Намаление на престъпността в Монтанско отчитат от полицията

Засилено полицейско присъствие по пътищата през уикенда

Полицията в Монтана отчете намаление с 39% на криминалните престъпления и увеличение на разкриваемостта с 12%.

През месец юли 2020 г.в ОДМВР Монтана са регистрирани 102 криминални престъпления, спрямо 169 за месец юли 2019 г., намаление с 39 %. Съгласно данните на полицейската статистика, разкриваемостта на общо криминалните престъпления през месец юли 2020 г. е 41,18 %, спрямо 28,99 % за юли 2019 г., което е ръст от около 12,19 % на разкритите престъпления на месечна база, при отчетен ръст от 15,2 % за предходния месец юни.

Регистрираните престъпления против собствеността през месец юли 2020 г., бележат намаление с около 66 %, в сравнение с месец юли 2019 г.

Регистрираните престъпления против личността през месец юли 2020 г. бележат също намаление с около 38 %, в сравнение с месец юли 2019 г.

  • Грабежи – няма регистрирани грабеж за месец юли 2020 г., при 3 за месец юли 2019 г.
  • Кражби – намаление с 62 %. Регистрирани за юли 2020 г. са едва 17 бр., срещу 45 за юли 2019 г.
  • Измами – не са регистрирани измами за месец юли 2020 г., при 2 за месец юли 2019 г.
  • Умишлени убийства – през периода юли 2020 г. не е регистрирано умишлено убийство, няма регистрирано за същия период на 2019 г.
  • Посегателства спрямо МПС – няма регистрирани за юли от този престъпления, при 2 за юли на 2019 г.
  • Палежи – 1 за юли 2020 г., срещу 4 за юли 2019 г., като са по непредпазливост, по чл. 331, ал. 1 от НК на РУ Монтана.
  • Наркотици – за месец юли 2020 г. са 7 бр., срещу също 7 бр. за същия период на 2019 г.

60 % от извършителите са на територията на РУ Лом, 40 % – на територията на РУ Монтана. 40% от извършителите са на лица под 18 г., 23 % са извършени от лица между 18-30г., извършители между 30-40 години са около 20 %. Лицата над 40 г. са 16 % извършители на престъпления.

Болшинството от регистрираните престъпления са концентрирани на територията на територията на общ.Монтана – 41 бр., общ.Бойчиновци – 10 бр.,общ.Чипровци -1 бр. и общ. Г.Дамяново -2 бр., общ.Лом – 19 бр., общ.Вълчедръм – 12 бр., общ. Брусарци – 5 бр., общ.Якимово – 8 бр., общ.Медковец – 2 бр., общ.Берковица – 8 бр. и общ.Вършец – 6 бр. за месец юли 2020г.

Във връзка с организацията по изпълнение на задачите и дейността на мобилните екипи за периода на месец юли на територията ОД МВР Монтана са посетени общо 24 населени места, проведени са 20 срещи с кметовете и кметски наместници, както и с местното население, като са изготвени 24 информационни карти.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.