Бивш танцьор на ансамбъл „Младост“ защити успешно докторска дисертация

Ивайло Първанов– бивш танцьор на Танцов Ансамбъл Младост
Снимка: facebook

Ивайло Първанов– бивш танцьор на Танцов Ансамбъл Младост, защити дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ пред Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей – Българска академия на науките, София.

Темата му „Дигитален атлас на българския танцов фолклор. Зони на разпространение според теренните проучвания в етнохореологиятa” е разработена и представена на близо 300 страници. В нея той съчетава успешно познанията си по информационни технологии с тези за фолклорното танцово изкуство.

Изцяло позитивни бяха изказванията на председателя на научното жури доц. д-р Наталия Рашкова, на рецензента проф. Николай Цветков, както и становищата на проф. д-р Антон Андонов и проф. д-р Румен Трифонов. Всички те се оцениха високо приносния характер на труда на Ивайло Първанов, иновативния подход, задълбоченото изследване в областта на етнохореологията, която анализира различни аспекти на изпълнението на танца.

Д-р Ивайло Първанов благодари сърдечно на своя научен ръководител доц. д-р Анна Щърбанова и на всички, които са го подкрепили като сред първите споменати бяха и хореографите Геновева и Стоян Стоянови. „Те не само ме запалиха да танцувам народни танци. Те ме научиха на нещо изключително важно, без което нямаше да постигна всичко това – на ред и дисциплина.” – каза д-р Първанов на публичната защита, събрала във виртуалното пространство над 30 специалисти.

Ивайло е един от най-артистичните и магнетични танцьори от школата на сем. Стоянови, от която са тръгнали много професионалисти. Той е завършил Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана, бакалавърска степен по специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника” в Техническия университет – София, а впоследствие и магистратура по специалност „Българска народна хореография” в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.

Същевременно 36-годишният Ивайло Първанов е създател, художествен ръководител и хореограф на един изключително успешен ансамбъл в столицата, който неслучайно носи името „Пламъче”.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.