Извозиха намерените пестициди в Чипровци и Якимово (СНИМКИ)

Извозиха намерените пестициди в Чипровци и Якимово

Близо 10 тона излезли от употреба пестициди бяха извозени към съоръжения за крайно обезвреждане във Франция. Камионът със стари препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност отпътува от складовете в с. Бели Мел, община Чипровци и от с. Дългоделци, община Якимово.

Товаренето на пестицидите се извърши в присъствието на зам. областният управител Десислава Димитрова, служители на областна и общинска администрация, представители на РИОСВ Монтана, на ОДЗ – Монтана, на РД ПБЗН, Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и служители на избраната френска фирма, която ще подготви сортирането, преопаковането и извозването на пестицидите до инсинератор за унищожаване на опасни отпадъци във Франция.

Операцията по разчистване на старите пестициди започна по разпореждане на Върховна административна прокуратура. Във връзка с това министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за възлагане на проверка на обекти, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.