Община Чипровци въвежда специални мерки заради КОВИД-19

В Чипровци ще популяризират региона с велопоход

Във връзка с нарастващата заболеваемост в страната и отчитаните негативни тенденции по отношение на разпространението на КОВИД-19 на областно и на национално ниво, с цел овладяване развитието на епидемичната ситуация, и на основание чл. 63, ал. 7 във връзка с ал. 4 от Закона за здравето, Заповед № 275/30.10.2020 г. на Регионална здравна инспекция – Монтана, Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, СЕ З А Б Р А Н Я В А Т:

Посещенията на граждани в сградата на общинска администрация Чипровци, с изключение на Деловодството – Центъра за обслужване на граждани, първи етаж, стая 103.

Препоръчително е обаждането на следните телефонни номера: За данъчни, административни и финансови въпроси: 09554/2003; За въпроси от Устройство на територията: 09554/2914; Кмет /технически секретар: 09554/2828.

От ръководството на Общинска администрация Чипровци

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.