:  22 Септември(8-ми Септемв 16, 9, 14, 7, 11, 5, Александър Стамболийски 23, 7, 9, 27, 8, 21, 15, 29, 1, 17, 2, 14, 10, 58, 55, 66, 50, 20, 59, 40, 34, 31, 24, 30, 48, 64, 51, 63, 22, 52, 35, 38, 36, 43, 54, 37, 49, 57, 32, 41, 44, 42, 56, 61, 18, 67, 96, 99, 86, 91, 84, 80, 111, 78, 66, 97, 98, 104, 110, 76, 79, 83, 106, 90, 108, 95, 73, 71, 93, 74, 109, 70, 69, 75, 88, 68, 100, 85, 87, 81, 77, 102, 89, Асен Златаров 2, Балканска(Т. Костов) 6, 3, 7, 5, 2, 12, 4, 1, Бачо Киро 1, 4, 5, 2, 3, Бенковски 3, 2, 5, 1, 4, 7, Васил Левски 14, 3, 10, Волга 3, 1, Възрожденска(В. Коларов) 6, 1, 34, 2, 37, 40, 38, 36, 21, 19, 48, 46, Генерал Скобелев(Волгогра 1, 4, 14, 16, 10, 12, 8, Гео Милев 6, 5, 8, 3, 1, 2, Гробарска 5, 2, 8, 3, 7, 1, 4, Добри Чинтулов 8, 6, 3, 10, 7, 9, 12, 11, 4, 8, Добруджа(Г-Л Заимов) 9, 6, 2, Дунав 1, 9, 13, 16, 14, 8, 2, 14а, 15, 12, 19, 20, Егея 4, 6, 2, 12, Елин Пелин 7, 9, 1, 5, 3, Захари Стоянов 2, 1, Златия(Катюша) 6, 2, 1, 4, извън регулацията, Климент Охридски(Г. Кирков 4, 1, 6, 2, 5, 7, 8, Любен Каравелов 3, 1, Марица 6, 3, 12, 4, 8, 10, местност Вадището Пс, Мизия(Зоя) 8, 2, 6, 5, 4, 16, 1, 13, 12, 14, 10, 3, 11, Морава(Д. Благоев) 8, 45, 5, 4, 49, 33, 53, 3, 43, 12, 41, 51, 25, 6, 2, 13, 11, 17, 31, 10, 7, 9, 47, 107, 99, 103, 105, 34, 28, 101, 30, 71, 20, 85, 97, 69, 16, 75, 81, 87, 89, 93, 95, 1, 77, 57, 14, 79, 22, 67, 83, 24, 73, Мърчево 1, Мътница 7, 3, 5, Никола Й. Вапцаров 5, 1, 4, 9, 2, 6, 7, 3, Николай Петриний 23, 40, 10, 8, 5, 4, 9, 24, 12, 28, 32, 25, 38, 46, 48, 30, 26, 44, 40, 52, 37, 29, 27, 42, Общинска 9, 4, 5, 7, 1, 2, 3, Опълченска(С. Трънски) 6, 1, 2, 4, Паисий(Ц. Драгойчева) 2, Патриарх Евтимий(Ф. Козов) 5, 3, Пейо Яворов 20, 4, 14, 16, 2, 6, 1, 10, 8, 3, 12, 24, Петър Берон 4, 2, Пловдив 16, 3, 12, 9, 11, 10, 5, 2, 4, 8, 6, 1, Райко Даскалов 7, 10, 12, 9, 18, 22, 8, 1, 20, 59, 84, 57, 90, 102, 76, 78, 92, 94, 61, 100, 70, 69, 86, 88, 108, 98, 65, 63, 72, 71, 80, 104, 67, 47, 82, 73, 49, 42, 36, 25, 34, 33, 35, 24, 32, 38, 15, 1, 52, 21, 30, 39, 54, 31, 44, 66, 23, 19, 41, 62, 26, 13, 17, 68, 29, 58, 40, 37, 56, Самуил(Московска) 3, 10, 12, 8, 2, Свобода(Г. Димитров) 43, 80, 73, 4, 60, 41, 86, 76, 15, 84, 71, 38, 17, 26, 42, 88, 44, 3, 18, 25, 87, 22, 13, 69, 16, 31, 36, 6, 21, 57, 53, 23, 8, 55, 74, 48, 47, 7, 1, 29, 61, 92, 46, 51, 78, 66, 40, 109, 33, 52, 24, 50, 34, 56, 90, 62, 68, 49, 30, 64, 67, 59, 65, 10, 100, 58, 70, 63, 5, 19, 11, 124а, 155, 1, 163, 147, 132, 120, 167, 159, 122, 128, 173, 140, 165, 151, 93, 161, 145, 157, 49, 109, 121, 51, 87, 93, 117, 97, 84, 104, 10, 89, 101, 99, 114, 100, 83, 18, 77, 81, 95, 98, 125, 94, 73, 105, 103, 123, 107, 115, 116, 79, 113, 75, 96, 102, 106, 91, 108, 120, 77, Сергей Румянцев 14, 3, 6, 12, 6, 3, 2, 1, 8, 4, Синчец(Т. Павлов) 8, 2, 1, 4, 6, 14, Славянска(А. Балкански) 8, 5, 3, 12, 10, 6, 4, 2, 1, Стара Планина 3, 13, 5, 15, 17, 21, 25, Тито 2, 3, Тодор Каблешков(И. Николов 5, 6, 72, 11, 9, 2, 10, 7, 4, Тракия(Хр. Михайлов) 3, 5, Училищна 1, 5, 3, Хаджи Димитър 20, 17, 26, 5, 16, 14, 3, 12, 18, Христо Ботев 5, 28, 8, 20, 4, 12, 50, 1, 2, Христо Смирненски 3, 7, 2, 1, Цанко Бакалов 12, 1, 16, 3, 2, 7, 14, 5, Цар Калоян(Е. Ангелов) 3, 4, 6, 8, 9, 11, 5, 2, 10, Янтра 4, 8,  УПИ VIі Кв. 103

Община Вършец  

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Горно Озирово:  Бор(23) 5, Братя Миладинови(14) 18, 14, Вардар(36) 3, 5а, 7, Васил Левски(1) 64, 59, 99, 115, 70, 62, 111, 88, 87, 105, 97, 113, 89, 107, 119, 101, 83, 75, 103, 52, 109, 84, 80, 82, 92, 66, 117, 95, 50, 71, 48, 76, 60, 93, 81, 67, 73, 90, 61, 54, 128, 85, 91, 58, 57, 65, 68, 78, 55, 72, 69, Веслец(38) 4, 2, 6, 8, Вихрен(37) 1, 2, Елин Пелин(43) 14, 7, 1, 13, 12, 2, 4, 3, 15, 6, Зорница(42) 2, 19, 1, Иванчо Комитата(28) 3, 1, 7, 8, 4, 5, 6, 2, 10, Ком(35) 11, 4, 12, 3, 5, 35, 7, 6, 8, 1, Котля(11) 8, Леденика(10) 1, Любен Каравелов(16) 12, 7, 13, 17, 8, 6, 5, 18, 3, 2, 14, 9, 1, Младост(40) 5, 2, 9, 7, 4, 1, Мусала(31) 5, 9, 3, 8, 2, 7, 6, 17, 14, 1, Петър Берон(15) 2, 5, 3, Плиска(13) 20, Райна Кнагиня(26) 9, 11, 8, 19, Ружа(33) 4, 2, 1, 23, Стара Планина(34) 2, 4, Стефан Караджа(41) 1, 3, 7, 2, 8, 5, 9, 6, Тинтява(39) 8, 4, 2, 10, 6, Хаджи Димитър(32) 9, 32, 6, 3, 7, 2, 5, 4, 1, Христо Ботев(27) 5, 7, 3, 1, 4

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Драганица:  Втора 10, Двадесет 2, 6, 10, 3, 1, 8, 4, Двадесет и Две 4, 2, Дванадесет 4, 1, 5, 9, 7, 3, 10, 11, 12, 8, Деветнадесет 4, 2, Десета 5, 1, 2, 11, 7, 3, 4, 9, Единадесет 2, 3, 1, 6, Осемнадесет 4, 9, 7, 6, 2, 3, 5, 1, Петнадесет 6, 14, 9, 1, 2, 12, 3, 11, 10, 13, 5, 8, Първа 1, 33, 36, 19, 27, 42, 20, 31, 73, 57, 63, 25, 53, 39, 35, 15, 71, 41, 37, 59, 58, 18, 64, 16, 2, 21, 56, 26, 43, 69, 62, 55, 67, 48, 49, 51, 23, 61, 50, 17, 32, 60, 13, 38, 44, 28, 45, 30, 22, 40, Седемнадесет 5, 7, 1, 2, 4, Тринадесет 1, 2, 5, 4, Четиринадесет 16, 12, 4, 2, 1, 14, 10, 6,  2

На 10.08.2020 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Вършец:  Аспарух 20, 17, 18, Васил Левски 1, 3, 6, 7, 5, 4, 8, 12, Дончо Станчев 14, 18, 21, 20, 3, 13, 8, 19, 11, 7, 33, 5, 26, 31, 1, 6, 15, 25, 16, 9, 12, 29, 22, 10, 24, 17, 23, 27, Дунав 10, 8, 12, 4, 6, 1, Република(Г. Димитров) 62, 78, 58, 60, 67, 68, 71, 74, 56, 54, 69, 52, 72, 48, 76, 50, 64, 80, 70, 66, Стефан Караджа(Ан. Златков) 8, 31, 41, 37, 25, 4, 23, 11, 7, 24, 17, 22, 13, 2, 19, 39, 21, 26а, 33, 43, 14, 18, 9, 20, 15, 12, 10, 35, 27, Хан Крум(Стоян Лилков) 9, 2, 13, 8, 5, 11, 7, 3, 6, 4, 15, Цар Иван Асен II-ри(И. Бог 5, 11, 13, 9, 12, 10, 3, 4, 14, 8, 1, 7, 6

Община Георги Дамяново  

На 10.08.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Меляне:  Двадесет и Пет 1, Двадесет и Първа 3, 2, 5, 4, 1, Двадесет и Трета 2, 3, 7, 4, 5, 8, Двадесета 1, Девета 6, Осемнадесета 1, Осма 8, 2, Пета 2, 4, Първа 14, 10, 32, 5, 17, 13, 1, 12, 9, 2, Седма 2, 6, 4, Трета 2, 5, 8, 1, Четвърта 11, 16, 2, 10, 7, 12, 14, 22, 1, 3, 8, 6, 20, 28, 4, Шеста 4, 2

На 11.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Георги Дамяново:  извън регулацията Лопушански Манастир, местност Помеждинска Бара Детски Дом, местност При Манастира Пс, Четвърта 4

На 11.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Еловица, Общ. Георги Дамяново:  Втора 32, 2, 5, 4, 18, 30, 20, 28, 9, 34, 16, 7, 14, 22, 12, 6, Девета 2, 1, Десета 4, 8, 6, 2, извън регулацията Краварник, Осма 1, 17, 11, Първа 7, 11, 40, 6, 23, 8, 9, 22, 25, 13, 19, 10, 27, 16, 30, 14, 21, 34, 24, 12, 38, 18, 28, 15, 4, 26, 17, Седма 2, 4, Трета 8, 13, 7, 5, 11, 3, 1, 12, 9, 6, Четвърта 13, 3, 17, 16, 6, 9, 2, 5, 7, 15, 4, 11,  ТП Касетка Улично, ТП 1 Улично

Община Лом  

За периода 13-14.08.2020 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Лом:  Арда 34, 36, 32, Борил(Аспарух Яков) 43, 49, 38, 44, 42, 53, 47, 57, 45, 40, 51, 55, 36, Веслец(Братя Ибренови) 28, 2, 86, Дедеагач(Ставри Генов) 20, Димитър Гинин 41, 4, 10, 25, 15, 11, 6, 14, 17, 21, 18, 22, 5, 13, 9, 33, 29, 8, 2, 35, 16, 27, 23, 3, 31, 43, 12, 19, 1, 7, Каблешков 29, 33, 35, 27, 2, 4, 28, 23, 22, 6, 19, 31, 9, 18, 8, 17, 30, 25, 3, 11, 20, 7, 15, 39, 34, 14, 16, 21, 12, 5а, 26, 1, 10, 13, Кубадин(Иван Георгиев) 60, 16, 28, 52, 27, 44, 68, 20, 9, 21, 25, 30, 40, 43, 11, 54, 42, 46, 5, 70, 32, 19, 26, 24, 18, 66, 15, 58, 35, 1, 12, 38, 23, 22, 62, 14, 47, 34, 13, 7, 8, 3, 17, 33, 48, 49, 29, 10, 45, 50, 64, 56, 37, 41, Менкова(Поп Андрей) 147, Момчил 13, 3, 10, 5, 1, 14, 11, 4, 12, 9, 7, 2, 6, 8, 16, Никола Първанов 12, 37, 30, 33, 21, 24, 32, 20, 14, 23, 27, 22, 25, 18, 19, 26, 29, 35, 31, 16, 28, Скопие 38, Стефан Хаджийски 15, 19, 88, 38, 40, 54, 204, 42, 85, 52, 48, 111, 34, 44, 31, 50, 79, 1, 36, 90, 46, 10, 33, 200, 86, 191, 67, 81, 21, 27, 30, 17, 23, Хан Кубрат 3, 1, 7, 4, 5, 10, 12, 8, 2, 6, Цар Асен 64, Цар Симеон(В. Коларов) 33, 36 Б, Цар Шишман 52, 55, 48, 54, 53, 49, 50, 47, 46, 36, 45

На 10.08.2020 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 11.08.2020 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 12.08.2020 г. /08:45 – 16:00 ч./   На 14.08.2020 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Лом:  Алекси Попангелов(К. Лазо) 2, 3, 1, Белоградчишко шосе(Г. Мос) 5, 13, 9, 7, 11, Бунар Хисар 66, 40, 57, 75, 54, 81, 71, 67, 72, 83, 55, 87, 63, 64, 68, 70, 62, 62а, 59, 45, 44, 52, 48, 85, 73, 74, 50, 65, 58, 47, 53, 61, 56, 42, 69, Д-Р Петър Кърджиев(Ц. Рач) 3, 5, 6, 1, Иван Вазов 38, 46, 62, 60, 32, 100, 74, 40, 84, 30а, 44, 36, 56, 66, 58, 42, 92, 54, 50, 88, 68, 76, 98, 96, 72, 80, 82, 52, 64, 90, 70, 30, 86, Каймакчелан 1, 12, 7, 9, 11, 8, 10, Кирил и Методий 72, 76, 61, 53, 81, 102, 92, 71, 118, 79, 104, 114, 82, 51, 65, 75, 98, 74, 60, 10, 96, 77, 84, 49, 67, 59, 69, 66, 90, 73, 63, 70, 62, 57, 80, 106, 55, 100, 88, 64, 94, 108, 110, 78, 47, Ропотамо 1, Стоянка Акушерката 27, 31, 28, 33, 30, 29, Чавдар Войвода 9, 7, 2, 5, 1, 6, Чеган 15

На 10.08.2020 г. /09:00 – 11:00 ч./ –  Сливата:  Васил Коларов 2, 1, Видинско шосе 30, 60, 36, 44, 26, 45, 47, 57, 9, 18, 56, 37, 2, 33, 22, 62, 29, 1, 54, 10, 53, 50, 5, 3, 24, 27, 51, 49, 7, 35, 34, 46, 42, 48, 66, 19, 6, 32, 38, 4, 11, 55, 23, Уо-1, 20, 13, 43, 39, 58, 31, 25, 52, 21, Кошута 7, Томова 15, 17, Юрий Гагарин 16, 2, 8, 13, 14, 26, 28, 6, 24, 22, 4, 7, 30, 20, 36, 10, 3, 38

На 10.08.2020 г. /09:45 – 11:45 ч./ –  Добри Дол, Общ. Лом:  Имот 001074, Пета 8, 13, 57, 53, 18, 39, 14, 30, 55, 9, 25, 5, 50, 63, 21, 42, 28, 41, 51, 27, 38, 29, 12, 15, 16, 48, 61, 3, 23, 35, 46, 59, 33, 43, 10, 45, 1, 31, 11, 56, 49, 40, 44, Първа 134, 131, 91, 113, 124, 137, 109, 138, 55, 53, 94, 106, 100, 135, 145, 87, 71, 127, 81, 121, 110, 57, 75, 116, 142, 89, 79, 97, 99, 70, 126, 103, 147, 85, 104, 77, 128, 141, 58, 93, 151, 60, 125, 69, 123, 86, 95, 153, 76, 136, 108, 80, 68, 98, 132, 78, 90, 49, 120, 72, 65, 107, 96, 105, 102, 133, 83, 114, 111, 66, 10, 119, 67, 122, 144, 143, 129, Седма 8, 6, 2, 12, 4, Трета 9, 3, 5, 7, 1, 6, 2, 4, Четвърта 1, 7, 3, 5, Шеста 14, 2, 9, 1, 5, 13, 4, 17, 10, 16, 15,  Извън Селото, Улично-2

На 11.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:30 – 11:00 ч./ –  Ковачица:  Девета 35, извън регулацията 2, Осма 87, 88, 104, 80, 113, 103, 101, 109, 76, 92, 95, 78, 89, 110, 93, 94, 102, 10, 91, 86, 90, 96, 83, 105, 82, 97, Петдесет 3, 1, Петдесет и Девет 5, 3, 7, 4, Петдесет и Осем 9, 12, 5, 10, 6, 2, 8, 15, 3, 7, 17, 11, 13, Петдесет и Пет 6, 4, 3, 11, 9, 10, 8, 7, Петдесет и Три 3, 5, 2, Петдесет и Четири 2, 4, 3, Петдесет и Шест 1, 3, 4, Петнадесет 5, 6, 13, 7, 2, 11, 3, 4, Седемнадесет 7, 11, 13, 6, 15, 9, Тринадесет 59, 65, 67, 63, Четиринадесет 11, 4, 2, УО, 6а, 6, 10, 5, 7, 9, 8, Шеста 31, 18, Шестдесет и Две 10, 3, 5, 9, 1, Шестдесет и Три 2, 1, 3, Шестнадесет 9, 10, 5, 14, 7, 4, 12, 11, 3, 8

На 12.08.2020 г. /13:01 – 15:30 ч./ –  Сталийска махала:  Двадесет и Девета 5, Двадесет и Първа 10, Петдесет и Девета 5, 2, 7, 1, 4, Петдесет и Осма 8, 2, 1, 5, 10, 4, 7, 6, 9, Петдесет и Седма 5, 1, 6, 4, 3, Първа 100, 88, 87, 98, 89, 93, 99, 91, 197, 80, 47, 74, 78, 90, 94, 86, 81, 85, УО, 104, 96, 95, 101, 84, 76, 102, Тридесет и Втора 6, 2, 15, 16, 8, 4, 9, 14, 17, 13, 5, 10, 19, Тридесет и Пета 10, 14, 11, 26, 21, 23, 4, 20, 12, 13, 28, 19, 18, 6, 16, 7, 22, 17, 1, 8, Тридесет и Първа 6, 29, 16, 35, 41, 19, 4, 15, 27, 17, 25, 14, 23, 21, 39, 8, 37, 31, Тридесет и Трета 8, 2, 9, 1, 5, 6, 12, 7, 14, 10, 4, Тридесет и Четвърта 5, 3, 37, 8, 2, 7, 6, 9, Тридесета 43, 28, 47, 41, 49, 22, 26, 39, 33, 30, 34, Четиридесет и Девета 2, Шестдесет и Първа 7, 2, 15, 11, 9, 13, Шестдесета 5

На 13.08.2020 г. /08:45 – 16:00 ч./ –  Лом:  Алекси Попангелов(К. Лазо) 2, 3, 1, Арда 34, 36, 32, Белоградчишко шосе(Г. Мос) 5, 13, 9, 7, 11, Борил(Аспарух Яков) 43, 49, 38, 44, 42, 53, 47, 57, 45, 40, 51, 55, 36, Бунар Хисар 66, 40, 57, 75, 54, 81, 71, 67, 72, 83, 55, 87, 63, 64, 68, 70, 62, 62а, 59, 45, 44, 52, 48, 85, 73, 74, 50, 65, 58, 47, 53, 61, 56, 42, 69, Веслец(Братя Ибренови) 28, 2, 86, Д-Р Петър Кърджиев(Ц. Рач) 3, 5, 6, 1, Дедеагач(Ставри Генов) 20, Димитър Гинин 41, 4, 10, 25, 15, 11, 6, 14, 17, 21, 18, 22, 5, 13, 9, 33, 29, 8, 2, 35, 16, 27, 23, 3, 31, 43, 12, 19, 1, 7, Иван Вазов 38, 46, 62, 60, 32, 100, 74, 40, 84, 30а, 44, 36, 56, 66, 58, 42, 92, 54, 50, 88, 68, 76, 98, 96, 72, 80, 82, 52, 64, 90, 70, 30, 86, Каблешков 29, 33, 35, 27, 2, 4, 28, 23, 22, 6, 19, 31, 9, 18, 8, 17, 30, 25, 3, 11, 20, 7, 15, 39, 34, 14, 16, 21, 12, 5а, 26, 1, 10, 13, Каймакчелан 1, 12, 7, 9, 11, 8, 10, Кирил и Методий 72, 76, 61, 53, 81, 102, 92, 71, 118, 79, 104, 114, 82, 51, 65, 75, 98, 74, 60, 10, 96, 77, 84, 49, 67, 59, 69, 66, 90, 73, 63, 70, 62, 57, 80, 106, 55, 100, 88, 64, 94, 108, 110, 78, 47, Кубадин(Иван Георгиев) 60, 16, 28, 52, 27, 44, 68, 20, 9, 21, 25, 30, 40, 43, 11, 54, 42, 46, 5, 70, 32, 19, 26, 24, 18, 66, 15, 58, 35, 1, 12, 38, 23, 22, 62, 14, 47, 34, 13, 7, 8, 3, 17, 33, 48, 49, 29, 10, 45, 50, 64, 56, 37, 41, Менкова(Поп Андрей) 147, Момчил 13, 3, 10, 5, 1, 14, 11, 4, 12, 9, 7, 2, 6, 8, 16, Никола Първанов 12, 37, 30, 33, 21, 24, 32, 20, 14, 23, 27, 22, 25, 18, 19, 26, 29, 35, 31, 16, 28, Ропотамо 1, Скопие 38, Стефан Хаджийски 15, 19, 88, 38, 40, 54, 204, 42, 85, 52, 48, 111, 34, 44, 31, 50, 79, 1, 36, 90, 46, 10, 33, 200, 86, 191, 67, 81, 21, 27, 30, 17, 23, Стоянка Акушерката 27, 31, 28, 33, 30, 29, Хан Кубрат 3, 1, 7, 4, 5, 10, 12, 8, 2, 6, Цар Асен 64, Цар Симеон(В. Коларов) 33, 36 Б, Цар Шишман 52, 55, 48, 54, 53, 49, 50, 47, 46, 36, 45, Чавдар Войвода 9, 7, 2, 5, 1, 6, Чеган 15

Община Медковец  

На 13.08.2020 г. /09:01 – 10:30 ч./ –  Расово:  Александър Македонски 4, 3, 2, Ахелой 3, 7, 9, 16, 1, 2, Баба Тонка 1, 11, 3, 4, 9, 5, Васил Коларов 26, 25, 21, 28, 24, Гео Милев 3, 13, 9, 15, 11, 7, 1, Георги Димитров 51, 57, 68, 38, 24, 53, 47, 69, 64, 62, 39, 44, 54, 23, 43, 6, 65, 48, 72, 56, 70, 37, 29, 66, 71, 31, 74, 55, 51а, 33, 32, 60, 40, 12, 49, 50, 67, 59, 36, 63, 76, 46, 42, 35, 101, 45, 52, Георги Москов 6, 3, 4, 2, 5, 7, Георгица Карастоянова 2, 5, Димитър Вълнев 3, 1, 4, 2, Елин Пелин 5, 1, 2, 3, Захари Стоянов 6, 5, 8, 4, 1, 10, Иван Михайлов 1, извън регулацията, Лилия Карастоянова 1, 4, 3, Любен Каравелов 37, Младен Йорданов 16, 20, 11, 7, 14, 18, 9, 12, Никола Йонков Вапцаров 6, 4, 10, 3, 5, 2, Отец Паисий 2, 1, Панайот Хитов 8, 32, 7, 11, 12, 34, 36, 17, 27, 37, 24, 18, 2, 20, 14, 35, 2б, 30, 1, 29, 19, 31, 23, 25, 15, 22, 33, 10, 3, 9, 6, Първи Май 7, 1, 15, 14, 12, 9, 6, 4, 10, 2, 11, 8, 3, 13, Свилен Русев 5, 2, 1, 3, Стефан Караджа 2, Хан Аспарух 1, 4, 2, 9, 5, 7, Христо Ботев 7, 2, 9, 6, 3, 4, 11, 1, Цветан Йонов Бояджиев 15, 12, 7, 10, 13, 27, 3, 8, 11, 6, Юрий Гагарин 1, 2, 3

На 13.08.2020 г. /10:01 – 12:15 ч./ –  Медковец:  Андрей Симеонов 1, Бежанска 5, 6, 4, 1, 3, Екзарх Йосиф 4, 11, 15, 17, 6, 5, 13, 10, 7, 14, 8, 2, 1, Иван Вазов 19, 6, 1, 5, 10, 13, 3, 15, 12, 9, 8, 2, 21, 4, 17, 11, Извън Чертата на Селото Кравеферма, 2, Марица 1, 2, 4, 8, 12, 10, местност Бреста, Митрополит Неофит 41, 25, 58, 6, 33, 16, 10, 21, 4, 34, 31, 28, 32, 23, 19, 27, 13, 14, 30, 35, 57, 24, 8, 15, 9, 20, 55, 43, 2, 39, 29, 17, 37, 22, 61, 18, 1, 11, 12, 49, 45, Найден Биволарски 3, 1, 5, Оборище 45, 48, 56, 58, 46, 50, 42, 44, 47, 41, 54, 39, Огоста 3, 7, 4, 16, 6, 9, 15, 17, 13, 14, 10, 11, 8, Патриарх Евтими 6, 2, 4, 5, 8, 3, 10, 9, 28, 7, Самуил 1, 2, 3, Станко Панов 1, 3, Тунджа 4, 8, 2, 3, 6, 10, Христо Ботев 60, 56, 54, 58, 52

На 13.08.2020 г. /12:01 – 15:00 ч./ –  Сливовик:  23-ти Септември 4, 6, 1, 7, 9, 23, 15, 19, 5, 22, 3, 11, 12, 8, Арсен Тончев 2, 6, 4, Васил Левски 25, 2, 7, 15, 29, 13, 4, 12, 21, 17, 6, 1, 11, 3, 31, 10, 27, 5, 9, 19, Вела Пеева 4, 1, 2, Гаврил Генов 2, 5, Георги Димитров 41, 24, 46, Димитър Благоев 22, 18, 12, 8, 14, 5, 10, 15, 16, Замфир Хаджийски 1, 7, 11, 5, Иван Вазов 2, Митко Палаузов 8, 6, 10, Пролет 4, Таси Никодимов 6, Хан Аспарух 24, Христо Смирненски 5, Шанко Петров 1, 6, 2, 8, 12, 9, 13, 7, 5, 10, 3, 4

Община Монтана  

На 10.08.2020 г. /08:30 – 09:00 ч.; 11:30 – 12:00 ч./   На 14.08.2020 г. /14:30 – 15:30 ч./ –  Монтана:  48489. 2. 544, 48489. 2. 638, 48489. 32. 384, извън регулацията Гаражи, Тп-Бензиностанция, фургон За Охрана, 1, Колбасаница-Трафопост, Младост 1 40, 40, 2 Ет Роемго, 2 40, 2 41, 2 Кафе Аператив, 2 Тото Пункт, 3, 56, Монтана Бързи Закуски, Поп Пунчо 9, Свети Патриарх Евтимий(П.  бензиностанция, Трети Март(Г. Димитров) 222, УПИ 48489. 14. 69, Христо Смирненски 12,  Кв. 280, Нова Промишлена Зона, Нова Промишлена Зона, 1

На 10.08.2020 г. /08:30 – 12:00 ч./   На 14.08.2020 г. /14:30 – 16:30 ч./ –  Монтана:  48489. 32. 384, извън регулацията Гаражи, Тп-Бензиностанция, фургон За Охрана, 1, Колбасаница-Трафопост, Пром. Зона  З-Д Керамик, Христо Смирненски 12,  1, Нова Промишлена Зона, Нова Промишлена Зона

На 10.08.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ –  Сумер:  179040, Двадесет и Девет 2, 3, Двадесет и Седем 1, Дванадесет 19, 23, 6, 2, 1, 13, 9, 28, 8, 11, 3, 10, 22, 26, 20, 7, 12, 24, 4, 5, 17, Девета 3, 1, 5, 7, 2, Десета 3, 7, 5, 2, 1, Единадесет 10, 3, 14, 18, 6, 4, 12, 16, 2, 1, 8, Осма 1, 2, 3, 4, Пета 2, 3, 1, Петнадесет 1, 2, Седма 9, 3, 7, 14, 4, 13, 5, 6, 22, 8, 1, 12, 10, 2, Станой Стоянов 36, 78, 7, 31, 1, 35, 61, 64, 82, 46, 8, 44, 3, 21, 23, 33, 24, 26, 29, 70, 43, 40, ТП 1 улично осветление, 80, 59, 84, 5, 53, 15, 41, 38, 37, 63, 68, 66, 20, 27, 72, 48, 22, 62, 42, 45, 19, 57, 25, 34, 90, 86, 92, 39, 17, 49, 51, 28, 32, 47, Трета 1, 3, 2, Тридесет 2, Тридесет и Осем 6, Тринадесет 4, 23, 2, 13, 7, 33, 5, 11, 17, 25, 9, 15, 19, Четвърта 2, Четиринадесет 2, 1, 11, 9, 4, Шеста 2, 1, 3

На 11.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Доктор Йосифово:  Ален Мак 6, 30, 4, 18, 20, 2, 28, 13, 36, 9, 14, Ален Мак 12, 6, 8, 4, 10, Балена Тп-4 улично осветление, 7, 5, 12, 4, 9, 1, 2, 5 А, 6, Бельовец 8, Божур 4, 1, 3, 2, Възход 2, 5, 20, 6, 16, 8, 22, 12, 18, 4, 3, 14, 10, Голомош 20, 9, 7, 21, 13, 5, 8, 6, 3, 19, 4, 18, 1, 10, Д-Р Йосиф Иванов 42, Д-Р Йосиф Иванов 118, 68, 96, 90, 100, 57, 51, 53, 39, 74, 108, 56, 84, 47, 72, 61, 41, 64, 45, 49, 78, 112, 55, 80, 86, 92, 104, 106, 66, 70, 63, 114, 82, 98, 88, 102, 59, 76, 43, 110, Еделвайс 2, 4, 1, Ела 4, 5, 17, 3, 13, 2, 11, 15, 1, Изгрев 10, Изгрев 8, 7, 3, 9, 1, 4, 10, Лозарска 7, 2, 5, 8, Марица 26, 37, 39, 28, 31, 27, 29, 32, 36, 25, Марица 26, 18, 16, 11, 8, 3, 17, 14, 1, 7 А, 15, 24, 22, 7, 4, 2, 12, 19, 13, 6, 21, 23, 5, 10, 20, Мито Мишов 34, Мито Мишов 4, Огоста 8, 4, 5, 2, 7, 1, 10, Перуника 6, 4, 14, ПИ 000746-Извън Регулация, Пирин 5, 3, 11, 7, 9, Редака 2, 3, 1, 5, Топола 8, 4, 11, 17, 6, 15, 9, 13, Тунджа 1, 2, 4, 6, Цибрица 1, 3, 4, 2, Ъгъла на ул. Балена и ул. Марица, Янтра 16, 32, 48, 8, 26, 7, 44, 19, 25, 6, 5, 14, 4, 30, 20, 22, 9, 1, 2, 13, 46 А, 42, 3, 18, 46, 11, Ясен 4, 6, 2, 5

На 11.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Смоляновци:  Александър Стамболийски 5, 12, 3, 14, 9, Ангел Кънчев 8, 4, 6, 1, Байкал 2, 3, Бор 1, 2, Братя Миладинови 3, 2, 1, 4, 6, Вапцаров 3, 1, Васил Коларов 2, 8, 11, 7, 6, 9, Васил Левски 5, 3, 10, 9, 14, 1, 7, 8, 12, 6, Георги Бенковски 1, 15, 3, 5, Георги Димитров 5, 14, 15, 22, 27, 16, 10, 18, 23, 3, 9, 1, 25, 2, 11, 4, 20, Кирил и Методий4, 6, 7, Лика Рачин 13, 10, 11, 7, 15, 4, 9, 2, 5, 17, 1, Лиляна Димитрова 4, 3, 2, 5, 1, Малина 2, 3, 20, 1, Малчика 1, 3, 2, махала Блатото Пс, Славейко Горанов 5, 1, 6, 2, 10, 12, 7, 4, Стефан Караджа 2, 4, Христо Ботев 15, 5, 34, 8, 6, 4, 13, 24, 12, 14, 20, 10, 9, 7, 16, 3, 22, 19, 1, 26, 18, 23, 17, 25, 30, Чайка 1, 6, 4, 5, 9, 3, 2

Община Чипровци  

На 11.08.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ –  Превала:  Гаврил Генов 2, 12, 9, 5, 3, 13, 6, 11, 1, 7, 4, Георги Дамянов 14, 16, 4, 18, 12, 2, Иван Бобанов 27, 54, 37, 50, 28, 33, 58, 24, 39, 52, местност Ширина, Огоста 56, 2, 30, 40, 62, 11, 32, 24, 22, 50, 14, 6, 26, 60, 29, 52, 9, 58, 38, 19, 31, 36, 4, 21, 28, 27, 54, 34, 48, Орешак 9, 2, 4, 8, 11, Петър Калафатов 55, Стара Планина 4, 2, Стопанска 2, 39, 23, 4, 6, 41, 37, 8, Христо Ботев 14

Община Якимово  

На 14.08.2020 г. /09:45 – 10:45 ч./ –  Дългоделци:  23-ти Септември 1, 3, 4, 25, Александър Стамболийски 22, Бачо Киро 1, 3, Бенковска 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24, Благой Иванов 4, 8, 1, 6, 10, 3, Васил Коларов 5, Васил Левски 37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18, Волов 5, 3, 7, 2, 4, 9, Гаврил Генов 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13, Георги Горанов 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6, Георги Димитров 4, 39, Гурко 2, Дамян Найденов 36, 31, 33, 26, 29, 32, Евгени Дамянов 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, Лилия Карастоянова 9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1, Раковска 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, Румянцев 1, Торловица 4, 2, Христо Ботев 4

На 14.08.2020 г. /11:01 – 13:30 ч./ –  Якимово:  23-Септември 2, 4, 5, 8, 10, 6, 9, 3, Войн Петров 5, 19, Георги Димитров 10, 11, 25, 21, 33, 20, 23, 4, 18, 16, 27, 9, 26, 7, 1, Георги Кирков 2, Георги Комитски 1, 2, Драгоевска 72, 20, 49, 58, 62, 39, 51, 43, 64, 53, 61, 42, 55, 54, 41, 70, 67, 46, 59, 68, 60, 47, 74, 57, Йордан Чушков 4, 1, Качо Комитски 5, 10, 4, 12, 6, 3, 8, 7, 9, Кръсто Белчев 5, 1, 2, 12, 3, 14, 7, Панайот Хитов 4, 6, 5, 8, 3, Партизанска 2, 16, 14, 10, 6, 12, 4, Петър Димитров 7, 31, 6, 3, 10, 18, 26, 1, 27, 16, 2, 8, 23, 20, 24, 17, 22, 15, 14, 12, 11, Пиротска 6, 1, 7, 5, 8, Първо Трифонов 1, 13, 11, 5, 6, 9, 15, 4, 2, Симеон Иванов-Мончо 9, 11, 1, 5, 7, Султаница 11, 17, 15, 13, 9, 11а, Филип Тотьо 14, 9, 3, 5, 2, 7, Христо Ботев 12, Христо Михайлов 12, Цанко Церковски 16, 12, 2, 7, 24, 13, 6, 27, 1, 33, 22, 8, 41, 39, 5, 19, 15, 29, 3, 23, 10, 20, 35, 17, 18, Шипка 1, 2, Ъгъла на ул. Г. Димитров и Драгоевска

На 14.08.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ –  Якимово:  Александър Бойчев 4, Александър Стамболийски 14, 45, 5, 13, 12, 8, 11, 6, 9, 4, 17, 1, 10, 7, 15, Войн Петров 19, 23, 25, 18, 17, Върбан Лилов 7, 4, 11, 6, 3, 2, 9, 13, 5, 8, Георги Димитров 27, 22, 24, 17, 56, 10, 36, 50, 69, 21, 13, Георги Кирков 35, 19, 26, 27, 22, 40, 34, 10, 36, 15, 12, 42, 46, 3, 4, 24, 28, 8, 21, 29, 20, 31, 25, 14, 37, 13, 33, 48, 7, 6, Д-Р Петър Берон 2, 6, 4, Йордан Чушков 12, 11, 10, 9, 8, Качо Комитски 2, Ленин 15, 16, 22, 18, 26, 24, 19, 25, 9, 14, 17, 13, 23, Мечи Дол 3, 10, 1, Милан Йонов 4, 6, 5, 8, 2, 1, Тодор Терзийски 5, Хаджи Димитър 8, Христо Михайлов 20, 10, 16, 19, Христо Смирненски 3, 25, 1, 38, 20, 31, 2, 29, 8, 13, 19, 5, 18, 22, 34, 7, 28, 6, 4, 33, 23, 15, 12, 27, 17, 24, 36, 30, 21

На 14.08.2020 г. /10:30 – 12:30 ч./ –  Якимово:  Александър Стамболийски 40, 24, 27, 31, 41, 28, 29, 32, 21, 25, 34, 39, 36, 45, Андрей Жданов 5, 3, 4, 1, Васил Коларов 7, 4, 6, 24, 22, 18, 33, 17, 27, 26, 23, 19, 2, 8, 13, 11, 14, 9, 20, 46, 10, 1, 5, 15, Владимир Генков 7, 1, 13, 2, 9, Войн Петров 2, 6, 3, 20, 11, 9, 1, 19, 10, 5, 7, Георги Бенковски 20, 10, 14, 4, 16, 3, 24, 13, 18, 12, 11, 7, 8, Георги Димитров 76, 13, 35, 70, 46, 53, 38, 48, 51, 42, 104, 65, 31, 92, 69, 98, 80, 36, 57, 92а, 102, 64, 66, 75, 67, 25, 39, 41, 56, 54, 90, 50, 60, 10, 63, 78, 59, 94, 62, 29 къща, 82, 47, 49, 27, 74, 1, Георги Кирков 12, 53, 58, 52, 50, 47, 60, 54, 56, 51, Георги Комитски 4, Европа 4, Единство 6, 9, 8, Качо Комитски 3, Комсомолска 22, 2, 20, 8, 4, 3, 17, 18, 6, 12, Кръсто Божинов 4, Ленин 5, 1, 3, 7, 12, 4, 2, 6, Малчика 9, 12, 7, 3, 5, 1, 4, 2, 8, Мечи Дол 9, 12, 5, 13, Милан Йонов 20, 35, 33, 11, 21, 30, 18, 15, 16, 10, 14, 19, 17, 25, 13, Партизанска 10, 16, 30, 1, 38, 25, 44, 42, 3, 28, 37, 9, 32, Станчо Комитски 8, 1, 6, 2, Тракийска 4, 8, 3, 6, 1, 5, Христо Михайлов 4, 3, 7, 1, 8, 13, 22, 11, 6, 2, 12, 10, 9, Христо Смирненски 17

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.