Нов бум на заразени с COVID-19 в дом за стари хора във Вълчедръм

Два нови случая на COVID-19 в монтанско

За 22.10.2020 г. на територията на област Монтана има установени 51 нови случая с потвърдена COVID-19 инфекция.

При извършено PCR изследване на всички потребители и персонал в Дом за хора със зрителни увреждания в гр. Вълчедръм са установени положителни резултати при 5 лица от персонала и 27 лица от домуващите.

От извършената проверка по епидемични показания в социалното заведение не се констатираха нарушения на противоепидимичния режим на работа.
На директора на социалното заведение са разпоредени следните противоепидемични мерки:
• Незабавна изолация на асимптомните лица с положителни проби от потребите на социални услуги в стаи по един или двама.
• Отделяне на потребителите с отрицателен резулат за COVID-19 на отделен етаж в социалното заведение.
• Недопускане смесването на неконтактни и контактни потребители в едно и също помещение.
• Осигуряване на отделен персонал за полагане на грижи за положителните и отрицателните лица от социалното заведение.
• Осигуряване на своевременна хоспитализация на лицата с клинични оплаквания и по лекарска преценка.
• Провеждането на крайна дезинфекция в социалното заведение от лицензирана фирма.
• Ежедневно проследяване и документиране на здравословното състояние на персонал и потребители по отношение на симптоми, характерни за COVID-19 и незабавно съобщаване в РЗИ – Монтана.
• Недопускане на външни лица на територията на социалното заведение.
• Стриктно придържане към противоепидемичния режим на работата в социалното заведение с постоянен контрол от управителя.
• Задължително използване на ЛПС (маска, шлем, еднократни престилки, калцуни, ръкавици) от персонала при обслужване на лицата положителни за COVID-19.

Към 23 октомври в Област Монтана общо диагностицираните лица са 449, излекуваните лица са 203, починалите лица са 16, а лицата поставени под домашна карантина – 509.

5 хоспитализирани лица (4 лица, хоспитализирани в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“, гр. Монтана – 2 жени и 2-ма мъже от община Монтана и община Вълчедръм и 1 лице, хоспитализирано в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом – жена от община Вълчедръм)
Лицата поставени под 14-дневна домашна изолация са 46, както следва:
14 лица от община Монтана (6 мъже и 8 жени);
28 лица от община Вълчедръм (9 мъже и 19 жени);
2 лица от община Чипровци (1 мъж и 1 жена);
1 лице от община Лом (1 мъж);
1 лице от община Вършец (1 мъж).

Към 23.10.2020 г. общо 230 лица са с активна COVID-19 инфекция в област Монтана, както следва:
• 29 хоспитализирани лица (7 лица в МБАЛ „Св. Н. Чудотворец“ гр. Лом, 21 лица в МБАЛ „Д-р Ст. Илиев“ гр. Монтана и 1 лице в УМБАЛ „Александровска“ гр. София).
• 201 лица диагностицирани на домашно лечение.

Разпределението на лицата с активна инфекция по общини е следното:
• Община Монтана – 140 случая;
• Община Лом – 12 случая;
• Община Берковица – 19 случая;
• Община Брусарци – 2 случая;
• Община Бойчиновци – 5 случая;
• Община Вършец – 5 случая;
• Община Вълчедръм – 41 случая;
• Община Чипровци – 5 случая;
• Община Якимово – 1 случай.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.