В Монтана планират повече пари за бюджета тази година

Проекто-бюджетът на Монтана за 2021 година достигна 59 милиона лева

В Монтана планират повече пари за бюджета тази година

Кметът на Монтана Златко Живков представи на публично обсъждане основните параметри на проекто – бюджета на общината за 2021 година. Планираните приходи и разходи в него са в размер на близо 59 милиона лева, което е със 7,6 милиона лева повече отколкото миналата година. Това е  най-високата бюджетна рамка на Монтана досега и е третата с нарастване от над 7 милиона за година. С такова увеличение са планирани бюджетите през 2020 и 2018 година.

Допълнително по оперативни програми на Европейския съюз общината ще работи по 21 проекта на стойност 11,3 милиона лева.

„Изпълнението на бюджет 2021 ще бъде предизвикателство в този труден за прогнозиране период, в които трябва да преодолеем разпространението на COVID 19 и последствията за всички”, заяви Живков.

Инвестициите за този период ще бъдат от различни източници – местни, държавни, европейски и са на обща стойност  19 милиона лева.

 Най-големият инфраструктурен проект ще бъде реконструкцията на площад Жеравица, за които с решение на правителството бяха отпуснати 5 милиона лева в края на миналата година. 

Сред големите инвестиции, които са планирани по европейски проекти са реставрацията на знаковата за Монтана сценична зала на читалище „Разум”, изграждане на младежки център и изпълнението на необходимите мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух.

Важен приоритет остава възстановяването и развитието на инфраструктурата  в селата. През тази година в 23- те села на община Монтана са инвестирани 1,5 милиона лева. Очакванията са  през 2021 година средствата да бъдат увеличени.

През 2021 година в бюджета са планирани повече средства за стипендии на талантливи деца, студенти по медицина и педагогика, за пенсионери, за клубове на хора в неравностойно положение, за новородени, за млади семейства,  за предприемачи и за местни инициативи.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.