Над 100 000 домакинства и фирми в София с по-сигурно електрозахранване след подобренията през 2020 г.

Петър Холаковски
Петър Холаковски

Над 100 000 домакинства и фирми в София с по-сигурно електрозахранване след подобренията през 2020 г. Повече за инвестицията в столицата разказва Петър Холаковски, председател на УС и изпълнителен директор  на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Г-н Холаковски, къде ЧЕЗ Разпределение е съсредоточила усилията си в тази особена за всички година? Ще успеете ли да изпълните инвестиционната си програма в срок?

Въпреки затрудненията, произтичащи от извънредното положение и последвалата извънредна обстановка, ние мобилизирахме всичките си усилия по начин, който да позволи изпълнение на инвестиционната програма в планираните срокове. Традиционно най-активно по нея работихме през летните месеци, защото тогава условията за работа са най-подходящи и смущенията засягат най-малък брой активни потребители. В момента работата е съсредоточена и в  подготовка на мрежата за предстоящия зимен период, така че да отговори в максимална степен на нуждите на клиентите и на метеорологичните условия.

Усилията ни досега бяха съсредоточени върху няколко особено значими обекта извън столицата. Модернизираме възлови станции в регионите на Дупница, Благоевград, Своге, Бобошево, Троян, Ботевград и др. Реновираме електропроводи в Монтанско, с което ще се подобри електрозахранването в региона, а през тях ще се осигурят и доставките на електроенергия и на нова компресорна станция по трасето на „Балкански поток“. Във фокуса на нашата дейност остава и подмяната на критичната електроенергийна инфраструктура на столицата. Само тази година сме предвидили да вложим 7 млн. лв. в подобни обекти.

София е двумилионен град с всички специфични характеристики на електроразпределителната мрежа в една столица. Кои са приоритетите за 2020 г.?

В момента извършваме модернизация на подстанция „Рила“ в София на стойност 777 000 лв. Проектът ще доведе до подобряване на сигурността на електрозахранването за 30 000 клиенти в централна градска част на столицата, кварталите „Изток“, „Лозенец“ „Гео Милев“ и „Яворов“. Приключи подмяната на силов трансформатор в подстанция „Средец“ на стойност 1,35 млн. лв., което води до подобряване на сигурността на електроснабдяването в голяма част от града. Продължава работата по въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция „Бояна“ за 650 000 лв., с което се цели осигуряването на допълнителни мощности в зони с интензивно строителство във витошката яка  – кв. „Киноцентър“, вилна зона „Беловодски път“, кв. „Павлово“ и кв. „Бояна“.

Извънредните условия само ни мобилизираха още повече и изпълнението на поредната подмяна на кабел 110 kV и прилежащите подстанции е в своя ход още от месец юли. Стана практика всяка година да подменяме по един ключов кабел и тази година не е изключение. Технически е невъзможно това да става по-често, защото при изключването на кабела по време на подмяната му, останалата мрежа трябва да има капацитет да поеме товарите му. Правилното организиране на всичко това е от съществено значение, но ние имаме много добри специалисти, натрупахме много опит и се справяме успешно. Трябва да се знае, че това е един наистина много сложен за изпълнение проект, най-мащабният за годината, и да го осъществим професионално е наша основна цел. Компромиси просто няма.

            Какви са трудностите при изпълнението на такъв обект? Каква е целта му?

Конкретно през тази година се сблъскахме с трудности по отношение на намиране на експерти от чужбина. Пандемията доведе до затваряне на граници, а това се отрази на много бизнеси. Нас затварянето на границите ни засегна по този начин.  Друго предизвикателство при подобни проекти е преминаването на кабелите през силно урбанизирана градска част, което неизменно води до затруднения за нас и до временни неудобства за гражданите. Но, в крайна сметка, всяко подобрение е съпроводено и от временни трудности. Проектът  ще донесе многократно по-голяма сигурност на електроподаването за голяма част от София. Той касае захранването на над 85 000 клиенти в центъра на столицата, кварталите „Изток“, „Яворов“, „Лозенец“, „Гео Милев“, „Дианабад“, „Банишора“, „Орландовци“, „Зона Б-17“, „Хаджи Димитър“, „Витоша“, „Студентски град“, „Драгалевци“, „Киноцентър“, „Симеоново“, „Хладилника“, „Кръстова вада“, селата Плана, Бистрица и Железница, вилни зони „Малинова долина“, „Симеоново-Драгалевци“, „Киноцентър“ и „Ярема“.

Колко време ще продължи подмяната и в какво се състои?

Подмяната на кабела стартира в началото на юли и се очаква да приключи в началото на октомври.  Подменя се стар, маслен кабел с нов – сух, произведен по нова технология, с много по-сигурна изолация. Реконструират се частично и прилежащите подстанции. Моментът за извършване на ключовия ремонт е внимателно подбран – работи се  в период, когато консумацията на електричество е най-ниска. По този начин  се избягва претоварване по мрежата, която  доставя ток на клиентите по време на подмяната на кабела.Трасето, по което се извършват ремонтните работи, преминава през районите „Сердика“ и „Оборище“, а кабелът се подменя в непроходим колектор, което налага съответните изкопни дейности в неговия сервитут. Извиняваме се на гражданите за евентуално причинените неудобства по време на ремонта и изкопните дейности. Взехме  необходимите мерки нашите подизпълнители да ги сведат до минимум.

Има ли риск за електрозахранването в посочените райони по време на ремонтните дейности?

Искам да подчертая, че неслучайно дефинираме проекта като изключително мащабен. Организацията по неговото изпълнение е сложна, включени са всички звена в дружеството, подхождаме много отговорно и се надяваме, че ще се справим при минимални неудобства за всички. Създадена е необходимата организация, за да не се допускат никакви неудобства за тях по време на ремонтните дейности по отношение на електрозахранването и за предприемане на незабавни действия при евентуални форсмажорни обстоятелства и прекъсвания.

По време на реконструкцията кабелът е изключен и клиентите са захранени едностранно. Категорията на електрозахранване на клиентите на ЧЕЗ Разпределение през целия период не е нарушена. В случай на непредвидена аварийна ситуация ще мобилизираме допълнителни аварийни екипи. Създали сме план за реакция при нужда и поддържаме контакт със Столична община и органите на МВР при необходимост. Досега нямахме и не очакваме проблеми, но никога не сме застраховани от намеса на трета страна или непредвидена авария, затова сме подготвени за всеки един сценарий. Разбира се, държа да подчертая, че рискът от възникване на аварии заради набези върху съоръжението се минимизира в бъдеще, защото технологията, по която е създаден новият кабел, го прави незначителен за крадците.

Очакваме скоро да се радваме на едно по-сигурно и качествено електрозахранване за голяма част от столицата на България.

Какви средства инвестирате в този проект?

Подмяната на кабела, над 1 200 метра, и реконструкцията на прилежащите му подстанции е на стойност 4 200 000  лева, това е една от най-големите ни инвестиции за 2020 г.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.