Берковският съд остана без съдии заради коронавируса

Съдът осъди НАП да върне на община Чипровци 111 000 лева от европроект

Районен съд – Берковица  остана без действащи съдии поради карантина заради заболяване от Ковид – 19. Със  заповед на  Председателя на Окръжен съд /ОС/ – Монтана Миглена Бранкова за обезпечаване работата на съда в Берковица е командирован съдия от Окръжен съд.

Двамата единствени действащи съдии в съда в Берковица  – Председателят на РС Юлита Георгиева и съдия Елеонора  Филипова, отсъстват от работа от началото на тази седмица заради карантина по повод заболяване от Ковид -19.  Третата съдийска бройка в РС – Берковица  все още не е заета въпреки решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за назначаване на съдия след проведен външен конкурс през 2020 г.  

След като бе уведомена за критичната ситуация И. Ф. Административен ръководител -Председател на ОС – Монтана Милена  Бранкова командирова на свободното съдийско място в Берковица съдията от ОС – Монтана Аделина Тушева. Съдия Тушева е с дългогодишен съдийски стаж и опит, много добра атестация, ранг „съдия във ВКС и ВАС“ и проявява висок професионализъм, отлична организация и експедитивност в работата си. Тя е работила в РС- Берковица преди повишението й като съдия в ОС – Монтана и много добре познава спецификата на Районния съд, са казва в заповедта на Председателя на ОС. 

Срокът на командироване на съдия А. Тушева в РС- Берковица ще продължи да завръщането на работа на съдия Георгиева и съдия Филипова или до встъпване в длъжност на новоназначения от ВСС съдия от проведения през 2020 г. външен конкурс, но не повече от 3 месеца.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.