Нова заповед за учениците в област Монтана

На Областния медицински съвет на област Монтанаот 20.11.2020 г. се взе следното решение:

Нова заповед за учениците в област Монтана

Във връзка с епидемиологичната обстановка в област Монтана свързана с разпространението на COVID-19 и предложение от Началника на РУО Монтана, на заседание от 20.11.2020 г., Областният медицински съвет на област Монтана взе следното Р Е Ш Е Н И Е:

I. Разрешава обучението на учениците от 23.11.2020 г. до 23.12.2020 г. да се осъществява по предложените от Началника на РУО Монтана графици, а именно:

1.Обучението на учениците в: ФСПГ „В. Левски“ – Монтана (гимназиален етап)ПГЛП – Монтана (гимназиален етап)ПГТЕ „Хр. Ботев“ – Монтана (гимназиален етап)ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – Монтана (гимназиален етап)ПГ „Н. Геров“ – Лом (гимназиален етап)ПГПТ – Лом (гимназиален етап)ПГ „ Д-р Иван Панов“ – Берковица (гимназиален етап)ЛПГ – Берковица (гимназиален етап)VI СУ „Отец Паисий“ – Монтана (прогимназиален и гимназиален етап)СУ „Иван Вазов“ – Вършец (прогимназиален и гимназиален етап)СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Лехчево (прогимназиален)Обединено училище „Хр. Ботев“ – с. Д. Цибър (прогимназиален и гимназиален етап)да се осъществява по следния график:

• 23.11 – 4.12.2020 г. – обучение от разстояние в електронна среда

• 07.12 – 18.12.2020 г. – присъствено обучение

• 21.12 – 23.12.2020 г. – обучение от разстояние в електронна среда.

2. Обучението на учениците в I ОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Берковица

• 23.11 – 4.12.2020 г. – I, III, IVб, V, VI, VII клас – присъствено обучение, II и IVа клас – обучение от разстояние в електронна среда

• 07.12 – 23.12.2020 г. – V, VI, VII клас – обучение от разстояние в електронна среда, I, II, III и IV а, б – присъствено обучение.

3.Обучението на учениците в ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ – Монтана (в прогимназиален и гимназиален етап) да се осъществява по следния график (редуване на присъствено и онлайн обучение на учениците по випуски):

• 23.11.2020 – 27.11.2020 г. и 07.12.2020 – 11.12.2020 г. – VIII, IX, XII клас (10 паралелки) – присъствено обучение, учениците V, VI, VII, X, XI клас – (11 паралелки) – са в обучение от разстояние в електронна среда

• 30.11.2020 – 04.12.2020 г. и 14.12.2020 – 18.12.2020 г. – V, VI, VII, X, XI клас (11 паралелки) – присъствено обучение, учениците VIII, IX, XII клас – (10 паралелки) – са в обучение от разстояние в електронна среда

• 21.12.2020 – 23.12.2020 г.– всички класове се обучават в електронна среда.

4.Обучението на учениците в ПГПЧЕ „П. Богдан“ – Монтана (в прогимназиален и гимназиален етап) да се осъществява по следния график (редуване на присъствено и онлайн обучение на учениците по випуски):

• 23.11.2020 – 27.11.2020 г. – VIII, X, XII клас – присъствено обучение, IX и XI клас – в обучение от разстояние в електронна среда

• 30.11.2020 – 04.12.2020 г. – VIIIа, VIIIв, IX и XI клас – присъствено обучение, VIIIб, X, XII клас – в обучение от разстояние в електронна среда

• 07.12.2020 – 11.12.2020 г. – VIII, X, XII клас – присъствено обучение, IX и XI клас – в обучение от разстояние в електронна среда

• 14.12.2020 – 18.12.2020 г. – VIIIа, VIIIв, IX и XI – присъствено обучение, VIIIб, X и XII клас – в обучение от разстояние в електронна среда.

• 21.12.2020 – 23.12.2020 г.– всички класове се обучават в електронна среда.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.