ЧЕЗ работи интензивно по мрежата в цяла Западна България (ИНТЕРВЮ)

Виктор Станчев, главен оперативен директор и член на УС на ЧЕЗ Разпределение България:

Г-н Станчев, тази година е по-различна, но зимният сезон скоро ще настъпи. Съумяхте ли да подготвите мрежата за него, могат ли хората да разчитат на сигурно електрозахранване?

Тази година наистина е по-особена, това се отрази на всеки бизнес, в частност и на нас. Реално няколко месеца ние трябваше да спрем напълно инвестиционната си програма, поддръжката и развитието на мрежата. Това се наложи поради невъзможността да извършваме планирани прекъсвания на електрозахранването, за да не смущаваме хората, които работят от вкъщи, както и учебния онлайн процес по време на извънредното положение. Всяка една дейност по мрежата, обаче, е свързана с такива изключвания, защото на първо място за нас са животът и здравето на служителите. Както всеки човек изключва бушона вкъщи, за да работи по електрическата инсталация, така и ние трябва да изключим участъци от мрежата, за да реновираме дадено съоръжение. Когато е възможно, изключваме участъка само за 1-2 минути, за да „извадим“ конкретен елемент от мрежата. Така по него може да се работи без това да засяга всички клиенти в района. Често извършваме тези дейности в малките часове – между 01:00 ч. и 05:00 ч., през нощта. Това ни дава възможност да изолираме от мрежата съоръжението, върху което ще се работи на следващия ден. Прилагаме този подход, така че да смущаваме възможно най-малък брой активни потребители, като по този начин не се налага и да изключваме електрозахранването за по-дълго време. След ремонта извършваме отново кратковременни прекъсвания на електрозахранването нощем за повторното включване на съоръжението към мрежата. Едно е ясно – под напрежение няма как да се работи, а мрежата е сложна система, която, както всяко нещо, изисква поддръжка. А в момента работим изключително интензивно, за да наваксаме изпълнението на планирани дейности, което бе забавено поради ограниченията, свързани с извънредното положение. Извиняваме се на клиентите за смущенията в електрозахранването, които тази активна работа налага.

В какво се състои подготовката на съоръженията?

Само за подготовката на мрежата за предстоящия зимен сезон обходихме 27 000 километра мрежа. След извършения превантивен обход направихме проверки, анализирахме резултатите и определихме видовете дейности и ремонти, както и техниката, нуждаеща се от рехабилитация. Използвахме най-съвременните средства за диагностика на състоянието на съоръженията, в това число ултразвукова за въздушните електропроводи и термовизионна за трафопостове и възлови станции. Направихме профилактика и почистване на 1 439 трафопоста, подменихме 153 силови трансформатора средно-ниско напрежение и извършихме профилактика на 25 трансформатора високо-средно напрежение. Ремонтирахме 5645 табла ниско напрежение в трафопостовете на дружеството. Ревизирани са всички основни възли в подстанциите и възловите станции и те са подготвени за работа в есенно-зимни условия. Като част от подготвителната кампания са осигурени и необходимите материали за авариен резерв през зимния сезон: стълбове, проводници, силови и измервателни трансформатори, апаратура, трансформаторно масло и др. Активно работим по изпълнение на инвестиционната програма. Насочваме усилията си основно и в автоматизирането на мрежата, така че да бъдем по-оперативни и да реагираме много по-бързо при нужда. До края на годината ще въведем в експлоатация 7 модернизирани възлови станции за 1 700 000  лв. и продължаваме в посока дигитализация на съоръженията.

Почистването на трасетата на въздушните електропроводни линии и просеките също са част от дейностите в годишната ни програма по поддържане мрежата. Определянето на местата, обемите и спешността на просеките по трасетата се планира на база констатациите, направени при плановите обходи. До момента в сервитутите на електропроводите са отсечени 122 000 дървета, направени са 1 190 декара просеки чрез почистване на храсти, оформени са близо 110 000 корони на дървета.

Защо тогава, при подобна активна дейност по кастрене, през зимата има толкова аварии, причинени от паднали дървета?

Уточнявам отново, че това е растителност в сервитутите на електропроводите, нямаме право да отсичаме дървета извън тях. Повечето проблеми при лоши метеорологични условия през есенно-зимния период са причинени от паднали дървета, които са извън сервитутите, но, заради височината си, при падане причиняват щети по елементи от мрежата. Понякога дърветата са стари и, при малко повече натрупан сняг върху тях, падат и върховете им разкъсват проводниците. Често това става в непроходими участъци, където не може да се достигне с превозно средство. Това налага нашите служители да тръгнат пеша, с резачки, в дълбок сняг и да търсят чрез обход повредения участък. Междувременно хората не виждат да се работи в населеното място и, непознавайки системата на работа, смятат че не реагираме навреме. Не е така, за нас е изключително важно да отстраним повредите бързо. Не само защото подлежим на постоянен контрол и санкции или само защото нaшият интерес е хората да ползват колкото се може повече ток. Реално кой е този бизнес, който не иска да има доволни клиенти?

Колко екипа ще бъдат в готовност за реакция?

На разположение са 400 екипа, като имаме възможност при извънредни ситуации да ги удвоим. Аварийните екипи са подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специална техника и превозни средства. Снабдени са с всички необходими материали и оборудване, както и защитно работно облекло. Използва се модерна, специализирана техника за работа при тежки условия и е създадена необходимата организация да се наема специализирана техника и от външни фирми. Разполагаме с 9 моторни шейни, 12 АТВ-та, 22 мини багера, 308 високопроходими аварийни автомобила, 90 тежки механизации – кранове, вишки, багери, 20 лабораторни автомобила. Обезпечаването със специализирана техника е добро.

Средствата, които инвестирахте тази година, достатъчни ли са, за да се гарантира на клиентите една спокойна зима?

Това, което можем да обещаем на клиентите е, че ние ще направим всичко, което зависи от нас. До края на лятото сме вложили близо 4 млн. лв. в реконструкции на подстанции, над 5 млн. лв. в трафопостове и възлови станции, 16 млн. лв. в мрежи ниско напрежение, 2, 5 млн. лв. в кабели и електропроводи средно напрежение и т.н. Както отбелязах обаче най-активно за развитието на мрежата работим в момента. Скоро приключваме един от важните си обекти от критичната инфраструктура на София – подмяната на кабел 110 kV в централна градска част. Сложен за изпълнение проект, тъй като кабелът преминава през силно урбанизиран терен, а същевременно изключително важен, защото има отношение към електрозахранването на близо една трета от столицата. Правим всичко възможно да гарантираме на хората спокойна зима в рамките на нашите възможности. Извършихме редица превантивни дейности и мога да уверя клиентите, че взехме всички необходими мерки, за да подготвим мрежата за този период. Надяваме се тази зима природата да бъде благосклонна, ние правим нужното, останалото зависи от нея. Важно е обаче да се знае, тъй като често чувам сравнения с качеството на електрозахранването в западните държави, че подобно сравнение може да се прави само когато бъдат разгледани всички аспекти. Да, паралелът със Запада е хубаво нещо, кой не иска да получава услуги като в Австрия или Германия. Но, докато поддръжката на мрежата тук, струва колкото тази на мрежата в Австрия например – елементи, кабели, трансформатори се купуват от същите производители на същите цени, то цената на мрежовите услуги в България е 2 пъти и половина по-ниска от тази в Австрия. Разбира се, в ЧЕЗ Разпределение работят изключителни специалисти, които правят и невъзможното да поддържат високо ниво на качеството на услугата, въпреки ограничените възможности. Надявам се и през този сезон да има хора, които да оценят и работата на момчетата ни, които понякога отстраняват аварии в невъобразимо трудни условия. Вярвайте ми, толкова са отдадени на работата си, че, както често се шегуваме, във вените им тече ток.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.