Пожарната напомня да бъдем внимателни при паленето на сухи треви

Пожарната напомня да бъдем внимателни при паленето на сухи треви

С настъпването на пролетта събраните през зимата отпадъци и тези, останали след почистването на домовете и дворовете, се изнасят и най-често се запалват. Много често никой не си задава въпроса дали това е пожаробезопасно. 

От началото на месец март т.г. до момента в областта са унищожени около 4 000 дка сухи треви.  През 2020 г. възникналите пожари с нематериални загуби в облатта са 684 бр.

Регионална Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” припомня противопожарните изисквания, които гражданите трябва да спазват:           

– Не бива да се палят отпадъци в близост до сгради. Паленето на открито и отдалечено място също крие опасност от възникване на пожари при наличие на тревна растителност около мястото на запалване. 

– При наличие на силен вятър паленето е рисковано. 

– Липсата на предварително подготвени пожарагасители, съдове с вода, метли-тупалки допълнително увеличава възможността за неприятни последици. 

Особено опасни са запалванията на сухи треви в близост до горски площи, които причиняват основно пожарите в горите. Тези пожари стават причина за унищожаването на иглолистни и широколистни горски масиви. Безотговорното палене на суха трева води до възникването на пожари и в зърнени и фуражни култури. 

Сългласно нормативните уредби паленето на сухи треви и стърнища е абсолютно забранено, а извършителите са подложени на строга административно-наказателна отговорност.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.