По-малко престъпления през месец август отчитат от полицията

ОДМВР Монтана отчита 40% намаление на криминалните престъпления през август и 14% ръст на разкриваемостта от началото на годината

Засилено полицейско присъствие по пътищата през уикенда

През август 2020 г. в поделенията на ОДМВР-Монтана са регистрирани 107 криминални престъпления, спрямо 179 за същия месец на предходната година.  Данните показват намаление с 40 %, за предходния период намалението от 39 %. Съгласно данните на полицейската статистика, разкриваемостта на криминалните престъпления  през месеца е около 30 %, спрямо 24 %  за  август 2019г., наблюдава се ръст от 6 %.

Престъпления  против собствеността –  намаление с около 44 % 
/ 39 престъпления,  при 70 през същия месец на 2019г./ 

Престъпления  против личността – намаление с около 50 %, в сравнение с месец август 2019 год. / 8 престъпления, при 16 през 2019 г./. 

Грабежи – 2 регистрирани грабежа за месец август 2020 г., при 4  за същия месец на 2019 г. 

Кражби – намаление с около  59%. / 23 срещу 56 за август 2019 г./.

Измами – 2 за месец август 2020г., при 3 за август 2019 г./. 
Умишлени убийства – през периода август 2020 г. не е регистрирано умишлено убийство, няма регистрирано и за същия период на 2019 г.

Посегателства спрямо МПС – 1 за август, при 3 за август на 2019 г./. 
Палежи – само 2 за август 2020 г. при 12 за месец август 2019г. 

Наркотици – регистрирани за месец август 2020 г. са 3 бр., срещу 8 за същия период на 2019 г.

Коефициентът на престъпност за август е 1,03 при отчетени данни от 1,07 за август 2019г.

138 са общо регистрираните престъпления за август на настоящата година, при 218 престъпления за август на предходната година. Разпределение на регистрираните престъпления през август на територията на обл. Монтана: общ. Монтана – 59, общ. Бойчиновци – 6, общ. Чипровци – 2 и общ. Г. Дамяново – 5., общ. Лом – 14,  общ. Вълчедръм – 4, общ. Брусарци – 10, общ. Якимово – 6, общ. Медковец – 2, общ. Берковица – 16 и общ. Вършец – 14.

През месеца са проведени 54 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност, в които са участвали и служители на Зонално жандармерийско управление – Монтана.

Посетени си 332 сигнала, разкрити са 32 престъпления и са извършени проверки на 118 лица с криминални прояви. Предупредителни протоколи и полицейски разпореждания са издадени на 150 лица.

Установени са 1 295 нарушения на различни законови норми, за които са съставени 681 акта и 598 глоби с фиш.

За периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г. на територията на областта са регистрирани 1 229 престъпления срещу 1 257 престъпления за 2019 г., отчита се намаление с 2,2 %Съгласно данните на полицейската статистика от началото на годината се отчита спад в броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Монтана със 17 %, при РУ Берковица – спад с 11%,  ръст на престъпността в останалите районни управления – РУ Лом – 10%, РУ Вършец – 26%.

Към август се отчита ръст в общата разкриваемост на ОД МВР –Монтана с около 14%.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.