Поздрав на кмета на община Вършец по повод Богоявление

Поздрав на кемта на община Вършец по повод Богоявление

Уважаеми жители на община Вършец,

С радост Ви честитя днешния голям християнски празник – Богоявление. На този ден православната църква празнува кръщението във вода на Спасителя от св. Йоан Предтеча. На този ден Бог разкрива Трите Си Лица – Бог Отец, Бог Син – Иисус Христос и Дух Свети.

Затова и този празник още се нарича Просвещение, защото Бог ни показва единосъщната и неразделна Троица. Много символика има в този ден, свързан с чистотата, просветлението, осиновяването на всеки от нас от Бог чрез кръщението.

Все неща, които трябва да ни държат ежедневно в здравите морални устои на вярата ни. Да сме добри, милосърдни, почтени, трудолюбиви, обичливи.

Желая Ви всичко това! На имениците пожелавам здраве, радост и успехи!

Честит празник!

Инж. Иван Лазаров,Кмет на Община Вършец