ОУ „Петър Парчевич“ – Чипровци организира маратон:„Тичай по- бързо от страховете си“

Основно училище „Петър Парчевич“, гр. Чипровци, бенефициент по проект CB007.2.22.088 „Младежка мрежа за спорт и здраве“, кани всички ученици, младежи, спортисти, представители на спортни клубове и всички заинтересовани лица за участие в маратон „Тичай по- бързо от страховете си“.

Събитието ще се състои на 26.09.2020 г. от 10:00 часа с начална точка: Мостът в края на град Чипровци, посока Гушовски манастир.

Темата на маратона е важността и значението на психическото здраве чрез социално взаимодействие и редовна физическа активност, които спомагат за поддържане на висока когнитивна жизненост. Маратонът ще има за цел да стимулира активния и здравословния живот на младите хора в трансграничния регион.

Маратонът е част от проектните дейности, чрез които се насърчава устойчивия начин на живот чрез активен и здравословен живот сред младежите. Физическите упражнения имат благоприятно въздействие за по- добър тонус и настроение, енергичност и добро психично и физическо здраве.

Участниците в маратона ще получат Грамоти за класиране на Първо, Второ и Трето място според възрастовата група, в която участват, а останалите – Сертификати за участие. Предвидени са за раздаване и тениски, шапки, ключодържатели с компас с визуализация по проекта, както и други материали по проекта. За участниците са предвидени и освежаващи и подкрепящи напитки и храни.

За повече информация, моля пишете на следния имейл адрес: avned@abv.bg, лице за контакт:Андрей Недялков.

Събитието ще се проведе при стриктно спазване на всички противоепидемични мерки и препоръки на Министерството на здравеопазването.

ПроектCB007.2.22.088 „Младежка мрежа за спорт и здраве“ се реализира в рамките на Програмата Interreg-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Сърбия 2014-2020. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от ОУ „Петър Парчевич“ и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.