Екоинспекцията в Монтана обявява литературен конкурс

Екоинспекцията в Монтана обявява литературен конкурс

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана обявява конкурс за литературна творба на тема „Защитените територии – зелените тайни на Северозапада“.

От институцията канят за участие всички ученици от V до XII клас от училищата в териториалния обхват на област Монтана и област Видин.

Литературните творби трябва да отразяват красотата на природата на обявените защитени територии /резервати, защитени местности, природни паркове, природни забележителности/ разположени на територията на РИОСВ – Монтана.

Срокът за изпращане на творбите е до 04.12.2020 г. на електронната поща на РИОСВ – Монтана:

riosv_mont@net-surf.net

по пощата или чрез куриер на адрес:

гр. Монтана 3400

ул.“Юлиус Ирасек“ № 4, ет. 3, п.к. 55

РИОСВ – Монтана

Участниците в конкурса задължително да посочат: трите си имена, години, училище, клас, населено място, телефон за обратна връзка (може и на родител/настойник). На победителите ще бъдат връчени предметни награди с логото на „РИОСВ – Монтана“.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.