В Монтана започва производство на компост от отпадъци

В Монтана започва производство на компост от отпадъци

Компостираща  инсталация за разделно събиране и преработване на зелени и биоразградими отпадъци бе открита днес в Монтана. От тях ще бъде произвеждана суровина за наторяване и така ще се намали общият обем отпадъци, които се депонират в общината.

„Горд съм, че вече имаме това необходимо за опазването на околната среда съоръжение, заяви кметът Златко Живков. Това е поредния европейски  проект, които изпълняваме и така отговаряме на  съвременните екологични норми”, допълни той.

Изграждането на компостиращата инсталация  се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държания бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ Общата стойност на проекта е близо 6 милиона 155 хиляди лева, от които безвъзмездна финансова помощ – 4 милиона 398 хиляди лева.

В този програмен период община Монтана изпълнява 14 проекта на стойност 36 милиона лева по различни европейски програми

 „Да превръщаме отпадъците в суровина  е изключително важен приоритет на Европейския съюз в този период, заяви на откриването  Валерия Калчева – главен директор „Оперативна програма околна среда”. Според нея община Монтана е една крачка напред пред другите общини в това да въведе ресурсно ефективни модели на екологично и икономично използване на всички ресурси по най-добрия начин.

Компостиращата инсталация е с капацитет 6150 тона годишно и е разположена на територията на Регионално депо за неопасни отпадъци, в местността „Неделище“ на седем километра югоизточно от град Монтана. Оборудвана е с необходимата техника и материали за събиране, разделяне и преработване на биоразградими и зелени отпадъци, така че да бъде произведен висококачествен компост.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.