МВР търси детска рисунка на тема „С очите си видях бедата”

Областен етап на международен конкурс за детска рисунка

МВР търси детска рисунка на тема „С очите си видях бедата”

Организатор на конкурса е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, в партньорство с Министерство на образованието и науката, общините и БЧК. Инициативата е част  от Националния календар за извънучилищни дейности за учебната 2019/2020  г.

По регламент международният конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“ се провежда в три кръга, както следва:

– през месец април – общински етап;

– месец май – областен етап;

– месец септември – национален етап.

През 2020 г. година поради динамичната епидемична обстановка в страната,  областния етап, за област Монтана ще се проведе на 16 ноември 2020 г., а националният кръг се препланира за месец декември 2020 г. в гр. София. 

Конкурсът е за ученици от общообразователни училища и обслужващи звена в системата на МОН, от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство, специални училища и домове за деца в неравностойно положение. В инициативата може да участват и международни партньори, включени в откритото частично споразумение за големите рискове към Съвета на Европа (EUR – OPA).

Според регламента участниците се състезават в четири категории, като във всяка категория отличията се присъждат в три възрастови групи: първа – от 6 до 9 години, втора – от 10 до 14 години и трета – от 15 до 18 години.

Рисунки за участие в областния кръг може да се изпращат в РДПБЗН-Монтана до 13 ноември 2020 г. (адрес:  3400 гр. Монтана,  пл. „Жеравица” №1, ет. 6). Класирането на рисунките, участващи в областния етап на конкурса „С очите си видях бедата” ще се проведе на 16 ноември  2020 г.

Задача на конкурса е децата и учениците да пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията си за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита.

Основна цел е да се предизвика интерес у тях към професията на пожарникаря и спасителя, да се възпита съпричастие към проблемите на бедстващите хора, желание за участие в доброволческа дейност и загриженост за опазване на околната среда.

Във връзка с продължаващата  епидемична обстановка  в страната през 2020 г. няма да се провеждат и състезанията за младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” и Националното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.