“Заедно в час” търси мотивирани кандидати за учители от Северозапада

Одобрените кандидати за програма “Нов път в преподаването” минават през сериозна подготовка и ще могат да избират от позиции в 20 региона на страната

“Заедно в час” търси мотивирани кандидати за учители от Северозапада
Фондация “Заедно в час” започна приема на кандидатури за участници в програмата си “Нов път в преподаването” за професионално и лидерско развитие. Програмата вече 10 години обучава и подкрепя хора от различни професионални сфери да работят като учители. През последната година имаше рекорден интерес към програмата с близо 3000 кандидати.

До 25 ноември 2020 г. желаещите от Северозапада могат да кандидатстват на сайта на организацията – zaednovchas.bg. Няма изискване кандидатите да имат учителска правоспособност – одобрените участници придобиват такава в рамките на програмата. Необходими са завършена минимум бакалавърска степен до 1 септември 2021 г. и силна мотивация за работа с ученици, които имат нужда от повече подкрепа. Кандидатите трябва да имат готовност за работа като учители на пълен работен ден за период от две години.

През следващата година участниците в програма “Нов път в преподаването” ще могат да работят в училища партньори в 20 области, сред които и Враца и Монтана. Възможните работни позиции зависят от наличните позиции в училищата партньори и профила на участниците в програмата. 
За допълнителна информация:
Павлина Радославова, 
сътрудник „Маркетинг и комуникации“ в „Заедно в час“
email: p.radoslavova@zaednovchas.bg / communication@zaednovchas.bg
тел.: 0885356075