Община Монтана търси преброители

Монтана е сред първенците в преброяването

Община МОНТАНА стартира процедура по набиране на преброители, контрольори и придружители за преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

Кандидатите трябва да са пълнолетни лица, с минимална степен на завършено образование – средно. С предимство при подбора ще бъдат завършилите висше образование и студентите във висшите учебни заведения, както и участвалите в предходни преброявания.

 Необходими документи:

  1.   Заявление (по образец)
  2.   Автобиография (по образец)
  3. Копие от диплома за завършено образование
  4. Снимка – цветна, дигитална (портретна, за документи)
  5. Документ, удостоверяващ IBAN.

Забележка: При подадено заявление само за „Придружител“ не се изискват документите по точки 1,2 и 3.

Документи ще се приемат от 15.09.2020 г. до 30.10.2020 г. в сградата на Общинска администрация Монтана, ул. „Извора” № 1, стая № 102 – Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ), гише № 3 всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.30 ч.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.