Празнуваме Ивановден

Празнуваме Ивановден

Българската православна църква почита днес паметта на Свети Йоан Кръстител – последният старозаветен пророк, който кръщава Иисус Христос в река Йордан. Празникът е наричан от народа Ивановден. 

Свети Йоан Кръстител е назоваван още Предтеча, защото предрича идването на Божият син на земята и подготвя пътя му с проповедите си, обясни свещеник Илия Симеонов.

„Свети Йоан се нарича кръстител, защото кръстил Иисус Христос в река Йордан. Той бил 6 месеца по-голям от него, когато жестокият цар Ирод наредил да бъдат избити всички деца до 2-годишна възраст.

Майка му Елизавета избягала с него и го скрила в една пещера в пустинята. Тя била възрастна и починала. Ангел Господен се грижел за Свети Йоан. Когато пораснал и излязъл на брега на реката и започнал да учи хората да се обичат.

Тези, които сторили много грехове, той посъветвал да се разкаят и да не ги повтарят. Много хора идвали да го слушат и променяли живота си. Първите му думи били: „Покайте се!“. Той обяснявал, че ще дойде самият Бог Христос да ги спаси от греха, но те трябва да очистят сърцата си от греха.

След като кръстил Христос, Свети Йоан пак продължавал да поучава хората. Смело изобличавал грешниците, но това преавел за да им помогне да се осъзнаят. Вярващите го почитат в деня на неговият празник, за смелите му проповеди и мъченическа смърт.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.