Планирани прекъсвания в област Монтана за периода 08-12.02.2021 г.

ЧЕЗ: Планирани прекъсвания на тока

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.   Компанията всекидневно извършва дейности,   свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла,   подмяна на електромери,   ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,   присъединяване на клиенти,   кастрене,   профилактика на трафопостове и други.  

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 08 – 12 февруари  2021 г.,   включително:

Община Берковица  

На 08.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 13:31 – 16:30 ч.    ; 15:30 – 16:30 ч.    / –  Пърличево:   9-Ти Септември  1, 5, 3, 6, 10,  Ал Стамболийски  26, 29,  Бор  3, 1, 7, 5,  Васил Левски  16, 9, 6, 1, 7, 14, 18,  Витоша  8, 11 А, 15, 14, 7, 10, 12,  Г Димитров  9, 6, 7, 3 А, 2, 4, 5, 10, 11, 6 А, 3,  Гробарска  1, 3, 7, 5,  Димитър Благоев  4, 1 А, 3, 1,  Дружба  2,  Замфир Попов  13, 14, 12, 7, 11, 10, 9, 10 А, 6, 4, 8, 18,  Иван Вазов  5, 10 А, 7, 9, 5 А, 10,  Любен Каравелов  5, 3, 1,  Македония  39, 46, 41, 35, 44,  Морава  7,  Пирин  2, 5, 7, 4,  Раковски  2, 1,  Рила  1, 3, 1 А,  Средец  2,  Стефан Караджа  2,  Странджа  2, 4, 10, 9,  Хаджи Димитър  3, 2,  Христо Ботев  9, 11, 12, 10, 8, 7, 1, 13, 3 А, 4, 11 А, 2, 6, 5, 3,  Явор  17, 16

На 08.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:30 – 16:30 ч.    / –  Слатина,  Общ. Берковица:   Васил Левски  23, 14, 13, 17, 22, 9, 1, 12, 18, 5, 20, 16, 15, 4, 6, 3, 21, 2, 7, 19, 26, 27, 26,  Георги Димитров  23, 43, 55, 17, 28, 30, 22, 38, 47, 27, 18, 57, 4, 26, 10, 53, 20, 37, 25, 24, 41, 29, 19, 61, 16, 34, 63, 45, 1, 15, 3, 12, 49, 6, 51, 8, 39, 21, 73, 71, 70, 40, 69, 68, 64, 97, 85, 54, 48, 63, 81, 38, 80, 75, 52, 44, 62, 58, 91, 79, 56, 50, 72, 77, 60, 46, 89, 99, 42,  Девети Септември  19, 18, 12, 22, 3, 26, 4, 17, 6, 15, 2, 9, 5, 8, 7, 11, 10, 13, 1, 20, 25, 23, 27, 29,  Димитър Благоев  5, 14, 32, 12, 18, 1, 2, 20, 26, 8, 3, 24, 10, 9, 22, 13, 16, 30, 6, 19, 10, 32, 36, 34, 17,  Иван Вазов  3, 10, 8, 7, 5, 1, 4, 9, 2,  Местност Стопански Двор  Сп.Кран,  Н. Й. Вапцаров  6, 7, 2, 10, 4, 3, 8, 11, 9, 12,  Христо Ботев  15, 10, 13, 17, 35, 26, 24, 29, 31, 23, 5, 2, 1, 27, 7, 25, 14, 4, 19, 11, 30, 3, 34

На 08.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:30 – 16:30 ч.    / –  Цветкова Бара:   002004  ,  Главна  23, 13, 7, 21, 31, 6, 5, 14, 18, 16, 33, 45, 28, 11, 25, 34, 9, 27, 10, 4, 12, 1, 20, 8, 26, 49, 3, 47, 37, 19, 50,  Гороница  26, 20, 7, 10, 3, 5, 22, 24, 8, 4, 18, 1, 14, 16, 12, 2,  Извън Регулация  Клисурски Манастир,  Черемошница  6, 3, 8, 1, 4, 10, 2

На 08.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:30 – 16:30 ч.    / –  Ягодово,  Общ. Берковица:   015014  ,  87237, 22, 37  ,  Александър Стамболийски  19, 7, 15, 13, 3, 17, 23, 1, 9,  Васил Левски  66, 23, 34, 16, 1, 55, 3, 5, 72, 60, 25, 49, 56, 68, 59, 48, 29, 38, 40, 9, 57, 14, 12, 37, 44, 22, 17, 75, 2, 46, 62, 51, 45, 36, 82, 7, 73, 21, 70, 6, 28, 41, 11, 64, 77, 35, 53, 61, 26, 31, 74, 4, 52, 10, 18, 19, 65, 63, 58, 8, 30, 32, 78, 39, 43, 15, 24, 84, 47,  Вречна  4, 2, 19,  Георги Димитров  4, 6, 10, 7, 1, 5, 2,  Георги Трайков  2, 16, 10, 18, 15, 12, 22, 26, 4, 23, 36, 32, 5, 11, 9, 6, 1, 3, 7, 28, 24, 25, 21, 14, 27, 17, 20, 8, 30, 13,  Дълбоки Дол  11, 9, 6, 7, 1, 10, 8, 4, 5, 2,  Еделвайс  3, 1,  Карян  5, 7, 3, 1, 9,  Малка Река  7, 5, 9, 1, 3,  Марков Кладенец  4, 5, 8, 7, 2, 6, 1, 3, 10,  Разсланица  3, 6, 2, 4,  Синчец  11, 3, 2, 8, 7, 1, 9, 4, 6,  Среченска Бара  1, 17, 4, 9, 2, 3, 10, 13, 11, 15, 7, 5,  УПИ  VIII,  Кв.19  ,  Христо Ботев  11, 4, 16, 12, 29, 15, 23, 5, 9, 1, 7, 13, 19, 8, 21, 3, 2, 10, 17,  Ягода  6, 16, 4, 2, 11, 1, 3, 18

Община Вълчедръм  

На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    / –  Бъзовец,  Общ. Вълчедръм:   Местност Ткзс  Пс

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    / –  Вълчедръм:   22-Ти Септември /23-Ти/  11, 12, 32, 31, 26, 18, 33, 29, 19, 30, 13, 15, 20,  Адалберт Антонов  15,  Александър Стамболийски  6, 8, 2, 15, 3, 10, 1, 4,  Антон Страшимиров  2, 1,  Армалуй  17, 7, 15,  Бачо Киро  1, Уо, 2, 4,  Васил Левски  42, 34, 9, 32, 36, 38, 40, 7,  Извън Населеното Място  ,  Капитан Савойски  35,  Освобождение /Ленин/  52, 47, 37, 54, 28, 34, 26, 40, 50, 51, 55, 44, 32, 30, 43, 42, 46, 48, 36, 49, 38, 35, 9, 39, 45, 53,  Стоян Заимов /С.Русев/  6, 10, 1, 24, 21, 15, 8, 4, 13, 12, 14, 22, 5, 3, 9, 7, 16, 18, 19,  Хъшове  4, 2, 1, 8, 7, 6, 3, 5

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    / –  Вълчедръм:   Ангел Кънчев  5, 2, 7, 6, 3,  Ахелой  2, 12, 6, 1, 3, 10,  Балатон  38, 61, 36,  България /Г. Димитров/  108, 105, 109, 126, 106, 73, 110, 120, 96, 118, 132, 103, 119а, 99 Сладкарница, 111, 114, 88, 101, 115, 130, 112, 122, 116, 99, 107,  Верила  19,  Витоша  6, 1, 4, 2, 3,  Изгрев /М.Гвардия/  4, 1, 8, 5, 3, 2, 7,  Капитан Савойски  5,  Кирил Марков  1, 9, 6, 2, 18, 8, 4, 3, 11, 10, 12,  Климент Охридски  6, 1, 3, 10, 8, 12, 4, 2,  Освобождение /Ленин/  11, 1, 10, 15, 4, 7, 8, 2, 6, 12, 3, 13, 9,  Отец Пайсий  62, 46, 49, 45, 68, 78, 72, 66, 76, 47, 39, 74, 70,  Христо Ботев  29, 10, 16, 2, 25, 15, 14, 18, 20, 28, 32, 27, 39, 35, 19, 17, 21, 33, 24,  Христо Давидов  27, 24, 26, 34, 21, 28, 22, 30, 18, 15, 25, 29, 17, 32,  Шейново  5, 2, 7, 3, 1,  Шипка  4, 5, 3, 8, 10, 12, 1, 9, 2,  Ъгълъ На Хр. Ботев И Ул. Отец Паисий

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    / –  Долни Цибър:   56002  ,  Ix Кв.10  ,  Втора  9, 1, 38, 11, 12, 42, 8, 26, 40, 28, 24, 15, 16, 6, 34, 21, 36, 3,  Двадесет И Първа  4, 2, 8,  Двадесет И Четвърта  20, 7, 10, 2, 6, 14, 16, 18, 1, 4, 9, 5,  Двадесет И Шеста  7, 15, 5, 4, 2, 10, 11, 8, 6, 1, 10а, 3,  Девета  1, 3,  Десета  4, 12, 3, 10, 2, 6, 8,  Единадесета  2, 4, 8, 1, 11, 10, 5, 9, 13, 3, 6, 7, 15,  Осемнадесета  1,  Осма  28, 11, 7, 14, 3, 16, 12, 2, 22, 5, 1, 6, 9, 10,  Първа  6, 44, 40, 31, 12, 69, 36, 5, 33, 22, 42, 61, 65, 56, 55, 3, 67, 52, 60, 57, 8, 9, 28, 47, 2, 45, 19, 34, 37, 38, 64, 18, 10, 54, 16, 23, 49, 11, 35, 15, 13, 68, 4, 46, 51, 17, 14, 30, 70, 50, 25, 21, 27, 41, 24,  Седма  3, 1, 5, 2, 6, 4,  Трета  2, 4,  Четвърта  3, 12, 8, 24, 21, 26, 14, 15, 10, 19, 11, 22, 16, 17,  Шеста  1, 15, 9

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    / –  Долни Цибър:   Втора  6, 13,  Двадесет И Втора  2, 1, 3,  Двадесет И Пета  4, 5, 3, 2, 7, 1, 6,  Двадесет И Първа  8,  Двадесет И Трета  3, 1,  Пета  6,  Първа  5, 7,  Тринадесета  6,  Четвърта  9,  Шеста  7, 15, 2, 3, 9, 1, 6, 11, 5, 13,    1

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 09.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    / –  Разград,  Общ. Вълчедръм:   Двадесет  4, 15, 11, 12, 18, 8, 9, 10, 16, 14, 13,  Десета  18, 14, 4, 2,  Осемнадесет  1,  Осма  3,  Петдесет  9,  Петдесет И Две  17, 12, 6, 11, 7,  Петдесет И Две-А  10,  Петдесет И Осем  17,  Петдесет И Пет  3, 2, 4,  Петдесет И Четири  11, 14,  Петнадесет  12, 6, 14, 8, 7а, 10, 4, 5,  Първа  13, 2, 81, 61, 76, 72, 80, 77, 55, 52, 89, 56, 70, 67, 83, 54, 92, 64, 59, 101, 82а, 79, 62, 60, 57, 103, 93, 91, 35, 69, 71, 66, 87, 85, 110, 74,  Седемнадесет  4,  Четиридесет И Седем  2, 3,  Шеста  1,  Шестдесет  6, 2, 3, 4,  Шестдесет И Девет  5, 9, 4, 7,  Шестдесет И Осем  9, 4, 7, 1, 3, 5,  Шестдесет И Седем  13, 11, 6, 9, 3, 1,  Шестдесет И Четири  18, 16, 1, 3,  Шестдесет И Шест  3, 2, 1, 13, 6, 11, 7, 4,  Шестнадесет  5, 9, 3, 10, 6, 2, 1, 8

На 11.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    / –  Септемврийци,  Общ. Вълчедръм:   Александър Стамболийски  67, 65, 55, 66, 50, 20, 59, 34, 40, 31, 24, 30, 48, 64, 51, 63, 22, 52, 35, 38, 36, 43, 54, 37, 49, 32, 57, 44, 41, 42, 56, 61, 18, 58,  Бенковски  3, 2, 5, 1, 4, 7,  Гео Милев  2,  Гробарска  5, 2, 8, 3, 7, 1, 4,  Добруджа(Г-Л Заимов)  9, 6, 2,  Дунав  20,  Любен Каравелов  3, 1,  Мизия(Зоя)  11, 2, 6, 5, 4, 16, 1, 12, 13, 14, 10, 3, 8,  Морава(Д.Благоев)  71, 20, 85, 97, 69, 16, 75, 81, 87, 89, 93, 95, 1, 77, 57, 14, 79, 22, 67, 83, 24, 73,  Мърчево  1,  Мътница  5,  Общинска  5, 7, 1, 2, 3,  Пловдив  2, 4,  Свобода(Г. Димитров)  49, 109, 121, 51, 87, 93, 117, 97, 104, 84, 10, 89, 101, 99, 114, 100, 83, 18, 77, 81, 95, 98, 125, 94, 73, 105, 123, 103, 107, 115, 116, 79, 75, 113, 96, 102, 106, 91, 108, 120,  Сергей Румянцев  6, 3, 2, 1, 8, 4,  Славянска(А.Балкански)  4, 2, 1,  Училищна  1, 5, 3

На 09.02.2021 г.   /13:30 – 16:05 ч.    / –  Септемврийци,  Общ. Вълчедръм:   Възрожденска(В.Коларов)  40, 38, 36, 21, 19, 48, 46,  Гео Милев  6, 5, 8, 3, 1,  Добри Чинтулов  8,  Николай Петриний  23, 40, 10, 8, 5, 4, 24, 12,  Пейо Яворов  20, 4, 14, 16, 2, 6, 1, 10, 9, 8, 3, 12, 24,  Пловдив  8, 6, 1,  Райко Даскалов  42, 36, 25, 34, 33, 35, 24, 38, 15, 32, 1, 52, 21, 30, 39, 54, 31, 44, 66, 23, 19, 41, 62, 26, 17, 13, 68, 29, 58, 37, 56, 40,  Свобода(Г. Димитров)  77,  Сергей Румянцев  14, 3, 6, 12,  Славянска(А.Балкански)  8, 5, 3, 12, 10, 6,  Стара Планина  21, 25

Община Вършец  

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  Вършец:   12961, 24  ,  12961.15.858  ,  12961.24.4  ,  12961.24.6  Местност Гламео,  12961.24.934  ,  12961.424.368  ,  12961.51.7  ,  12961.54.52  ,  12961.57.9  ,  Алеко Константинов  15, 12, 14, 11, 13, 10,  Банкя  9, 3, 7, 1, 4, 14, 6, 16, 11, 12, 2, 13, 10, 8, 5,  Ботуня(9-Ти Септември)  44,  България(В.Коларов)  43, 3, 34, 31, 30, 36, 33, 38, 35, 32, 33 4, 38,  Гламео  ,  Д-Р Дамян Иванов  12,  Д-Р Елена Теодосиева(Л.С)  3 16, 11 12, 13 11, 11 11, 15 10, 5 15, 11, 17 9, 9 14, 2, 9 13, 10, 7 14,  Д-Р Константин Пенев(З.К)  5 15,  Иван Вазов  Изток,  Кв.1 12961.422.111  ,  Кв.Изток Извън Регулация  Стопанска Сгрда,  Климент Охридски(И.Манк.)  12,  Местност Пречиствателна Станция  Кс,  Република(Г. Димитров)  2, 2, 16, 1, 2,  Сан Стефано  13,  Тодорини Кукли  8, 1 5, 1, 14, 6, 19, 4, 7, 13, 16, 10, 20, 22, 17, 18, 3, 11, 15, 9, 12, 2, 5, 26, 24,  Янко Сакъзов(Строителна)  8

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 16:30 ч.    / –  Вършец:   12961, 24  ,  12961.15.858  ,  12961.24.4  ,  12961.24.6  Местност Гламео,  Ботуня(9-Ти Септември)  44,  Гламео  ,  Д-Р Дамян Иванов  12,  Климент Охридски(И.Манк.)  12,  Местност Пречиствателна Станция  Кс,  Република(Г. Димитров)  2, 16, 1,  Сан Стефано  13

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  Горна Бела Речка:   Втора  39, 17, 55, 41, 29, 3, 43, 9, 75, 51, 77, 35, 79, 23, 21, 25, 69, 65, 27, 59, 13, 45, 15, 31, 49, 33, 1, 7, 19, 61, 37, 11, 5, 53, 63, 47,  Дванадесет  2, 1,  Девета  8, 3, 4, 2, 5, 1, 1 А,  Десета  4 А, 4, 2,  Осма  1,  Пета  8, 3, 1, 5, 6, 2, 4,  Петнадесет  15, 1,  Първа  56, 74, 32, 72, 82, 52, 17, 2, 20, 6, 40, 61, 9, 84, 30, 59, 22, 80, 43, 10, 46, 42, 55 А, 18, 41, 70, 58, 51, 48, 54, 55, 64, 36, 8, 76, 76 А, 68, 3, 34, 66, 44, 78,  Седма  7, 11, 3, 5,  Трета  6, 3, 9, 16, 7, 14,  Тринадесет  7, 1,  Четвърта  6, 8, 14, 18, 1, 2, 16, 6 А, 6 Б,  Четиринадесет  10,  Шеста  12, 4, 8, 10, 6,  Шестнадесет  2

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  Горно Озирово:   16866.501.2098 Ул.Минзухар  ,  Бенковски(7)  4, 7, 6, 8,  Бор(23)  3, 4, 5,  Братя Миладинови(14)  18, 14, 6, 2, 4,  Вардар(36)  3, 1, 5а, 7, 1,  Васил Левски(1)  17, 6, 44, 1, 12, 39, 19, 8, 30, 18, 25, 4, 38, 43, 31, 49, 5, 11, 51, 35, 40, 16, 24, 36, 21, 10, 14, 32, 28, 34, 29, 47, 20, 33, 22, 2, 27, 15, 50, 46, 56, 64, 59, 99, 70, 62, 111, 115, 88, 105, 87, 97, 113, 89, 107, 119, 101, 83, 75, 103, 52, 109, 84, 80, 82, 92, 66, 117, 95, 50, 48, 71, 76, 60, 93, 81, 67, 73, 90, 61, 54, 128, 85, 91, 58, 57, 65, 68, 78, 55, 72, 69,  Васил Петлешков(17)  2, 3, 13, 6, 17, 7, 1, 5,  Веслец(38)  4, 2, 6, 8,  Вихрен(37)  1, 2,  Елин Пелин(43)  14, 7, 1, 13, 12, 2, 4, 3, 15, 6,  Зорница(42)  2, 19, 1,  Иванчо Комитата(28)  3, 1, 7, 4, 8, 5, 6, 2, 10,  Камен Дол(9)  4, 5, 2, 14, 6, 13, 19, 7, 11, 9, 10, 29,  Кирил И Методий(20)  6, 4, 7, 3,  Кокиче(4)  4, 2, 1, 6, 8,  Ком(35)  5, 11, 4, 12, 3, 5, 35, 7, 6, 8, 1,  Котля(11)  2, 10, 3, 4, 1, 2, 9, 8,  Кубрат(25)  2, 1, 3, 7,  Леденика(10)  5, 3, 5, 2, 1, 9, 8, 1,  Любен Каравелов(16)  12, 7, 13, 17, 8, 6, 5, 18, 3, 2, 14, 9, 1,  Малина(6)  6, 1, 5, 8, 3, 10, 22, 9, 16, 6, 18, 11, 20, 10, 24,  Минзухар(2)  3,  Младост(40)  5, 2, 9, 7, 4, 1,  Момина Сълза(21)  7, 5, 1, 9, 2, 11, 3,  Мусала(31)  5, 9, 3, 8, 2, 7, 6, 17, 14, 1,  Н.Й.Вапцаров(29)  21, 1, 10, 13, 17, 3, 19, 15, 29, 8,  Петър Берон(15)  2, 5, 3,  Плиска(13)  20, 5, 6, 16, 18, 3, 4, 2, 14, 8,  Райна Кнагиня(26)  5, 3, 1, 2, 9, 11, 8, 19,  Ружа(33)  4, 2, 1, 23,  Синчец(3)  3, 12, 9, 2, 7, 4, 1,  Стара Планина(34)  2, 4,  Стефан Караджа(41)  3, 1, 3, 7, 2, 8, 5, 9, 6,  Стрешер(8)  6, 1, 3, 2, 4, 8,  Теменужка(5)  8, 3, 4, 1,  Тинтява(39)  8, 4, 2, 10, 6,  УПИ  Iii Кв.32  ,  Хаджи Димитър(32)  9, 32, 6, 3, 7, 2, 5, 4, 1,  Хан Аспарух(12)  4, 24, 8, 20а, 11, 15, 7, 21, 5, 3, 10, 14, 13, 25, 22, 26, 6, 23,  Хан Крум(22)  2, 4, 6,  Христо Ботев(27)  5, 7, 3, 1, 4,  Цар Борис I(19)  3, 6, 7, 8, 4, 5, 9, 2, 1,  Цар Калоян(18)  1, 5, 2, 4, 8,  Явор(24)  15, 11, 18, 17, 20, 9, 8, 1, 3, 10, 2

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  Долна Бела Речка:   325051  ,  Втора  4 А, 2, 10, 14, 4, 7, 12, 6, 8, 1,  Дванадесета  3, 1, 8, 9 А, 4, 7, 2,  Девета  8, 1 А, 3, 6 А, 12, 11, 1, 7, 17, 5, 4, 21, 9, 6,  Деветнадесета  1, 2,  Десета  2, 2 А,  Единадесета  1, 2,  Осемнадесета  3, 1,  Осма  10, 3, 8 Къща, 12 А, 1, 4, 7, 9, 5, 6, 2, 12,  Пета  16, 20, 10, 28 А, 8, 30, 22, 6, 18, 32 Б, 28, 4, 24, 32 А, 32, 2, 14,  Петнадесета  4 А, 10, 19, 6, 21, 3, 7, 4, 9, 2, 5 А,  Първа  43 А, 49, 27, 59, 10, 45, 41, 13, 2, 11, 61, 43, 56, 48, 38, 46, 32, 55, 8, 15, 9, 6, 14, 4 А, 20, 16, 17, 14 А, 25, 56 А, 18, 30 А, 13 А, 53, 40 А, 39, 33, 24, 29, 20а, 12, 19, 15 А, 1, 29 А, 47, 40, 44 А, 4, 35, 7, 37, 23, 51, 30, 4 Б, 34, 28,  Седемнадесета  7, 9, 11, 3, 1 А, 4 А, 2, 1,  Трета  18, 7, 20, 5, 16,  Тринадесета  4, 1, 8, 6, 13, 10, 9, 11 А, 11,  Четвърта  4, 2, 3,  Четиринадесета  3, 5, 4, 1,  Шеснадесета  11, 7, 4, 5, 3, 9, 2, 1,  Шеста  8, 3, 14, 10, 11, 18, 20, 16, 12, 6, 12 А, 24, 22

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  Долно Озирово:   I-161, Кв. 47  ,  Втора  7, 2, 1, 3, 6, 5,  Двадесет И Втора  6, 1, 18, 3, 5, 8, 22, 10, 16, 20, 12, 7,  Двадесет И Осма  2 А, 2, 3, 1,  Двадесет И Пета  2,  Двадесет И Първа  3, 1, 5,  Двадесет И Седма  2, 1, 12, 6, 8, 4,  Двадесет И Трета  2, 5, 4, 1,  Двадесет И Четвърта  24, 11 А, 7, 10, 6, 11, 13, 22, 4, 12, 20, 3, 1, 8, 18, 2, 5, 9, 14, 16,  Двадесет И Шеста  4, 3, 2, 1, 5,  Двадесета  6, 12, 10, 2, 3, 1, 8, 14,  Дванадесета  1, 2,  Девета  10 А, 8, 3, 2, 10, 7,  Деветнадесета  11, 1, 5, 13, 4, 2, 17, 3, 7,  Десета  5, 1, 6, 8, 3, 2, 4, 10, 14, 12,  Единадесета  4, 5, 1, 3, 2,  Осемнадесета  9, 4, 2, 6,  Осма  4, 3, 18, 7, 16, 9, 15, 6, 11, 17, 14, 28, 2, 5, 8, 20, 10, 1, 26,  Пета  3, 3 А, 7, 2, 5,  Петнадесета  2, 5,  Първа  77, 74, 51, 73, 106 А, 80, 69, 67 А, 60, 65, 85, 68, 104, 102, 52, 82, 106, 78, 54, 41, 45, 83, 49, 72, 96, 43, 88, 91, 7, 94, 76, 58, 48, 89, 87, 33, 92, 53, 75, 63, 47, 39, 46, 50, 90, 81, 67, 98, 24, 21, 9, 4, 11, 34, 26, 6, 29, 44, 8, 36, 5, 35, 13, 20, 10, 16, 14, 23, 7, 28, 38, 37, 25, 31, 1 А, 42, 1, 18, 15, 30, 2, 22, 3, 32,  Седемнадесета  2, 5, 7, 15, 1, 13, 10, 6, 8, 3, 12, 4, 9,  Седма  5, 2, 9, 3, 11, 12, 6, 13, 7,  Трета  2, 3, 6, 9, 13, 4, 5,  Тринадесета  6,  УПИ  V Кв.65  ,  Четвърта  9, 13, 1, 4, 5, 7, 6, 3, 11,  Четиринадесета  6, 8, 1, 4, 3,  Шеста  4, 12, 2, 3, 1, 11, 8, 5, 6, 7, 10,  Шестнадесета  23, 14, 12, 25, 18, 21, 16, 19, 15, 11, 18, 3, 10, 9, 8, 17, 5, 7, 2, 6, 4

На 08.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:30 – 16:30 ч.    / –  Драганица:   Втора  8, 9, 15, 29, 35, 24, 2, 16а, 21, 6, 16, 12, 11, 13, 1, 7, 14, 27, 33, 22, 3, 25, 5, 19, 23, 10, 17, 18, 31,  Двадесет  2, 6, 10, 3, 1, 8, 4,  Двадесет И Две  4, 2,  Двадесет И Едно  13, 9, 7, 1, 15, 5, 17, 11, 3,  Дванадесет  4, 1, 5, 9, 7, 3, 10, 11, 12, 8,  Девета  8, 4, 6, 2,  Деветнадесет  4, 2,  Десета  5, 1, 2, 11, 7, 3, 4, 9, 12, 8, 13, 6,  Единадесет  2, 3, 1, 6,  Осемнадесет  4, 9, 7, 6, 2, 3, 5, 1,  Осма  2, 4, 6, 1,  Пета  1, 2, 3,  Петнадесет  6, 14, 1, 9, 2, 12, 18, 3, 11, 10, 13, 5, 8,  Първа  10, 7, 8, 3, 6, 12, 9, 1, 2, 4, Тп-3 Улично, 1, 33, 36, 19, 27, 42, 20, 31, 73, 57, 63, 25, 39, 53, 35, 15, 71, 41, 37, 59, 18, 58, 64, 16, 2, 21, 56, 26, 43, 69, 62, 55, 67, 48, 49, 23, 51, 61, 50, 17, 32, 60, 13, 38, 44, 28, 45, 30, 22, 40,  Седемнадесет  5, 7, 1, 2, 4,  Седма  3, 2, 9, 1, 5, 7,  Трета  2, 4,  Тринадесет  1, 2, 5, 4,  Четвърта  3, 10, 8, 12, 2, 4, 14, 5,  Четиринадесет  16, 12, 4, 2, 1, 14, 10, 6,  Шеста  6, 3, 1, 7, 4, 8, 2, 5,    2

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  Спанчевци:   028115  ,  Арто  1, 8, 2, 11-1, 3, 4, 7, 5, 6,  Билото  12, 32, 2, 10, 1, 29, 31, 28, 19, 22, 14, 25, 11, 30, 13, 34, 8, 15, 16, 7, 5, 4, 24, 3, 23, 36, 6, 20, 35, 9, 33,  Втора  24, 36, 10, 7, 15, 22, 8, 13, 1, До № 24/ УПИ  Vi-483, Кв 25, 6, 4, 26, 20, 16, 5, 9, 28, 11, 12, 1,  Георги Димитров  38, 55, 3, 45, 18, 34, 10, 21, 1, 25, 30, 43, 39, 37, 49, 7, 50, 2, 41, 36, 4, 44, 33, 15, 9, 11, 28, 17, 47, 51, 6, 32, 24, 27, 48, 5, 35, 8, 14, 23, 42, 16, 22, 29, 26, 40, 7, 5, 6, 20,  Дванадесет  3, 12, 6, 10, 2, 14, 16, 8, 5,  Десета  10, 16, 5, 7, 11, 12, 8, 14, 2, 6, 18, 13, 3, 1, 1,  Дошин Вир  2, 3, 1, 4, 5,  Единадесет  12, 6, 8, 18, 14, 3, 10, 2, 4,  Извън Регулация  Ботилиране На Мин.Вода,  Илинден  9, 5, 14, 7, 3, 2, 10, 6, 1, 8, 4,  Местност Минкови Бани – Топилата  Бунгала,  Местност Селището  ,  Пар.5-155,  Кв.4  ,  Пета  14, 4, 8, 3, 2, 1, 7, 6, 5, А, 13, 11, 36, 10, 16, 38, 24, 17, 21, 4, 30, 23, 19, 40, 26, 22, 34, 42, 15, 32,  Петнадесета  6, 4, 5, 1, 3, 7, 2,  Седемнадесета  2,  Седма  16, 15, 7, 11, 5, 3, 12, 20, 9, 14, 18, 6, 4, 1, 26, 2, 19, 24, 8, 10,  Селището  2, 7, 20, 33, 3, 31, Овчарник, 4, 35, 44, 29, 19, 10, 1, 6, 22, 5, 25, 8, 13, 23, 14, 18, 27, 37, 17, 24, 12, 21, 7,  Трета  9, 12, 5, 2, 6, 14, 4, 3, 8, 10,  Тринадесет  5, 12, 1, 14, 2, 10, 8, 4, 3,  Четвърта  3, 10, 5, 2, 20, 7, 4, 6, 16, 22,  Четиринадесет  6, 10, 8, 2, 4,  Шеста  5, 2, 7, 11, 16, 17, 3, 1, 6, 14, 12, 15, 9, 13, 4, 18,  Шестнадесета  1, 3, 2, 4, 5,  Яне Сандански  7, 8, 12, 4, 2, 6, 1, 10, 5

На 10.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  Стояново,  Общ. Вършец:   Втора  1, 3, 4, 2,  Девета  11, 1, 7, 4, 17, 6, 5, 3, 9, 10,  Десета  6, 10, 4, 3,  Осма  3, 1, 5, 2, 10,  Пета  2,  Първа  30, 9, 22, 20, 15, 34, 46, 60, 42, 38, 11, 19, 27, 6, 14, 24, 1, 17, 23, 36, 26, 12, 16, 3, 25, 32, 8, 21, 7, 29, 5,  Седма  3, 5,  Трета  1, 11, 3, 4, 6, 2,  Четвърта  4, 6, 7, 9, 15, 5, 8, 2, 3,  Шеста  6, 3, 1, 4, 2, 2 А

На 08.02.2021 г.   /13:31 – 16:30 ч.    ; 13:31 – 14:30 ч.    ; 15:30 – 16:30 ч.    / –  Черкаски:   Акация (21)  1, 10, 21, 17, 8, 11, 7, 6, 13, 19, 9, 15, 1, 12, 2, 5, 4,  Божур (25 А)  2, 1,  Бозаджийска (Дванадесет)  6, 14а, 1, 14, 12, 8,  Бор (Единадесет)  6, 2, 7, 5, 1, 3, 4,  Бреза (Двадесет)  2,  Вароша (Първа А)  10, 12, 17, 3, 18, 1, 16, 14, 5, 15, 8, 2,  Върбица (Дванадесета)  5, 10, 1, 2, 4, 3,  Върха (24)  2,  Гавгалия (Шестнадесет)  5, 3, 1,  Гурнов (Трета)  1, 3,  Дребако (Четиринадесет)  7, 4, 3, 1, 5,  Еделвайс (23)  4, 1, 3, 8,  Ела (Четвърта)  1, 2,  Иглика (Тринадесет Б)  4, 1, 2, 3,  Игрище (25)  10, 5, 3, 8, 2, 4, 6,  Извора  4,  Изгрев (Деветнадесет)  33, 34, 38, 18, 12, 43, 49, 24, 31, 52, 32, 29, 27, 21, 40, 22, 26, 25, 28, 42, 36, 44, 47, 20, 16, 45, 23, 10, 24 А, 7, 3, 5, 15, 11, 6, 1, 8, 17, 9, 13,  Казанджийска (Девета А)  1, 5, 3,  Калина (Двадесет И Втора)  2, 3, 7, 4, 5,  Кестените (Осма)  3, 5, 1, 4, 2,  Ком (Втора)  2, 4,  Корийски Дол (22 Б)  3, 1,  Корията (Двадесет И Втора А  1, 9, 7, 4, 2, 11,  Крайна (Седемнадесет)  3, 1,  Липа (29)  1, 2,  Метохска (Девета)  10, 6, 8, 12,  Перуника (Петнадесет)  4, 8, 2,  Речна (27 )  15, 11, 13, 5 А, 7, 3, 1, 5, 9,  Роза (Пета)  3,  Ружа (27 А)  1,  Синчец (Десет)  5а, 8, 6, 4, 12, 2, 7, 11, 9, 3, 10, 5,  Стубла (Десета)  2, 4, 1,  Теменуга (28 )  2,  Хризантема (26)  8, 10, 4, 1, 6,  Христо Ботев (Първа)  32, 58, 5, 34, 4, 13, 27, 29, 26, 30, 1, 6, 14, 22, 23, 28, 3, 33, 20, 8, 2, 35, 18, 12, 53, 56, 51, 72, 42, 70, 58, 37, 62, 47, 40, 68, 46, 45, 55, 57, 60, 65, 66, 44, 54, 52, 49, 50, 74, 59, 64, 43, 61, 63, 101, 136, 110, 77, 124, 88, 118, 75, 108, 130, 93, 67, 81, 87, 69, 112, 132, 79, 134, 96, 97, 71, 90, 78, 114, 102, 94, 91, 95, 92, 103, 89, 86, 85, 122, 100, 73, 120, 76, 106, 1, 116, 98,  Църковна (Седма)  10, 14, 8, 6, 1, 16, 3, 5,  Червен Брег (Тринадесет)  4, 5, 8, 1, 6, 2, 7, 9,  Ямачо (Тринадесета)  6, 4, 1, 2

Община Лом  

На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    /   На 11.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    / –  Трайково:   1-49  ,  Батак  1,  Васил Коларов  3,  Виолета Рангелова  3, 1, 4, 14, 6, 16, 8, 24, 28, 26, 20, 2, 22, 10,  Витоша  1,  Гео Милев  2, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 13, 1,  Георги Димитров  10, 16, 8, 23, 2, 25, 27, 12, 14,  Димитър Благоев  33, 10, 42, 17, 7, 41, 34, 6, 19, 32, 36, 39, 21, 16, 18, 20, 13, 9, 45, 44, 47, 1, 5, 37, 26, 15, 38, 12, 43, 23, 14, 28, 31, 30, 3, 4, 27, 25, 11, 8, 29, 35, 22,  Ком  3, 6, 1, 5, 7,  Комсомолска  24, 20, 28, 8, 10, 16, 14, 9, 12, 13, 11, 7, 26, 18,  Левски  9, 4, 7, 6, 14, 11, 2, 1, 3, 5, 8,  Младен Йорданов  3, 5, 2, 8, 4, 6, 12, 1, 9, 13, 7,  Неофит Ломски  3, 5, 2, 7, 6, 9, 4,  Родопа  1, 7, 5,  Средна Гора  1, 9, 2, 6, 4, 7, 5, 3,  Стара Планина  8, 18, 7, 16, 10, 14, 5, 12, 9,  Таси Никодимов  5, 3, 7,  Христо Ботев  6, 12, 2, 5, 13, 16, 7, 10, 14, 8, 3, 4,  Христо Смирненски  11, 5, 19, 3, 7, 15, 6, 2, 17, 9, 4, 1,  Шипка  6, 1, 3, 2, 4, 7

На 11.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    / –  Трайково:   Асен Балкански  1, 4,  Боно Николов  5, 3, 4, 6, 2, 1,  Борис Златанов  4, 6,  Веслец  8, 4, 12, 5, 6, 1, 3, 10, 2,  Витоша  4, 5, 2, 7,  Георги Димитров  53, 47, 18, 24, 35, 49, 39, 30, 31, 16, 28, 29, 37, 41, 43, 26, 33, 51, 20,  Димитър Гаврилов  5, 1, 2, 4, 9, 7, 6, 3, 8,  Замфир Хаджийски  1,  Извън Регулацията  3, 2, 4,  Камен Златанов  1, 5, 2, 3,  Криводол  8, 3, 1, 4, 19, 7, 21, 2, 17, 5, 6, 11, 15,  Пирин  3, 1, 5, 2, 7, 4,  Първан Чолев  8, 10, 3, 1, 4, 2, 5,  Раковска  2,  Рила  9, 1, 7, 2, 5,  Славчо Борисов  7, 3, 101, 5, 4, 6, 2, 1,  Трайко Попов  10, 13, 16, 11, 6, 5, 4, 8, 12, 7, 22, 24, 18, 3, 9,  Трифон Иванов  3, 8, 1, 2, 4,  Шейново  8, 4, 6, 2

Община Медковец  

На 09.02.2021 г.   /13:30 – 16:15 ч.    / –  Медковец:   Александър Батемберг  12, 10, 2, 11, 4, 9, 8,  Велес  1, 2,  Георги Димитров  14, 2, 1, 3, 8, 9, 5, 22, 18, 15, 17, 12, 13, 16, 10, 7, 11, 6, 4,  Дойран  8, 4, 5, 3, 14, 6, 12, 1, 10,  Иван Кулин  5,  Искър  10, 16, 8, 7, 12, 2, 18, 6, 14,  Кирил Рацов  4, 2,  Митко Пашата  3, 5,  Никола Конов  7, 1, 11, 15, 2, 3, 12, 4, 8, 5, 19, 13, 14, 21, 6,  Панайот Волов  8, 1, 3, 12, 2, 5, 13, 17, 16, 6, 15, 9,  Патриарх Евтими  21, 25, 23,  Хан Аспарух  12, 13, 2, 9, 5, 4, 10, 11, 6, 14,  Христо Ботев  5, 18, 20, 16, 2, 12, 6, 4, 9, 14, 10, 3, 13, 11, 7, 8,  Цанко Бакалов  5, 4, 3, 2, 9, 7,  Ъгъла На Ул. Хр. Ботев И Батенберг

Община  Монтана

На 09.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч. / –  Войници:   Васил Левски  4, 10, 7, 5, 2, 8, 1, 9, 12,  Гено Бонов  1, 19, 3,  Георги Димитров  28, 3, 10, 13, 20, 30, 16, 5, 15, 18, 36, 8, 24, 29, 4, 1, 31, 6, 32, 2, 34, 27, 25, 14, 12, 17, 39, 22, 33,  Дунав  1, 2,  Местност Барата  Пс,  Момчил  9, 8, 12, 11, 2, 1, 10, 4, 15, 13, 16, 7, 6, 14,  Самота  1,  Средец  7, 12, 10, 1, 3, 4, 6 Стоп. Двор, 6, 5, 18, 2, 8,  УПИ  VII Кв. 7  ,  Христо Ботев  16, 4, 7, 8, 14, 11, 15, 12, 17, 6, 2, 20, 1,  Чавдар  5, 3

На 09.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч. / –  Доктор Йосифово:   Ален Мак  6, 30, 4, 18, 20, 2, 28, 13, 9, 36, 14, 12, 6, 8, 4, 10,  Ангел Йончев  6а, 6, 1, 4,  Балена  Тп-4 Улично Осветление, 7, 5, 12, 4, 9, 1, 2, 5 А, 6,  Бельовец  8, 6, 5, 2,  Божур  4, 1, 3, 2, 9, 13, 11, 14, 6, 7, 5, 10, 8, 18,  Бор  1, 9, 11, 2,  Възход  10, 5, 20, 6, 16, 8, 22, 12, 18, 4, 3, 14, 2, 22, 12,  Голомош  20, 9, 7, 21, 13, 5, 8, 6, 3, 19, 4, 18, 1, 10,  Д-Р Йосиф Иванов  15, 54, 27, 14, 7, 16, 35, 42, 22, 29, 4, 40, 11, 32, 3, 33, 21, 18, 44, 50, 23, 30, 5, 28, 19, 8, 2, 25, 24, 13, 37, 39, 26, 31, 46, 17, 12, 10, 52, 6, 38, 9, 43, 62, 122, 118, 68, 96, 90, 100, 57, 51, 53, 108, 74, 39, 56, 84, 47, 72, 61, 41, 64, 45, 49, 78, 112, 55, 80, 86, 92, 104, 106, 66, 70, 63, 114, 82, 88, 98, 102, 59, 43, 76, 110, 42,  Давид Цонков  1, 4, 3, 2, 14, 13, 28, 24, 16, 10, 7, 22, 18, 5, 20, 6, 26, 8, 11,  Детелина  3, 7, 2, 1, 4, 5,  Дунав  8, 5, 4, 3, 1, 2, 7, 41, 33, 15, 22, 21, 38, 20, 44, 35, 26, 46, 34, 54, 37, 50, 40, 27, Тп-3 Улично Осветление, 13, 42, 23, 28, 43, 17, 32, 11, 29, 9, 25, 24, 30,  Дъб  4, 5, 2, 7, 1, 3,  Еделвайс  2, 4, 1,  Ела  4, 5, 17, 3, 13, 2, 11, 15, 1,  Здравец  3, 4, 1,  Извън Регулацията  Бензиностнация, Пчелин, Маслобойна,  Изгрев  10, 8, 7, 3, 9, 1, 4, 10,  Илия Цеков  25, 4, 20, 18, 21, 9, 2, 23, 13, 5, 22, 14, 7, 1, 11, 12, 10, 17, 6, 3, 15,  Лековника  3, 5, 1, 2, 6, 10, 4, 7, 8, 14,  Липа  5, 20, 1, 23, 12, 19, 2, 8, 3, 21, 6, 7, 18, 25, 16, 9, 14, 4,  Лозарска  7, 2, 5, 8,  Люляк  2, 1,  Марица  26, 37, 39, 28, 31, 27, 29, 32, 36, 25, 26, 18, 16, 11, 8, 3, 17, 14, 1, 7 А, 24, 15, 22, 7, 4, 2, 12, 19, 13, 6, 23, 21, 5, 20, 10,  Местност Песъка  Пс,  Мито Мишов  20, 17, 7, 24, 11, 22, 26, 19, 27, 5, 18, 3, 28, 9, 25, 20, 15, 23, 13, 30, 4, 34,  Огоста  8, 4, 5, 2, 7, 1, 10,  Перуника  6, 4, 14,  ПИ 000746-Извън Регулация  ,  Пирин  5, 3, 11, 7, 9,  Редака  2, 3, 1, 5,  Роза  13, 9, 7, 6, 3, 2, 4, 1, 11, 5,  Стублата  2, 12, 4, 13, 18, 8, 3, 10, 14, 6, 1,  Тинтява  10, 12, 8, 2, 4, 6,  Топола  7, 3, 2, 1, 5, 8, 4, 11, 17, 6, 15, 9, 13,  Тунджа  1, 2, 4, 6,  Цибрица  1, 3, 4, 2, 7, 28, 9, 19, 11, 16, 18, 17, 1, 10, 26, 15, 14, 13, 12, 30, 24, 21,  Цоновчето  6, 5, 6, 3,  Ъгъла На Ул. Балена И Ул. Марица  ,  Янтра  16, 32, 48, 8, 26, 7, 44, 19, 25, 6, 5, 14, 4, 30, 20, 22, 9, 1, 2, 13, 42, 3, 46 А, 18, 46, 11,  Ясен  4, 6, 2, 5

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 14:30 ч.    / –  Монтана:   22-Ри Септември  27,  Иван Аврамов  11, 40,  Панайот Хитов  42, 24, 40, 34, 28, 18, 14, 30, 36, 20, 32, 38, 26, 16, 22,  Петър Парчевич  28, 30, 32, 15, 26, 25,  Стефан Савов(М.Пенов)  7,  Трапезица  2, 3, 6, 1, 4

На 09.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч.    ; 15:31 – 16:30 ч.    / –  :   48489.1.946  ,  48489.16.539  Местност Криволъшки Вир,  Арда  46, 20, 42, 29, 21, 2, 30, 9, 3, 24, 33, 31, 33, 44, 27, 22, 17, 11, 40, 12, 6, 34, 32, 18, 4, 19, 25, 7, 36, 1, 23, 38, 16, 28, 5, 8, 10, 14,  Беласица  4, 10,  Витоша  2, 13, 6, 3, 30, 26, 9, 45, 19, 35, 22, 18, 21, 24, 7, 29, 27, 23, 32, 4, 43, 28, 15, 31, 11, 37, 39, 10, 8, 34, 17, 33, 5, 1, 20, 16, 41,  Димитър Ерийски(Ст.Алов)  1, 4, 12, 19, 6, 15, 13, 10, 16, 18, 11, 9, 2 Бензиностанция, 14, 39, 8,  Добри Войников  15, 5, 14, 9, 1, 6, 4, 7, 16, 3, 8,  Добри Чинтулов  5,  Захари Янчев  1, 19, 11, 6, 3, 7, 13, 5, 15, 9, 17,  Ивайло  3, 4, 1, 2,  Извън Регулацията  Ново Гробище,  Камчия  19, 27, 39, 49, 6, 45, 35, 16, 28, 7, 41, 47, 9, 15, 4, 6, 12, 38, 31, 5, 21, 55, 43, 3, 25, 44, 37, 40, 29, 17, 11, 1, 10, 4, 33, 14, 8, 13, 42, 10,  Константин Фотинов  2, 6,  Кошарhик  В УПИ  Iv,  Кв.10,  Мальовица  22, 15, 5, 20, 14, 19, 3, 4, 10, 7, 8, 18, 9, 12, 1, 13, 17, 11, 6, 23, 16, 21, 2,  Местност Главчина Бабка  Лозарско Дружество,  Мусала  31, 10, 1, 36, 38, 7, 39, 34, 13, 17, 3, 16, 45, 29, 6, 20, 21, 22, 18, 8, 28, 9, 32, 33, 2, 27, 37, 35, 44, 5, 19, 12, 43, 11, 30, 41, 4, 14, 40, 42, 15,  Нов Живот  6, 13а, 14, 20, 22, 6, 26, 28, 47, 12, 24, 9, 2, 17, 10, 18, 15, 16, 11, 13, 8, 1,  Оборище  36, 15, 5, 19, 40, 2, 10, 34, 28, 30, 8, 11, 4, 9, 7, 1, 17, 18, 13, 32, 12, 5, 21, 6, 25, 46, 14, 42, 23, 38, 20, 22, 44, 16,  Одрин(Миладин Кунчев)  8, 17, 28, 29, 24, 9, 30, 31, 13, 23, 7, 27, 22, 26, 36, 34, 32, 5, 15, 6, 3, 20, 25, 18, 21, 16, 4, 1, 11, 14, 2, 49, 45, 39, 46, 75, 54, 73, 65, 57, 68, 50, 37, 76, 42, 69, 38, 56, 52, 40, 47, 43, 43, 87, 72, 60, 48, 47, 58, 41, 33, 74, 83,  Одрин/Миладин Кунчев/  89, 36,  Охрид  54,  П.А.Славков(Г. Николов)  9, 14, 30, 5, 26, 18, 1, 15, 13, 11, 12, 20, 24,  Петко Каравелов  3, 3а, 2, 1, 5,  Петър Богдан  6, 2, 4, 1, 12а, 5, 3, 1, 8, 12, 7,  Петър Делян  5, 3, 1, 2, 4, 7,  Тинтява  11, 5, 7, 3, 2, 13, 9, 47,  Хан Кубрат  7, 9, 5,  Хан Омуртаг  4, 12, 9, 7, 6, 8, 5, 3, 11, 2, 1, 10,  Хан Пресиян  2,  Черноризец Храбър  5, 7, 3, 1, 4,  Чучулига  11, 6, 7, 3, 8, 12, 4, 9, 5, 2,    Тп За Лозята Над Младост

На 10.02.2021 г.   /15:00 – 16:30 ч.    / – Монтана:   48489.22.482  ,  Веренишка(М.Веренишки)  58, 55, 51, 61, 64, 63, 48, 53, 65, 57, 52, 54, 50, 56, 59,  Веренишка/М.Веренишки/  67,  Жеравица  4, 20, 16, 5, 1, 22, 12, 14, 8, 2, 3, 7, 10, 18, 6,  Захари Стоянов  14, 9, 18, 12, 10, 8, 2, 1, 16, 5, 11, 3, 7, 17, 6, 13, 15,  Захари Стоянов(К.Трифонов  12,  Калето  14, 2, 12, 16, 8, 6, 4, 1,  Под Баира  453,  Свети Патриарх Евтимий(П.  19, 7, 18, 20, 10, 13, 12, 17, 6, 15, 8, 9, 16, 14, 3, 1, 4, 5, 2, 11,  Цар Иван Александър(Т.Тр.  8, 11, 2, 6, 15, 12, 9, 1, 5, 3, 16, 10, 19, 4, 18, 20, 7, 14, 13, 17

На 10.02.2021 г.   /13:30 – 14:30 ч.    / –  Монтана:   Ангел Кънчев  32, 43 Б, 34, 40, 43, 30, 33, 37, 42, 36, 35, 38, 38 А, 41, 39,  Баба Тонка  34, 28, 30, 24, 17, 32, 19, 22, 26, 21,  Георги Данчов(Д.Данов)  8, 3, 10, 7, 1, 2, 2  Б, 32, 4, 5, 2  А, 6, 11, 9,  Гоце Делчев(Лика Рачин)  32, 36 А, 65, 39, 45, 47, 61, 30 А, 63, 44, 49, 40, 34, 36, 51, 53, 38, 57, 42, 55, 41, 45 А, 30, 1 Ъгъл, 43, 59,  Илия Маринов  2, 1,  Петър Парчевич  60, 52, 58, 64, 39, 44, 36, 66, 62, 34, 40, 48, 46, 27, 25в, 29, 42, 38, 33, 50, 54,  Юрий Венелин  55, 44, 56, 57, 42, 51, 54, 62, 53, 60, 41, 47, 43, 52, 50, 64, 58, 45, 49,  Яне Сандански(Л.Караст.)  4,    Улица Петър Парчевич И Ул. Баба Тонка

На 09.02.2021 г.   /13:30 – 14:30 ч.    / –  Монтана:   Баба Тонка  50, 42, 40, 27, 52, 29, 48, 46, 36, 54, 38, 44б, 23,  Калиманица  17, 19, 5, 15, 3, 13, 9, 11, 7,  Парта  49 Жск Ясен, 53, 49, 51

На 09.02.2021 г.   /15:00 – 16:30 ч.    / –  :   Васил Левски  40, 45, 43, 46, 48, 42, 50,  Георги С.Раковски  4, 2,  Св.Св.Кирил И Методий  11, 5, 13, 10, 7, 4, 6, 9, 2,  Трети Март(Г. Димитров)  52, 58, 48, 50, 56, 64, 66, 60, 68, 54

На 11.02.2021 г.   /15:00 – 16:30 ч.    / –  Монтана:   Веренишка(М.Веренишки)  106,  Неофит Бозвели  38, 40,  Петър Парчевич  63, 72, 47, 53, 74, 61, 59, 70, 86, 76, 88, 51, 90, 68, 84, 49, 57, 43, 78, 45, 80,  Свети Патриарх Евтимий(П.  52, 50, 46, 64, 54, 58, 48, 56,  Яне Сандански(Л.Караст.)  11, 19, 24, 20, 12, 15, 10, 8, 16, 23, 6, 3, 18, 7, 22, 14, 5, 9, 17, 21, 26, 13

На 11.02.2021 г.   /13:30 – 16:30 ч.    / –  Монтана:   Веренишка(М.Веренишки)  12 4, 12, 10 3, 10, 17,  Веренишка/М.Веренишки/  24,  Извора(Б.Бистрица)  19, 21,  Цар Борис III-Ти(З.Попов)  38, 33, 38 Кале, 29, 34, 31

На 12.02.2021 г.   /15:00 – 16:30 ч.    / –  Монтана:   Димитър Ерийски(Ст.Алов)  1, 4, 12, 19, 6, 15, 13, 10, 16, 18, 11, 9, 2 Бензиностанция, 14, 39, 8,  Добри Войников  15, 5, 14, 9, 1, 6, 4, 7, 16, 3, 8,  Добри Чинтулов  5,  Захари Янчев  1, 19, 11, 6, 3, 7, 13, 5, 15, 9, 17,  Ивайло  3, 4, 1, 2,  Извън Регулацията  ,  Константин Фотинов  2, 6,  Кошарhик  В УПИ  IV,  Кв.10,  Нов Живот  6,  Одрин(Миладин Кунчев)  8, 17, 28, 29, 24, 9, 30, 31, 13, 23, 7, 27, 22, 26, 36, 34, 32, 5, 15, 6, 3, 20, 25, 18, 21, 16, 4, 1, 11, 14, 2,  П.А.Славков(Г. Николов)  9, 14, 30, 5, 26, 18, 1, 15, 13, 11, 12, 20, 24,  Петър Богдан  6, 2, 4, 1,  Петър Делян  5, 3, 1, 2, 4, 7,  Хан Омуртаг  4, 12, 9, 7, 6, 8, 5, 3, 11, 2, 1, 10,  Хан Пресиян  2,  Черноризец Храбър  5, 7, 3, 1, 4

На 11.02.2021 г.   /13:30 – 14:30 ч./ –  Монтана:   Димитър Талев(Ц.Тодоров)  36, 38,  Извора(Б.Бистрица)  79, 93, 97, 73, 75, 101, Пс, 87, 77, 95, 30, 6, 81, 10, 1, 103, 71,  Клокотница(Г. Михайлов)  8,  Парта  ,  Цар Борис III-ти (З.Попов)  74,  Черковна(Иван Бобанов)  56, 46, 29, 52, 58, 44, 42, 50, 27, 54, 35

На 08.02.2021 г.   /15:30 – 16:30 ч.    / –  Монтана:   Жеравица  82, 95, 97,  Захари Стоянов  40, 69, 36, 42, 38, 71, 85, 48, 34, 67, 65, 46, 75, 83, 73, 79, 32, 44, 77,  Парта  Контролен Диагн.Пункт,  Райна Княгиня  26, 11, 20, 16, 7, 15, 5, 10, 22 Жил.Група, 19, 17, 3, 18, 14, 21, 28, 24, 23, 12, 1, 9, 13, 22,  Цар Иван Александър(Т.Тр.  50, 41, 39, 52

На 12.02.2021 г.   /13:30 – 14:30 ч. / –  Монтана:   Младост  2 10, 2 7, 2 6, 2

На 09.02.2021 г.   /13:31 – 16:30 ч./ –  Студено Буче:   Антон Иванов  5, 12, 1, 2, 10,  Боровец  4, 8, 5, 6, 3, 9а, 13, 15, 7, 14, 1, 11, 12, 9,  Боян Чонос  9, 3, 11, 24, 14, 34, 5, 7б, 20б, 7а, 30, 20а, 26, 28, 8, 32, 1, 22,  Гагарин  11, 7, 5, 9, 21, 13,  Георги Димитров  12, 7, 19, 13, 24, 16, 66а, 48, 35, 33, 15, 10, 36, 1, 42, 58, 32, 28, 68, 22, 30, 64, 4, 17, 66б, 29, 26, Тп 1 Улично Осветление, 9, 6, 66, 23, 52, 38, 5, 50, 14, 18, 21, 2, 34, 20,  Димитър Благоев  14, 8, 15, 13, 3, 17, 19, 7, 12, 2, 11, 22, 9, 4, 18, 20, 6,  Иван Младенов  4, 5, 6, 2,  Кирил И Методи  5,  Михаил Маринов  4,  Никола Цеков  5, 12, 7, 1, 11, 6, 2, 4,  Стефан Караджа  4, 1, 6, 2,  Тодор Йорданов  7,  Хаджи Димитър  1, 4, 81, 3, 6

На 09.02.2021 г.   /13:31 – 14:30 ч. ; 15:31 – 16:30 ч. / –  Студено Буче:   Антон Иванов  9, 14, 18, 7, 16, 4, 5, 12, 1, 2, 10,  Бенковски  4, 2, 1, 6,  Боровец  4, 8, 5, 6, 3, 9а, 13, 15, 7, 14, 1, 11, 12, 9, 4, 2, 22,  Боян Чонос  9, 3, 11, 24, 14, 34, 5, 7б, 20б, 7а, 30, 20а, 26, 28, 8, 32, 1, 22, 38, 36, 15,  Гаврил Генов  1, 9, 4, 7, 5,  Гагарин  11, 7, 5, 9, 21, 13,  Георги Димитров  2, 4, 57, 39, 55, 70, 90, 86, 74, 72, 61, 65, 45, 84, 80, 59, 67, 92, 82, 49, Тп 2 Улично, 69, 94, 53, 10, 51, 63, 75, 68, 88, 47, 78, 73, 43, 12, 7, 19, 13, 24, 16, 66а, 48, 35, 33, 15, 10, 36, 1, 42, 58, 32, 28, 68, 22, 30, 64, 4, 17, 66б, 29, 26, Тп 1 Улично Осветление, 9, 6, 66, 23, 52, 38, 5, 50, 14, 18, 21, 2, 34, 20,  Данко Арсов  11, 10, 15, 19, 9, 2, 14, 1, 7, 6, 8, 17,  Димитър Благоев  25, 46, 32, 21, 44, 39, 29, 31, 48, 28, 35, 37, 26, 45, 24, 52, 27, 50, 38, 36, 40, 34, 47, 42, 14, 8, 15, 13, 3, 17, 19, 7, 12, 2, 11, 22, 9, 4, 18, 20, 6,  Замфир Попов  2,  Здравец  1, 3,  Иван Младенов  4, 5, 6, 2,  Извън Регулацията  Вила, 4, 7, 11, 2, 5, 3, 1,  Каблешков  9, 1, 11, 7, 13, 3, 5,  Кирил И Методи  5, 3, 7, 5, 8, 19, 12, 4, 11, 17, 18, 15, 2,  Лика Рачин  2, 3, 3а, 4,  Михаил Маринов  4, 4, 9, 3, 1, 2,  Никола Цеков  5, 12, 7, 1, 11, 6, 2, 4,  Опълченска  9, 1, 2, 6, 5, 4,  Първан Георгиев  2, 3, 9, 7, 1, 11,  Ракета  4,  Раковска  9, 4, 16, 10, 3, 12, 18, 2, 5,  Симеон Иванов  11, 1, 5, 9, 2, 7,  Славейков  1, 5, 3, 7, 9,  Стефан Караджа  4, 1, 6, 2,  Тодор Йорданов  Двор 1, 7, 10, 13, 4, 2, 17, 9, 1 Свинарник, 11, Тп 3 Улично, 15, 6, 1, 7,  Хаджи Димитър  2, 1, 4, 81, 3, 6,  Христо Михайлов  6, 3, 1, 2, 4,  Христо Смирненски  1, 5, 3, 6, 4, 2, 8,  Чавдар  2, 1, 7, 3, 5,  Шипка  6, 4, 1, 8, 10,  Ъгъла На Ул. Данчо Арсов И Ул. г.   Димитров  ,  Юри Венелин  3, 1, 5, 2

Община Якимово  

На 08.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 10.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    /   На 12.02.2021 г.   /13:30 – 16:00 ч.    / –  Якимово:   23-Септември  2, 4, 5, 8, 10, 6, 9, 3,  Войн Петров  5, 19,  Георги Димитров  10, 11, 25, 21, 33, 20, 23, 16, 18, 27, 9, 26, 7, 1,  Георги Кирков  2,  Георги Комитски  1, 2,  Драгоевска  74, 20, 49, 58, 39, 62, 51, 43, 64, 61, 53, 42, 55, 54, 70, 41, 67, 46, 59, 68, 60, 47, 57, 72,  Йордан Чушков  4, 1,  Качо Комитски  5, 4, 10, 12, 6, 3, 8, 7, 9,  Кръсто Белчев  5, 1, 2, 12, 3, 14, 7,  Панайот Хитов  4, 6, 5, 8, 3,  Партизанска  2, 16, 14, 10, 6, 12, 4,  Петър Димитров  4, 31, 3, 6, 10, 18, 1, 26, 16, 27, 2, 8, 23, 20, 24, 17, 22, 15, 14, 12, 11, 7,  Пиротска  6, 1, 7, 5, 8,  Първо Трифонов  1, 13, 11, 5, 6, 9, 15, 4, 2,  Симеон Иванов-Мончо  7, 11, 1, 5, 9,  Султаница  11, 17, 15, 13, 9, 11а,  Филип Тотьо  14, 9, 3, 5, 2, 7,  Христо Ботев  12,  Христо Михайлов  12,  Цанко Церковски  16, 12, 2, 7, 24, 13, 6, 27, 1, 22, 33, 8, 41, 39, 5, 19, 29, 15, 3, 23, 10, 20, 35, 17, 18,  Шипка  1, 2,  ъгъла на ул. Г.   Димитров и Драгоевска

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“,   на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/.  Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии,   текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg,   за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му.  Освен посочените по-горе срокове,   с цел обезопасяване на съоръженията за работа,   осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,   върxу които са извършвани планирани дейности,   се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването,   чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на ЧЕЗ поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.