Тестват сиренната система за тревога днес

Тестват сиренната система за тревога днес

РДПБЗН – Монтана уведомява жителите на град Монтана, че днес на 1 април, от 11 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата.

Сигналите ще бъдат съпътствани и от гласова информация. Тренировката се извършва за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.

Системата се тества два пъти годишно – в първия работен ден на месец април и на месец октомври –  в изпълнение на чл. 37 от Наредба за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност (Обн. ДВ бр.20/09.03.2012 г., изм. ДВ бр.60/22.07.2014 г., изм. и доп. ДВ бр.61/02.08.2019 г.).

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) със сигнали определени в чл. 18 и чл. 19 от наредбата.

Време/интервал за задействанеПродължи-телност[мин : сек]Тип на сигналаСъдържание на сигнала/информацията
11.00 ч00:50Предварително записано гласово съобщение“Внимание! Внимание! Внимание!Извършва се техническа проверка”
30 сек. след края на предходното съобщение01:00(повтаря се три пъти)Гласово съобщение на живо“Ще чуете националния сигнал за тревога”
30 сек. след края на предходното съобщение02:00Акустичен звуков сигналНационален сигнал за тревога
1 мин. след края на предходното съобщение01:00(повтаря се три пъти)Гласово съобщение на живо“Ще чуете националния сигнал за край на тревога”
30 сек. след края на предходното съобщение02:00Акустичен звуков сигналНационален сигнал за край на тревога
30 сек. след края на предходното съобщение01:20Предварително записано гласово съобщение“Внимание! Внимание! Внимание!Край натехническата проверка”

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.