Внимавайте с пиротехническите изделия в навечерието на Нова година!

Внимавайте с пиротехническите изделия в навечерието на Нова година!

В навечерието на Нова година се увеличава желанието за употреба пиротехнически изделия като пиратки, бомбички, фойерверки и др.

Гражданите трябва да знаят, че употребата им не е съвсем безопасна. Когато се употребяват в нарушение на инструкциите, приложени към тях, могат да предизвикат различни наранявания. Пиротехнически изделия не са невинна играчка и съгласно Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия са поставени под разрешителен режим, контролиран от органите на МВР.

КОЙ И КАК ИМА ПРАВО ДА ТЪРГУВА С УВЕСЕЛИТЕЛНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ:
Търговията с пиротехнически изделия се извършва от търговци по смисъла на търговския закон въз основа на издадени разрешения от Главна Дирекция „Национална Полиция” гр. София. Търговците трябва да разполагат със специално проектирани, изградени и узаконени за този вид изделия складове и магазини. Абсолютно е забранено по смисъла на Закона, търговията с тези изделия да се извършва на открито – по базари, сергии и павилиони. Те се излагат за продажба на закрити лавици или под стъклен похлупак, в количества, необходими само за непосредствена продажба. Изделията следва да се съхраняват и продават само в оригиналната заводска опаковка и да бъдат придружени с инструкция за употреба на български език. Не се допуска продажбата на пиротехнически изделия – видимо повредени, с разкъсана най – малка стандартна производствена опаковка, фитили и др.

Забранява се продажбата на фойерверки:
от категория F1 на лица под 12 години – фойерверки, при използването на които съществува много ниска степен на опасност и които могат да се употребяват в жилищни сгради /бенгалски огън, римски свещи/.
от категория F2 – на лица под 16 години – фойерверки, при използването на които съществува ниска степен на опасност и които са предназначени за употреба на открито в обособени пространства / това са т. нар. “пиратки”/
от категория F3 – на лица под 18 години – фойерверки, при използването, на които съществува средно голяма степен на опасност и са предназначени за употреба в обширни открити пространства / пиробатерии, ракети и др./
категория F4 – фойерверки, при използването, на които съществува висока степен на опасност, предназначени за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи/ известни като фойерверки за професионална употреба/.

Търговците, извършващи търговия на пиротехнически изделия в нарушение на изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия, се санкционират въз основа на чл. 175, ал. 1 от същия закон, като им се налага глоба в размер 1000 лв, и/или имуществена санкция 5000 лв.

КАК ТРЯБВА ДА СЕ УПОТРЕБЯВАТ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ С УВЕСЕЛИТЕЛНА ЦЕЛ?
Пиротехническите изделия се използват след запознаване с инструкциите на производителя за безопасна употреба, които са задължителни за спазване.

Съгласно чл. 60 ал.1, т. 6 Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия е забранена употребата на пиротехнически изделия в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, както и в районите на здравни и лечебни заведения, учебни заведения, социални домове, молитвени домове, храмове и манастири и употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в закрити помещения.
На нарушителите ще бъдат налагани глоби от 500 до 2500 лв. съгласно чл. 185, ал.1 от Закона за оръжията, боеприпасите взривните вещества и пиротехническите изделия.

Ако все пак решите да използвате в Новогодишната нощ пиротехнически изделия, Ви съветваме:
• закупете ги Вие, съхранявайте ги грижливо до празничната вечер и внимавайте да не попадат в ръцете на Вашите непълнолетни деца.
• Споделете това удоволствие с децата си, но не им разрешавайте сами да ги употребяват.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.