Започва ремонтът на пътя Боровци – Благово

Започва ремонтът на пътя Боровци - Благово

Утре – 14 август, започва основният ремонт 7,7 км от второкласния път II-81 от път II-81 Берковица – Монтана, в участъка между селата Боровци и Благово (от км 86+289 до км 94+000). Инвестицията е за над 5,3 млн. лв. с ДДС.


Проектът се финансира от Европейския съюз по Програмата Интеррег V-A Румъния – България 2014-2020, чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет и е част от проект „Долж – Монтана: Съвместни стъпки за по-добра свързаност“.

Второкласният път е основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през билото на Стара планина. Той е най-пряката връзка за жителите от областите Монтана и Видин със София, както и с Дунав мост II и пристанище Лом.

На символичната първа копка в с. Благово ще присъства Илия Илиев, директор на ОПУ-Монтана, инж. Христо Петров, началник на отдел в дирекция „Изпълнение на проекти по ОПРР 2014-2020 и по програмите за териториално сътрудничество на ЕС“ в АПИ, представители на строителя, надзора и др.

Основният ремонт ще бъде изпълнен от „ВДХ“ АД. Стойността на договора е 5 310 000 лв. с ДДС. Строителният надзор ще осъществи Обединение „Пътконсулт Инженерингс“ ДЗЗД, в което участват: „Консулт Инженерингс“ ЕООД и „Пътконсулт 2000“ ЕООД, по договор за 114 270 лв. с ДДС. Авторският надзор ще е на „Рутекс“ ООД. Техният договор е за 3 890,40 лв. с ДДС.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.