420 полицаи ще следят за реда в изборния ден в областта

420 служители на МВР ще осигуряват сигурността по време изборите

В ОД МВР Монтана е създаден оперативен щаб за управление на силите и средствата за гарантиране на сигурността, противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите и опазване на обществения ред във връзка предстоящите избори за Народно събрание на 4 април 2021 г. Проведени са срещи с представители на Прокуратурата и ТДНС-Монтана, на които е уточнена координацията на дейността и взаимодействието при разследване на престъпления, свързани с нарушаване на политическите права на гражданите и други престъпления, съотносими с изборния процес.

На 03 и 04 април над 420 служители от структурните звена на ОДМВР Монтана, РДПБЗН Монтана, ЗЖУ Монтана, ГД „Гранична полиция” и базата на ГДНП в Берковица са ангажирани със сигурността на местата за гласуване – 227 СИК, 188 машини за гласуване и 14 подвижни секции, както и с други дейности за обезпечаване на реда и сигурността при провеждането на изборите. Охраната ще се извършва при стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

Външната охрана на местата за гласуване, изборните книжа и техническите устройства за гласуване ще бъде поета от служителите на МВР след запечатването на изборните секции, от 18,00 ч. на 03.04.2021 г. и ще продължи до приключване на гласуването в изборния ден на 04.04.2021 г., като след това е създадена организация за обезпечаване на съответните СИК до предаване на протоколите в РИК и впоследствие до ЦИК.

В изборния ден служителите ще следят в местата за гласуване да не влизат лица, които носят оръжие или предмети, опасни за живота и здравето на хората, както и лица в явно нетрезво състояние. Не се допуска внасянето на обемисти пакети и багаж. Забранено е паркирането на моторни превозни средства в непосредствена близост до секциите, както и оставянето на вещи без надзор.

По решение на СИК, председателят на комисията може да поиска съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в помещението за гласуване, ако има такава необходимост.

Органите на реда ще съблюдават за стриктното спазване на изборното законодателство и опазване на обществения ред в населените места, ще осигуряват безопасността на движението, на пожарната безопасност и защитата на населението, ще оказват съдействие на компетентните органи за спазването на разпоредените противоепидемични мерки във връзка с разпространението на коронавируса.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.