МВР Монтана отчита намаление на криминалната престъпност

Две фамилии се биха в Берковица, пострада полицай

През ноември 2020 г. в поделенията на ОД МВР Монтана са регистрирани 226 преписки, при 253 преписки за същия период на предходната година. Общият брой на регистрираните криминални престъпления през месеца е 93, при 148 за месец ноември 2019 г.- цифрите сочат намаление от 37 %.

Разкриваемостта на криминалните престъпления през месеца  е около 39,78 %, спрямо 22,30 %  за ноември 2019 г. – съгласно така отчетените данни се регистрира ръст от около 15.48 % . Престъпления против собствеността -намаление с около 52 %, в сравнение с месец ноември 2019 г.

Регистрираните за ноември 2020 г. са 24, при 50 за същия месец на 2019 г. 

  • Престъпленията против личността бележат също намаление с около 11 %. Регистрираните за месец ноември 2020 г. са 8 престъпления, при 9 през 2019г. 
  • Грабежи – 1 регистриран грабеж за ноември 2020 г., при липса на такъв за ноември 2019 г.
  • Кражби  – намаление с около 65%. Регистрирани за ноември 2020 г. са 15, срещу 43 за ноември 2019 г.
  • Измами – 1 измама за месец ноември 2020 г., при 3 за месец ноември 2019 г.                         
  • Умишлени убийства – през ноември 2020 г. не е регистрирано умишлено убийство, при липса на такова за същия период на 2019 г.
  • Посегателства спрямо МПС – не са регистрирани за ноември от този престъпления, при 1 за месец ноември  на 2019 г. 
  • Палежи – 5 регистрирани за ноември 2020 г. срещу 7 регистрирани за месец ноември 2019 г.
  • Наркотици – регистрирани за месец ноември 2020 г. са 2 престъпления, срещу 9 за ноември 2019 г.

Данните на полицейската статистика показват спад в броя на регистрираните престъпления на територията на РУ Монтана с 46 %, РУ Лом – 34% , РУ Берковица – 16% и  Вършец – 25%. През месеца са проведени 40 специализирани полицейски операции за противодействие на конвенционалната престъпност, при които са посетени 96 сигнала. Издадени са 86 предупредителни протокола по чл. 64 и чл. 65 от ЗМВР. Извършени са проверки на 960 МПС, 1 320 лица и 294 обекта. Съставени са 135 акта за установени административни нарушения и 123 глоби с фиш по ЗДВП.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.