МВР Монтана обяви конкурс за полицаи

МВР Монтана обяви конкурс за полицаи

Областна дирекция на МВР – гр. Монтана обявява конкурс за назначаване на държавна служба на 4-ма полицаи.

Конкурсът за назначаване на държавна служба в ОДМВР Монтана е за 4 младши изпълнителски длъжности: „полицай – старши полицай“ – 2 вакантни длъжности и „младши автоконтрольор II – I степен“ – 2 вакантни  длъжности, за които се изисква първоначална професионална подготовка.

Документите за участие в конкурса ще се приемат в звено „Човешки ресурси“ при ОДМВР – Монтана до 24.02.2021 г. включително, всеки работен ден: понеделник, сряда и петък от 09,00 ч. до 12,00 ч. и вторник и четвъртък от 13,30 ч. до 17,00 ч. на адрес: гр. Монтана, бул. „Ал. Стамболийски“ №2.

Повече информация за конкурса е публикувана на информационното табло на входа на дирекцията, както и в интернет страниците на МВР и ОДМВР Монтана – съответно в Дирекция „Човешки ресурси” – МВР и в рубриката „Конкурси” на ОДМВР Монтана.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.