Подпомагат с безвъзмездно бизнеса в граничните области на България и Сърбия от 2021 г.

Златни кюлчета и голяма сума пари откраднаха от апартамент в Берковица

Микро, малките и средни предприятия в пограничните общини на България и Сърбия ще имат достъп до безвъзмездно европейско финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройство съвместна трансгранична програма в програмния период 2021-2027 г. Общата сума ще стане ясна след одобряване на бюджета на програмата от ЕК, като помощта за бизнеса ще обхване 15 % от общия ресурс.

Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, ваучерни схеми и други инструменти, като проектите ще се изпълняват по опростени административни процедури. Очаква се мярката да има изключително положителен ефект за икономическата активност и обмен в региона и да подкрепи създаването и запазването на работни места. Решението бе одобрено в рамките на заседание на съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021-2027 г.

Другият стратегически проект предвижда преоборудване с модерна техника и защитни средства на структурите на МВР и мащабна кампания за подготовка на населението за реакция при природни бедствия, включително доброволчески организации, бизнеси, студенти и ученици и други групи. Ще се разшири съществуващото сътрудничество между двете страни чрез разработване на съвместни политики, протоколи, процедури и подходи за предотвратяване на риска и бързо реагиране при потенциални извънредни ситуации като пожари, наводнения и други природни бедствия и извънредни ситуации.  

В рамките на заседанието на съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество за периода 2014-2020 г. стана ясно, че тя се изпълнява успешно. Към днешна дата е договорен 100% от бюджета от  68 млн. лв. Към бенефициентите са разплатени почти 40 млн. лв., което е почти 60% от него.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.