Изложба по проект „Позитивни спомени от старите негативи“

Изложба по проект „Позитивни спомени от старите негативи“

Изложба изготвена по изпълняван от отдел „Държавен архив“ – Плевен проект с наименование „Позитивни спомени от старите негативи” на Държавна агенция „Архиви“,  ще бъде представена на обществеността и заинтересованите страни на 16.10.2020 г. от 12:30 часа в Дирекция „Регионален държавен архив“ – Монтана на бул. „Трети март“ № 38. Там тя ще остане експонирана до края на месец октомври.

Изложбата от 20 табла на винил е изготвена от визуализирани кадри негатив, съхранявани в отдел „Държавен архив“ – Плевен, чрез които получаваме възможност да се докоснем до интересни моменти от историята и бита на Плевен и региона.

В нея са засегнати теми като архитектура и градоустройство, военно дело, забележителности, здравеопазване, известни личности, култура и културно развитие, лозарство и винарство, манифестации, мода, музика, образование, памет, политика, промишленост, селско стопанство, спорт и състезания, трудови дни и младежки бригади, транспорт и отдих, и туризъм за периода 1939 – 1986 г.

Проекта е одобрен за финансиране от Национален фонд „Култура” по програма „Културно наследство”, модул „Съхранени и популяризиране на културно наследство”.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.