Съдът върна делото за палежа в центъра на Монтана за доразследване

Баджика поиска свобода като му монтират устройство за електронно наблюдение

Окръжен съд – Монтана прекрати съдебното производство срещу Ц. П. В. за палеж с повишена опасност и значителни вреди и върна делото на Окръжна прокуратура поради допуснати отстраними процесуални нарушения.

56 годишният Ц. П. В. бе задържан  от полицията  през октомври 2019 г. за палеж , който предизвика взрив в кооперация в Монтана,  унишожи лек  автомобил „Волво” , ползван от К. И. Б., и нанесе сериозни щети на цялата сграда. Срещу Ц. П. В., който е осъждан досега  с 16 влезли в сила присъди за престъпления от общ характер, започна досъдебно производство за палежа, а от 23 октомври 2019 г. му бе наложена мярка за неотклонение „задържане под стража“, потвърдена от Апелативен съд – София. През юни т. г. след приключване на досъдебното производство Окръжна прокуратура – Монтана предаде на съд Ц. П. В. по обвинение за палеж с последвали значителни вреди  на стойност 71 769, 58 лева  като пожарът е представлявал опасност за част от живота на обитателите на сградата. За това престъпление законът предвижда от 3 до 12 години „Лишаване от свобода“. 

Съдът констатира обаче, че на досъдебното производство  са допуснати съществени процесуални нарушения, които са основание за прекратяване на съдебното производство и връщане делото на прокурора за доразследване.

В  обстоятелствената част на обвинителния акт е налице противоречие  относно опасността за живота на обитателите на сградата от пожара – веднъж се твърди, че такава опасност е имало единствено за живеещи в апартамент 4,  а след това – и за всички  обитатели в резултат на опасността да бъде увредена газовата инсталация на сградата. В тази връзка според съда не са  били достатъчно доказателствата на досъдебното производство и е  следвало да се постави допълнителна задача на пожаро-техническата експертиза. Пропуснато е било също да се установи дали застрашеното имущество е на значително стойност и недостигът на доказателства в тази посока  е могъл да се преодолее чрез допълнителна оценъчна експертиза. Тези обстоятелства, касаещи установяването на  елементи от обективната страна на престъплението, обяви съдът, рефлектират върху процесуалните права не само на подсъдимия, а и най-вече на пострадалите от престъплението и поставят съда в невъзможност да се произнесе правилно по същество. Според съда е налице и непълнота в обвинението като е посочено, че деянието само в частта за запалването на автомобила и   имуществото в гаража на свидетеля К. И. Б. е извършено умишлено, а по отношение на останалите причинени щети умисълът е евентуален. Всичко това според съда налага прекратяване на съдебното производство, връщане на делото за доразследване и изготвяне на обвинителен акт, който отговаря на критериите на НПК.

Окръжен съд потвърди взетата на досъдебното производство мярка за неотклонение „Задържане под стража” на Ц. П. В.

Определението на съда в частта му за прекратяване на съдебното производство и произнасянето по мярката за неотклонение подлежи на жалба и протест в 7 дневен срок.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.