Полицията ще следи за опазване на земеделската продукция

Полицията ще следи за опазване на земеделската продукция

Тази година служителите на ОДМВР Монтана са предприели мероприятия за ограничаване и предотвратяване на престъпни посегателства и палежи при прибиране на селскостопанската продукция.

Съвместните действия отново ще бъдат реализирани със Зонално Жандармерийско Управление – Монтана, Граничен Полицейски Участък – гр. Чипровци и 4-те Районни управления в областта.

Продължават работните срещи с частни охранителни фирми, изпълняващи дейност по охрана на селскостопанско имущество, с кметове и кметски наместници, председатели на земеделски кооперации и управители на фирми, на които се обсъждат мерките и начините за охраната на складовите бази, в които се съхранява продукцията.

За недопускане на престъпни посегателства и палежи в земеделските блокове ще следят полицейските наряди, обхождащи земеделските територии в малките населени места и вилни зони, а полицейските и младши полицейски инспектори ще извършват инструктажи на полските пазачи, назначени от кметовете по места.

През целия селскостопанския сезон полицейски проверки ще бъдат извършват на пътни превозни средства, транспортиращи селскостопанска продукция. Засилен ще е контролът при проверките на извънгабаритна земеделска техника и прикачения към нея инвентар и ремаркета, обозначаването им със светлинна сигнализация и светлоотразителни елементи, както и наличие на необходимия брой съпроводителни автомобили. Полицейските служители ще следят за опазването на околната среда от всички участници в движението по пътищата и за укрепването на превозваните товари.

В районите с обособените пунктове за изкупуване на селскостопанска продукция е планирано полицейско присъствие. В земеделските райони ще се провеждат специализирани полицейски операции и съвместни проверки с контролните органи на Министерство на земеделието и храните, Комисия за защита на потребителите, Изпълнителна агенция по горите, Държавна комисия за стокови борси и тържища и Териториалната дирекция на НАП.

През миналогодишната селскостопанска година ОДМВР Монтана е работила по 7 престъпления, свързани с опазването на селскостопанската продукция.

За още новини, видео и снимки се абонирайте за нашата facebook страница.