Домуващите в Говежда ще бъдат преместени в Стара Загора

Говежда

Хората, които в момента живеят в Дома за пълнолетни лица е психични разстройства в с. Говежда, община Георги Дамяново, ще бъдат преместени в Стара Загора.

Министерският съвет отпусна 516 855 лв. за финансиране на шест нови социални услуги за резидентна грижа за хора с психични разстройства и умствена изостаналост.

Със средствата ще се обезпечи дейността на два центъра за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в община Стара Загора, един център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства в община Алфатар, един център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост в община Гоце Делчев и два центъра за настаняване от семеен тип за лица е умствена изостаналост в община Симитли.

Домовете в Георги Дамяново и Куделин предстои да бъдат закрити поради лошото качество на предлаганата от тях грижа.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.