Полицията излезе с препоръки за зимния сезон

Засилено полицейско присъствие по пътищата през уикенда

Полицията излезе с препоръки към всички шофьори за безопасно шофиране през зимния сезон. Вижте най-важното, с което всеки един на пътя трябва да се съобрази през студените месеци.

ИЗПРАВНОСТ НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 •  Спирачната система трябва да е изправна (чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат технически изправни);
 •  Фаровете, стоповете, габаритите, мигачите трябва да са чисти, видими, регулирани и в изправност (чл. 100, ал. 4, т. 2 от ЗДвП – Водачът на моторното превозно средство е длъжен да поддържа устройствата за осветяване и светлинна сигнализация при маневри чисти, видими, регулирани и в изправност);
 •  три- и четириколесното МПС трябва да е оборудвано с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител и светлоотразителна жилетка (чл. 139, ал. 2, т. 1 – 4 от ЗДвП).

Принудителни административни мерки:

Когато пътното превозно средство е технически неизправно,то временно се спира от движение до отстраняване на неизправността (чл. 171, т. 2, б. „а“ от ЗДвП).

Санкции:

При управление на технически неизправно ППС глобата е:

50 лв. – при констатирани незначителни неизправности;

200 лв. – при констатирани значителни неизправности;

500 лв. – при констатирани опасни неизправности (Чл. 179, ал. 6 от ЗДвП, нова, ДВ, бр. 2 от 2018 г., в сила от 20.05.2018 г.).

Отнасят се за НЕИЗПРАВНИ:

 •  Спирачна система;
 •  Фарове, стопове, габарити, мигачи;
 •  Липса на обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка.

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

 •  Поддържай стъклата и огледалата чисти (чл. 100, ал. 4, т. 3 от ЗДвП).
 •  Провери изправността на чистачките и стъклопочистващата система и подмени перата. Вече падат мъгли и слани, валят дъждове и пада сняг;
 •  Провери работи ли парното;
 •  Напълни резервоарчето с незамръзваща течност за чистачки;
 •  Смени водата с антифриз.
 •  Поддържай табелите с регистрационния номер чисти и не допускай поставянето върху тях на никакви предмети, материали и вещества (чл. 100, ал. 4, т. 1 от ЗДвП).

Глобата за техническа неизправност е:

1. петдесет лева за незначителни неизправности;

2. двеста лева за значителни неизправности;

3. петстотин лева за опасни неизправности (чл. 179, ал. 6 от ЗДвП).

Отнася се за:

 •  Изправността на чистачките;
 •  Изправността на инсталациите в автомобила и
 •  други технически неизправности.

При управление на превозно средство с нечетлив или закрит по какъвто и да е начин регистрационен номер, включително и в нарушение на чл. 100, ал. 4, т. 1, глобата е 50 лв. (Чл. 183, ал. 4, т. 11).

Отнася се за:

 •  Нечетлив или закрит регистрационен номер на МПС;
 •  Регистрационен номер, върху който са поставени предмети, материали и вещества;
 •  Замърсен регистрационен номер на МПС.

В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).

Отнася се за:

 •  Мръсни стъкла и огледала.

СЪСТОЯНИЕ НА ГУМИТЕ

 •  Гумите трябва да са зимни или с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март) (чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП – Движещите се по пътя пътни превозни средства трябва да бъдат с гуми, предназначени за зимни условия, или с гуми с дълбочина на протектора не по-малка или равна на 4 мм през периода от 15 ноември до 1 март);
 •  Движението с пътно превозно средство с разкъсани гуми е забранено;
 •  Гумите с шипове са забранени (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП);
 •  Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това (чл. 9, ал. 1 от ЗДвП).

Чл. 9, ал. 1 от ЗДвП – По пътищата, отворени за обществено ползване, е забранено движението на самобалансиращи се превозни средства, верижни машини и използването на гуми с шипове. Движение на пътни превозни средства с вериги за сняг е разрешено само когато пътните условия изискват това.

При управление на моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4 от ЗДвП глобата е 50 лв. (чл. 183, ал. 4, т. 5 от ЗДвП – Наказва се с глоба 50 лв. водач, който управлява моторно превозно средство с износени или разкъсани гуми или в нарушение на чл. 139, ал. 1, т. 4).

Отнася се за управление на МПС с:

 •  износени или разкъсани гуми.
 •  гуми, които не са предназначени за зимни условия, или са с дълбочина на протектора по-малка от 4 мм (в периода 15 ноември – 1 март);

В останалите случаи глобата е 20 лв. (чл. 185 от ЗДвП).

Отнася се за:

 •  Управление на МПС с шипове;
 •  Неправилно използване на вериги за сняг.

ПОМИСЛИ ЗА СИГУРНОСТТА

 •  Поставяй обезопасителния колан/каска;
 •  Не потегляй, докато пътниците не са поставили коланите/каската си (чл. 137а, ал. 1 от ЗДвП);
 • Пътуващите в превозните средства от категории M2* и M3* се уведомяват за задължението да поставят обезопасителен колан, когато са седнали и когато превозното средство е в движение, по един от следните начини:

1. от водача;

2. от придружителя или от лицето, посочено като ръководител на групата;

3. чрез аудио-визуални средства;

4. с табели и/или пиктограма, поставени на видно място над всяко място за сядане. (чл. 137д, ал. 2 от ЗДвП);

 •  Постави в багажника вериги за сняг, въже за теглене, лопатка;
 •  Постави в автомобила подръчни инструменти.
 •  Не подценявай образувалите се локви – под тях се крие дупка или аквапланинг;
 •  При попадане в аквапланинг не натискай спирачката, отнеми газта и задръж здраво волана, не променяй посоката на движение;

Задължително съдържание на аптечката в автомобила:

 •   Еластична лента за кръвоспиране (по Есмарх – 5 см/1 м) – 1бр.
 •   Марлен бинт – 5 см /5 м – 2 бр.
 •   Марлен бинт – 8 см /5 м – 2 бр.
 •   Марлен бинт – 10 см /5 м – 2 бр.
 •   Пакет медицински памук – 25 г – 1 бр.
 •   Стерилни превръзки за повърхностни рани – 10 см/10 см – 4 бр.
 •   Стерилни превръзки за повърхностни рани – 40 см/60 см – 1 бр.
 •   Пластир за рани – 3 см/6 см х 4 бр. – 2 опаковки
 •   Адхезивен пластир за прикрепване на превръзка – 2,5 см/2,5 м –1 бр.
 •   Триъгълна кърпа – 96 см/96 см/136 см – 2 бр.
 •   Стерилни полиетиленови ръкавици голям размер – 2 чифта
 •   Разтвор на водна основа, подходящ за дезинфекция на ръце и раневи повърхности – 200 мл
 •   Безопасни игли – 6 бр.
 •   Ножици с тъпи върхове – 1 бр.
 •   Уред за обдишване – 1бр.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.