Иван Лазаров: Мисля, че оправдаваме даденото ни доверие

Иван Лазаров: Мисля, че оправдаваме даденото ни доверие

Едно интервю на Петя Генова по повод една година от началото на мандата на инж. Иван Лазаров.

П.Г. – Измина една година от началото на третия Ви мандат. Доверие, което е безпрецедентно за Вършец. Как оценявате изминалия едногодишен период?

И.Л. Много бързо измина тази една година. Освен обичайните предизвикателства – да отговорим на очакванията на хората и да изпълним обещанията си като екип, трябваше да се борим и с разпространяващата се вирусна пандемия. И все пак мисля, че успяхме да се справим, даже много добре.

П.Г. Голямо предизвикателство бе да отбележите празничните дни на Вършец в тази обстановка.

И.Л. Да, Ковид 19 преобърна нашите представи и ни предизвика да бъдем много изобретателни и отговорни, така че хем да има едно стойностно отбелязване на „Празника на курорта, минералната вода и Балкана“, хем да осигурим безопасност на хората в създалата се ситуация. Много се гордея, че успяхме и цял месец имахме чудесни събития – с романтичен привкус, бутикови и много емоционални. Направихме и тържествена сесия по повод 170 години курорт Вършец. Там представихме най-новия рекламен филм за нашия град. Той вече е разпространен в мрежата и се надявам нашите съграждани да са го гледали и харесали.

П. Г. Празничният месец е част и от политиката Ви за засилване на интереса на гостите към общината и увеличаване на туристическия поток. Каква е вашата оценка за изминалия туристически сезон?

И.Л. През туристически сезон 2020 г. ние насочихме усилията си към рекламиране на туристическите атракции, изработване на нови рекламни материали – флаери и сувенири, представяне на възможностите ни в медийна реклама и туристически списания. Туристическият информационен център поддържа и развива фейсбук страницата „Туризъм и СПА“ със статии и на английски език. Вече имаме и много хубаво приложение за мобилни устройства Visit Varshets, което не само информира туристите, но и дава възможност те директно да контактуват с туристическия бизнес – да си запазват места за настаняване, да задават въпроси. Направихме го по общ проект със сръбската община Сокобаня. През месец февруари представихме свой самостоятелен щанд на 37-то издание на Международна туристическа борса „Ваканция и СПА Експо 2020”. По проект със Сокобаня организирахме двудневен празник „Зима, звезди и вино“, като се опитваме по този начин да засилим интереса на туристите от сръбската община към нас. Нова придобивка са и десетте еднотипни базарни къщички, на чиято площ местни производители могат да предлагат своето производство. Поради възникналата ситуация, туристическият сезон във Вършец тази година малко се забави, но от средата на юли до средата на септември цялата настанителна база беше заета на 100%. Усилията ни по отношение на туризма се забелязват и от вън – на тържествената сесия по повод 170 години курорт Вършец, получихме специален плакет от Областна администрация Монтана за приноса ни към развитието на туризма в областта, а през септември Туристическият информационен център – Вършец бе отличен с грамота по случай Световния ден на туризма за „Устойчивост в работата за популяризиране на туризма в общината“. Туризмът си остава един от водещите приоритети на Общината и всичко, което правим – културни събития, инфраструктура, чистота, е с поглед към този наш приоритет.

П.Г. Казахте инфраструктура. Кои инфраструктурни проекти успяхте да реализирате през годината?

И.Л. И в това отношение свършихме доста неща. Завършени са няколко обекта. На първо място това е реконструкцията на водопроводна мрежа и възстановяването на улична настилка в града. Общата дължина на реконструираната водопроводна инфраструктура е 578,70 метра. Това са участъци по улиците „Бялата вода“, „23 септември“, „Аспарух“, „Хисаря“. Монтирани са пожарни хидранти, спирателни кранове, направени са сградни водопроводни отклонения до дворищната регулационна линия – общо 50. Реконструирахме и улиците след ремонтите на водопроводите. Положена е нова асфалтобетонова настилка и бетонови бордюри. Цялостна реконструкция на уличните платна е извършена на ул. „Бялата вода“, ул. „23 септември“ и ул. „Промишлена зона“. По ул. „Бялата вода“, ул. „23 септември“ и ул. „Хисаря“ са изградени нови тротоари с обща площ 1 628,51 квадратни метра. Общата дължина на реконструираната улична инфраструктура е 1 141,84 метра. Съществуващите дървета и зелени площи в обхвата на тротоарите са оградени с градински бордюри с обща дължина 312,95 м. Направено е отводняване на пътното платно. Коригирано е нивото на ревизионните шахти и дъждоприемните оттоци до нивото на новоположената асфалтобетонова настилка, изградени са нови 24 бр. дъждоприемни шахти. Монтирани са пътни знаци и е положена маркировка, определящи режима на движение и гарантиращи безопасността. С финансиране от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 напълно са реконструирани и улиците „Я. Сакъзов”, „Цар Симеон”, „Н. Вапцаров”, „В. Априлов”, „Липа” и „Н. Геров”. Рехабилитирани са ул. „Христо Ботев” и ул. „Първа”. Общата дължина на тези ремонти е 2 980 метра, а изградените нови тротоари са с площ 9 202 м2. Имаме и обекти, които са започнати през тази година. На първи октомври започна обновяване и модернизиране на основната сграда на общинската детска градина „Слънце“ и прилежащото дворно пространство. Открита е и строителна площадка за ремонт и обновяване на спортната инфраструктура в града. Предвижда се ремонт и обновяване на спортни площадки за волейбол и баскетбол, които се намират на територията на градския парк. Ремонтните дейности и по двата проекта трябва да приключат през пролетта на 2021 година. Усилено се работи и по изграждането на палеопарка с информационен център и експозиционна площ. Очакваме това да стане една от новите атракции както за местните хора, така и за привличане на туристи от България и чужбина. И макар че вече сме кандидатствали и спечелили през годините проекти по всички възможни мерки, не спираме да търсим възможности за привличане на финансиране – чрез постановления на Министерския съвет, от „Красива България“ и др. Надявам се, че следващият програмен период ще ни даде още нови възможности, а ние – сигурен съм, ще ги използваме по най-добрия начин.

П.Г. В тези тревожни времена и икономически предизвикателства, породени от кризата, успявате ли да бъдете и социален кмет?

И.Л. Да, така е – трудно е – икономиката се свива заради вируса, а нуждите на хората се увеличават – особено на хората с ниски доходи, на болните и самотните. Правим, каквото зависи от нас. Така например по мое предложение за периода на извънредно положение Общинският съвет гласува да освободим от заплащане на такси и наеми ползвателите на терени и обекти – общинска собственост, които временно са преустановили ползването им или дейността си. Осигурихме ново кухненско оборудване за Домашния социален патронаж, който обслужва града и селата в общината. Доставени са електрическа печка, миялна машина, електропарен казан и електрически фритюрник. Това е важно, защото патронажът обслужва повече от 200 човека. Тук се приготвя и храната по програмата „Топъл обяд“ на МТСП. Осигурихме гореща телефонна линия по време на извънредната ситуация, с която да подпомогнем възрастните, болни и самотно живеещи хора, които не могат да се справят сами. Възползваме се от програмите за временна заетост на трайно безработни. И в момента 81 човека от общината работят по такива програми. Много добре работим и с екипа на ЦОП- кв. „Раковица“ в Берковица, които обслужват и нашата община. Грижата тук е насочена към децата и техните семейства. Дори получихме награда от Държавната агенция за закрила на детето “Аз гарантирам щастливо детство“ за добрата ни съвместна работа. Работим добре и с пенсионерските клубове. Опитваме се да бъдем в подкрепа на училищата и нашите деца. Продължаваме да даваме едни от най-високите в областта еднократни помощи за новородено. Подпомагаме читалищата и спортните клубове. Подаваме ръка на болни наши съграждани с еднократна финансова помощ. Осъзнаваме, че социалните ангажименти са важна част от работата ни.

П.Г. Какво бихте казали на хората от общината за финал?

И.Л. На първо място искам да благодаря на всички служители от общинските институции за усърдието и компетентността. Защото без екипна работа, нещата не могат да се получат. На всички наши съграждани искам да кажа, че ще продължим да работим в пълна прозрачност и при спазване на правилата. Грижата за нашите деца, за възрастните, за икономическия просперитет на общината, за задържането на младите хора са основни наши задачи. Скъпи съграждани, бъдете здрави. Бъдете отговорни към здравето на близките си. Вярвам, че ще излезем и от сегашното изпитание – по-силни и по-мъдри.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.