Организиране на съвместен семинар „Европа, каквато (не) я познаваме“ в рамките на изпълнението на трансграничен проект „Танцуваме и играем, заедно“ на драматичен театър „Драгомир Асенов” в Монтана

В изпълнението на проект № CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно“ в Монтана ще се организира съвместен семинар „Европа, каквато (не) я познаваме“ на 28 и 29 октомври 2020 г.

Целта на семинара е да се съберат млади хора от двете страни на границата и да им се даде възможност да получат по-добро разбиране на ЕС. Акцентите в програмата ще бъдат: история и общи ценности, интеграционни процеси, политики, права на гражданство и основни предизвикателства с цел формиране на справедлив и задълбочен образ на Съюза.

Целта е да се постави основата за по-нататъшно ангажиране и ценна дискусия, да се намали дефицита на първични знания сред младежта за европейските дела и историята на региона, който обитават, като по този начин се укрепи способността за активно гражданство.

За повече подробности относно мястото и часа на тръгване можете да се свържете с нас на следния e-mail: dramteaturmnt@abv.bg.