Изпълнение на съвместни дейности по проект „Танцуваме и играем, заедно“ между водещия партньор: Община Медиана и партньор 2: на драматичен театър „Драгомир Асенов” в Монтана

В изпълнението на проект № CB007.2.13.091 „Танцуваме и играем, заедно“ беше организирана и изпълнена от водещ партньор: Община Медиана – Сърбия и проектен партньор 2: Драматичен театър „Драгомир Асенов“, Монтана, България съвместно Дейност 6.

Дейност 6: „Обратно към корените: танцово събитие“ бе осъществена на 14.09.2020 г. в присъствие на 15 сръбски и 15 български участници, танцуващи заедно пред камерата и прожекционния екран, заедно с обручител, инструктори, демонстратори и музикална група.

С настоящата дейност се изследват танците като форма на творческа изява. Целта е стимулиране на местните младежи към художествена изява, като същевременно се повишават знанията им за традициите и характеристиките на региона, който обитават, като по този начин се изгражда уважение към културното наследство и силно ангажиране в темата за неговото опазване.

Предстои да бъде организирана и проведена друга съвместна дейност – Дейност 7: Изграждане на мрежа „Млади творци за устойчиво развитие“. Очаква се събитието да се състои в периода 20-25 октомври 2020 г. Ще бъдат поканени младежите, успешно участвали в дейностите по проекта с цел създаване на мрежа от мотивирани и талантливи млади хора, способни да си сътрудничат конструктивно и с взаимно уважение. По време на семинара местните артисти ще се запознаят помежду си, ще се проведе представяне на техните творби, ще бъде организирана работилница (workshop) за културно развитие на градовете Монтана и Медиана.