Отчитат в реално време мръсен ли е въздуха в Монтана

Две нови станции ще отчитат чистотата на въздуха в Монтана

Отчитат в реално време мръсен ли е въздуха в Монтана

В Монтана са монтирани две мобилни станции за измерване нивата на фини прахови частици и полициклични агрегатни въглеводороди. Показателите от тях ще могат да бъдат проследени на електронно табло на сградата на общината и на сайта на програма LIFE. Чрез станциите ще може да се отчита и причината за замърсяването на въздуха.

В града 50 домакинства получиха и безплатно нови екологични уреди за отопление през зимата, съобщи кметът Златко Живков. Мярката е част от пилотната фаза на проект за подобряване на качеството на атмосферния въздух, изпълняван по програма LIFE на Европейския съюз.

Монтана е първата от шест общини, която изпълни пилотната фаза от интегрирания проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” . В него координиращ бенефициент е Столична община, с бенефициенти партньори общините  Бургас, Русе, Стара Загора, Велико Търново и Монтана.

„Наблюдавам работата на общините през последните 20 години и Монтана е сред първите, които реализираха европейски проекти във всички сфери на околната среда, заяви Нона Караджова – бивш министър на екологията и член на управителния орган на програма LIFE. От шестте общини в интегрирания проект Монтана е най-малка, но изпълни всичките си дейности в пилотната фаза. От изпълнението на този проект, зависят преговорите за новия финансов ресурс, който ще отпусне ЕС на България в следващия програмен период”, допълни още Караджова.

Бюджетът за Община Монтана в този проект  е близо 1 746 хиляди лева. Собственото участие е  близо 699 хиляди лева. По проекта ще бъдат подменени уредите на 528 домакинствата от  Монтана, като 50 домакинства са обхванати в пилотната схема, а останалите 478 ще бъдат обхванати в основната схема следващите четири години.

Очакваното намаление на емисиите на фини прахови частици  8 тона годишно.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.